biomedicina slovenica


anatomske : 86

 1. Kocbek Lidija; Anderhuber Friedrich
  Myocardial revascularization using the posterior intercostal arteries as grafts: anatomical variation aspect
  [Revaskularizacija miokarda z uporabo zadnjih medrebrnih arterij kot presadkov z vidika anatomskih variacij]
  2017
 2. Cvetko Erika; Meznarič Marija
  Concomitant fenestration and phlebectasia of the right internal jugular vein
  2017
 3. Hitij Tomaž; Štamfelj Iztok
  Vanjska morfologija trajnih maksilarnih kutnjaka s dva palatinalna korijena
  [External morphology of permanent maxillary molars with two palatal roots]
  2014
 4. Košutić Damir; Pejković Božena
  Anatomske variacije perforatorjev medialne in lateralne suralne arterije
  2009
 5. Breznik Silva; Matela Jože; Rudolf Saša; Slanič Aleš; Polanec Beno; Lučev Jernej; Petrun Gregor
  Diagnostika ven v trebuhu
  2011
 6. Perinetti Giuseppe; Primožič Jasmina; Franchi Lorenzo; Contardo Luca
  Cervical vertebral maturation method
  2015
 7. Peternel Pečauer Helena; Zupanič Slavec Zvonka; Černivec Aleš
  Človeško telo je že od nekdaj predmet radovednosti
  2015
 8. Cvetko Erika
  A case of left-sided absence and right-sided fenestration of the external jugular vein and a review of the literature
  2014
 9. Dolenc-Grošelj Leja
  Nevroanatomske osnove spanja
  2014
 10. Vindišar Franci; Vlaović Miodrag; Komadina Radko
  Zlomi vratu stegnenice
  [Femoral neck fractures]
  2011
 11. Lione Roberta; Franchi Lorenzo; Ghislanzoni Luis Tomas Huanca; Primožič Jasmina; Buongiorno Marco; Cozza Paola
  Palatal surface and volume in mouth-breathing subjects evaluated with three-dimensional analysis of digital dental casts-a controlled study
  2014
 12. Harlander Matevž
  Anatomske značilnosti velikih dihalnih poti
  2013
 13. Arko Darja; Dobnik Sarah; Takač Iztok
  Ginekološki vzroki akutnega abdomna v nosečnosti
  [Gynaecological causes of acute abdomen in pregnancy]
  2014
 14. Kajdiž Romana; Bojnec Štefan
  Gibanje cen prve ravni anatomsko-terapevtsko-kemične klasifikacije reguliranih zdravil
  [Price developments of the first level of anatomic-therapeutic-chemical classification of regulated medicines]
  2013
 15. Lučovnik Miha; Novak-Antolič Živa
  Anatomske spremembe v nosečnosti
  2012
 16. Skalicky Marjan; Križmarić Miljenko; Lorber Darja; Bevc Sebastjan
  Simulacija ultrazvočnega pregleda trebuha s prenosnim abdominalnim fonendoskopom
  [Simulation of ultrasound examination of the abdomen with a portable abdominal phonendoscope]
  2012
 17. Lumi Xhevat; Skačej Helena; Irman-Grčar Irena
  Results of vitrectomy for vitreomacular traction syndrome
  [Rezultati vitrektomije pri bolnikih z vitreomakularnim trakcijskim sindromom]
  2012
 18. Haris-Topčič Viljem; Mlakar Boštjan
  Anatomske variacije cisti ne arterije: primerjava korozivnih jetrnih preparatov z laparoskopskimi holecistektomijami
  [Anatomical variations of the cystic artery: comparison of corrosion liver casts and laparoscopic cholecystectomies]
  2010
 19. Horvat Matjaž; Ivanecz Arpad; Gajzer Borut; Potrč Stojan
  Intragastrične laparoskopske resekcije: možnosti minimalno invazivnega zdravljenja submukoznih tumorjev
  2010
 20. Zupanič-Slavec Zvonka; Slavec Ksenija
  Iz anatomske učilnice Leonarda da Vincija (1452-1519)
  2010
 21. Horvat Matjaž; Ivanecz Arpad; Gajzer Borut; Potrč Stojan
  Intragastrične laparoskopske resekcije: možnosti minimalno invazivnega zdravljenja submukoznih tumorjev
  [Intragastric laparoscopic resections: possibilities of minimally invasive surgery for submucosal tumors]
  2009
 22. Vogrin Matjaž; Bajec Tomaž; Kuhta Matevž
  Sindrom boleče prepone
  2007
 23. Čebašek Vita
  Anatomija pljuč in možne anatomske variacije - pomen za kirurško zdravljenje bolnikov s pljučnim rakom
  [Anatomy of the lungs with possible anatomical variations - importance for surgical treatment of lung cancer patients]
  2007
 24. Čelan Dušan; Lonzarić Dragan
  Anatomske posebnosti vratne hrbtenice, biomehanske obremenitve in poškodbe vratnih struktur ob nihajni poškodbi v prometni nesreči
  2007
 25. Grošelj-Grenc M; Sedmak M; Glavnik V
  Hepatopatija, pridružena alergiji na kravje mleko - prikaz dveh primerov
  [Hepatopathy associated with cow's milk allergy - two case reports]
  2006
 26. Klemenc Franek; Kogoj-Rode Mirela
  Študija klinične uporabnosti z ormocero izboljšanega adheziva in kompozita
  [Clinical evaluation of an ormocer-based adhesive and composite]
  2006
 27. Japelj Igor; Ogrizek-Pelkič Ksenija; Lužnik Marijan; Pšeničnik Stanko
  Tridimenzionalna ultrazvočna preiskava SPIN plodovega srca
  [Three-dimensional ultrasound "SPIN" examination of the fetal heart]
  2006
 28. Šmitek Jana
  Izbiranje najprimernejših mest za intramuskularno injekcijo
  [The selection of most appropriate sites for intramuscular injections]
  2006
 29. Flis Vojko; Matela Jože; Kobilica Nina; Hopkinson Brian
  Zdravljenje anevrizme abdominalne aorte s hibridnim posegom: kratko poročilo
  [Treatment of abdominal aortic aneurysm with hybrid procedure: short report]
  2006
 30. Stanescu Teodor; Hans-Sonke Jans; Stavrev Pavel; Fallone Gino B
  3T MR-based treatment planning for radiotherapy of brain lesions
  [Načrtovanje obsevanja možganskih sprememb s pomočjo 3T MR tehnike]
  2006
 31. Kolodziejczak Malgorzata; Sudol-Szopinska Iwona; Grochowicz Maciej; Bochenek Anna; Swiatlowska Magdalena
  The estimation of the value and mobility of Parks' angle in case-series of patients with defectory disorders - prospective clinical examination supplemented with the defecographic examination
  [Ocena Parksovega kota pri bolnikih z motnjami odvajanja blata - prospektivna raziskava z defekografijo]
  2006
 32. Pogorelec Darijo
  Rekonstrukcija uhlja z uporabo prefabriciranega anatomskega okvirja iz biomateriala kot možnost korekcije mikrotije - opis dveh bolnikov
  [External ear reconstruction by using biomaterial anatomical frameworks as an alternative in treating microtia - two patients]
  2005
 33. Globočnik-Petrovič Mojca; Preskar Andrejka
  Proliferativna vitreoretinopatija
  [Proliferative vitreoretinopathy]
  2005
 34. Kraut Aleksandra
  Triamcinolon intravitrealno v zdravljenju cistoidnega edema makule
  [Intravitreal triamcinolone for the treatment of cystoid macular oedema]
  2005
 35. Pirtošek Zvezdan
  Nevroanatomske in nevrofiziološke osnove bolečine v predelu ust in obraza
  2005
 36. Tomažič Tomaž
  Klinični pregled ramenskega sklepa
  2005
 37. Bošnjak Roman
  Vloga nevrokirurga pri obravnavi bolezni in poškodb perifernega živca
  2005
 38. Petelin M
  Zdravljenje prizadetega koreninskega razcepišča pri kočnikih
  [Treatment of furcation-involved molars]
  2004
 39. Blažič-Maležič Mateja; Vidovič-Valentinčič Nataša
  Regmatogeni odstop mrežnice
  [Rhegmatogenous retinal detachment]
  2004
 40. Zorn Alojz
  Divertikli bulbusa jugularne vene
  [Diverticles of the vena jugularis bulbus]
  2004
 41. Manestar Darko; Lajtman Zoran; Velepič Mitja
  Izkušnje pri delu na modelu nosu in paranazalnih votlin za vajo FESS-a
  [Our experience with use of a model of the nose and paranasal cavities for fess training]
  2004
 42. Jančar Boris
  Obsevanje karcinoma v notranjem očesnem kotu
  [Radiotherapy of the skin carcinoma of the inner canthus of the eye]
  2004
 43. Kolenc Marija; Stojanović Josip
  Zgornji vratni kompleks - anatomske različice
  [The upper cervical complex - anatomic variations]
  2000
 44. Nemec Bojan; Klopčič-Spevak Milica; Bajuk Slavica; Matjačić Zlatko
  Sistem za zajem kinematike gibanja v eni ravnini primeren za uporabo v vsakodnevni klinični praksi
  2003
 45. Kališnik Miroslav
  Marginalije k 53. zborovanju anatomske družbe z nemškim občevalnim jezikom v Stockholmu od 22. do 25. avgusta 1956
  1956
 46. Kogovšek Urška; Smrke Dragica
  Zlomi končnega dela koželjnice
  [Fractures of the distal radius]
  2002
 47. Anderluh F; Sedmak M; Kenig T; Strlič M
  Prirojene anomalije anorektalnega področja
  [Congenital anorectal anomalies]
  2002
 48. Lužnik Marijan
  Mrežna krpa za korekcijo velike rektokele: prve izkušnje
  [Mesh patch for correction of large rectorele: first experience]
  2002
 49. Štajer Dušan
  Pomen patoanatomske osnove srčnega popuščanja pri zdravljenju bolnikov s srčnim popuščanjem
  2001
 50. Berden Pavle
  Sodobna slikovna diagnostika perifernega žilja pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Modern imaging methods of peripheral arteries in patients with diabetes mellitus]
  2001
 51. Hertl Kristijana; Rener Milijeva; Kadivec Maksimiljan; Podkrajšek M
  Mamografski videz normalne dojke
  2001
 52. Pavlica Z; Erjavec V; Petelin M
  Odpravljanje patoloških sprememb na četrtem zgornjem ličniku pri psu
  [Treatment of the injuried upper fourth premolar in the dog]
  2001
 53. Travnik Ludvik; Antolič Vane
  Anatomske posebnosti ramenskega obroča, funkcionalna anatomija in biomehanika rame
  2001
 54. Karlin Mirko
  Miscellanea medicohistorica carniolica: 4. Leta 1864 zavrnjen predlog pavšala za vzdrževanje patološko anatomskega muzeja v ljubljanski bolnišnici
  1976
 55. Mueller J
  Nekatere značilnosti sodobnega slovenskega anatomskega izrazja
  1984
 56. Širca A; Ozvald R
  Utemeljitelji slovenskega anatomskega izrazja
  1984
 57. Martinčič A; Batič F
  VPLIV JAMSKEGA BIOTOPA NA NEKE MORFOLOŠKO-ANATOMSKE KARAKTERISTIKE CVETNIC I
  1979
 58. Istenič L; Bulog B
  ANATOMSKE RAZISKAVE MEMBRANSKEGA LABIRINTA PRI MOčERILU (PROTEUS ANGUINUS LAURENTI, URODELA, AMPHIBIA)
  1976
 59. Mlakar Boštjan
  Anatomske različice poteka ekstrahepatičnih in intrahepatičnih arterij
  2000
 60. Jenčič V
  Concern for the fish welfare
  [Skrb za dobrobit rib]
  2000
 61. Hraška Viktor; Sojak Vladimir; Kaldararova Monika; Siman Jaroslav; Mašura Jozef; Krevs Nedeljko; Mazić Uroš; Vesel Samo; Gaber Brane; Podnar Tomaž
  Results of anatomic correction of transposition of the great arteries in Slovakia and Slovenia
  [Rezultati anatomske korekcije transpozicije velikih arterij na Slovaškem in v Sloveniji]
  2000
 62. Gregorič Gašper; Cimerman Matej
  Poškodbe izteznega aparata kolena
  [Injuries of the extensor mechanism of the knee]
  2000
 63. Kunst Tomaž; Berden Pavle
  Computed tomographic angiography of body vasculature
  [Računalniškotomografska angiografija]
  2000
 64. Lužnik Marijan
  Transvaginalni ultrazvočni pregled pri kliničnem sumu na nezadostnost materničnega vratu v nosečnosti
  [Transvaginal sonographic evaluation in clinical suspicion of the incompetent cervix during pregnancy]
  2000
 65. Vračko Jože
  Ductus cysticus - naravni vhod za holedoholitotripsijo med laparoskopsko holecistektomijo
  [The cystic duct - the natural access for choledocholithotripsy during laparoscopic cholecystectomy]
  1999
 66. Gašperšič D; Jan J; Nemeth L
  Za koreninsko zdravljenje pomembne anatomske značilnosti mlečnih zob
  [Anatomical characteristics of primary teeth and their relevance for root canal therapy]
  1999
 67. Mavčič Blaž
  Ocenjevanje displazije kolka pri odraslih
  [Assessment of hip dysplasia in adults]
  1999
 68. Kosanović M; Čretnik A; Vlaovič M; Radić Ž
  Anatomske različice skeleta in degenerativne spremembe pri starostnikih - dileme v travmatologiji
  1998
 69. Stirn-Kranjc Branka
  Otrokov vid
  [Child's vision]
  1998
 70. Klemenčič Jan
  Projekt "Digitalni človek", segmentacija in model preoblikovanja anatomskega atlasa
  1998
 71. Howard Thomas M; O'Connor Francis G
  Poškodba rame: prvi pregled
  [The injuried shoulder. Primary care assessment.]
  1998
 72. Demšar Franci; Lestan Boris; Ivanuša Teodora
  The application of macromolecular contrast media to define the abnormal microvascular permeability in the temporomandibular joint by MRI
  [Uporaba makromolekularnih kontrastnih sredstev za določanje nenormalne prepustnosti malih žil v čeljustnem sklepu pri slikanju z magnetno resonanco]
  1998
 73. Lešničar Gorazd; Vlaović Miodrag; Gadžijev Eldar M; Radič Željko
  Anafilaktični šok po travmatski rupturi jetrne ehinokokne ciste v trebušno votlino
  [Anaphylactic shock after traumatic rupture of hepatic echinococcal cyst into the abdominal cavity]
  1997
 74. Albanese A; Granata R; Tonali P
  Animal models of parkinsonism
  [Živalski modeli parkinsonizma]
  1996
 75. Pavlica Z
  Anatomske in histološke značilnosti ustne votline, zob in obzobnih tkiv: fiziološka dogajanja v ustni votlini
  1996
 76. Grad A
  Ali lahko umremo od strahu?
  [Can we die from fear?]
  1994
 77. Brecelj J
  Vidni evocirani potenciali in elektrofiziološko ocenjevanje vidne poti
  [Visual evoked potentials and electrophysiological evaluation of the visual pathway]
  1994
 78. Kern I
  Patoanatomske spremembe pri pljučni nokardiozi
  1994
 79. Travnik Ludvik
  Anatomske posebnosti ramenskega obroča in funkcionalna anatomija rame
  1992
 80. Širca A
  Kako pisati anatomske strokovne izraze v slovenskih besedilih
  1993
 81. Fon-Leben N
  Spremembe anatomske zgradbe smrekovih iglic (Picea abies L. Karst) zaradi vplivov onesnaženega zraka
  [Changes in the anatomic structure pf norway spruce (Picea abies L. Karst) caused by air pollution]
  1994
 82. Virant-Doberlet M
  Nevroanatomske in elektrofiziološke značilnosti retrocerebralnega kompleksa pri kobilicah Gomphocerus rufus L. in Locusta migratoria migratorioides (R. & F.): živčna regulacija sinteze juvenilnega hormona
  [Neuroanatomical and electrophysiological investigations of the retrocerebral complex in grasshoper Gomphocerus rufus L. and in Locusta migratoria migratorioides (R. & F.): neural regulation of juvenile hormone production]
  1993
 83. Jeram Sonja
  Anatomske in fiziološke značilnosti antenskih mehanoreceptorjev stenice Nezara viridula (L.) (Pentatomidae, Heteroptera)
  [Anatomical and physiological properties of the antennal mechanoreceptors in land bug Nezara viridula (L.) (Pentatomidae, Heteroptera)]
  1993
 84. Nagorni-Obradović Lj
  Planocelularni karcinom bronha - patoanatomske karakteristike, brzina rasta tumora i mogućnost savremene dijagnostike
  [Squamous cell bronchial carcinoma - pathoanatomic features, growth rate and possibilities for modern diagnosis]
  1991
 85. Milović I; Oluić D
  Promene etioloških faktora, anatomske distribucije i životne dobi dece sa bronhiektazijama
  [Changing aetiology, anatomic distribution and age in children with bronchiectasis]
  1989
 86. Kambič V; Gale N; Radšel Z
  Anatomske granice Reinkeovog prostora i etiopatogeneza Reinkeova edema
  [Anatomical borders of Reinke's space and etiopathogenesis of Reinke's edema]
  1988


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko