biomedicina slovenica


angiografije : 33

 1. Grosek Jan; Norčič Gregor; Badovinac David; Košir Jurij; Tomažič Aleš
  Pomen indocianin-zeleno flouroscenčne angiografije za oceno prekrvavljenosti črevesa v laparoskopski kolorektalni kirurgiji
  [The impact of indocyanin-green fluorescence angiography on assessing the bowel perfusion in laparoscopic colorectal surgery]
  2017
 2. Bernhardt Matej; Kanič Vojko; Pirnat Maja
  Mesto CT angiografije v sodobni kardiologiji
  [Computed tomography angiography in modern cardiology]
  2010
 3. Simaković Daniela; Rep Sebastijan
  Primerjava ventilacijsko perfuzijske scintigrafije in računalniško tomografske angiografije pljuč pri pljučni emboliji
  [Comparison of ventilation perfusion scintigraphy and computed tomographic pulmonary angiogram for the diagnosis of pulmonary embolism]
  2010
 4. Pintarič Robert; Šmigoc Simona
  Uporaba računalniško tomografske angiografije in brezkontrastne magnetno resonančne angiografije pri odkrivanju zožitev vratnega žilja
  [Use of computer tomography angiography and non contrast magnetic resonance angiography in detecting of vascular stenosis in neck area]
  2012
 5. Uršič Jože; Pahor Dušica; Gračner Tomaž
  Centralna serozna horioretinopatija - pregled bolnikov
  2009
 6. Cvetičanin Branko; Černič-Šuligoj Nataša; Zorc Marjeta; Noč Marko
  Vloga računalniško-tomografske angiografije v diagnostiki koronarne boelzni
  [The role of CT angiography in diagnostics of coronary artery disease]
  2008
 7. Hudovernik Mojca; Naji Mateja; Pahor Dušica
  Pomen indocianin-green angiografije v razširjeni diagnostiki
  [Significance of indocianin green angiograph in extended diagnosis]
  2008
 8. Požek Igor
  Vloga CT angiografije v diagnostiki pljučne embolije
  2006
 9. Matela Jože; Vadnjal Sabina; Rupreht Mitja; Kulaš Darko
  Diagnostika sprememb na karotidni arteriji s pomočjo računalniškotomografske angiografije
  2005
 10. Šantl-Letonja Marija
  Prednosti in pomanjkljivosti računalniške tomografske angiografije karotidnih arterij
  2005
 11. Berden P; Vrtovec M; Bavčar TV; Dolenšek M
  Primerjava vloge magnetnoresonančne in računalniškotomografske angiografije v diagnostiki poškodb aorte
  [Comparison of magnetic resonance and computerised tomographic angiography in the diagnostic of aortic trauma]
  2004
 12. Berden P; Vrtovec M
  Vloga računalniškotomografske angiografije v diagnostiki poškodb aorte
  [Computerized tomographic angiography in aortic trauma]
  2004
 13. Miloševič Zoran
  Primerjava računalniškotomografske angiografije in digitalne subtrakcijske angiografije pri bolnikih z intrakranialnimi venoznimi angiomi
  [Comparison of computerised tomographic angiography with digital subtraction angiography in patients with intracranial venous angiomas]
  2000
 14. Miloševič Zoran
  Vloga računalniškotomografske angiografije pri bolnikih s subarahnoidno krvavitvijo
  2003
 15. Popovič Peter; Šurlan Miloš; Brenčič Erika
  Radiološko angiografska diagnostika in vodenje jetrnih tumorjev
  2003
 16. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev arterije presajene ledvice
  [Renal transplant artery stenosis]
  2003
 17. Šeruga Tomaž
  Endovascular treatment of intracranial arteriovenous malformations
  [Endovaskularno zdravljenje intrakranialnih arteriovenskih malformacij]
  2002
 18. Šeruga Tomaž
  Zdravljenje anevrizem možganskih arterij z embolizacijo
  2002
 19. Žumer Milan
  Vrednost cerebralne angiografije v diagnostiki svežih travmatskih supratentorialnih hematomov
  [The value of cerebral angiography for an early diagnosis of traumatic supratentorial haematomas]
  1968
 20. Košak M
  Klinični pomen angiografije v diagnostiki in terapiji
  1957
 21. Pažur M
  Značaj povišene vrijednosti amilaze u krvi i urinu nakon intraoperativne holangiografije kroz duktus cistikus
  1981
 22. Stojanović J
  NAŠA METODA SPINALNE ANGIOGRAFIJE S HEXABRIXOM KOD VERTEBRALNOG I PARAVERTEBRALNOG PATOLOŠKOG PROCESA
  1981
 23. Antevski D; Dimčevski D; Ilievski N
  DIJAGNOSTIčKA VREDNOST PREOPERATIVNE I POSTOPERATIVNE HOLANGIOGRAFIJE
  1977
 24. Ružič-Medvešček N; Berden P
  Intramuralni hematom torakalne aorte in aortna disekcija: vloga TEE, CT, MR in angiografije
  1997
 25. Lincender Lidija; Sadagić Ermina; Vrčić Dunja; Vegar Sandra; Stević Nataša
  Magnetic resonance cholangiography in patients with bile duct obstruction
  [Magnetnoresonančna holangiografija (MRH) pri bolnikih z zaporo žolčnih vodov]
  2000
 26. Šeruga Tomaž; Milojkovič Vojin; Bunc Gorazd; Klein Guenther E
  Endovaskularno zdravljenje anevrizem možganskih arterij
  [Endovascular treatment of intracranial artery aneurysms]
  2000
 27. Šurlan Miloš; Salapura Vladka; Kunst Tomaž
  Diagnostic imaging, indications and measurements for the treatment of aortic aneurysm by endoprosthesis
  [Slikovna diagnostika, indikacije in meritve za premostitev anevrizme aorte z endoprotezo]
  2000
 28. Pavlovič Milan; Matela Jože; Miksič Kazimir; Flis Vojko; Mrđa Božidar
  Kronična venska insuficienca in arterio-venske komunikacije
  [Arterio-venous communications associated with chronic venous insufficiency]
  2000
 29. Berden Pavle
  Pljučna angiografija in magnetna resonanca pljučnih arterij pri sumu na pljučno embolijo
  [Pulmonary angiography and magnetic resonance imaging in dectecting pulmonary embolism]
  2000
 30. Dillon MJ
  Renovascular hypertension
  [Renovaskularna hipertenzija]
  2000
 31. Šurlan Miloš; Berden Pavel; Klokočovnik Tomislav; Kunst Tomaž
  Aortna endoproteza - slikovna diagnostika, indikacije, meritve in prikaz
  [Diagnostic imaging and indications for treatment of aortic aneurysm by endoprosthesis]
  1999
 32. Brenčič E
  Diagnostični kriterij karcinoida: ultrazvok (UZ), računalniška tomografija (RT), magnetna resonanca (MR), rentgen (RTG) in angiografije
  [Diagnostic criteria of carcinoids: ultrasound (US), computer tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), x-ray and angiography]
  1995
 33. Spiller B
  Tehnične osnove digitalne substrakcijske angiografije
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko