biomedicina slovenica


anatomskih : 61

 1. Kocbek Lidija; Anderhuber Friedrich
  Myocardial revascularization using the posterior intercostal arteries as grafts: anatomical variation aspect
  [Revaskularizacija miokarda z uporabo zadnjih medrebrnih arterij kot presadkov z vidika anatomskih variacij]
  2017
 2. Hlebš Sonja
  Upoštevanje anatomskih in biomehanskih značilnosti pri fizioterapevtski obravnavi kolenskega sklepa
  [The anatomy and biomechanics of the knee and their implications for physiotherapy]
  2007
 3. Kajdiž Romana; Bojnec Štefan
  Gibanje cen prve ravni anatomsko-terapevtsko-kemične klasifikacije reguliranih zdravil
  [Price developments of the first level of anatomic-therapeutic-chemical classification of regulated medicines]
  2013
 4. Skalicky Marjan; Križmarić Miljenko; Lorber Darja; Bevc Sebastjan
  Simulacije endoskopskih invazivnih posegov zgornje in spodnje prebavne cevi vključno z endoskopskim ultrazvokom in ERCP
  [Simulations of invasive endoscopic procedures of the upper and lower digestive tract including endoscopic US and ERCP]
  2012
 5. Logar Dušan
  Standardne meritve izbranih anatomskih predelov in struktur pri mišično-skeletnem ultrazvoku
  2012
 6. Tomažič Tomaž; Bajec Tomaž; Merc Matjaž
  Razvojna displazija otroškega kolka
  2011
 7. Bratuš Dejan
  Urgentna stanja v urologiji pri otrocih
  2010
 8. Čizmarevič Bogdan; Lanišnik Boštjan
  Travma orbite - smernice (II. del)
  2009
 9. Tomažič Tomaž; Bajec Tomaž; Merc Matjaž
  Razvojna displazija otroškega kolka
  2009
 10. Čretnik Andrej
  Zlomi in epifiziolize pri otrocih v predelu gležnja
  [Fractures and physeal injuries of the distal tibia and fibula in children]
  2009
 11. Dvoršak-Erker Andreja
  Slikovni prikaz prsnega koša in normalna RTG anatomija pljuč
  [Chest imaging and normal x-ray anatomy of the lungs]
  2009
 12. Krajnc Alojz
  Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
  2008
 13. Rems Miran
  Ekstramukozna prečna koloplastika - nova metoda rekonstrukcije po resekciji danke
  [Extramucous transversal coloplasty - new method of reconstruction after rectum resection]
  2007
 14. Kšela Juš
  Paronihija - klinična slika in možnost zdravljenja
  [Paronychia - clinical picture and treatment options]
  2007
 15. Marčec Mateja
  Zasevanje raka endometrija v področne bezgavke
  2007
 16. Grošelj Dušan; Rener-Sitar Ksenija; Kukovič Aleš; Grošelj Helena
  Računalniško vodeno predoperativno načrtovanje in vsaditev zobnih implantatov
  [Computer guided pre-operative planning and dental implant placement]
  2007
 17. Kamenik Mirt
  Kaj lahko algolog nudi bolniku s kronično bolečino v križu
  [What an algologist can offer to the patient suffering from chronic back pain]
  2006
 18. Žerdoner Danijel
  Posebnosti zlomov obraznega skeleta pri starostnikih
  [Particularities of facial skeleton fractures in older people]
  2006
 19. Šmitek Jana
  Izbiranje najprimernejših mest za intramuskularno injekcijo
  [The selection of most appropriate sites for intramuscular injections]
  2006
 20. Horvat Josip; Burger Helena
  Primerjava desetih lumbosakralnih ortoz
  2005
 21. Požar-Lukanović Neva; Stanisavljevič Dragoje; Sojar Valentin; Paver-Eržen Vesna
  Influence of thoracic epidural anasthesia on intestinal blood supply
  [Vpliv torakalne epiduralne anestezije na prekrvitev prebavil]
  2006
 22. Globočnik-Petrovič Mojca; Preskar Andrejka
  Proliferativna vitreoretinopatija
  [Proliferative vitreoretinopathy]
  2005
 23. Tomažič Tomaž
  Klinični pregled ramenskega sklepa
  2005
 24. Mikek Martin; Hussein Mohsen
  Diagnostična artroskopija rame: pojavnost fizioloških variacij sklepnih struktur
  [Diagnostic shoulder arthroscopy: incidence of physiologic varaints of joint structures]
  2005
 25. Prestor Borut; Golob Peter
  Planning the microsurgical myelotomy in intramedullary tumors or cysts by intraoperative neuromonitoring
  [Izbira mikrokirurške mielotomije pri operacijah tumorjev in cist v hrbtenjači s pomočjo intraoperativnega nevromonitoringa]
  2005
 26. Kržič Nina; Gaberščik Alenka; Germ Mateja
  The phenotypic plasticity of Glyceria fluitans growing over the water/land gradient
  2004
 27. Silvester Tomaž; Milošev Ingrid; Levašič Vesna
  Pomen uvedbe registra totalne endoprotetike v Sloveniji (RETEPS)
  [Importance of foundation of the national total joint arthroplasty registry]
  2004
 28. Zorn Alojz
  Divertikli bulbusa jugularne vene
  [Diverticles of the vena jugularis bulbus]
  2004
 29. Jančar Boris
  Napredovali rak kože
  [Advanced skin cancer]
  2004
 30. Vindišar Franci; Brilej Drago
  Zdravljenje dislociranih zlomov gležnja pri otrocih
  [Treatment of displaced malleolar fractures at children]
  2004
 31. Žerdoner Danijel; Konstantinović Vitomir; Kansky Andrej
  Kirurška priprava atrofične maksile za vsaditev dentalnih implantatov
  [Surgical correction of atrophic maxilla for insertion of endosseous dental implants]
  2004
 32. Orožim Zdenko; Pekarović Jožefa
  Prve izkušnje s perkutanim zdravljenjem stenozantnega tendovaginitisa
  [First experiences on percutaneous trigger finger release]
  2004
 33. Hočevar-Boltežar Irena; Arnež Maja
  Vnetja grla in kašelj
  [Laryngitis and cough]
  2004
 34. Pirš Mateja; Lejko Tatjana
  Aktinomikoza
  [Actinomycosis]
  2003
 35. Pirš Mateja; Lejko-Zupanc Tatjana; Rakar Stelio
  Prikaz primera pelvične aktinomikoze v povezavi z materničnim vložkom
  [A case of pelvic actinomycosis associated with an intrauterine device]
  2004
 36. Rode M; Macakanja M
  Pulpo-parodontalno vnetje
  [The endodontic-periodontal lesion]
  2003
 37. Vogler Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž
  Kirurško zdravljenje endometrioze pri neplodnih bolnicah
  [Surgical treatment of endometriosis in infertile patients]
  2003
 38. Globočnik-Petrovič Mojca
  Vitreoretinalni poseg in njegove indikacije v očesni kirurgiji
  [Vitreoretinal surgery and its indications]
  2002
 39. Rakovec-Felser Zlatka
  Bolečina kot kompleksen, biopsihosocialni fenomen
  1994
 40. Orožim Zdenko
  Perilunarni izpahi in izpahi z zlomom
  [Perilunate dislocations and fracture dislocations]
  2001
 41. Lovšin E; Fazarinc G; Bavdek SV
  Vrednosti anatomskih parametrov vratu in trupa lipicanskih žrebet v obdobju od tretjega do štitiinštiridesetega meseca starosti
  [Values of the anatomical parameters of the neck and body of the Lipizzan foals in the period between three and forty four months of age]
  2001
 42. Žerdoner Danijel
  Dvig sinusnega dna pri neugodnih anatomskih pogojih za vstavitev dentalnih implantatov
  2002
 43. Šustić Alan; Cerović Robert; Juretić Mirna
  Ultrasound-guided central venous cannulation in patient with radical dissection on both sides of neck: case report
  [Ultrazvočno vodeno uvajanje centralnega venskega katetra pri bolniku, ki je imel obojestransko radikalno odstranjene vratne bezgavke: prikaz primera]
  2001
 44. Marinković R; Berić B; Rajhvajn B; Rainer S; Lazarov A
  Uporedni terminološki nazivi (anatomskih i opstetričkih pojmova na latinskom, srpskohrvatskom, hrvatskosrpskom, slovenačkom in makedonskom jeziku)
  1985
 45. Huis Marijan; Balija Milivoj; Knezović Ivanka; Štulhofer Mladen
  Laparoscopic cholecystectomy: our experience 1994-1999
  [Laparoskopska holecistektomija - naše izkušnje v obdobju od 1994 do 1999]
  2000
 46. Lehnhardt Ernst; Lehnhardt Monika
  Cochlear implant - quo vadis
  [Polžkov vsadek - quo vadis]
  2000
 47. Miloševič Zoran
  Computed tomographic angiography in intracranial vascular diseases
  [Rančunalniško tomografska angiografija pri intrakranialnih žilnih boleznih]
  2000
 48. Lužnik Marijan
  Določitev meril za oceno nezadostnosti materničnega vratu s transvaginalnim ultrazvočnim pregledom med nosečnostjo
  [Determination of criteria for assessment of uterine cervix incompetence by transvaginal ultrasonography during pregnancy]
  2000
 49. Brecelj J
  Plosko stopalo pri otroku, zgodnje odkrivanje in obravnava
  [Flat foot in the child, early detection and treatment]
  2000
 50. Podboj Jernej
  Alergijski rinitisi z vidika otorinolaringologa
  [Allergic rhinitis from the viewpoint of an otorhinolaryngologist]
  1999
 51. Benedik-Dolničar M
  Bezgavke pri otroku in mladostniku
  [Lymph nodes in children and adolescents]
  1999
 52. Hertl Kristijana; Rener Miljeva
  Mamografska tehnika - projekcije in kompresija
  [Mammography techniques - projections and compression]
  1999
 53. Lindtner Jurij
  Dojke - nekaj anatomskih, histoloških in fizioloških pripomb ob raku dojk
  1998
 54. Podboj Jernej
  Endoskopska kirurgija pri orbitalnih zapletih sinusitisov
  [Endoscopic surgery for orbital complications of sinusitis]
  1999
 55. Lindtner Jurij
  Dojke - nekaj anatomskih, histoloških in fizioloških pripomb ob raku dojke
  1998
 56. Brecelj Janez
  Fleksibilno plosko stopalo in zakaj ni potrebno njegovo zdravljenje
  [Flexible flatfoot - why treatment is not necessary]
  1998
 57. Avanzo-Velkavrh Marija; Assejev Vladimira; Novak-Antolič Živa
  Vnetja v obporodnem obdobju: 1. pogostnost prisotnosti chlamydiae trachomatis in streptokoka skupine B pri porodnicah in njihovih novorojenčkih
  [Infections in perinatal period: 1. colonization of mothers and their newborns with chlamydia trachomatis and group B streptococcus]
  1998
 58. Vračko Jože
  Sodobna obravnava bolnikov z laparoskopskimi poškodbami žolčevodov, zaznanimi med holecistektomijo
  [Modern therapeutic approaches to laparoscopic bile duct injuries indentified during cholecystectomy]
  1996
 59. Podboj Jernej
  Naše izkušnje pri obravnavanju glivičnih rinosinusitisov
  [Our experience in treatment of mycotic rhinosinusitis]
  1996
 60. Žerdoner D
  Možnosti kirurških izboljšav neustreznih anatomskih razmer za zobne vsadke
  [Surgical correction of unfavourable jaw anatomy prior to dental implant placement]
  1996
 61. Radšel-Medvešček A; Matičič M
  Spolno prenosljivi herpesvirusi
  [Sexually transmitted herpesvirus diseases]
  1995


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko