biomedicina slovenica


angiogeneze : 10

 1. Paulin-Košir Marija Snežna; Čemažar Maja
  Zdravljenje malignega melanoma z elektrokemoterapijo in antiangiogeno gensko terapijo proti endoglinu pri miših
  2016
 2. Mesti Tanja; Ocvirk Janja
  Evaluation of the glioblastoma cell lines response to arsenic trioxide (As [sub] 2O [sub] 3) and bevacizumab according to the IDH1 mutation status
  [Odgovor glioblastomskih celičnih linij na arzenov trioksid (As [spodaj] 2O [spodaj] 3) in bevacizumab glede na prisotnost IDH1 mutacije]
  2015
 3. Kočevar Glavač Nina; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Gensko zdravljenje raka
  [Cancer gene therapy]
  2010
 4. Ocvirk Janja
  Zaviralci angiogeneze v zdravljenju možganskih tumorjev
  2009
 5. Legan Mateja
  New marker of angiogenesis CD105 (endoglin): diagnostic, prognostic and therapeutic role
  [Novi označevalec angiogeneze CD105 (endoglin): diagnostični, napovedni in terapevtski pomen]
  2005
 6. Caserman Simon
  Vloga proteoliznih encimov pri invazivni rasti endotelijskih celic med procesom angiogeneze
  2004
 7. Modic Mojca; Kralj Jana; Čibej Lara; Mlakar Uroš
  Koncentracije nekaterih dejavnikov angiogeneze v serumu pri diseminiranem plazmocitomu: VEGF, bFGF in MMP-9
  [Serum concentrations of some angiogeneic factors in multiple myeloma: VEGF, bFGF in MMP-9]
  2004
 8. Legan Mateja
  The role of cyclooxygenase-2 in the malignant tissue and possible applicability of cyclooxygenase-2 inhibitors in the therapy of cancer
  [Vloga ciklooksigenaze-2 v malignem tkivu in možnosti uporabe njenih zaviralcev v zdravljenju raka]
  2003
 9. Cesar Jožko; Sollner Marija
  Terapevtska uporabnost antagonistov vitronektinskega receptorja
  [Therapeutical applicability of vitronectin receptor antagonists]
  2000
 10. Videčnik Viktor; Kozak Matija; Blinc Aleš
  Terapevtska angiogeneza
  [Therapeutic angiogenesis]
  1999


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko