biomedicina slovenica


angiogenezni : 6

 1. Ocvirk Janja
  Osnovni principi citostatskega in biološkega zdravljenja solidnih rakov
  2005
 2. Gorenc Nataša
  Izkušnje v zdravstveni negi bolnika, zdravljenega z bevacizumabom
  2009
 3. Bernot Marjana
  Zdravstvena nega bolnika pri pojavu neželenih učinkov sistemskega zdravljenja s tarčnim zdravilom bevacizumab
  2009
 4. Umičević Snežana
  Priprava, aplikacija in shranjevanje zdravila bevacizumab
  2009
 5. Ocvirk Janja
  Klinična uporaba zdravila bevacizumab v onkologiji
  2009
 6. Ovčariček Tanja; Ravnik Maja; Gregorič Brigita
  Antiangiogena terapija
  2009


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko