biomedicina slovenica


angioedem : 53

 1. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Urtikarija v vsakdanji praksi, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 10. april 2015
  2015
 2. Kramberger Urška; Kecelj Nada; Jeras Matjaž
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov
  [Chronic urticaria and its influence on patients' quality of life]
  2017
 3. Rijavec Matija
  Insights into the genetics of Hereditary angioedema
  2016
 4. Farkas Henrik; Martinez-Saguer I.; Bork K.; Bowen T.; Craig T.; Frank M.; Germenis A. E.; Grumach A. S.; Luczay Andrea; Varga L.; Zanichelli A.; Košnik Mitja
  International consensus on the diagnosis and management of pediatric patients with hereditary angioedema with C1 inhibitor deficiency
  2016
 5. Cafuta Maček Eva; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Pogostost, patogeneza in dejavniki tveganja za nastanek angiodema ob prejemanju zaviralcev angiotenzinove konvertaze
  2015
 6. Karandža-Lapić Ljerka; Korošec Peter; Šilar Mira; Košnik Mitja; Cikojević Draško; Lozić Bernarda; Rijavec Matija
  Frequent life-threatening laryngeal attacks in two Croatian families with hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency harbouring a novel frameshift mutation in SERPING1
  2016
 7. Šilar Mira; Košnik Mitja; Zidarn Mihaela; Korošec Peter; Andrejević Slađana; Karandža-Lapić Ljerka; Cikojević Draško; Baresic Marko; Rijavec Matija
  Mutational spectrum and genotype-phenotype association in a cohort of Croatian, Serbian and Slovenian patients with hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency
  2016
 8. Rupnik Erik; Kariž Stojan; Iglič Črtomir; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Življenje ogrožajoči angioedem po zaviralcu angiotenzinove konvertaze - prikaz dveh primerov
  [Life-threatening angioedema induced by angiotensin-converting enzyme inhibitor - two case reports]
  2015
 9. Košnik Mitja; Zidarn Mihaela; Jošt Maja
  Angioedem
  [Angioedema]
  2013
 10. Rijavec Matija; Korošec Peter; Šilar Mira; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency
  2015
 11. Ostrc Tadej; Rener-Sitar Ksenija
  Protetična oskrba pacienta s hereditarnim angioedemom
  2015
 12. Andrejević Slađana; Korošec Peter; Šilar Mira; Košnik Mitja; Mijanović Radovan; Bonači-Nikolić Branka; Rijavec Matija
  Hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency in Serbia
  2015
 13. Rijavec Matija; Karandža-Lapić Ljerka; Zidarn Mihaela; Šilar Mira; Korošec Peter; Cikojević Draško; Mijanović Radomir; Bonači-Nikolić Branka; Košnik Mitja
  High heterogeneity of mutations in the SERPING1 gene and genotype-phenotype correlation in patients with hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency from Croatia, Serbia and Slovenia
  2015
 14. Heiszler Zsuzsanna; Hohol Robert
  Programme & book of abstracts
  2015
 15. Košnik Mitja
  Angioedem
  2013
 16. Rijavec M; Šilar M; Korošec P; Zidarn M; Košnik M
  Mutational analysis of SERPING1 gene in Slovenian patients with hereditary angioedema: four novel mutations
  2012
 17. Rijavec M; Šilar M; Korošec P; Zidarn M; Košnik M
  Mutational analysis of SERPING1 gene in Slovenian patients with hereditary angioedema: four novel mutations
  2012
 18. Zidarn Mihaela
  Urtikarija in angioedem
  2011
 19. Debevc David
  Angioedem v ORL praksi
  2011
 20. Kotnik V
  Complement in skin diseases
  2011
 21. Rupnik H
  Diferencialna diagnostika angioedema
  [Differential diagnosis of angioedema]
  2010
 22. Marko Pij B
  Makulopapulozni medikamentozni eksantem
  [Maculopapular drug eruptions]
  2010
 23. Marko Pij B
  Diferencialna diagnostika akutnih kožnih sprememb
  [Differential diagnostics of acute skin conditions]
  2009
 24. Morgan Tina; Bajrović Nisera; Šilar Mira; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Aspirin-induced COX-2 overexpression in monocytes of aspirin-intolerant patients
  2009
 25. Urlep Žužej Darja; Mičetić-Turk Dušanka
  Alergija na beljakovine kravjega mleka
  2008
 26. Peterlin Borut
  Genetsko svetovanje pri hereditarnemu angioedemu
  2008
 27. Camlek Luka; Košnik Mitja
  Hereditarni angioedem
  2008
 28. Bajrović Nisera; Marin Aleksander; Zidarn Mihaela
  Izoliran angioedem
  2008
 29. Bajrović Nisera; Šarc Irena; Kern Izidor
  Biopsija kože pri kronični urtikariji (KU)
  2008
 30. Korošec Peter; Šilar Mira
  Laboratorijska diagnostika avtoimunske kronične urtikarije in hereditanega angioedema
  2008
 31. Hojker Sergej; Zaletel Katja
  Hashimotov tiroiditis in kronična urtikarija: pogled tirologa
  2008
 32. Mušič Ema
  Tiroiditis in kronična urtikarija: pogled imunologa
  2008
 33. Zidarn Mihaela
  Hrana in urtikarija
  2008
 34. Košnik Mitja; Adamič Katja; Šubic Tjaša; Marin Aleksander
  Kronična urtikarija pri odraslih: epidemiologija, naravni potek, diagnostika in zdravljenje
  2008
 35. Košnik Mitja
  Zbornik sestanka Kronična urtikarija in angioedem; 2008 feb 2, Ljubljana
  2008
 36. Mijailović BB; Karadaglić DM; Ninković MP; Mladenović TM; Zečević RD; Pavlović MD
  Bullous delayed pressure urticaria: pressure testing may produce a systemic reaction
  1997
 37. Lovšin B; Guzej Z; Vok M; Kramar I; Ravnikar J
  C-1 esterase inhibitor prophylaxis for delivery in hereditary angioedema
  1999
 38. Košnik Mitja; Mušič Ema
  Urtikarija / angioedem
  2007
 39. Košnik Mitja; Noč Marko
  Astma, ishemična bolezen srca (IBS) in prejemanje aspirina: predlog slovenskih usmeritev
  [Asthma, ishemic heart disease and aspirin consumption: the proposal of Slovene guidelines]
  2006
 40. Košnik Mitja; Mušič Ema
  Urtikarija/angioedem
  2005
 41. Balkovec Valerija; Gabrič-Zirkelbach Maja
  Sindrom Melkersson-Rosenthal
  [Melkersson-Rosenthal syndrome]
  2004
 42. Košnik Mitja; Mušič Ema
  Urtikarija/angioedem
  2004
 43. Brunčko A; Skerbinjek-Kavalar M; Homšak M
  Sindrom urtikarije in angioedema ter alergija na hrano pri otrocih
  [Urticaria - angioedema syndrome and allergy to food in children]
  2003
 44. Porenta-Bešić Vlasta
  Akutna urtikarija in angioedem
  2002
 45. Kores-Plesničar B; Vitorovič S; Zalar B; Tomori M
  Three challenges and a rechallenge apisode of angioedema occurring in treatment with risperidone
  2001
 46. Košnik Mitja; Mušič Ema
  Urtikarija/angioedem
  2001
 47. Klemenc F; Žarković S; Fajdiga I
  Pacienti s hereditarnim angioedemom v zobni ordinaciji
  [Dental patients with hereditary angioedema]
  2001
 48. Klemenc F
  Pacienti s hereditarnim angioedemom v zobni ordinaciji
  2001
 49. Košnik M; Bizjak R; Gluvajić G
  Hereditarni angioedem: epidemiologija
  2000
 50. Košnik M; Mušič E
  Bolnik s kronično urtikarijo in angioedemom
  1998
 51. Košnik Mitja; Wraber Branka; Grmek-Košnik Irena; Skralovnik-Štern Aleksandra; Mušič Ema; Šuškovič Stanislav; Fležar Matjaž
  Vloga provokacijskega testa in vitro za ugotavljanje neželenih reakcij na nesteroidneantirevmatike
  [Intolerance to nonsteroidal antiinflamatory drugs: role of in-vitro diagnostic test]
  1998
 52. Mušič E
  Urtikarija in angioedem
  1994
 53. Lipozenčić J; Sket-Janković N; Bolanča-Bumber S
  Nasljedni angioedem
  [Hereditary angioedema]
  1988


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko