biomedicina slovenica


anatomsko : 64

 1. Jelenc Marjetka; Gabrovec Branko; Kostnapfel Rihtar Tatja
  Poraba zdravil pri slovenskih starostnikih v letu 2016
  [The consumption of medicines in the elderly in Slovenia in 2016]
  2017
 2. Dolenšek Janez
  Praktična navodila za anatomsko sekcijo
  2016
 3. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Terapija tubarnega vzroka neplodnosti
  [Treatment of the tubal cause of infertility]
  1981
 4. Benedičič Ana; Navodnik-Preložnik Maja; Knavs Katja; Žuran Ivan
  Pregled neinvazivnih diagnostičnih preiskav pri kronični venski bolezni
  2011
 5. Rems Miran; Jarm Katja; Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja
  Lokalna ponovitev bolezni pri bolnikih, operiranih zaradi nemetastatskega raka danke, zbolelih v obdobju 2003 - 2005
  [Local recurence of rectal cancer in patients with nonmetastatic disease, diagnosed in 2003-2005]
  2015
 6. Kajdiž Romana; Bojnec Štefan
  Gibanje cen prve ravni anatomsko-terapevtsko-kemične klasifikacije reguliranih zdravil
  [Price developments of the first level of anatomic-therapeutic-chemical classification of regulated medicines]
  2013
 7. Čižman Milan; Bajec Tom; Tratar Franci; Strancar Katja; Mavsar-Najdenov Brigita; Drofenik Polonca; Balkovec Cvetka; Salemović Danilo; Ovnič Alenka; Martinčič Tatjana; Premuš Marušič Alenka; Štefančič Metka; Bogovič Meta; Kobal Nataša; Bernat Nada; Sonc Monika; Križman Lučka; Globočnik Janez; Kraševec Mojca; Fijavž Edita; Dolenšek Melita; Faganeli Nataša; Sikošek Tatjana; Bačar Cvetka; Urbančič Loredana; Zorc Marjeta; Podpečan Jožica; Armuš Pižent Aleksandra; Urbančič Magdalena; Keček Majda
  Poraba antibiotikov v slovenskih bolnišnicah v letu 2006 in 2007
  2009
 8. Erić M; Ravnik D; Hribernik M; Mihić N; Krivokuča D; Mihalj M
  Tipovi grananja stabla donje epigastrične arterije
  2008
 9. Anonymous ;
  Zbornik sažetaka 2. kongres Srpskog anatomskog društva; 2008 sep 18-20; Vrnjačka Banja
  [Abstract book of the 2nd congress of Serbian anatomical society; 2008 Sep 18-20; Vrnjačka Banja]
  2008
 10. Kacjan Uroš
  Poškodbe sečil
  2008
 11. Šabić Samir; Pahor Dušica
  Solzni sistem: preiskave in bolezni
  2008
 12. Mavsar-Najdenov Brigita; Kozjek Franc; Čižman Milan; Grabnar Iztok
  Poraba protimikrobnih zdravil v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 1998 do 2004
  [Use of antibacterial drugs in Jesenice general hospitač in years 1998 to 2004]
  2007
 13. Bergauer Andrej; Flis Vojko
  Zlohotne novotvorbe velikih žil
  [Primary malignant vascular neoplasms]
  2007
 14. Čižman Milan
  Kaj vemo o rabi antibiotikov v slovenskih bolnišnicah
  [What we know about antibiotic consumtion in Slovene hospitals]
  2006
 15. Kolodziejczak Malgorzata; Sudol-Szopinska Iwona; Grochowicz Maciej; Bochenek Anna; Swiatlowska Magdalena
  The estimation of the value and mobility of Parks' angle in case-series of patients with defectory disorders - prospective clinical examination supplemented with the defecographic examination
  [Ocena Parksovega kota pri bolnikih z motnjami odvajanja blata - prospektivna raziskava z defekografijo]
  2006
 16. Andoljšek Matej
  Odprta naravnava in notranja učrstitev sklepnih zlomov petnice: vpliv vrste zloma in skladnosti subtalarnega sklepa na funkcionalni rezultat zdravljenja
  [Open reduction and internal fixation of displaced intraarticular fractures of the calcaneus: influence of type of fractures and congruency of the suntalar joint upon functional result]
  2005
 17. Globočnik-Petrovič Mojca; Urbančič Mojca
  Vitrektomija pri kroničnem foramnu makule
  [Vitrectomy for chronic macular hole]
  2005
 18. Samardziski Milan; Zafiroski George; Janevska Vesna; Miladinova Daniela; Popeska Žaneta
  Computer assisted diagnosis of benig tumours
  [Diagnosticiranje benignih kostnih tumorjev s pomočjo računalnika]
  2004
 19. Zdovc Irena; Švara Tanja; Juntes Polona; Kotnik Tina; Ocepek Matjaž; Černe Manica; Pogačnik Milan
  The role of Aeromonas hydrophila bacterium as a causative agent of septicaemia in dogs
  [Vloga bakterije Aeromonas hydrophila kot povzročiteljice septikemije pri psih]
  2004
 20. Benedik Tomaž
  Metode varne laparoskopske holecistektomije - prikaz primera
  [Principles of safety in laparoscopic cholecystectomy - case report]
  2003
 21. Vučko-Mole Simona; Krbavčič Aleš
  Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil: (slovenski in latinski prevod)
  2003
 22. Franić Damir; Fuerst Jurij
  Uporaba hormonskih pripravkov v perimenopavzi v Sloveniji
  [The use of hormones during the perimenopausal period in Slovenia]
  2003
 23. Mesarič M; Zadnik T; Klinkon M
  Primerjava aktivnosti pepsinogena v serumu govejih pitancev, pozitivnih na enzootsko govejo levkozo (EGL), in krav s čirom na siriščniku
  [Comparison of serum pepsinogen activity between enzootic bovine leukosis (EBL) positive beef cattle and cows with abomasal ulcers]
  2002
 24. Kariž Stojan; Kobal Nataša
  Poraba protimikrobnih zdravil v Splošni bolnišnici Izola v obdobju 1996-2000
  [The usage of antimicrobial drugs at the Izola General hospital from 1996 to 2000]
  2002
 25. Černelč Silvije
  Bolnišnična uporaba protimikrobnih zdravil za sistemsko zdravljenje v Sloveniji
  [Utilization review of systemic antimicrobials in Slovene hospitals]
  2002
 26. Sojar Valentin; Stanisavljevič Dragoje
  Laparoskopska kirurgija jeter: trenutne možnosti in perspektive
  [Laparoscopic liver surgery: current possibilities and future trends]
  2001
 27. Szymanska Hanna; Krysiak Elzbieta; Piskorowska Joanna; Woszczynski Marek; Czarnomska Alina
  Standardization of laboratory animals for biomedical research in Poland
  [Standardizacija laboratorijskih živali za biomedicinske raziskave na Poljskem]
  2001
 28. Pečar-Čad Silva; Hribovšek Tone
  Lekarniška dejavnost
  [Pharmacy services]
  2001
 29. Pavlica Z; Erjavec V; Petelin M
  Odpravljanje patoloških sprememb na četrtem zgornjem ličniku pri psu
  [Treatment of the injuried upper fourth premolar in the dog]
  2001
 30. Fokter Samo K
  Degenerativna bolezen sklepa in gorniška aktivnost
  [Mountaineering and osteoarthritis]
  2000
 31. Hribovšek Tone; Pečar-Čad Silva
  Lekarniška dejavnost
  [Pharmacy services]
  2000
 32. Ferkolj Ivan
  Novosti v zdravljenju kronične vnetne črevesne bolezni
  [What is new in therapy of inflammatory bowel disease]
  2001
 33. Pirnat M
  Anatomsko izrazje v prvih slovenskih babiških priročnikih
  1984
 34. Rigler L
  Razlike med humano in veterinarsko slovensko anatomsko nomenklaturo
  1984
 35. Pertl E
  POGOVORNO OZIROMA PRIPOVEDNO (LITERARNO) ALI ANATOMSKO SLOVENSKO IZRAZJE?
  1980
 36. Šelb Jožica; Albreht Tit
  Umrljivost zdravnikov v Sloveniji v letih 1985 do 1999
  [Mortality rates of medical doctors in Slovenia in 1985 to 1999]
  2000
 37. Hraška Viktor; Sojak Vladimir; Kaldararova Monika; Siman Jaroslav; Mašura Jozef; Krevs Nedeljko; Mazić Uroš; Vesel Samo; Gaber Brane; Podnar Tomaž
  Results of anatomic correction of transposition of the great arteries in Slovakia and Slovenia
  [Rezultati anatomske korekcije transpozicije velikih arterij na Slovaškem in v Sloveniji]
  2000
 38. Hočevar-Boltežar Irena; Jarc Ana; Koželj Vesna
  Akustična analiza samoglasnikov pri otrocih s shizo v ustni votlini
  [Acoustic analysis of vowels in children with oral cavity clefts]
  2000
 39. Zupančič Živa
  The role of sonographic evaluation of spinal canal in children
  [Ultrazvočno ocenjevanje hrbteničnega kanala pri otrocih]
  2000
 40. Košorok Pavle
  Ultrasound in diagnosis and treatment of anal fistulas
  [Ultrazvok kot pomoč pri diagnostiki in zdravljenju analnih fistul]
  1999
 41. Krbavčič Aleš
  Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil: predgovor
  1999
 42. Vučko-Mole Simona; Krbavčič Aleš
  Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil (slovenski in latinski prevod)
  [Anatomical therapeutic chemical (ATC) classification index]
  1999
 43. Bajde Silva
  Od gibanja k zaznavanju gibanja
  [From movement to perception of movement]
  1999
 44. Garbe Claus
  Epidemiologija kožnega raka
  [Epidemiology of skin cancer]
  1999
 45. Kristan Anže; Cimerman Matej
  Sodoben pogled na zlome acetabuluma
  [Contemporary view on acetabular fracture]
  1998
 46. Vučko-Mole S
  Predstavitev anatomsko terapevtično kemijske (ATC) klasifikacije zdravil
  1997
 47. Čižman Milan
  Akutni encefalitis
  [Acute encephalitis]
  1998
 48. Pečarič-Meglič Nuška; Knific Jernej; Čerk Martin; Škrbec Miha
  Nevroradiologija v pediatriji
  [Pediatric neuroradiology]
  1998
 49. Vižintin Tjaša; Čižman Milan
  Poraba in trendi protimikrobnega zdravljenja v Kliničnem centru v Ljubljani 1995-1997
  [Antimicrobial usage and trends in the University medical centre in Ljubljana from 1995 to 1997]
  1998
 50. Gašperšič D; Potočnik I; Jevnikar N
  Anatomsko-histološka zgradba sklenine na zobnem vratu
  [Anatomical and histological structure of cervical enamel]
  1998
 51. Howard Thomas M; O'Connor Francis G
  Poškodba rame: prvi pregled
  [The injuried shoulder. Primary care assessment.]
  1998
 52. Vučko Simona; Krbavčič Aleš
  Anatomsko terapevtično kemijska (ATC) klasifikacija zdravil (slovenski in latinski prevod)
  1997
 53. Albanese A; Granata R; Tonali P
  Animal models of parkinsonism
  [Živalski modeli parkinsonizma]
  1996
 54. Fischinger J
  Akutna dihalna stiska
  [Acute respiratory distress]
  1996
 55. Tomazo-Ravnik Tatjana
  Sestava človeškega telesa v juvenilnem obdobju
  [Body composition of human body in juvenile period]
  1996
 56. Vučko S
  Anatomsko-terapevtično-kemijska (ATC) klasifikacija zdravil
  [The anatomical therapeutic chemical (ATC) classification system]
  1996
 57. Blejec A; Rode J
  Anatomija, biokemija in fiziologija: anatomsko-morfološke analize in raziskave strukture in funkcije bioloških sistemov
  1993
 58. Blejec A; Rode J
  Anatomsko-morfološke analize in raziskave strukture in funkcije bioloških sistemov
  1991
 59. Ravnikar M
  Fiziološka in anatomsko-morfološka študija vpliva jasmonske kisline na rast in razvoj rastlin v tkivni kulturi
  [Physiological and anatomic-morphological studies of jasmonic acid influence on the growth and development of plants in vitro]
  1991
 60. Karapavlović M; Stojkov J; Trkuljić S
  Korelacija sonografskog i patoanatomskog nalaza kod afukcionalnog bubrega
  [Correlation of sonographic studies and pathologic findings in the diagnosis of functionless kidney]
  1990
 61. Ličar P; Bulog B; Štraus J; Urbanc-Berčič O; Drašlar K; Grosman M; Rode J
  Anatomsko-morfološke raziskave
  1989
 62. Ličar P; Bulog B; Štrus J; Drašler K; Urbanc-Berčič O; Istenič L; Rode J
  Anatomsko morfološke raziskave
  1988
 63. Ličar P; Bulog B; Istenič L; Drašler K; Štrus J; Rode J
  Anatomsko morfološke raziskave
  1987
 64. Bulog B; Istenič L; Štrus J
  Anatomsko morfološke raziskave
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko