biomedicina slovenica


angiogenesis : 109

 1. Kimáková Patrícia; Solár Peter; Solárová Zuzana; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Erythropoietin and its angiogenic activity
  2017
 2. Vianna Garcia Patrick; Ferreira Seiva Fábio Rodrigues; Pocol Carniato Amanda; de Mello Wilson; Durán Nelson; Macedo Alda Maria; Gabarra de Oliveira Alexandre; Romih Rok; da Silva Nunes Iseu; da Silva Nunes Odilon; Fávaro Wagner José
  Increased toll-like receptors and p53 levels regulate apoptosis and angiogenesis in non-muscle invasive bladder cancer
  2016
 3. Jakič Maja; Vogler Andrej; Lanišnik-Rižner Tea
  Medikamentno zdravljenje endometrioze
  [Pharmacological treatment of endometriosis]
  2016
 4. Paulin-Košir Marija Snežna; Čemažar Maja
  Zdravljenje malignega melanoma z elektrokemoterapijo in antiangiogeno gensko terapijo proti endoglinu pri miših
  2016
 5. Ocvirk Janja
  Osnovni principi citostatskega in biološkega zdravljenja solidnih rakov
  2005
 6. Gorenc Nataša
  Izkušnje v zdravstveni negi bolnika, zdravljenega z bevacizumabom
  2009
 7. Bernot Marjana
  Zdravstvena nega bolnika pri pojavu neželenih učinkov sistemskega zdravljenja s tarčnim zdravilom bevacizumab
  2009
 8. Umičević Snežana
  Priprava, aplikacija in shranjevanje zdravila bevacizumab
  2009
 9. Ocvirk Janja
  Klinična uporaba zdravila bevacizumab v onkologiji
  2009
 10. Ovčariček Tanja; Ravnik Maja; Gregorič Brigita
  Antiangiogena terapija
  2009
 11. Pišlar Anja; Perišić Milica; Kos Janko
  Lysosomal cysteine peptidases - molecules signaling tumor cell death and survival
  2015
 12. Silva Ines; Salhi Amel; Giles Keith M.; Vogelsang Matjaž; Won Han Sung; Ismaili Naima; Lui Kevin P.; Robinson Eric M.; Wilson Melissa; Shapiro Richard
  Identification of a novel pathogenic germline KDR variant in melanoma
  2015
 13. Škrgat-Kristan Sabina
  Blood specimen biomarkers of inflammation, matrix degradation, angiogenesis, and cardiac involvement
  2013
 14. Niraula Saroj; Amir Eitan; Vera-Badillo Francisco Emilio; Šeruga Boštjan; Ocaña Alberto; Tannock Ian
  Risk of incremental toxicities and associated costs of new anticancer drugs
  2014
 15. Briggs S.; Stevenson K.; Verbovšek Urška; Yin L.H.; Pilkington Geoffrey J.; Lah Turnšek Tamara; Fillmore H.L.
  Cathepsin K in an in vitro model of glioma angiogenesis
  2014
 16. Debeljak Nataša; Solár Peter; Sytkowski Arthur J.
  Erythropoietin and cancer
  2014
 17. Prosen Lara; Serša Gregor
  Vpliv magnetofekcije s plazmidno DNA, ki kodira shRNA proti genu Mcam, na angiogenezo mišjih endotelijskih celic in proliferacijo celic mišjega melanoma in vitro
  [The effect of magnetofecation with plasmid DNA encoding shRNA against Mcam on angiogenesis of endothelial and proliferation of melanoma murine cells in vitro]
  2014
 18. Prosen Lara; Markelc Boštjan; Dolinšek Tanja; Mušič Branka; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Mcam silencing with RNA interference using magnetofection has antitumor effect in murine melanoma
  2014
 19. Dariš Barbara; Munda Miha; Hajdinjak Tine; Kavalar Rajko; Štiblar-Martinčič Draga
  Comparison of microvessel density and PSA level in prostatic adenocarcinoma of Gleason score 6 and 7
  [Primerjava gostote malih žil in vrednosti PSA pri adenokarcinomih prostate z oceno 6 in 7 po Gleasonu]
  2012
 20. Veréb Zoltán; Lumi Xhevat; Andjelić Sofija; Globočnik Petrovič Mojca; Urbančič Mojca; Hawlina Marko; Facskó Andrea; Petrovski Goran
  Functional and molecular characterization of ex vivo cultured epiretinal membrane cells from human proliferative diabetic retinopathy
  2013
 21. Petrovič Danijel
  Candidate genes for proliferative diabetic retinopathy
  2013
 22. Bulgin Dmitry; Vrabič Erik; Hodzic Enes
  Autologous bone-marrow-derived-mononuclear-cells-enriched fat transplantation in breast augmentation
  2013
 23. Jovčevska Ivana; Kočevar Nina; Komel Radovan
  Glioma and glioblastoma how much do we (not) know? (Review)
  2013
 24. Trošt Rupnik Alijana; Pajek Jernej; Guček Andrej; Osredkar Joško; Kovač Damjan; Bren Andrej; Klančič Dimitrij; Saksida Silvana; Rus Igor; Globokar Mateja; Drozg Andrej; Lešnik Marjeta; Plešivčnik Zala; Ekart Robert; Kralj Lopert Simona; Lindič Jelka
  Influence of renin-angiotensin-aldosterone system-blocking drugs on peritoneal membrane in peritoneal dialysis patients
  2013
 25. Dolinšek Tanja; Markelc Boštjan; Serša Gregor; Cör Andrej; Štimac Monika; Lavrenčak Jaka; Brožič Andreja; Kranjc Simona; Čemažar Maja
  Delivery of siRNA against endoglin into murine mammary adenocarcinoma prevents angiogenesis and delays tumour growth
  2013
 26. Velnar Tomaž; Smrkolj Vladimir; Rupnik Marjan; Gradišnik Lidija
  Is tissue augmentation a reality in biosurgery? An experimental study of endothelial cell invasion into tissue filler
  2013
 27. Luo Ling; Zhang Xiaohui; Hirano Yoshio; Križaj David
  Targeted intraceptor nanoparticle therapy reduces angiogenesis and fibrosis in primate and murine macular degeneration
  2013
 28. LaManna Joseph C.; Puchowicz Michelle A.; Xu Kui; Harrison David Keith; Bruley Duane F.
  Oxygen Transport to Tissue XXXII
  2011
 29. Markelc Boštjan; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Differential mechanisms associated with vascular disrupting action of electrochemotherapy
  2013
 30. Dolinšek Tanja; Markelc Boštjan; Serša Gregor; Cör Andrej; Štimac Monika; Lavrenčak Jaka; Brožič Andreja; Kranjc Simona; Čemažar Maja
  Multiple delivery of siRNA against endoglin into murine mammary adenocarcinoma prevents angiogenesis and delays tumor growth
  2013
 31. Dolinšek T; Markelc B; Serša G; Coer A; Štimac M; Kranjc S; Čemažar M
  Targeted delivery of siRNA molecules against endoglin prevents angiogenesis and reduces tumor growth of mammary adenocarcinoma in mice
  2012
 32. Rozman Aleš; Šilar Mira; Košnik Mitja
  Angiogenin and vascular endothelial growth factor expression in lungs of lung cancer patients
  2012
 33. Jusufović Edin; Rijavec Matija; Keser Dragan; Korošec Peter; Sodja Eva; Iljazović Ermina; Radojević Zorica; Košnik Mitja
  Iet-7b and miR-126 are down-regulated in tumor tissue and correlate with microvessel density and survival outcomes in non-small-cell lung cancer
  2012
 34. Šimenc Janez; Lipnik-Štangelj Metoda
  Staurosporine induces different cell death forms in cultured rat astrocytes
  2012
 35. Balantič M; Rijavec M; Škerbinjek-Kavalar M; Šuškovič S; Šilar M; Košnik M; Korošec P
  Asthma treatment outcome in children Is associated with vascular endothelial growth factor A (VEGFA) polymorphisms
  2012
 36. Kristan SS; Marc MM; Kern I; Fležar M; Šuškovič S; Košnik M; Korošec P
  Airway angiogenesis in stable and exacerbated chronic obstructive pulmonary disease
  2012
 37. Zaletel Marjan; Šurlan-Popović Katarina; Pretnar-Oblak Janja; Žvan Bojana
  Moyamoya syndrome with arteriovenous dural fistula after head trauma
  2011
 38. Cilenšek Ines; Hercegovac Amela; Nikolajević-Starčević Jovana; Vukojević Katarina; Saraga-Babić Mirna; Milutinović-Živin Aleksandra
  Polymorphisms of interleukin-4, -10 and 12B genes and diabetic retinopathy
  2011
 39. Ćirić Eva; Serša Gregor
  Radiotherapy in combination with vascular-targeted therapies
  [Radioterapija v kombinaciji z zdravili usmerjenimi proti tumorskemu žilju]
  2010
 40. Kočevar Glavač Nina; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Gensko zdravljenje raka
  [Cancer gene therapy]
  2010
 41. Hudler Petra
  Molekularni mehanizmi tvorbe zasevkov
  [Molecular mechanisms of metastasis]
  2010
 42. Mayhew Teery M
  Placental stereology: spanning the levels from molecule to whole organ
  2009
 43. Legan Mateja; Luzar Boštjan; Ferlan-Marolt Vera
  Expression of cyclooxygenase-2, glucose transporter-1 and angiogenesis in gallbladder carcinomas and their impact on prognosis
  2009
 44. Strojnik Tadej; Kavalar Rajko; Zajc Irena; Diamandis Eleftherios P; Oikonomopoulou Katerina; Lah Turnšek Tamara
  Prognostic impact of CD68 and kallikrein 6 in human glioma
  2009
 45. Godier Amandine F; Marolt Darja; Gerecht Sharon; Tajnšek Urška; Martens Timothy P; Vunjak-Novakovič Gordana
  Engineered microenvironments for human stem cells
  2008
 46. Aebersold R; Auffray C; Baney E; Barillot E; Brazma A; Brett C; Čufer T; Hace N; Seljak M; Zupan Blaž
  Report on EU-USA workshop: how systems biology can advance cancer research (27 October 2008)
  2009
 47. Froehlich Mirjam; Grayson Warren L; Wan Leo Q; Marolt Darja; Drobnič Matej; Vunjak-Novakovic Gordana
  Tissue engineered bone grafts: biological requirements, tissue culture and clinical relevance
  2008
 48. Rajčević Uroš; Niclou Simone P; Jimenez Connie R
  Proteomics strategies for target identification and biomarker discovery in cancer
  2009
 49. Enger Per Oyvind; Sakariassen Per; Prestegaarden Lars; Niclou Simone; Rajčević Uroš; Terzis AJA; Bjerkvig Rolf
  Angiogenesis independent growth mediated by glioma stem cells
  2006
 50. Kristan SS; Malovrh MM; Šilar M; Kern I; Fležar M; Košnik M; Šuškovič S; Korošec P
  Airway angiogenesis in patients with rhinitis and controlled asthma
  2009
 51. Čemažar Maja; Jarm Tomaž; Kanthou Chryso; Kranjc Simona; Coer Andrej; Šentjurc Marjeta; Tozer Gillian; Serša Gregor
  Vascular disrupting action of electrochemotherapy
  2006
 52. Hojs Nina; Hrovat Eva
  Vasa vasorum in ateroskleroza koronarnih arterij
  [Vasa Vasorum and atherosclerosis of coronary arteries]
  2008
 53. Globočnik-Petrovič Mojca; Korošec Peter; Košnik Mitja; Osredkar Joško; Hawlina Marko; Peterlin Borut; Petrovič Danijel
  Local and genetic determinants of vascular endothelial growth factor expression in advanced proliferative diabetic retinopathy
  2008
 54. Korošec P; Kristan-Škrgat S; Malovrh-Marc M; Šilar M; Košnik M
  Airway angiogenesis in patients with rhinitis and controlled asthma
  2008
 55. Rožman P; Bolta Z
  Use of platelet growth factors in treating wounds and soft-tissue injuries
  2007
 56. Debeljak Nataša; Sytkowski Arthur J
  EpoR
  2007
 57. Kupnik Dejan; Grmec Štefek
  Erythropoietin in post-resuscitation neurological recovery: is there light at the end of the tunnel?
  2007
 58. Bastelica D; Mavri A; Verdierl M; Berthet B; Juhan-Vague I; Alessi MC
  Relationships between fibrinolytic and inflammatory parameters in human adipose tissue: strong contribution of TNFalpha receptors to PAI-1 levels
  2002
 59. Globočnik-Petrovič Mojca
  Vpliv genetskih in biokemičnih dejavnikov na napredovanje in zdravljenje diabetične retinopatije pri diabetesu tipa 2
  [The influence of genetical and biochemical factors for the progression and treatment of diabetic retinopathy in type 2 diabetes]
  2007
 60. Legan M; Luzar B; Ferlan-Marolt V; Coer A
  Cyclooxygenase (COX-2) expression determines neoangiogenesis in gallbladder carcinoma
  2006
 61. Legan Mateja; Luzar Boštjan; Ferlan-Marolt Vera; Coer Andrej
  Cyclooxygenase-2 expression determines neoangiogenesis in gallbladder carcinomas
  2006
 62. Štempelj M; Kedinger M; Augenlicht L; Klampfer L
  The essential role of the JAK/STAT1 signaling pathway in the expression of INOS in intestinal epithelial cells and its regulation by butyrate
  2007
 63. Pajek Jernej
  Biokompatibilnost raztopin za peritonealno dializo
  [Biocompatibility of solutions for peritoneal dialysis]
  2006
 64. Fister Nina
  Vpliv koncentracije tirotropina na prekrvitev v ščitnici pri bolnikih s hashimotovim tiroiditisom
  2006
 65. Rotovnik-Kozjek Nada
  Hrana in rak
  [Food and cancer]
  2006
 66. Štabuc B; Mrevlje Ž; Markovič J; Štabuc-Šilih M
  Expression and prognostic significance of cathepsin L in early cutaneous malignant melanoma
  2006
 67. Lah Tamara T; Duran-Alonso Maria Beatriz; van Noorden Cornelis JF
  Antiprotease therapy in cancer: hot or not?
  2006
 68. Blinc Aleš
  Pomen arterijske prekrvitve za celjenje ran
  2006
 69. Cevc Matija
  Lipidi in rak - soodvisnost? Vpliv hipolipemikov in indikacije za njihovo uporabo pri rakavih bolnikih
  2006
 70. Blinc Aleš
  Angiogeneza - terapevtska tarča pri zdravljenju raka in arterijske okluzivne bolezni
  2006
 71. Legan Mateja; Luzar Boštjan; Ferlan-Marolt Vera; Coer Andrej
  Angiogenesis correlates with cycloogygenase-2 (COX-2) expression as well as with the tumour grade in gallbladder carcinoma
  2006
 72. Legan Mateja
  New marker of angiogenesis CD105 (endoglin): diagnostic, prognostic and therapeutic role
  [Novi označevalec angiogeneze CD105 (endoglin): diagnostični, napovedni in terapevtski pomen]
  2005
 73. Planinšek-Ručigaj Tanja; Lunder Tomaž
  Venska golenja razjeda: zdraviti s pripravkom koncentriranih trombocitov ali ne?
  2004
 74. Blacher Silvia; Devy Laetitia; Hlushchuk Ruslan; Larger Etienne; Lamande Noel; Burri Peter; Corvol Pierre; Djonov Valentin; Foidart Jean-Michael; Noeol Agnes
  Quantification of angiogenesis in the chicken chorioallantoic membrane (CAM)
  2005
 75. Velenik Vaneja
  Solidni tumorji ter nova spoznanja pri zdravljenju bolnikov z rakom
  [Solid tumors and new developments in cancer patients treatment]
  2005
 76. Caserman S; Lah TT
  Comparison of expression of cathepsins B and L and MMP2 in andothelial cells and in capillary sprouting in collagen gel
  2004
 77. Premzl A
  Vloga zunajceličnega in znotrajceličnega katepsina B pri invaziji in oživljanju tumorjev
  [The role of extracellular and intrecellular cathepsin B in tumour invasion and angiogenesis]
  2004
 78. Caserman Simon
  Vloga proteoliznih encimov pri invazivni rasti endotelijskih celic med procesom angiogeneze
  2004
 79. Caserman Simon; Lah Tamara
  Comparison of expression of cathepsins B and L and MMP-2 in endothelial cells and in aorta ring model of angiogenesis
  2004
 80. Modic Mojca; Kralj Jana; Čibej Lara; Mlakar Uroš
  Koncentracije nekaterih dejavnikov angiogeneze v serumu pri diseminiranem plazmocitomu: VEGF, bFGF in MMP-9
  [Serum concentrations of some angiogeneic factors in multiple myeloma: VEGF, bFGF in MMP-9]
  2004
 81. Premzl Aleš
  Vloga zunajceličnega in znotrajceličnega katepsina B pri invaziji in ožiljanju tumorjev
  2003
 82. Legan Mateja
  The role of cyclooxygenase-2 in the malignant tissue and possible applicability of cyclooxygenase-2 inhibitors in the therapy of cancer
  [Vloga ciklooksigenaze-2 v malignem tkivu in možnosti uporabe njenih zaviralcev v zdravljenju raka]
  2003
 83. Kerjaschki Dontscho
  Lymphatic neoangiogenesis in transplanted kidneys
  2003
 84. Giatromanolaki Alexandra
  Angiogenesis in gynaecologic tumours
  2003
 85. Premzl Aleš; Kos Janko
  Proteolytic activity of cathepsin B in angiogenesis in vitro
  2003
 86. Blacher Silvia; Devy Laetitia; Noel Agnes; Foidart Jean-Michel
  Quantification of angiogenesis in rat aortic ring assay
  2001
 87. Mayhew Terry M
  Stereological studies on fetal vascular development in human placental villi
  2003
 88. Blacher Silvia; Devy Laetitia; Noel Agnes; Foidart Jean-Michel
  Quantification of angiogenesis on the rat aortic ring assay
  2003
 89. Volavšek M; Mašera A; Ovčak Z
  Tumor neoangiogenesis in prostatic carcinoma
  1998
 90. Volavšek Metka; Mašera Andrej; Ovčak Zdenka
  Tumor neoangiogenesis in rebiopsied patients with prostatic carcinoma
  1999
 91. Šavrin R; Coer A
  Tissue changes after electrical stimulation of pressure sores in spinal cord injury patients
  2002
 92. Premzl A
  Vpliv monoklonskih protiteles proti katepsinu B in proteinaznih inhibitorjev na proliferacijo, invazijo in angiogenezo tumorskih celic in vitro
  [The effect of anti-cathepsin B monoclonal antibodies and proteinase inhibitors on tumor cell proliferation, invasion and angiogenesis in vitro]
  2001
 93. Blinc Aleš; Videčnik Viktor; Kozak Matija
  Terapevtska angiogeneza
  2000
 94. Volavšek Metka; Mašera Andrej; Ovčak Zdenka
  Incidental prostatic carcinoma: a predictive role of neoangiogenesis and comparison with other prognostic factors
  2000
 95. Kubinova Lucie; Janaček Jiri; Ribarič Samo; Čebašek Vita; Eržen Ida
  Three-dimensional study of the capillary supply of skeletal muscle fibres using confocal microscopy
  2001
 96. Doljak Bojan
  Glive kot vir zdravilnih učinkovin
  2001
 97. Premzl Aleš
  Vpliv monoklonskih protiteles proti katepsin B in proteinaznih inhibitorjev na proliferacijo, invazijo in angiogenezo tumorskih celic in vitro
  [The effects of anti-cathepsin B monoclonal antibodies and proteinase inhibitors on tumor cell proliferation, invasion and angiogenesis in vitro]
  2001
 98. Simončič B
  Tkivna obnova z avtolognim trombocitnim koncentratom
  [Tissue regeneration with autologous platelet concentrate]
  2001
 99. Cesar Jožko; Sollner Marija
  Terapevtska uporabnost antagonistov vitronektinskega receptorja
  [Therapeutical applicability of vitronectin receptor antagonists]
  2000
 100. Burja S
  Vpliv kisika na izločanje rastnih faktorjev žilnega endotelija in retinopatija nedonošenčkov
  [Regulation of vascular endothelial growth factors by oxygen and retinopathy of prematurity]
  2000

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko