biomedicina slovenica


angiodynamicsr : 1

  1. Hadjiev Junaki; Horvath Laszlo; Mezofi Beata; Szalay Gabriella
    Pharmaco-mechanical technique for selective thrombolysis in peripheral vessels
    [Farmakološko-mehanska tehnika za selektivno trombolizo na perifernem žilju]
    1999


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko