biomedicina slovenica


anatomskega : 10

 1. Skalicky Marjan; Križmarić Miljenko; Lorber Darja; Bevc Sebastjan
  Simulacija ultrazvočnega pregleda trebuha s prenosnim abdominalnim fonendoskopom
  [Simulation of ultrasound examination of the abdomen with a portable abdominal phonendoscope]
  2012
 2. Pogorelec Darijo
  Rekonstrukcija uhlja z uporabo prefabriciranega anatomskega okvirja iz biomateriala kot možnost korekcije mikrotije - opis dveh bolnikov
  [External ear reconstruction by using biomaterial anatomical frameworks as an alternative in treating microtia - two patients]
  2005
 3. Globočnik-Petrovič Mojca; Preskar Andrejka
  Proliferativna vitreoretinopatija
  [Proliferative vitreoretinopathy]
  2005
 4. Blažič-Maležič Mateja; Vidovič-Valentinčič Nataša
  Regmatogeni odstop mrežnice
  [Rhegmatogenous retinal detachment]
  2004
 5. Kogovšek Urška; Smrke Dragica
  Zlomi končnega dela koželjnice
  [Fractures of the distal radius]
  2002
 6. Karlin Mirko
  Miscellanea medicohistorica carniolica: 4. Leta 1864 zavrnjen predlog pavšala za vzdrževanje patološko anatomskega muzeja v ljubljanski bolnišnici
  1976
 7. Mueller J
  Nekatere značilnosti sodobnega slovenskega anatomskega izrazja
  1984
 8. Širca A; Ozvald R
  Utemeljitelji slovenskega anatomskega izrazja
  1984
 9. Stirn-Kranjc Branka
  Otrokov vid
  [Child's vision]
  1998
 10. Klemenčič Jan
  Projekt "Digitalni človek", segmentacija in model preoblikovanja anatomskega atlasa
  1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko