biomedicina slovenica


angiogenezo : 7

 1. Prosen Lara; Serša Gregor
  Vpliv magnetofekcije s plazmidno DNA, ki kodira shRNA proti genu Mcam, na angiogenezo mišjih endotelijskih celic in proliferacijo celic mišjega melanoma in vitro
  [The effect of magnetofecation with plasmid DNA encoding shRNA against Mcam on angiogenesis of endothelial and proliferation of melanoma murine cells in vitro]
  2014
 2. Maiese Kenneth; Li Faqi; Zhong-Chong Zhao
  Nove možnosti uporabe eritropoetina
  [New avenues of exploration for erythropoietin]
  2005
 3. Modic Mojca; Kralj Jana; Čibej Lara; Mlakar Uroš
  Koncentracije nekaterih dejavnikov angiogeneze v serumu pri diseminiranem plazmocitomu: VEGF, bFGF in MMP-9
  [Serum concentrations of some angiogeneic factors in multiple myeloma: VEGF, bFGF in MMP-9]
  2004
 4. Legan Mateja
  The role of cyclooxygenase-2 in the malignant tissue and possible applicability of cyclooxygenase-2 inhibitors in the therapy of cancer
  [Vloga ciklooksigenaze-2 v malignem tkivu in možnosti uporabe njenih zaviralcev v zdravljenju raka]
  2003
 5. Premzl A
  Vpliv monoklonskih protiteles proti katepsinu B in proteinaznih inhibitorjev na proliferacijo, invazijo in angiogenezo tumorskih celic in vitro
  [The effect of anti-cathepsin B monoclonal antibodies and proteinase inhibitors on tumor cell proliferation, invasion and angiogenesis in vitro]
  2001
 6. Premzl Aleš
  Vpliv monoklonskih protiteles proti katepsin B in proteinaznih inhibitorjev na proliferacijo, invazijo in angiogenezo tumorskih celic in vitro
  [The effects of anti-cathepsin B monoclonal antibodies and proteinase inhibitors on tumor cell proliferation, invasion and angiogenesis in vitro]
  2001
 7. Cesar Jožko; Sollner Marija
  Terapevtska uporabnost antagonistov vitronektinskega receptorja
  [Therapeutical applicability of vitronectin receptor antagonists]
  2000


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko