biomedicina slovenica


angio : 2690

 1. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Urtikarija v vsakdanji praksi, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 10. april 2015
  2015
 2. Rener-Primec Zvonka; Hertz-Pannier L; Laffond C; Boddaert N; Nabbout R
  Early radiological signs of pial angioma in Sturge-Weber syndrome
  2014
 3. Kramberger Urška; Kecelj Nada; Jeras Matjaž
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov
  [Chronic urticaria and its influence on patients' quality of life]
  2017
 4. Wick Mark R.; Eusebi Vincenzo; Lamovec Janez; Ryška A.
  Angiosarcoma
  2017
 5. Matos Erika; Jug Borut; Vidergar-Kralj Barbara; Zakotnik Branko
  Cardiac monitoring in patients on trastuzumab
  2017
 6. Kimáková Patrícia; Solár Peter; Solárová Zuzana; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Erythropoietin and its angiogenic activity
  2017
 7. Makuc Jana; Šeruga Maja; Završnik Matej; Cilenšek Ines; Petrovič Danijel
  Angiotensinogen (AGT) gene missense polymorphisms (rs699 and rs4762) and diabetic nephropathy in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
  2017
 8. Šeruga Maja; Makuc Jana; Završnik Matej; Cilenšek Ines; Ekart Robert; Petrovič Danijel
  Polymorphism of angiotensin-converting enzyme (rs4340) and diabetic nephropathy in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
  2016
 9. Trošt Rupnik Alijana; Kovač Damjan; Pajek Jernej; Osredkar Joško; Marc Janja; Lindič Jelka
  The impact of gene polymorphisms in angiotensin receptor 1 and aldosterone synthase in peritoneal dialysis patients
  2017
 10. Agrawal Rupesh; Pajtler Ana; Lavrič Alenka
  Multiple choroidal ruptures in a patient with angioid streaks
  2017
 11. Ristić Smiljana; Starčević-Čizmarević Nada; Lavtar Polona; Lovrečić Luca; Perković Olivio; Sepčić Juraj; Šega Saša; Kapović Miljenko; Peterlin Borut
  Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism and interferon-[beta] treatment response in multiple sclerosis patients
  2017
 12. Drešček Marko
  Fitoterapija, kardiologija, pulmologija, angiologija, gastroenterologija, aktualne teme v družinski medicini, praktične veščine
  2017
 13. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo; Božič Mojca; Stegnar Mojca; Poredoš Pavel; Kravos Andrej; Barbič-Žagar Breda; Stare Janez; Pohar Perme Maja
  Survival and event-free survival of patients with peripheral arterial disease undergoing prevention of cardiovascular disease
  2017
 14. López Fernando; Triantafyllou Asterios; Snyderman Carl H.; Hunt Jennifer L.; Suárez Carlos; Lund Valerie J.; Strojan Primož; Saba Nabil F.; Nixon Iain J.; Devaney Kenneth O.; Alobid Isam
  Nasal juvenile angiofibroma
  2017
 15. Ježovnik Mateja; Jensterle Sever Mojca; Janež Andrej; Pfeifer Marija; Spirkoska Ana; Kravos Nika Aleksandra; Poredoš Pavel
  Comparison of different methods investigating functional and morphological markers of early atherogenesis in obese women with polycystic ovary syndrome
  2016
 16. Janić Miodrag; Šabovič Mišo; Drevenšek Gorazd
  Pleiotropni učinki nizkih odmerkov zaviralcev sistema renin-angiotenzin in statinov na arterijsko steno
  2016
 17. Loyalka Pranav; Nascimbene Angelo; Schechter Michael; Petrovic Marija; Sundara Raman Ajay; Gregorič Igor; Kar Biswajit
  Transcatheter aortic valve implantation with a Sapien 3 Commander 20 mm valves in patients with degenerated 19 mm bioprosthetic aortic valve
  2016
 18. Nascimbene Angelo; Loyalka Pranav; Gregorič Igor; Kar Biswajit
  Percutaneous coronary inter vention with the TandemHeart TM percutaneous left ventricular assist device support
  2016
 19. Poredoš Pavel; Poredoš Peter
  Raynaud's syndrome
  2016
 20. Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Žerdin Matija
  Preživetje spodnje okončine bolnikov s kritično ishemijo pri bolnikih zdravljenih s perkutano transluminalno angioplastiko v UKC Maribor
  [Lower limb survival in patients with critical ischemia after endovascular treatment in UKC Maribor]
  2016
 21. Vianna Garcia Patrick; Ferreira Seiva Fábio Rodrigues; Pocol Carniato Amanda; de Mello Wilson; Durán Nelson; Macedo Alda Maria; Gabarra de Oliveira Alexandre; Romih Rok; da Silva Nunes Iseu; da Silva Nunes Odilon; Fávaro Wagner José
  Increased toll-like receptors and p53 levels regulate apoptosis and angiogenesis in non-muscle invasive bladder cancer
  2016
 22. Boc Anja; Vene Nina; Košmelj Katarina; Mavri Alenka
  Impact of asymptomatic pulmonary embolism on the long-term prognosis of patients with deep venous thrombosis
  2017
 23. Rijavec Matija
  Insights into the genetics of Hereditary angioedema
  2016
 24. Catalano Mariella; Poredoš Pavel; Brodmann Marianne; Wautrecht Jean-Claude; Carpentier Patrick; Roztocil Karel; Nikol Sigrid; Dimakakos Evangelos P.; Marakomichelakis George; Pecsvarady Zsolt; Kozak Matija
  UEMS training requirements for angiology and vascular medicine
  2016
 25. Repar Bornšek Simona
  Novosti pri zdravljenju moških s simptomi spodnjih sečil
  2014
 26. Miličić Branislava; Velnar Tomaž; Pregelj Rado; Limbäck-Stokin Clara
  Multiple epithelioid hemangiomas with orbital involvement
  2015
 27. Ribič Helena
  Spremljanje povzročiteljev nezapletenih okužb sečil in njihove odpornosti proti antibiotikom
  2016
 28. Terlević Dabić Diana; Kansky Andrej; Vučićević-Boras Vanja
  Prevalence of oral mucosal lesions in Slovenia
  2016
 29. Pleskovič Aleš; Šantl-Letonja Marija; Cokan Vujkovac Andreja; Kruzliak Peter; Petrovič Danijel
  SOX6 gene polymorphism (rs16933090) and markers of subclinical atherosclerosis in patients with type 2 diabetes mellitus
  2016
 30. Farkas Henrik; Martinez-Saguer I.; Bork K.; Bowen T.; Craig T.; Frank M.; Germenis A. E.; Grumach A. S.; Luczay Andrea; Varga L.; Zanichelli A.; Košnik Mitja
  International consensus on the diagnosis and management of pediatric patients with hereditary angioedema with C1 inhibitor deficiency
  2016
 31. Jagodič Klemen
  Komu je potrebno posvetiti več pozornosti - prostati ali sečnemu mehurju?
  2016
 32. Topčič Viljem Haris; Geršak Borut
  Vpliv nekaterih dejavnikov na intraoperativno izmerjen pretok in kazalec utripanja koronarnih obvodov
  2016
 33. Jakič Maja; Vogler Andrej; Lanišnik-Rižner Tea
  Medikamentno zdravljenje endometrioze
  [Pharmacological treatment of endometriosis]
  2016
 34. Paulin-Košir Marija Snežna; Čemažar Maja
  Zdravljenje malignega melanoma z elektrokemoterapijo in antiangiogeno gensko terapijo proti endoglinu pri miših
  2016
 35. Cafuta Maček Eva; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Pogostost, patogeneza in dejavniki tveganja za nastanek angiodema ob prejemanju zaviralcev angiotenzinove konvertaze
  2015
 36. De Luca Giuseppe; Hof Arnoud van 't; Gibson Michael C.; Cutlip Donald; Zeymer Uwe; Noč Marko; Maioli Mauro; Kržišnik-Zorman Simona; Gabriel Henrique Mesquita; Emre Ayse
  Impact of time from symptom onset to drug administration on outcome in patients undergoing glycoprotein iib-iiia facilitated primary angioplasty (from the EGYPT cooperation)
  2015
 37. De Luca Giuseppe; Bellandi Francesco; Huber Kurt; Noč Marko; Petronio A. S.; Arntz Hans-Richard; Maioli Mauro; Gabriel H.M.; Kržišnik-Zorman Simona
  Early glycoprotein IIb-IIIa inhibitors in primary angioplasty-abciximab long-term results (EGYPT-ALT) cooperation
  2011
 38. Trotovšek Blaž
  Kirurško zdravljenje tumorjev sotočja jetrnih vodov
  [Surgical treatment for hilar cholangiocarcinoma]
  2013
 39. Lamovec Janez
  Case 2
  2010
 40. Ocvirk Janja
  Osnovni principi citostatskega in biološkega zdravljenja solidnih rakov
  2005
 41. Kotnik Mojca; Duratović Konjević Amela; Lokar Katarina; Bernot Marjana; Jezeršek Novaković Barbara; Pečnik Tjaša
  Izzivi sodobnih pristopov onkološke zdravstvene nege in zdravljenja
  2009
 42. Karandža-Lapić Ljerka; Korošec Peter; Šilar Mira; Košnik Mitja; Cikojević Draško; Lozić Bernarda; Rijavec Matija
  Frequent life-threatening laryngeal attacks in two Croatian families with hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency harbouring a novel frameshift mutation in SERPING1
  2016
 43. Zidar Nina
  Cystic hygroma
  2016
 44. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Voršič Matjaž; Šeruga Tomaž; Jevšek Marko; Šmigoc Tomaž; Velnar Tomaž
  Endovascular versus operative treatment of cerebral aneurysms
  2016
 45. Abstract book
  2007
 46. Bošnjak Maša; Dolinšek Tanja; Čemažar Maja; Kranjc Simona; Blagus Tanja; Markelc Boštjan; Štimac Monika; Završnik Janja; Kamenšek Urška; Heller Loree C.; Bouquet Céline; Turk Boris; Serša Gregor
  Gene electrotransfer of plasmid AMEP, an integrin-targeted therapy, has antitumor and antiangiogenic action in murine B16 melanoma
  2015
 47. Gorenc Nataša
  Izkušnje v zdravstveni negi bolnika, zdravljenega z bevacizumabom
  2009
 48. Bernot Marjana
  Zdravstvena nega bolnika pri pojavu neželenih učinkov sistemskega zdravljenja s tarčnim zdravilom bevacizumab
  2009
 49. Umičević Snežana
  Priprava, aplikacija in shranjevanje zdravila bevacizumab
  2009
 50. Ocvirk Janja
  Klinična uporaba zdravila bevacizumab v onkologiji
  2009
 51. Cvetičanin Branko; Zorc Marjeta
  CT cornary angiography - new perspectives of diagnostic of coronary artery disease. Personal experiences
  2008
 52. Radšel Peter; Ploj Tom; Noč Marko
  Acute angiographic features in patients with resuscitated cardiac arrest
  2008
 53. Drešček Marko
  Fitoterapija, simptomi spodnjih sečil, aterogena dislipidemija, aktualne teme v družinski medicini, angiologija, sladkorna bolezen, praktične veščine
  2016
 54. Šilar Mira; Košnik Mitja; Zidarn Mihaela; Korošec Peter; Andrejević Slađana; Karandža-Lapić Ljerka; Cikojević Draško; Baresic Marko; Rijavec Matija
  Mutational spectrum and genotype-phenotype association in a cohort of Croatian, Serbian and Slovenian patients with hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency
  2016
 55. Pivk Lana; Petek Šter Marija
  Nenujni obiski v ambulanti predbolnišnične nujne medicinske pomoči
  2016
 56. Balažic Jože
  Etične dileme zdravnika družinske medicine ob srečanju z različnimi zahtevami
  2016
 57. Merlo Sebastjan; Novák J; Tkáčová N; Nikolajević-Starčević Jovana; Šantl-Letonja Marija; Makuc Jana; Cokan Vujkovac Andreja; Letonja Jaušovec Lidija; Bregar Dejan; Zorc Marjeta; Rojko Maksimiljana; Mankoč Ramuš Sara; Kruzliak Peter; Petrovič Danijel
  Association of the ACE rs4646994 and rs4341 polymorphisms with the progression of carotid atherosclerosis in Slovenian patients with type 2 diabetes mellitus
  2015
 58. Skitek Petra
  Acute syphilitic posterior placoid chorioretinitis
  [Akutni sifilitični posteriorni plakoidni horioretinitis]
  2014
 59. Breznik Silva; Matela Jože; Vadnjal Ðonlagić Sabina
  Večvrstna računalniško-tomografska angiografija pri dokazovanju pljučne embolije
  2009
 60. Rupreht Mitja; Jevšek Marko; Šeruga Tomaž; Slanič Aleš; Breznik Silva; Ekart Robert; Matela Jože
  Endovaskularno zdravljenje dializnih fistul - štiriletne izkušnje v UKC Maribor
  2009
 61. Slanič Aleš; Breznik Silva; Jevšek Marko; Friedrich Tomaž; Matela Jože; Rupreht Mitja
  Perkutana transluminalna angioplastika podkolenskih arterij - 4-letni rezultati Oddelka za radiologijo UKC Maribor
  2009
 62. Šeruga Tomaž
  CT angiografija v diagnostiki bolezni karotidnega žilja
  [CT angiography in carotid disease diagnostics]
  2008
 63. Šeruga Tomaž; Klein Guenther E.
  MR imaging in planning of neurointerventional endovascular procedures
  2008
 64. Andreozzi G.M.; Kalodiki E.; Martini R.; Minar Erich; Angelides Nicos S.; Poredoš Pavel
  Consensus document on intermittent claudication from the Central European Vascular Forum (C.E.V.F.)
  2014
 65. Flis Vojko; Mrđja Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Revascularization of the superior mesenteric artery alone for treatment of chronic mesenteric ischemia
  2016
 66. Pereza Nina; Ostojić Saša; Zdravčević Matea; Volk Marija; Kapović Miljenko; Peterlin Borut
  Insertion / deletion polymorphism in intron 16 of ACE gene in idiopathic recurrent spontaneous abortion
  2016
 67. Zupan Matija; Pretnar-Oblak Janja
  Nacionalna mreža telekap
  [National telemedicine network Telekap]
  2016
 68. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Zagradišnik Boris; Gregorič Alojz
  Genetic di[s]position for essential hypertension in children of mothers with preeclampsia
  2007
 69. Luzar Boštjan; Ieremia Eleni; Calonje Eduardo
  Cutaneous intravascular epithelioid haemangioma. a clinico- pathological analysis of 21 lesions
  2016
 70. Falconieri Giovanni; Bonazza Deborah; Pinamonti Maurizio; Luzar Boštjan
  Multinucleate cell angiohistiocytoma
  2016
 71. Cahoon Judd M.; Rai Ruju R.; Carroll Lara S.; Uehara Hironori; Zhang Xiaohui; O'Neil Christina L.; Medina Reinhold J.; Das Subrata Kumar; Muddana Santhos K.; Križaj David
  Intravitreal AAV2.COMP-Ang1 prevents neurovascular degeneration in a murine model of diabetic retinopathy
  2015
 72. Štrafela Peter; Jezeršek Sandra; Gale Nina
  Malignant epitheloid hemangioendothelioma of the submandibular gland
  2015
 73. Purkeljc Tadeja; Šeruga Tomaž
  Intervencijska nevroradiologija, karotidna angioplastika
  2007
 74. Drnovšek-Olup Brigita
  Orbitopalpebralni limfangiom
  [Orbito palpebral lymphangioma]
  2015
 75. Kanič Vojko; Hojs Radovan
  Interventna kardiologija
  2007
 76. Janež Andrej
  Antidiabetogenost inhibitorjev sistema renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)
  2007
 77. Pleskovič Aleš; Šantl-Letonja Marija; Cokan Vujkovac Andreja; Nikolajević-Starčević Jovana; Petrovič Danijel
  Polymorphisms of the PPAR-[gamma] (rs1801282) and its coactivator (rs8192673) have a minor effect on markers of carotid atherosclerosis in patients with type 2 diabetes mellitus
  2016
 78. Kanič Vojko; Lobnik Anton
  Antitrombocitno zdravljenje po perkutanih posegih na srcu
  2007
 79. Vokač Damijan
  Radiofrekvenčna ablacija preddvorne fibrilacije
  [Atrial fibrillation ablation]
  2007
 80. Kanič Vojko; Lobnik Anton; Vokač Damijan; Balevski Igor
  Perkutani posegi debla leve koronarne arterije
  2007
 81. Lobnik Anton; Kanič Vojko; Vokač Damijan; Balevski Igor; Kotnik Milan
  10 let perkutanih posegov na srcu v UKC Maribor
  2007
 82. Poredoš Pavel; Ježovnik Mateja
  Do the effects of secondary prevention of cardiovascular events in PAD patients differ from other atherosclerotic disease?
  2015
 83. Božič Mojca; Boc Vinko; Salapura Vladka; Blinc Aleš; Stegnar Mojca
  Is restenosis/reocclusion after femoropopliteal percutaneous transluminal angioplasty (PTA) the consequence of reduced blood flow, inflammation, and/or hemostasis disturbances?
  2015
 84. Božič Mojca; Boc Vinko; Salapura Vladka; Blinc Aleš; Stegnar Mojca
  Is restenosis / reocclusion after femoropopliteal percutaneous translumnal angioplasty (PTA) the consequence of reduced blood flow, inflammation, and / or hemostasis disturbances?
  2015
 85. Spirkoska Ana; Ježovnik Mateja; Poredoš Pavel
  Time course and the recanalization rate of superficial vein thrombosis treated with low-molecular-weight heparin
  2015
 86. Čemažar Maja
  Vloga faktorjev, ki spodbujajo eritropoezo (epoetini) pri rasti tumorjev in tumorski angiogenezi
  2010
 87. Ovčariček Tanja; Ravnik Maja; Gregorič Brigita
  Antiangiogena terapija
  2009
 88. Pohar-Marinšek Živa
  Angiosarcoma of liver
  2007
 89. Hertl Kristijana; Klančar Janez; Berden Pavel; Ključevšek Tomaž; Šurlan Miloš
  Angiografska diagnostika in transkatetrsko obvladanje krvavitve iz pljuč
  1996
 90. Rupnik Erik; Kariž Stojan; Iglič Črtomir; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Življenje ogrožajoči angioedem po zaviralcu angiotenzinove konvertaze - prikaz dveh primerov
  [Life-threatening angioedema induced by angiotensin-converting enzyme inhibitor - two case reports]
  2015
 91. Pahor Artur; Pahor Dušica
  Klinische Befunde bei Patienten mit nicht arteriitischer anteriorer ischämischer Optikusneuropathie (NAION) unter 50 Jahren
  [Clinical findings in patients with non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NA-AION) under 50 years of age]
  2016
 92. Balevski Igor; Markota Andrej; Purg Darinka; Bernhardt Matej; Strnad Matej; Kanič Vojko; Sinkovič Andreja
  Intra-arrest percutaneous coronary intervention
  2015
 93. Pišlar Anja; Perišić Milica; Kos Janko
  Lysosomal cysteine peptidases - molecules signaling tumor cell death and survival
  2015
 94. Flis Vojko; Miksić Kazimir
  Arteriographic inoperability in CCLI: is surgical revision of occluded popliteal artery worth a trial?
  2008
 95. Bergauer Andrej; Kobilica Nina; Štirn Barbara; Tetičkovič Erih; Flis Vojko
  Duplex scan surveillance of arterial remodelling in proximal and distal part of carotid stents
  2008
 96. Poredoš Pavel
  Programme and abstracts
  2015
 97. Gavrić Aleksandar; Štabuc Borut
  Krvavitev iz prebavne cevi pri bolnikih z aortno stenozo - Heydejev sindrom
  [Gastrointestinal bleeding in patients with aortic stenosis - Heyde's syndrome]
  2015
 98. Poredoš Pavel
  From peripheral arterial occlusive disease to critical limb ischaemia
  2014
 99. Poredoš Pavel
  How to measure endothelial functions/dysfunctions?
  2014
 100. Ježovnik Mateja; Poredoš Pavel
  The importance of ABI in detecting and grading of PAD
  2014

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko