biomedicina slovenica


angiograf : 239

 1. Stupan Urban; Djokić Mihajlo
  Mirizzijev sindrom
  [The Mirizzi syndrome]
  2017
 2. Grosek Jan; Norčič Gregor; Badovinac David; Košir Jurij; Tomažič Aleš
  Pomen indocianin-zeleno flouroscenčne angiografije za oceno prekrvavljenosti črevesa v laparoskopski kolorektalni kirurgiji
  [The impact of indocyanin-green fluorescence angiography on assessing the bowel perfusion in laparoscopic colorectal surgery]
  2017
 3. Kacijan Blaž; Novak Zala; Jug Borut; Dolenc-Novak Maja; Vrtovec Matjaž; Gužič-Salobir Barbara
  Heart-rate reduction with adjusted-dose ivabradine in patients undergoing coronary computed tomographic angiography
  2017
 4. Kuhelj Dimitrij
  Vizija razvoja Kliničnega inštituta za radiologijo
  2014
 5. Kuhelj Dimitrij
  Intervencijska radiologija
  [Interventional radiology]
  2014
 6. Topčič Viljem Haris; Geršak Borut
  Vpliv nekaterih dejavnikov na intraoperativno izmerjen pretok in kazalec utripanja koronarnih obvodov
  2016
 7. Skitek Petra
  Acute syphilitic posterior placoid chorioretinitis
  [Akutni sifilitični posteriorni plakoidni horioretinitis]
  2014
 8. Breznik Silva; Matela Jože; Vadnjal Ðonlagić Sabina
  Večvrstna računalniško-tomografska angiografija pri dokazovanju pljučne embolije
  2009
 9. Šeruga Tomaž
  CT angiografija v diagnostiki bolezni karotidnega žilja
  [CT angiography in carotid disease diagnostics]
  2008
 10. Šeruga Tomaž; Klein Guenther E.
  MR imaging in planning of neurointerventional endovascular procedures
  2008
 11. Zupan Matija; Pretnar-Oblak Janja
  Nacionalna mreža telekap
  [National telemedicine network Telekap]
  2016
 12. Lobnik Anton; Kanič Vojko; Vokač Damijan; Balevski Igor; Kotnik Milan
  10 let perkutanih posegov na srcu v UKC Maribor
  2007
 13. Hertl Kristijana; Klančar Janez; Berden Pavel; Ključevšek Tomaž; Šurlan Miloš
  Angiografska diagnostika in transkatetrsko obvladanje krvavitve iz pljuč
  1996
 14. Flis Vojko; Miksić Kazimir
  Arteriographic inoperability in CCLI: is surgical revision of occluded popliteal artery worth a trial?
  2008
 15. Bernhardt Matej; Kanič Vojko; Pirnat Maja
  Mesto CT angiografije v sodobni kardiologiji
  [Computed tomography angiography in modern cardiology]
  2010
 16. Juvan Jana; Napast Igor
  Novi zapleti na interventni kardiologiji
  2015
 17. Kutin Lednik Andreja; Napast Igor
  S srčnim zastojem v Celje in Ljubljano
  2015
 18. Kutin Lednik Andreja
  Angiograf v Mariboru usposobljen
  2015
 19. Juvan Jana; Petelinšek Andrej
  Onkologija in novi angiograf do jeseni
  2015
 20. Polanec Beno; Breznik Silva; Matela Jože; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Petrun Gregor
  Arteriovenske fistule spodnjih okončin
  2011
 21. Topčič Viljem Haris; Jelenc Matija; Geršak Borut
  The value of corrected TIMI frame count measurements and measurements of coronary artery stenosis for predicting the flow through the coronary artery bypass
  [Vrednost meritev TIMI frame count in zožitve venčne arterije za napoved pretoka skozi obvod venčne arterije]
  2014
 22. Pintarič Robert
  An analysis of quality control of angiography performed on the model of research of lower extremities
  2010
 23. Košuta Daniel; Fras Zlatko
  Pojavnost srčno-žilnih dogodkov pri posameznikih brez obstruktivne ateroskleroze na računalniškotomografski angiografiji koronarnih arterij
  2014
 24. Zalar Jurij; Vadnjal Sabina; Rudolf Saša; Breznik Silva
  Pljučni embolizem - radiološka diagnostika v UKC Maribor
  [Radiological work-up of pulmonary embolism at the university clinical centre Maribor]
  2008
 25. Šeruga Tomaž
  Razvojne anomalije žilja kraniocervikalnega prehoda
  [Developmental anomalies of craniocervical junction]
  2012
 26. Rakuša Martin; Savanović Vlado; Šeruga Tomaž
  Prehodna globalna amnezija
  [Transient global amnesia]
  2012
 27. Lindič-Dragaš Zdenka
  Novomeška bolnišnica z magnetno resonanco
  2010
 28. Mekiš Nejc
  Diagnostični postopki in endovaskularno zdravljenje stenoz karotidnih arterij
  [Diagnostic procedures and endovascular treatment of carotid artery stenosis]
  2008
 29. Rečnik Ksenija; Šušteršič Vida; Jalšovec Valter; Šoba Peter
  Angiografija koronarnih arterij
  [Angiography of coronary arteries]
  2014
 30. Dvoršak Benjamin
  Vpliv askorbinske kisline na incidenco kontrastne nefropatije po koronarni angiografiji
  [Ascorbic acid for the prevention of contrast-induced nephropathy after coronary angiography]
  2014
 31. Petrič Tjaša
  Očesna prizadetost s sarkoidozo in vloga medicinske sestre
  2011
 32. Jug Borut; Gupta Mohit; Papazian Jenny; Li Dong; Bhatia Harpreet; Karlsberg Ronald; Budoff Matthew J.
  Influence of race and ethnicity on diagnostic performance of 64-slice multidetector coronary computed tomographic angiography
  2013
 33. Kacijan Blaž; Novak Zala; Gužič-Salobir Barbara
  Ivabradin pri bolnikih pred računalniškotomografsko angiografijo koronarnih arterij
  2013
 34. Kovačič Miha; Hribar Dejan; Djurić Nina; Steržaj Sabina; Holc Tine; Janežič Aleksandra; Žibert Janez
  Injiciranje kontrastnega sredstva v desno ali levo roko? Vpliv artefaktov pri CT angiografiji karotidnih arterij
  [Right or left arm injection of contrast agent? Artefacts influence in computed tomography of carotid arteries]
  2013
 35. Božič Bojan; Kristanc Luka; Gomišček Gregor
  Magnetna resonanca, pojav z velikim medicinskim potencialom, a zapletenim fizikalnim ozadjem - 1. del
  [Magnetic resonance, a phenomenon with a great potential in medicine, but with a complex physical background - part 1]
  2013
 36. Dvoršak Benjamin; Kanič Vojko; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Ascorbic acid for the prevention of contrast-induced nephropathy after coronary angiography in patients with chronic renal impairment
  2013
 37. Andoljšek Dušan; Preložnik-Zupan Irena
  Kirurško zdravljenje odraslih z dedno moteno koagulacijo - kako ga izvajamo?
  [Surgery in adults with congenital coagulation deficiencies: how do we do it?]
  2012
 38. Simaković Daniela; Rep Sebastijan
  Primerjava ventilacijsko perfuzijske scintigrafije in računalniško tomografske angiografije pljuč pri pljučni emboliji
  [Comparison of ventilation perfusion scintigraphy and computed tomographic pulmonary angiogram for the diagnosis of pulmonary embolism]
  2010
 39. Pregelj Peter
  Slikovne preiskavne metode
  2013
 40. Dvoršak Benjamin; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Contrast-induced nephropathy after coronary angiography in patients with chronic renal impairment
  2012
 41. Steržaj Sabina; Ravšelj Adrijana
  Prospektivna in retrospektivna računalniško tomografska angiografija koronarnih arterij
  [Prospective and retrospective computer tomographic coronary angiography]
  2012
 42. Pintarič Robert; Šmigoc Simona
  Uporaba računalniško tomografske angiografije in brezkontrastne magnetno resonančne angiografije pri odkrivanju zožitev vratnega žilja
  [Use of computer tomography angiography and non contrast magnetic resonance angiography in detecting of vascular stenosis in neck area]
  2012
 43. Šantl-Letonja Marija; Letonja Mitja
  Anevrizme zunajlobanjskega dela karotidnih arterij
  2010
 44. Algin Oktay; Ozmen Evrim; Ersoy Pamir Eren; Karaoglanoglu Mustafa
  Periampullary localized pancreatic intraepithelial neoplasia-3 (PanIn-3): evaluation with contrast-enhanced MR cholangiography (MRCP)
  [Ugotavljanje periampularne lokalizirane pankreatične intraepitelijske neoplazije-3 (PanIN-3) z MR holangiografijo, ojačeno s kontrastom]
  2011
 45. Berden Pavel
  CT angiografija pri obravnavi nenujnih internističnih bolezni
  2011
 46. Skok Pavel
  Avtoimunske jetrne bolezni
  [Autoimmune liver diseases]
  2011
 47. Berisavac I; Bojović VB; Kozlov M; Bizjak B; Perović M; Ateljević M; Bićanin G; Caran AM; Pajević N
  Spontana subarahnoidalna hemoragija sa inicijalno negativnom angiografijom
  1998
 48. Žižek Vesna
  Priprava pacienta na koronarografijo
  2010
 49. Bavec Ljubica; Korbun Blaž
  Zdravstvena nega bolnika pred in med angiografijo in po njej
  2010
 50. Ravšelj Adrijana; Salihagić Sabina
  Vpliv koncentracije kontrastnega sredstva na rezultat preiskave pri računalniški angiografiji spodnjih udov
  [Effect of contrast media concentration on the examination results in lower extremity CT angiography]
  2010
 51. Uršič Jože; Pahor Dušica; Gračner Tomaž
  Centralna serozna horioretinopatija - pregled bolnikov
  2009
 52. Bergauer Andrej; Kobilica Nina; Mrđja Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Flis Vojko
  Akutna ishemija uda
  [Acute limb ischaemia]
  2009
 53. Skok Pavel
  Aortoenterična fistula - neobičajen vzrok usodne krvavitve v prebavno cev
  [Aortoenteric fistula - unusual source of fatal hemorrhage in the gastrointestinal tract]
  2009
 54. Osrajnik Ilonka; Edelbaher Natalija
  Klinična slika in diagnoza pljučne embolije
  [Clinical presentation and diagnosis of pulmonary embolism]
  2009
 55. Marin Aleksander; Požek Igor; Cesar Rok; Juvan Mojca
  Pomen kliničnih kazalce za pljučno embolijo pri napotitvah na CT angiografijo pljuč
  [The pretest clinical probability for pulmonary embolism and CT angiography]
  2008
 56. Cvetičanin Branko; Černič-Šuligoj Nataša; Zorc Marjeta; Noč Marko
  Vloga računalniško-tomografske angiografije v diagnostiki koronarne boelzni
  [The role of CT angiography in diagnostics of coronary artery disease]
  2008
 57. Hudovernik Mojca; Naji Mateja; Pahor Dušica
  Pomen indocianin-green angiografije v razširjeni diagnostiki
  [Significance of indocianin green angiograph in extended diagnosis]
  2008
 58. Cvetičanin Branko; Černič-Šuligoj Nataša; Zorc Metka; Noč Marko; Reschner Hrvoje
  Računalniškotomografska angiografija koronarnega žilja pri vodenju zdravljenja bolnika po prebolelem miokardnem infarktu
  2007
 59. Kikec Zdenko; Gorjanc Jurij
  Diagnostika in terapija akutne ishemije črevesja
  [Diagnosis and treatment of acute mesenteric ischaemia]
  2006
 60. Rainer Saša; Pospihalj Boris
  Pomen radiološke opredelitve naključno odkritih žariščnih sprememb ledvice
  [Incidental renal focal lesions: impotrance of radiological characterisation]
  2006
 61. Pavčec Zlatko; Žokalj Ivan; Saghir Hussein; Pal Andrej; Roić Goran
  Doppler ultrasound in the diagnosis and follow-up of the muscle rupture and an arteriovenous fistula of the thigh in 12 year boy
  [Uporaba dopplerskega ultrazvoka pri ugotavljanju in sledenju mišične rupture in arteiovenozne fistule na stegnu 12-letnega dečka]
  2006
 62. Berden Pavel
  Kontrastne angiografske preiskave pljuč
  2001
 63. Simin Nada
  Priprava bolnika na fluoresceinsko angiografijo
  2006
 64. Norčič Gregor; Jelenc Franc; Starc Radovan
  Neokluzivna mezenterična ishemija
  [Non-occlusive mesenteric ischemia]
  2006
 65. Požek Igor
  Vloga CT angiografije v diagnostiki pljučne embolije
  2006
 66. Krnić Anton; Sučić Zvonimir; Vučić Nikša; Krolo Ivan
  Partial subclavian steal syndrome in congenitally anomalous subclavian artery
  [Sindrom kraje krvi pri prirojeni anomaliji podključnične arterije]
  2006
 67. Mlinarič Vladimir
  Diagnostični in terapevtski posegi na biliarnem traktu
  [Diagnostic and therapeutic procedures in biliary tract diseases]
  2006
 68. Morrow David A; Cannon Christopher P; Rifai Nader; Frey Martin J; Vicari Ralph; Lakkis Nasser; Robertson Debbie H; Hille Darcy A; DeLucca Paul T; DiBattiste Peter; Demopoulos Laura S; Weintraub William S; Braunwald Eugene
  Napovedna vrednost blagih povečanj koncentracije troponina I in T za uspešnost zgodnjega invazivnega posega pri bolnikih z nestabilno angino pektoris in miokardnim infarktom brez elevacije ST-spojnice: rezultati randomizirane študije
  [Ability of minor elevations of troponins I and T to predict benefit from an early invasive strategy in patients with unstable angina and non-ST elevation myocardial infarction: results from a randomized trial]
  2002
 69. Flis Vojko; Mrdža Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Kobilica Nina; Miksič Kazimir
  Akutna ishemija udov
  [Acute ischaemia of the limbs]
  2006
 70. Popovič Peter
  Racionalna slikovna diagnostika mezenterične ishemije
  [Rational imaging in mesenteric ischaemia]
  2005
 71. Flis Vojko; Štirn Barbara; Breznik Silva
  Anevrizma ledvične arterije - kratko poročilo
  [Renal artery aneurysm - short report]
  2005
 72. Požek Igor; Drinovec Igor; Cesar Rok
  Pogostost rentgenskih sprememb in nekaterih kliničnih kazalcev pri akutni pljučni emboliji - povezava s stopnjo pljučne arterijske obstrukcije
  [Frequency of plain film abnormalities and some clinical findings of acute pulmonary embolism - correlation with severity of pulmonary arterial obstruction]
  2005
 73. Žagar I; Perišić-Savić M; Han R; Stefanović A; Damjanović S; Nešović M; Slijepčević D
  Radionuklidna angiografija štitaste žlezde u bolesnika sa difuznom i nodoznom strumom
  1989
 74. Kuhelj Dimitrij; Zdešar Urban; Šurlan Miloš; Ključevšek Tomaž; Popovič Peter; Stankovič Milenko; Berden Pavel; Kunst Tomaž; Salapura Vladka; Klančar Janez; Vrtovec Matjaž; Klavžar Marko
  Je izpostavljenost bolnika sevanju višja pri računalniški tomografski angiografiji kot pri digitalni subtrakcijski angiografiji medeničnih in perifernih arterij?
  2005
 75. Matela Jože; Rupreht Mitja; Kulaš Darko; Vadnjal Sabina
  Tridimenzionalna digitalna rotacijska angiografija: naše prve izkušnje
  2005
 76. Berden Pavel; Vrtovec Matjaž
  Računalniško tomografska angiografija koronarnih arterij
  2005
 77. Vrtovec Matjaž; Berden Pavel
  Magnetoresonančna angiografija pri transplantirani ledvici
  2005
 78. Matela Jože; Vadnjal Sabina; Rupreht Mitja; Kulaš Darko
  Diagnostika sprememb na karotidni arteriji s pomočjo računalniškotomografske angiografije
  2005
 79. Šantl-Letonja Marija
  Prednosti in pomanjkljivosti računalniške tomografske angiografije karotidnih arterij
  2005
 80. Krnić Anton; Sučić Zvonimir; Vučić Niksa; Bilić Ante
  Injury of the axillary artery: duplex ultrasound detects postoperative occlusion of the artery with the establishment of the collateral network
  [Poškodba aksilarne arterije. Diagnosticiranje pooperativne arterijske okluzije in kolorektalnega pretoka z dvojnim ultrazvokom]
  2005
 81. Popovič Peter; Šurlan Katarina
  Interventional radiological management of complications in renal transplantation
  [Radiološka diagnostika in zdravljenje zapletov presajene ledvice]
  2004
 82. Berden Pavel
  Magnetic resonance angiography of the portal venous system
  [Magnetnoresonančna angiografija splenoportalnega sistema]
  2004
 83. Vračko Jože
  Sodobno zdravljenje bolnikov s simptomatsko holecistolitiazo in holedoholitiazo je - laparoskopsko
  [The modern treatment of patients with symptomatic gallbladder and common bile duct stones is laparoscopical]
  2004
 84. Berden P; Vrtovec M; Bavčar TV; Dolenšek M
  Primerjava vloge magnetnoresonančne in računalniškotomografske angiografije v diagnostiki poškodb aorte
  [Comparison of magnetic resonance and computerised tomographic angiography in the diagnostic of aortic trauma]
  2004
 85. Kuhelj D; Šurlan M; Ključevšek T; Berden P; Kunst T; Salapura V; Popovič P; Stankovič M; Glušič M
  Računalniškotomografska angiografija perifernih arterij z večrezinskim tomografom
  [Peripheral angiography with multislice computerized tomography]
  2004
 86. Berden P; Vrtovec M
  Vloga računalniškotomografske angiografije v diagnostiki poškodb aorte
  [Computerized tomographic angiography in aortic trauma]
  2004
 87. Miloševič Z
  Računalniško tomografska angiografija pri bolnikih s subarahnoidno krvavitvijo
  [Computed tomographic angiography in patients with subarachnoid haemorrhage]
  2004
 88. Požek I; Drinovec I; Cesar R
  Primerjava med rentgentskimi in nekaterimi kliničnimi in laboratorijskimi znaki za akutno pljučno embolijo s stopnjo pljučne arterijske obstrukcije, diagnosticirane z računalniškotomografsko angiografijo
  [Comparison of some roentgenographic, clinical and laboratory findings in pulmonary embolism with the grade of the pulmonary arterial obstruction diagnosed at spiral computed tomographic angiography]
  2004
 89. Breznik Silva
  Merjenje zožitve notranje karotidne arterije: primerjava ultrazvoka z digitalno subtrakcijsko angiografijo in 3D CT prostorninsko rekonstrukcijsko tehniko
  2004
 90. Štepec Srečko
  EUZ in neuroendokrini tumorji pankreasa
  2004
 91. Turk Boris; Brečko Brigita
  CT angiografija torakalne aorte
  [CT angiography of thoracic aorta]
  2004
 92. Starc Radovan; Urbančič Jure; Starc Saša
  Akutni srčni infarkt zaradi trombotične zapore koronarne arterije pri zdravem rekreativnem športniku - angiografski prikaz
  [Acute myocardial infarction caused by thrombotic occlusion of coronary artery in a healthy recreational sportsman after a strenuous sport activity - angiographic presentation]
  2004
 93. Kraut Aleksandra
  Zgodnje odkrivanje in zdravljenje horoidalne neovaskularizacije pri starostni degeneraciji makule: vloga splošnega zdravnika in oftalmologa
  [Early detection and management of choroidal neovascularisation in age-related macular degeneration: the role of primary care physician and ophthalmologist]
  2004
 94. Šurlan Katarina; Koren Aleš; Popovič Peter; Miloševič Zoran
  Slikovna diagnostika temporalne kosti
  [Imaging of the temporal bone]
  2004
 95. Miloševič Zoran
  Primerjava računalniškotomografske angiografije in digitalne subtrakcijske angiografije pri bolnikih z intrakranialnimi venoznimi angiomi
  [Comparison of computerised tomographic angiography with digital subtraction angiography in patients with intracranial venous angiomas]
  2000
 96. Galijaš Sead; Miklavčič Lucijan; Kebe-Cerkvenik Ana; Jakovac Flori
  Spiralna računalniškotomografska angiografija pljučnih arterij v diagnostiki pljučne embolije po ortopedskih intervencijah na velikih sklepih spodnje okončine
  [Spiral computerised tomographic angiography of pulmonary arteries in the diagnostics of pulmonary embolism following orthopaedic interventions on big joints of the lower extremity]
  2000
 97. Kunst Tomaž; Berden Pavel
  Računalniškotomografska angiografija aorte in njenih vej
  [Computerised tomographic angiography of the aorta and its branches]
  2000
 98. Bešlić Šerif
  MR imaging of aortic coarctation
  [Ugotavljanje zožitve aorte z magnetno resonanco]
  2004
 99. Miloševič Zoran
  Vloga računalniškotomografske angiografije pri bolnikih s subarahnoidno krvavitvijo
  2003
 100. Popovič Peter; Šurlan Miloš; Brenčič Erika
  Radiološko angiografska diagnostika in vodenje jetrnih tumorjev
  2003

1 101 201  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko