biomedicina slovenica


angiografija : 111

 1. Stupan Urban; Djokić Mihajlo
  Mirizzijev sindrom
  [The Mirizzi syndrome]
  2017
 2. Grosek Jan; Norčič Gregor; Badovinac David; Košir Jurij; Tomažič Aleš
  Pomen indocianin-zeleno flouroscenčne angiografije za oceno prekrvavljenosti črevesa v laparoskopski kolorektalni kirurgiji
  [The impact of indocyanin-green fluorescence angiography on assessing the bowel perfusion in laparoscopic colorectal surgery]
  2017
 3. Kacijan Blaž; Novak Zala; Jug Borut; Dolenc-Novak Maja; Vrtovec Matjaž; Gužič-Salobir Barbara
  Heart-rate reduction with adjusted-dose ivabradine in patients undergoing coronary computed tomographic angiography
  2017
 4. Kuhelj Dimitrij
  Vizija razvoja Kliničnega inštituta za radiologijo
  2014
 5. Kuhelj Dimitrij
  Intervencijska radiologija
  [Interventional radiology]
  2014
 6. Topčič Viljem Haris; Geršak Borut
  Vpliv nekaterih dejavnikov na intraoperativno izmerjen pretok in kazalec utripanja koronarnih obvodov
  2016
 7. Skitek Petra
  Acute syphilitic posterior placoid chorioretinitis
  [Akutni sifilitični posteriorni plakoidni horioretinitis]
  2014
 8. Breznik Silva; Matela Jože; Vadnjal Ðonlagić Sabina
  Večvrstna računalniško-tomografska angiografija pri dokazovanju pljučne embolije
  2009
 9. Šeruga Tomaž
  CT angiografija v diagnostiki bolezni karotidnega žilja
  [CT angiography in carotid disease diagnostics]
  2008
 10. Šeruga Tomaž; Klein Guenther E.
  MR imaging in planning of neurointerventional endovascular procedures
  2008
 11. Zupan Matija; Pretnar-Oblak Janja
  Nacionalna mreža telekap
  [National telemedicine network Telekap]
  2016
 12. Lobnik Anton; Kanič Vojko; Vokač Damijan; Balevski Igor; Kotnik Milan
  10 let perkutanih posegov na srcu v UKC Maribor
  2007
 13. Flis Vojko; Miksić Kazimir
  Arteriographic inoperability in CCLI: is surgical revision of occluded popliteal artery worth a trial?
  2008
 14. Bernhardt Matej; Kanič Vojko; Pirnat Maja
  Mesto CT angiografije v sodobni kardiologiji
  [Computed tomography angiography in modern cardiology]
  2010
 15. Polanec Beno; Breznik Silva; Matela Jože; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Petrun Gregor
  Arteriovenske fistule spodnjih okončin
  2011
 16. Topčič Viljem Haris; Jelenc Matija; Geršak Borut
  The value of corrected TIMI frame count measurements and measurements of coronary artery stenosis for predicting the flow through the coronary artery bypass
  [Vrednost meritev TIMI frame count in zožitve venčne arterije za napoved pretoka skozi obvod venčne arterije]
  2014
 17. Pintarič Robert
  An analysis of quality control of angiography performed on the model of research of lower extremities
  2010
 18. Košuta Daniel; Fras Zlatko
  Pojavnost srčno-žilnih dogodkov pri posameznikih brez obstruktivne ateroskleroze na računalniškotomografski angiografiji koronarnih arterij
  2014
 19. Zalar Jurij; Vadnjal Sabina; Rudolf Saša; Breznik Silva
  Pljučni embolizem - radiološka diagnostika v UKC Maribor
  [Radiological work-up of pulmonary embolism at the university clinical centre Maribor]
  2008
 20. Šeruga Tomaž
  Razvojne anomalije žilja kraniocervikalnega prehoda
  [Developmental anomalies of craniocervical junction]
  2012
 21. Rakuša Martin; Savanović Vlado; Šeruga Tomaž
  Prehodna globalna amnezija
  [Transient global amnesia]
  2012
 22. Mekiš Nejc
  Diagnostični postopki in endovaskularno zdravljenje stenoz karotidnih arterij
  [Diagnostic procedures and endovascular treatment of carotid artery stenosis]
  2008
 23. Rečnik Ksenija; Šušteršič Vida; Jalšovec Valter; Šoba Peter
  Angiografija koronarnih arterij
  [Angiography of coronary arteries]
  2014
 24. Jug Borut; Gupta Mohit; Papazian Jenny; Li Dong; Bhatia Harpreet; Karlsberg Ronald; Budoff Matthew J.
  Influence of race and ethnicity on diagnostic performance of 64-slice multidetector coronary computed tomographic angiography
  2013
 25. Kacijan Blaž; Novak Zala; Gužič-Salobir Barbara
  Ivabradin pri bolnikih pred računalniškotomografsko angiografijo koronarnih arterij
  2013
 26. Kovačič Miha; Hribar Dejan; Djurić Nina; Steržaj Sabina; Holc Tine; Janežič Aleksandra; Žibert Janez
  Injiciranje kontrastnega sredstva v desno ali levo roko? Vpliv artefaktov pri CT angiografiji karotidnih arterij
  [Right or left arm injection of contrast agent? Artefacts influence in computed tomography of carotid arteries]
  2013
 27. Božič Bojan; Kristanc Luka; Gomišček Gregor
  Magnetna resonanca, pojav z velikim medicinskim potencialom, a zapletenim fizikalnim ozadjem - 1. del
  [Magnetic resonance, a phenomenon with a great potential in medicine, but with a complex physical background - part 1]
  2013
 28. Dvoršak Benjamin; Kanič Vojko; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Ascorbic acid for the prevention of contrast-induced nephropathy after coronary angiography in patients with chronic renal impairment
  2013
 29. Pregelj Peter
  Slikovne preiskavne metode
  2013
 30. Dvoršak Benjamin; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Contrast-induced nephropathy after coronary angiography in patients with chronic renal impairment
  2012
 31. Steržaj Sabina; Ravšelj Adrijana
  Prospektivna in retrospektivna računalniško tomografska angiografija koronarnih arterij
  [Prospective and retrospective computer tomographic coronary angiography]
  2012
 32. Berden Pavel
  CT angiografija pri obravnavi nenujnih internističnih bolezni
  2011
 33. Osrajnik Ilonka; Edelbaher Natalija
  Klinična slika in diagnoza pljučne embolije
  [Clinical presentation and diagnosis of pulmonary embolism]
  2009
 34. Cvetičanin Branko; Černič-Šuligoj Nataša; Zorc Metka; Noč Marko; Reschner Hrvoje
  Računalniškotomografska angiografija koronarnega žilja pri vodenju zdravljenja bolnika po prebolelem miokardnem infarktu
  2007
 35. Pavčec Zlatko; Žokalj Ivan; Saghir Hussein; Pal Andrej; Roić Goran
  Doppler ultrasound in the diagnosis and follow-up of the muscle rupture and an arteriovenous fistula of the thigh in 12 year boy
  [Uporaba dopplerskega ultrazvoka pri ugotavljanju in sledenju mišične rupture in arteiovenozne fistule na stegnu 12-letnega dečka]
  2006
 36. Norčič Gregor; Jelenc Franc; Starc Radovan
  Neokluzivna mezenterična ishemija
  [Non-occlusive mesenteric ischemia]
  2006
 37. Krnić Anton; Sučić Zvonimir; Vučić Nikša; Krolo Ivan
  Partial subclavian steal syndrome in congenitally anomalous subclavian artery
  [Sindrom kraje krvi pri prirojeni anomaliji podključnične arterije]
  2006
 38. Morrow David A; Cannon Christopher P; Rifai Nader; Frey Martin J; Vicari Ralph; Lakkis Nasser; Robertson Debbie H; Hille Darcy A; DeLucca Paul T; DiBattiste Peter; Demopoulos Laura S; Weintraub William S; Braunwald Eugene
  Napovedna vrednost blagih povečanj koncentracije troponina I in T za uspešnost zgodnjega invazivnega posega pri bolnikih z nestabilno angino pektoris in miokardnim infarktom brez elevacije ST-spojnice: rezultati randomizirane študije
  [Ability of minor elevations of troponins I and T to predict benefit from an early invasive strategy in patients with unstable angina and non-ST elevation myocardial infarction: results from a randomized trial]
  2002
 39. Flis Vojko; Štirn Barbara; Breznik Silva
  Anevrizma ledvične arterije - kratko poročilo
  [Renal artery aneurysm - short report]
  2005
 40. Žagar I; Perišić-Savić M; Han R; Stefanović A; Damjanović S; Nešović M; Slijepčević D
  Radionuklidna angiografija štitaste žlezde u bolesnika sa difuznom i nodoznom strumom
  1989
 41. Matela Jože; Rupreht Mitja; Kulaš Darko; Vadnjal Sabina
  Tridimenzionalna digitalna rotacijska angiografija: naše prve izkušnje
  2005
 42. Berden Pavel; Vrtovec Matjaž
  Računalniško tomografska angiografija koronarnih arterij
  2005
 43. Vrtovec Matjaž; Berden Pavel
  Magnetoresonančna angiografija pri transplantirani ledvici
  2005
 44. Berden Pavel
  Magnetic resonance angiography of the portal venous system
  [Magnetnoresonančna angiografija splenoportalnega sistema]
  2004
 45. Kuhelj D; Šurlan M; Ključevšek T; Berden P; Kunst T; Salapura V; Popovič P; Stankovič M; Glušič M
  Računalniškotomografska angiografija perifernih arterij z večrezinskim tomografom
  [Peripheral angiography with multislice computerized tomography]
  2004
 46. Miloševič Z
  Računalniško tomografska angiografija pri bolnikih s subarahnoidno krvavitvijo
  [Computed tomographic angiography in patients with subarachnoid haemorrhage]
  2004
 47. Štepec Srečko
  EUZ in neuroendokrini tumorji pankreasa
  2004
 48. Turk Boris; Brečko Brigita
  CT angiografija torakalne aorte
  [CT angiography of thoracic aorta]
  2004
 49. Šurlan Katarina; Koren Aleš; Popovič Peter; Miloševič Zoran
  Slikovna diagnostika temporalne kosti
  [Imaging of the temporal bone]
  2004
 50. Galijaš Sead; Miklavčič Lucijan; Kebe-Cerkvenik Ana; Jakovac Flori
  Spiralna računalniškotomografska angiografija pljučnih arterij v diagnostiki pljučne embolije po ortopedskih intervencijah na velikih sklepih spodnje okončine
  [Spiral computerised tomographic angiography of pulmonary arteries in the diagnostics of pulmonary embolism following orthopaedic interventions on big joints of the lower extremity]
  2000
 51. Kunst Tomaž; Berden Pavel
  Računalniškotomografska angiografija aorte in njenih vej
  [Computerised tomographic angiography of the aorta and its branches]
  2000
 52. Starc Radovan
  Selektivna koronarna angiografija kot preiskava
  1999
 53. Matela Jože; Vadnjal Sabina; Tomažič Dušan; Frangeš Tomaž; Tetičkovič E
  Stenoza karotidnih arterij: računalniškotomografska angiografija z uporabo volumenskorazvidevne tehnike
  [Carotid artery stenosis: computerised tomography with volume rendering technique]
  2000
 54. Gadžijev Eldar M; Sojar Valentin
  Rak jeter
  [Liver cancer]
  2003
 55. Tomažič Aleš; Stanisavljevič Dragan; Sojar Valentin; Trotovšek Blaž
  Rak ekstrahepatalnih žolčevodov
  [Ekstrahepatic bile duct cancer]
  2003
 56. Šurlan Miloš; Popovič Peter; Salapura Vladka
  Vloga intervencijske radiologije pri bolnikih v končnem stadiju ledvične odpovedi
  [The role of interventional radiology in management of patients with end-stage renal disease]
  2003
 57. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev arterije presajene ledvice
  [Renal transplant artery stenosis]
  2003
 58. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Aterosklerotična bolezen ledvičnih arterij
  [Atherosclerotic renal artery disease]
  2003
 59. Šabovič Mišo; Videčnik Viktor
  Klinični pomen ultrazvočne preiskave golenskih arterij
  [Clinical significance of ultrasound examination of crural arteries]
  2003
 60. Vinter Marko; Debenak Primož
  CT angiografija vratnih arterij, problemi in rešitve pri 3D obdelavi
  [Carotid CT angiography, problems and solutions at 3D technique]
  2002
 61. Pekarovič Dean; Radič-Berglez Renata
  MR angiography by using contrast medium
  [MR angiografija z uporabo konstrastnega sredstva]
  2002
 62. Brnić Zoran; Hebrang Andrija; Novačić Karlo; Popić Jelena; Januš Dragutin
  Pseudoaneurysm of the celiac trunk following acute pancreatitis. Case report
  [Psevdoanevrizma celiakalnega trunkusa po akutnem pankreatitisu. Prikaz primera]
  2002
 63. Aschauer Manuela Adelinde; Stollberger Rudolf; Ebner Franz
  Advances in contrast-enhanced MR-angiography: indications and limitations
  [Napredki v s kontrastom ojačani MR-angiografiji: indikacije in omejitve]
  2002
 64. Stergar Stane; Kolar Gorazd; Zupančič Irena
  Fluoresceinska angiografija očesnega ozadja
  [Fluorescein angiography of the ocular fundus]
  1976
 65. Cvenkel Barbara; Dolenc Vinko V; Miloševič Zoran
  Duralne karotiko-kavernozne fistule
  [Dural carotid-cavernous fistulas]
  2002
 66. Berden Pavle
  Sodobna slikovna diagnostika perifernega žilja pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Modern imaging methods of peripheral arteries in patients with diabetes mellitus]
  2001
 67. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev ledvičnih arterij pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Renal artery stenosis in patients with diabetes]
  2001
 68. Kraut Aleksandra; Andrejčič-Novak Katrina
  Fluoresceinska angiografija in ultrazvok pri sladkornem bolniku
  2000
 69. Tetičkovič Erih; Matela Jože
  Tridimenzionalna ultrasonografija v diagnostiki skoraj popolne zožitve in zapore notranje karotidne arterije
  [Three-dimensional ultrasonography in diagnosing subtotal stenosis and occlusion of internal carotid artery]
  2001
 70. Pogačar S
  Angiografija art. vertebralis s katetrom: metoda po Seldingerju
  1962
 71. Obrez I
  Selektivna renalna angiografija
  1966
 72. Obrez I
  Serijska cerebralna angiografija z improvizirano kaseto: naše izkušnje
  1964
 73. Mueller Dušan
  Diagnostična pulmonalna angiografija pri masivni pljučni trombemboliji
  1968
 74. Lavrič A
  Angiografija pri cerebrovaskularnih obolenjih
  1962
 75. Šimunić S; Janković Z
  Perkutana transluminalna angiografija renalnih arterija
  1984
 76. Pažur M
  Da li je rutinska intraoperativna holangiografija potrebna, korisna i indicirana?
  1979
 77. Brenčič E; Obrez I; Baretič-Kolar E; Soklič P
  Perkutana transhepatalna holangiografija i drenaža bilijarnog sistema
  1980
 78. Pažur M
  Dali je rutinska intraoperativna holangiografija potrebna, korisna i indicirana?
  1982
 79. Brenčič E
  PERKUTANA TRANSHEPATIčNA KOLANGIOGRAFIJA I DRENAžA BILIJARNOG SUSTAVA
  1981
 80. Pažur M
  DALI JE RUTINSKA INTRAOPERATIVNA HOLANGIOGRAFIJA POTREBNA, KORISNA I INDICIRANA?
  1980
 81. Brenčič E; Obrez I; Baretić-Kolar E; Soklič P
  PERKUTANA TRANSHEPATALNA HOLANGIOGRAFIJA I DRENAžA BILIJARNOG SISTEMA
  1980
 82. Brenčič E
  PERKUTANA TRANSHEPATALNA HOLANGIOGRAFIJA IN DRENAžA BILIARNEGA SISTEMA
  1980
 83. Skalicky M; Drobnič M; Pocajt M; Rubinič M
  EHOTOMOGRAFIJA IN PERKUTANA TRANSHEPATALNA HOLANGIOGRAFIJA (CHIBA) PRI RAZLOčEVANJU HEPATALNE IN POSTHEPATALNE ZLATENICE
  1980
 84. Drobnič M; Skalicky M
  PERKUTANA TRANSHEPATIčKA HOLANGIOGRAFIJA SA CHIBA IGLOM KOD BOLESTI POSTHEPATIčKOG IKTERUSA
  1980
 85. Brenčič E; Obrez I; Baretić-Kolar E; Soklič P
  PERKUTANA TRANSHEPATALNA HOLANGIOGRAFIJA I DRENAžA BILIJARNOG SISTEMA
  1980
 86. Stropnik J
  RENALNA ANGIOGRAFIJA IN NJENA UPORABNOST PRI DIFERENCIACIJI ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
  1978
 87. Miklavčič Lucijan
  Spiralna CT angiografija pljučnih arterij v diagnostiki pljučne embolije pri pacientih po ortopedskih intervencijah na velikih sklepih spodnje okončine
  2000
 88. Lincender Lidija; Sadagić Ermina; Vrčić Dunja; Vegar Sandra; Stević Nataša
  Magnetic resonance cholangiography in patients with bile duct obstruction
  [Magnetnoresonančna holangiografija (MRH) pri bolnikih z zaporo žolčnih vodov]
  2000
 89. Berden Pavel
  Magnetic resonance of the thoracic aortic disease
  [Magnetna resonanca pri obolenjih torakalne aorte]
  2000
 90. Kunst Tomaž; Berden Pavle
  Computed tomographic angiography of body vasculature
  [Računalniškotomografska angiografija]
  2000
 91. Miloševič Zoran
  Computed tomographic angiography in intracranial vascular diseases
  [Rančunalniško tomografska angiografija pri intrakranialnih žilnih boleznih]
  2000
 92. Šurlan Miloš; Salapura Vladka; Kunst Tomaž
  Diagnostic imaging, indications and measurements for the treatment of aortic aneurysm by endoprosthesis
  [Slikovna diagnostika, indikacije in meritve za premostitev anevrizme aorte z endoprotezo]
  2000
 93. Berden Pavle
  Pljučna angiografija in magnetna resonanca pljučnih arterij pri sumu na pljučno embolijo
  [Pulmonary angiography and magnetic resonance imaging in dectecting pulmonary embolism]
  2000
 94. Rainer Saša; Pospihalj Boris
  Cistični karcinom ledvice: radiološke in patološke značilnosti pri petih bolnikih
  [Cystic renal cell carcinoma: radiological and pathological features in five cases]
  2000
 95. Dillon MJ
  Renovascular hypertension
  [Renovaskularna hipertenzija]
  2000
 96. Šurlan Miloš; Berden Pavel; Klokočovnik Tomislav; Kunst Tomaž
  Aortna endoproteza - slikovna diagnostika, indikacije, meritve in prikaz
  [Diagnostic imaging and indications for treatment of aortic aneurysm by endoprosthesis]
  1999
 97. Bricelj M; Maračič A; Pevec T; Kostanjevec B
  Laparoskopska intraoperativna holangiografija
  1999
 98. Bricelj M; Marčič A; Pevec T; Kostanjevec B
  Laparoskopska intraoperativna holangiografija - kdaj?
  1998
 99. Rener-Primec Zvonka
  Cerebrovascularne bolezni
  [Cerebrovascular disorders]
  1998
 100. Kadivec Maksimiljan; Vargazon Tomaž; Hertl Kristjana
  Pregled slikovnih diagnostičnih metod pri boleznih dojk
  [An outline of imaging techniques in diagnosis of breast diseases]
  1998

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko