biomedicina slovenica


angiogenezi : 3

 1. Čemažar Maja
  Vloga faktorjev, ki spodbujajo eritropoezo (epoetini) pri rasti tumorjev in tumorski angiogenezi
  2010
 2. Legan Mateja
  New marker of angiogenesis CD105 (endoglin): diagnostic, prognostic and therapeutic role
  [Novi označevalec angiogeneze CD105 (endoglin): diagnostični, napovedni in terapevtski pomen]
  2005
 3. Modic Mojca; Kralj Jana; Čibej Lara; Mlakar Uroš
  Koncentracije nekaterih dejavnikov angiogeneze v serumu pri diseminiranem plazmocitomu: VEGF, bFGF in MMP-9
  [Serum concentrations of some angiogeneic factors in multiple myeloma: VEGF, bFGF in MMP-9]
  2004


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko