biomedicina slovenica


anatomski : 100

 1. Kocbek Lidija; Anderhuber Friedrich
  Myocardial revascularization using the posterior intercostal arteries as grafts: anatomical variation aspect
  [Revaskularizacija miokarda z uporabo zadnjih medrebrnih arterij kot presadkov z vidika anatomskih variacij]
  2017
 2. Pintarić K.; Snoj Žiga; Salapura Vladka
  Anatomical parameters of the knee contributing to a greater risk of ACL injury evaluated on MRI
  2017
 3. Hlebš Sonja
  Upoštevanje anatomskih in biomehanskih značilnosti pri fizioterapevtski obravnavi kolenskega sklepa
  [The anatomy and biomechanics of the knee and their implications for physiotherapy]
  2007
 4. Zupan Janja; Marc Janja
  Osteoimunologija in osteorevmatologija: prepletenost skeletnega in imunskega sistema
  [Osteoimmunology and osteorheumatology: interconnection between skeletal and immune system]
  2013
 5. Benedičič Ana; Navodnik-Preložnik Maja; Knavs Katja; Žuran Ivan
  Pregled neinvazivnih diagnostičnih preiskav pri kronični venski bolezni
  2011
 6. Movrin Igor; Čretnik Andrej
  Surgical management of traumatic spondylolisthesis of the axis
  [Kirurško zdravljenje travmatske spondilolisteze 2. vratnega vretenca]
  2013
 7. Kajdiž Romana; Bojnec Štefan
  Gibanje cen prve ravni anatomsko-terapevtsko-kemične klasifikacije reguliranih zdravil
  [Price developments of the first level of anatomic-therapeutic-chemical classification of regulated medicines]
  2013
 8. Vrtovec Tomaž; Janssen M. M. A.; Pernuš Franjo; Castelein René M.; Viergever Max A.
  Pelvic incidence
  2012
 9. Skalicky Marjan; Križmarić Miljenko; Lorber Darja; Bevc Sebastjan
  Simulacije endoskopskih invazivnih posegov zgornje in spodnje prebavne cevi vključno z endoskopskim ultrazvokom in ERCP
  [Simulations of invasive endoscopic procedures of the upper and lower digestive tract including endoscopic US and ERCP]
  2012
 10. Logar Dušan
  Standardne meritve izbranih anatomskih predelov in struktur pri mišično-skeletnem ultrazvoku
  2012
 11. Tomažič Tomaž; Bajec Tomaž; Merc Matjaž
  Razvojna displazija otroškega kolka
  2011
 12. Maliković Aleksandar B; Caran Aleksandar M; Mališ Miloš M
  Lobulus parietalis inferior čoveka - topografija, encefalometrija, citoarhitektonika, citomorfologija i leucin-enkefalin-ergični neuroni
  1991
 13. Kubale Valentina
  Taste perception: from anatomical to molecular level
  [Zaznavanje okusa: anatomski in molekularni mehanizmi]
  2010
 14. Bratuš Dejan
  Urgentna stanja v urologiji pri otrocih
  2010
 15. Čizmarevič Bogdan; Lanišnik Boštjan
  Travma orbite - smernice (II. del)
  2009
 16. Tomažič Tomaž; Bajec Tomaž; Merc Matjaž
  Razvojna displazija otroškega kolka
  2009
 17. Čretnik Andrej
  Zlomi in epifiziolize pri otrocih v predelu gležnja
  [Fractures and physeal injuries of the distal tibia and fibula in children]
  2009
 18. Vindišar Franci
  Zlomi in epifiziolize v predelu komolca
  [Injuries of distal forearm]
  2009
 19. Dvoršak-Erker Andreja
  Slikovni prikaz prsnega koša in normalna RTG anatomija pljuč
  [Chest imaging and normal x-ray anatomy of the lungs]
  2009
 20. Krajnc Alojz
  Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
  2008
 21. Vogrin Matjaž; Bajec Tomaž; Kuhta Matevž
  Sindrom boleče prepone
  2007
 22. Rems Miran
  Ekstramukozna prečna koloplastika - nova metoda rekonstrukcije po resekciji danke
  [Extramucous transversal coloplasty - new method of reconstruction after rectum resection]
  2007
 23. Kšela Juš
  Paronihija - klinična slika in možnost zdravljenja
  [Paronychia - clinical picture and treatment options]
  2007
 24. Gadžijev Eldar; Wahl Miloš
  Poškodbe jeter
  [Liver injury]
  2007
 25. Gadžijev Eldar; Mlakar Boštjan; Flis Vojko
  Kirurška anatomija žolčnika in žolčevodov
  [Surgical anatomy of the gallbladder and bile ducts]
  2007
 26. Marčec Mateja
  Zasevanje raka endometrija v področne bezgavke
  2007
 27. Grošelj Dušan; Rener-Sitar Ksenija; Kukovič Aleš; Grošelj Helena
  Računalniško vodeno predoperativno načrtovanje in vsaditev zobnih implantatov
  [Computer guided pre-operative planning and dental implant placement]
  2007
 28. Kamenik Mirt
  Kaj lahko algolog nudi bolniku s kronično bolečino v križu
  [What an algologist can offer to the patient suffering from chronic back pain]
  2006
 29. Robinson June K
  Anatomski in hormonalni vplivi na dermato-venerološko zdravje žensk
  [Anatomical and hormonal influences on women's dermatologic health]
  2006
 30. Žerdoner Danijel
  Posebnosti zlomov obraznega skeleta pri starostnikih
  [Particularities of facial skeleton fractures in older people]
  2006
 31. Šmitek Jana
  Izbiranje najprimernejših mest za intramuskularno injekcijo
  [The selection of most appropriate sites for intramuscular injections]
  2006
 32. Bhatia Sumita; Miller Robert C; Lachance Daniel L
  Neck extensor muscle weakness (dropped head syndrome) following radiotherapy
  [Zmanjšana moč vratnih iztegovalnih mišic (sindrom padajoče glave) kot posledica obsevalnega zdravljenja]
  2006
 33. Horvat Josip; Burger Helena
  Primerjava desetih lumbosakralnih ortoz
  2005
 34. Požlep Gorazd
  Obravnava bolnika z akutno ali kronično bolečino v križu v ambulanti za terapijo bolečine
  2005
 35. Klopčič-Spevak Milica
  Elektromiografija pri dokazovanju negativnih nevroloških znakov pri bolniku z bolečino v ledveno-križničnem predelu hrbtenice
  2005
 36. Požar-Lukanović Neva; Stanisavljevič Dragoje; Sojar Valentin; Paver-Eržen Vesna
  Influence of thoracic epidural anasthesia on intestinal blood supply
  [Vpliv torakalne epiduralne anestezije na prekrvitev prebavil]
  2006
 37. Globočnik-Petrovič Mojca; Urbančič Mojca
  Vitrektomija pri kroničnem foramnu makule
  [Vitrectomy for chronic macular hole]
  2005
 38. Globočnik-Petrovič Mojca; Preskar Andrejka
  Proliferativna vitreoretinopatija
  [Proliferative vitreoretinopathy]
  2005
 39. Tomažič Tomaž
  Klinični pregled ramenskega sklepa
  2005
 40. Pražnikar Aleš
  Okvara obkrajnega živčevja in bolečina
  2005
 41. Mikek Martin; Hussein Mohsen
  Diagnostična artroskopija rame: pojavnost fizioloških variacij sklepnih struktur
  [Diagnostic shoulder arthroscopy: incidence of physiologic varaints of joint structures]
  2005
 42. Prestor Borut; Golob Peter
  Planning the microsurgical myelotomy in intramedullary tumors or cysts by intraoperative neuromonitoring
  [Izbira mikrokirurške mielotomije pri operacijah tumorjev in cist v hrbtenjači s pomočjo intraoperativnega nevromonitoringa]
  2005
 43. Kržič Nina; Gaberščik Alenka; Germ Mateja
  The phenotypic plasticity of Glyceria fluitans growing over the water/land gradient
  2004
 44. Silvester Tomaž; Milošev Ingrid; Levašič Vesna
  Pomen uvedbe registra totalne endoprotetike v Sloveniji (RETEPS)
  [Importance of foundation of the national total joint arthroplasty registry]
  2004
 45. Globočnik-Petrovič Mojca
  Poškodba očesa: oskrba bolnika z odprto poškodbo očesa
  [Eye trauma: open globe injury management]
  2004
 46. Zorn Alojz
  Divertikli bulbusa jugularne vene
  [Diverticles of the vena jugularis bulbus]
  2004
 47. Manestar Darko; Lajtman Zoran; Velepič Mitja
  Izkušnje pri delu na modelu nosu in paranazalnih votlin za vajo FESS-a
  [Our experience with use of a model of the nose and paranasal cavities for fess training]
  2004
 48. Jančar Boris
  Napredovali rak kože
  [Advanced skin cancer]
  2004
 49. Vindišar Franci; Brilej Drago
  Zdravljenje dislociranih zlomov gležnja pri otrocih
  [Treatment of displaced malleolar fractures at children]
  2004
 50. Žerdoner Danijel; Konstantinović Vitomir; Kansky Andrej
  Kirurška priprava atrofične maksile za vsaditev dentalnih implantatov
  [Surgical correction of atrophic maxilla for insertion of endosseous dental implants]
  2004
 51. Orožim Zdenko; Pekarović Jožefa
  Prve izkušnje s perkutanim zdravljenjem stenozantnega tendovaginitisa
  [First experiences on percutaneous trigger finger release]
  2004
 52. Hočevar-Boltežar Irena; Arnež Maja
  Vnetja grla in kašelj
  [Laryngitis and cough]
  2004
 53. Pirš Mateja; Lejko Tatjana
  Aktinomikoza
  [Actinomycosis]
  2003
 54. Pirš Mateja; Lejko-Zupanc Tatjana; Rakar Stelio
  Prikaz primera pelvične aktinomikoze v povezavi z materničnim vložkom
  [A case of pelvic actinomycosis associated with an intrauterine device]
  2004
 55. Benedik Tomaž
  Metode varne laparoskopske holecistektomije - prikaz primera
  [Principles of safety in laparoscopic cholecystectomy - case report]
  2003
 56. Rode M; Macakanja M
  Pulpo-parodontalno vnetje
  [The endodontic-periodontal lesion]
  2003
 57. Cvetko Erika; Meznarič-Petruša Mija
  Anatomski atlas: prerezi glave in vratu
  2003
 58. Vogler Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž
  Kirurško zdravljenje endometrioze pri neplodnih bolnicah
  [Surgical treatment of endometriosis in infertile patients]
  2003
 59. Benedik Tomaž
  Metode varne laparoskopske holecistektomije
  [Principles of safety in laparoscopic cholecystectomy]
  2003
 60. Globočnik-Petrovič Mojca
  Vitreoretinalni poseg in njegove indikacije v očesni kirurgiji
  [Vitreoretinal surgery and its indications]
  2002
 61. Rakovec-Felser Zlatka
  Bolečina kot kompleksen, biopsihosocialni fenomen
  1994
 62. Orožim Zdenko
  Perilunarni izpahi in izpahi z zlomom
  [Perilunate dislocations and fracture dislocations]
  2001
 63. Fošnarič I; Rokavec A; Munda A; Žic L
  Glavoboli zaradi bolezni ušes, nosu in obnosnih votlin pri otrocih
  [Headache as a consequence of diseases of ear, nose and paranasal sinuses in children]
  2002
 64. Pust Borut
  Novosti k priporočilom za obravnavo nestabilne angine pektoris
  [Novelties in guidelines for management of unstable angina pectoris]
  2002
 65. Belghiti J; Clavien P-A; Gadžijev Eldar; Garden JO; Lau W-Y; Makuuchi M; Strong RW
  Terminologija jetrne anatomije in resekcij - Brisbane 2000
  [The Brisbane 2000 terminology of liver anatomy and resection]
  2002
 66. Lovšin E; Fazarinc G; Bavdek SV
  Vrednosti anatomskih parametrov vratu in trupa lipicanskih žrebet v obdobju od tretjega do štitiinštiridesetega meseca starosti
  [Values of the anatomical parameters of the neck and body of the Lipizzan foals in the period between three and forty four months of age]
  2001
 67. Žerdoner Danijel
  Dvig sinusnega dna pri neugodnih anatomskih pogojih za vstavitev dentalnih implantatov
  2002
 68. Šustić Alan; Cerović Robert; Juretić Mirna
  Ultrasound-guided central venous cannulation in patient with radical dissection on both sides of neck: case report
  [Ultrazvočno vodeno uvajanje centralnega venskega katetra pri bolniku, ki je imel obojestransko radikalno odstranjene vratne bezgavke: prikaz primera]
  2001
 69. Stritar B; Arnež Z
  Korištenje podlaktičnog vezanog režnja - anatomski, fiziološki i kirurški stavovi
  [The free gliding tissue flaps in acute soft tissue defects]
  2000
 70. Kališnik M
  Slovenski anatomski in histološki izrazi
  1973
 71. Rigler L
  Veterinarski anatomski slovar. Index verborum anatomicorum veterinariorum
  1985
 72. Marinković R; Berić B; Rajhvajn B; Rainer S; Lazarov A
  Uporedni terminološki nazivi (anatomskih i opstetričkih pojmova na latinskom, srpskohrvatskom, hrvatskosrpskom, slovenačkom in makedonskom jeziku)
  1985
 73. Rigler L
  Novi veterinarski anatomski slovar
  1984
 74. Fettich D
  ANATOMSKI SUBSTRAT DESNOLEVEGA SRčNEGA SHUNTA V ODNOSU DO ACIDOBAZIčNEGA STANJA KRVI PRI PREISKAVNIH POSEGIH PRED OPERATIVNO KOREKCIJO
  1977
 75. Huis Marijan; Balija Milivoj; Knezović Ivanka; Štulhofer Mladen
  Laparoscopic cholecystectomy: our experience 1994-1999
  [Laparoskopska holecistektomija - naše izkušnje v obdobju od 1994 do 1999]
  2000
 76. Pegan Boris; Ries Mihael; Kekić Branko; Trotić Robert; Šindija Branka
  First auditory brainsteam implant operation in our cochlear implantation program
  [Prva vsaditev slušnega vsadka v možgansko deblo v našem programu polžkovih vsadkov]
  2000
 77. Lehnhardt Ernst; Lehnhardt Monika
  Cochlear implant - quo vadis
  [Polžkov vsadek - quo vadis]
  2000
 78. Benedik Tomaž; Vračko Jože
  Vloga laparoskopske operativne metode "okna" pri preprečevanju poškodb žolčevodov med holecistektomijo
  [The role of "window" laparoscopic operative technique in the prevention of bile duct injuries associated with cholecystectomy]
  2000
 79. Miloševič Zoran
  Computed tomographic angiography in intracranial vascular diseases
  [Rančunalniško tomografska angiografija pri intrakranialnih žilnih boleznih]
  2000
 80. Jamar Breda; Šurlan Katarina
  Defecography: a report on 35 cases
  [Defekografija: poročilo o 35 primerih]
  2000
 81. Lužnik Marijan
  Določitev meril za oceno nezadostnosti materničnega vratu s transvaginalnim ultrazvočnim pregledom med nosečnostjo
  [Determination of criteria for assessment of uterine cervix incompetence by transvaginal ultrasonography during pregnancy]
  2000
 82. Podboj Jernej
  Razpoznavanje in zdravljenje alergijskih in nealergijskih rinitisov
  [Diagnosis and therapy of allergic and nonallergic rhinitis]
  1999
 83. Brecelj J
  Plosko stopalo pri otroku, zgodnje odkrivanje in obravnava
  [Flat foot in the child, early detection and treatment]
  2000
 84. Podboj Jernej
  Alergijski rinitisi z vidika otorinolaringologa
  [Allergic rhinitis from the viewpoint of an otorhinolaryngologist]
  1999
 85. Benedik-Dolničar M
  Bezgavke pri otroku in mladostniku
  [Lymph nodes in children and adolescents]
  1999
 86. Hertl Kristijana; Rener Miljeva
  Mamografska tehnika - projekcije in kompresija
  [Mammography techniques - projections and compression]
  1999
 87. Lindtner Jurij
  Dojke - nekaj anatomskih, histoloških in fizioloških pripomb ob raku dojk
  1998
 88. Skalicky Marjan; Menih Marija
  Portokavalni obvod in hepatocelularni karcinom
  [Portacaval shunt and hepatocellular carcinoma]
  1999
 89. Šabovič Mišo; Blinc Aleš
  Antritrombotična zaščita pri žilnih opornicah
  [Antithrombotic treatment in patients with arterial stents]
  1999
 90. Podboj Jernej
  Endoskopska kirurgija pri orbitalnih zapletih sinusitisov
  [Endoscopic surgery for orbital complications of sinusitis]
  1999
 91. Lindtner Jurij
  Dojke - nekaj anatomskih, histoloških in fizioloških pripomb ob raku dojke
  1998
 92. Brecelj Janez
  Fleksibilno plosko stopalo in zakaj ni potrebno njegovo zdravljenje
  [Flexible flatfoot - why treatment is not necessary]
  1998
 93. Avanzo-Velkavrh Marija; Assejev Vladimira; Novak-Antolič Živa
  Vnetja v obporodnem obdobju: 1. pogostnost prisotnosti chlamydiae trachomatis in streptokoka skupine B pri porodnicah in njihovih novorojenčkih
  [Infections in perinatal period: 1. colonization of mothers and their newborns with chlamydia trachomatis and group B streptococcus]
  1998
 94. Vračko Jože
  Sodobna obravnava bolnikov z laparoskopskimi poškodbami žolčevodov, zaznanimi med holecistektomijo
  [Modern therapeutic approaches to laparoscopic bile duct injuries indentified during cholecystectomy]
  1996
 95. Podboj Jernej
  Naše izkušnje pri obravnavanju glivičnih rinosinusitisov
  [Our experience in treatment of mycotic rhinosinusitis]
  1996
 96. Čizmarevič Bogdan; Munda Anton; Cundrič France; Didanovič Vojko; Koželj Miran
  Hilotorks kot zaplet po koreniti izpraznitvi vratu
  [Chylothorax after radical neck dissection]
  1996
 97. Lorger J; Bavdek SV; Simeunovič B; Franko M; Krušič L; Fazarinc G; Uršič M; Renčelj S; Pogačnik A
  Anatomical parameters of the Lipica horse breed during development
  [Anatomski parametri lipicanca med razvojem]
  1995
 98. Žerdoner D
  Možnosti kirurških izboljšav neustreznih anatomskih razmer za zobne vsadke
  [Surgical correction of unfavourable jaw anatomy prior to dental implant placement]
  1996
 99. Radšel-Medvešček A; Matičič M
  Spolno prenosljivi herpesvirusi
  [Sexually transmitted herpesvirus diseases]
  1995
 100. Brecelj J; Štrucl M
  Some anatomical and physiological aspects of clinical electrophysiology of vision
  [Nekateri anatomski in fiziološki vidiki klinične elektrofiziologije vida]
  1993


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko