biomedicina slovenica


angiografijo : 67

 1. Petrič Tjaša
  Očesna prizadetost s sarkoidozo in vloga medicinske sestre
  2011
 2. Kacijan Blaž; Novak Zala; Gužič-Salobir Barbara
  Ivabradin pri bolnikih pred računalniškotomografsko angiografijo koronarnih arterij
  2013
 3. Andoljšek Dušan; Preložnik-Zupan Irena
  Kirurško zdravljenje odraslih z dedno moteno koagulacijo - kako ga izvajamo?
  [Surgery in adults with congenital coagulation deficiencies: how do we do it?]
  2012
 4. Šantl-Letonja Marija; Letonja Mitja
  Anevrizme zunajlobanjskega dela karotidnih arterij
  2010
 5. Algin Oktay; Ozmen Evrim; Ersoy Pamir Eren; Karaoglanoglu Mustafa
  Periampullary localized pancreatic intraepithelial neoplasia-3 (PanIn-3): evaluation with contrast-enhanced MR cholangiography (MRCP)
  [Ugotavljanje periampularne lokalizirane pankreatične intraepitelijske neoplazije-3 (PanIN-3) z MR holangiografijo, ojačeno s kontrastom]
  2011
 6. Skok Pavel
  Avtoimunske jetrne bolezni
  [Autoimmune liver diseases]
  2011
 7. Berisavac I; Bojović VB; Kozlov M; Bizjak B; Perović M; Ateljević M; Bićanin G; Caran AM; Pajević N
  Spontana subarahnoidalna hemoragija sa inicijalno negativnom angiografijom
  1998
 8. Žižek Vesna
  Priprava pacienta na koronarografijo
  2010
 9. Bavec Ljubica; Korbun Blaž
  Zdravstvena nega bolnika pred in med angiografijo in po njej
  2010
 10. Bergauer Andrej; Kobilica Nina; Mrđja Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Flis Vojko
  Akutna ishemija uda
  [Acute limb ischaemia]
  2009
 11. Skok Pavel
  Aortoenterična fistula - neobičajen vzrok usodne krvavitve v prebavno cev
  [Aortoenteric fistula - unusual source of fatal hemorrhage in the gastrointestinal tract]
  2009
 12. Marin Aleksander; Požek Igor; Cesar Rok; Juvan Mojca
  Pomen kliničnih kazalce za pljučno embolijo pri napotitvah na CT angiografijo pljuč
  [The pretest clinical probability for pulmonary embolism and CT angiography]
  2008
 13. Pavčec Zlatko; Žokalj Ivan; Saghir Hussein; Pal Andrej; Roić Goran
  Doppler ultrasound in the diagnosis and follow-up of the muscle rupture and an arteriovenous fistula of the thigh in 12 year boy
  [Uporaba dopplerskega ultrazvoka pri ugotavljanju in sledenju mišične rupture in arteiovenozne fistule na stegnu 12-letnega dečka]
  2006
 14. Simin Nada
  Priprava bolnika na fluoresceinsko angiografijo
  2006
 15. Krnić Anton; Sučić Zvonimir; Vučić Nikša; Krolo Ivan
  Partial subclavian steal syndrome in congenitally anomalous subclavian artery
  [Sindrom kraje krvi pri prirojeni anomaliji podključnične arterije]
  2006
 16. Flis Vojko; Mrdža Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Kobilica Nina; Miksič Kazimir
  Akutna ishemija udov
  [Acute ischaemia of the limbs]
  2006
 17. Popovič Peter
  Racionalna slikovna diagnostika mezenterične ishemije
  [Rational imaging in mesenteric ischaemia]
  2005
 18. Požek Igor; Drinovec Igor; Cesar Rok
  Pogostost rentgenskih sprememb in nekaterih kliničnih kazalcev pri akutni pljučni emboliji - povezava s stopnjo pljučne arterijske obstrukcije
  [Frequency of plain film abnormalities and some clinical findings of acute pulmonary embolism - correlation with severity of pulmonary arterial obstruction]
  2005
 19. Krnić Anton; Sučić Zvonimir; Vučić Niksa; Bilić Ante
  Injury of the axillary artery: duplex ultrasound detects postoperative occlusion of the artery with the establishment of the collateral network
  [Poškodba aksilarne arterije. Diagnosticiranje pooperativne arterijske okluzije in kolorektalnega pretoka z dvojnim ultrazvokom]
  2005
 20. Popovič Peter; Šurlan Katarina
  Interventional radiological management of complications in renal transplantation
  [Radiološka diagnostika in zdravljenje zapletov presajene ledvice]
  2004
 21. Vračko Jože
  Sodobno zdravljenje bolnikov s simptomatsko holecistolitiazo in holedoholitiazo je - laparoskopsko
  [The modern treatment of patients with symptomatic gallbladder and common bile duct stones is laparoscopical]
  2004
 22. Požek I; Drinovec I; Cesar R
  Primerjava med rentgentskimi in nekaterimi kliničnimi in laboratorijskimi znaki za akutno pljučno embolijo s stopnjo pljučne arterijske obstrukcije, diagnosticirane z računalniškotomografsko angiografijo
  [Comparison of some roentgenographic, clinical and laboratory findings in pulmonary embolism with the grade of the pulmonary arterial obstruction diagnosed at spiral computed tomographic angiography]
  2004
 23. Breznik Silva
  Merjenje zožitve notranje karotidne arterije: primerjava ultrazvoka z digitalno subtrakcijsko angiografijo in 3D CT prostorninsko rekonstrukcijsko tehniko
  2004
 24. Kraut Aleksandra
  Zgodnje odkrivanje in zdravljenje horoidalne neovaskularizacije pri starostni degeneraciji makule: vloga splošnega zdravnika in oftalmologa
  [Early detection and management of choroidal neovascularisation in age-related macular degeneration: the role of primary care physician and ophthalmologist]
  2004
 25. Bešlić Šerif
  MR imaging of aortic coarctation
  [Ugotavljanje zožitve aorte z magnetno resonanco]
  2004
 26. Breznik Silva
  Merjenje zožitve notranje karotidne arterije: primerjava ultrazvoka z digitalno subtrakcijsko angiografijo in 3D CT prostorninsko rekonstrukcijsko tehniko
  2003
 27. Matela Jože
  Prikaz sprememb na vratnih arterijah z računalniškotomografsko angiografijo
  2003
 28. Kržišnik-Zorman Simona; Okrajšek Renata
  Bolečina v prsnem košu pri pljučni emboliji
  [Chest pain in pulmonary embolism]
  2002
 29. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev arterije presajene ledvice
  [Renal transplant artery stenosis]
  2003
 30. Šabovič Mišo; Videčnik Viktor
  Klinični pomen ultrazvočne preiskave golenskih arterij
  [Clinical significance of ultrasound examination of crural arteries]
  2003
 31. D'Onofrio Mirko; Mansueto Giancarlo; Gasparini Anna; Vasori Simone; Falcon Massimo; Procacci Carlo
  Endovascular management of splanchnic arteries bleeding in pancreato-biliary disease
  [Endovascularno zdravljenje krvavitve iz splanhnične arterije pri bolnikih z pankreatobiliarnim obolenjem]
  2002
 32. Brnić Zoran; Hebrang Andrija; Novačić Karlo; Popić Jelena; Januš Dragutin
  Pseudoaneurysm of the celiac trunk following acute pancreatitis. Case report
  [Psevdoanevrizma celiakalnega trunkusa po akutnem pankreatitisu. Prikaz primera]
  2002
 33. Aschauer Manuela Adelinde; Stollberger Rudolf; Ebner Franz
  Advances in contrast-enhanced MR-angiography: indications and limitations
  [Napredki v s kontrastom ojačani MR-angiografiji: indikacije in omejitve]
  2002
 34. Novak-Andrejčič Katrina; Logar Primož; Brovet-Zupančič Irena; Jančar Boris
  Zdravljenje malignega melanoma žilnice z brahiterapijo (Ru-106) - 14-letne izkušnje
  [Brachytherapy (Ru-106) for choroidal melanoma - our experience of 14 years]
  2002
 35. Berden Pavle
  Sodobna slikovna diagnostika perifernega žilja pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Modern imaging methods of peripheral arteries in patients with diabetes mellitus]
  2001
 36. Poredoš Pavel
  Značilnosti periferne arterijske bolezni pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Characteristics of peripheral arterial disease in patients with diabetes]
  2001
 37. Taljat Ljuba
  Priprava bolnika na fluoresceinsko angiografijo
  2000
 38. Tetičkovič Erih; Matela Jože
  Tridimenzionalna ultrasonografija v diagnostiki skoraj popolne zožitve in zapore notranje karotidne arterije
  [Three-dimensional ultrasonography in diagnosing subtotal stenosis and occlusion of internal carotid artery]
  2001
 39. Vračko J; Meško D; Glavič A; Brada L; Benedik T; Hunt MY
  Priprava d. cistikusa za laparoskopsko holangiografijo in varno holecistektomijo
  2001
 40. Burić A; Smokvina A; Polić A
  PRIKAZ FEOKROMOCITOMA RADIONUKLIDNOM ANGIOGRAFIJOM
  1978
 41. Lincender Lidija; Sadagić Ermina; Vrčić Dunja; Vegar Sandra; Stević Nataša
  Magnetic resonance cholangiography in patients with bile duct obstruction
  [Magnetnoresonančna holangiografija (MRH) pri bolnikih z zaporo žolčnih vodov]
  2000
 42. Skok P; Sinkovič A; Pivec G; Tomažič D
  Kronični pankreatitis s psevdocisto - neobičajen vzrok krvavitve v trebušno votlino
  [Chronic pancreatitis with pseudocyst - unusual cause of hemorrhage into abdominal cavity]
  2000
 43. Kunst Tomaž; Berden Pavle
  Computed tomographic angiography of body vasculature
  [Računalniškotomografska angiografija]
  2000
 44. Miloševič Zoran
  Computed tomographic angiography in intracranial vascular diseases
  [Rančunalniško tomografska angiografija pri intrakranialnih žilnih boleznih]
  2000
 45. Šurlan Miloš; Salapura Vladka; Kunst Tomaž
  Diagnostic imaging, indications and measurements for the treatment of aortic aneurysm by endoprosthesis
  [Slikovna diagnostika, indikacije in meritve za premostitev anevrizme aorte z endoprotezo]
  2000
 46. Berden Pavle
  Pljučna angiografija in magnetna resonanca pljučnih arterij pri sumu na pljučno embolijo
  [Pulmonary angiography and magnetic resonance imaging in dectecting pulmonary embolism]
  2000
 47. Rainer Saša; Pospihalj Boris
  Cistični karcinom ledvice: radiološke in patološke značilnosti pri petih bolnikih
  [Cystic renal cell carcinoma: radiological and pathological features in five cases]
  2000
 48. Bračič K; Gregorič A; Miksič K; Matela J
  Renovaskularna hipertenzija pri otrocih - diagnostični postopek, možnosti in zapleti zdravljenja. Prikaz 3 primerov v letih 1997-2000
  [Rrenovascular hypertension in children - diagnostic evaluation, management and complicationes of the treatment. A review of 3 cases in years 1997-2000]
  2000
 49. Miloševič Zoran
  Acute subarachnoid haemorrhage: detection of aneurysms of intracranial arteries by computed tomographic angiography
  [Akutna subarohnoidna krvavitev. Odkrivanje anevrizem na intrakranialnih arterijah z računalniškotomografsko angiografijo]
  1999
 50. Videčnik Viktor
  Ultrazvočna diagnostika bolezni perifernih arterij
  [Ultrasound diagnosis of diseases of peripheral arteries]
  1999
 51. Skok Pavel; Sinkovič Andreja
  Neobičajen vzrok krvavitve v trebušno votlino - prikaz primera iz klinične prakse
  [Unusual cause of hemorrhage into abdominal cavity - a case report from clinical practice]
  1999
 52. Miloševič Zoran; Knific Jernej; Pečarič-Meglič Nuša
  Akutna subarahnoidna krvavitev: odkrivanje anevrizem na intrakranialnih arterijah z računalniško tomografsko angiografijo
  [Acute subarachnoidal hemorrhage: detection of aneurisms of intracranial arteries by computerized tomographic angiography]
  1999
 53. Kraut Aleksandra
  Indikacije za fluoresceinsko angiografijo s poudarkom na diabetični retinopatiji
  1997
 54. Šurlan Miloš; Berden Pavel; Klokočovnik Tomislav; Kunst Tomaž
  Aortna endoproteza - slikovna diagnostika, indikacije, meritve in prikaz
  [Diagnostic imaging and indications for treatment of aortic aneurysm by endoprosthesis]
  1999
 55. Šeruga Tomaž
  Perkutana transluminalna angioplastika vertebralne arterije v zdravljenju vertebrobazilarne insuficience
  [Percutaneous transluminal angioplasty in therapy of vertebrobasilar insufficiency]
  1999
 56. Šeruga Tomaž
  Endovaskularno zdravljenje spontane duralne arteriovenske fistule
  [Endovascular treatment of spontaneous dural arteriovenous fistula]
  1999
 57. Kraut Aleksandra
  Indikacije za fluoresceinsko angiografijo, s poudarkom na diabetični retinopatiji
  1997
 58. Vračko Jože
  Laparoskopski transcistični pregled žolčevodov in odstranjevanje žolčevodnih kamnov
  [Laparoscopic transcystic common bile duct exploration and bile duct stones extraction]
  1998
 59. Garcheva Marina; Piperkova Elena; Djorgova Julia; Petrov Ivo
  Ti-201 SPECT for the detection of viable hybernating myocardium in chronic coronary occlusion
  [Ti-201 SPECT za detekcijo viabilnega hiberniranega miokarda pri kronični zapori koronarnih arterij]
  1997
 60. Logar-Car Gordana; Joković Živa; Ferlan-Marolt Vera; Strlič Mirko; Peče Henrik
  Homozigotno pomanjkanje alfa-1 antitripsina - primeri otrok s holestazo
  [Homozygous deficiency of alfa-1 antitrypsin - cases of children with cholestasis]
  1996
 61. Skralovnik-Štern Aleksandra; Šorli Jurij; Budihna Natača
  Priporočila za obravnavo bolnikov pri sumu na akutno pljučno embolijo
  [Strategy for diagnosis of patients with suspected acute pulmonary embolism]
  1996
 62. Lobnik A; Blagovič E; Hren J; Kanič V; Nedog V; Ujčič-Navotnik M; Vokač D
  Indikacije za koronarno angiografijo
  [Indications for coronary angiography]
  1995
 63. Budihna N; Milčinski M
  Perfuzijski scintigram možganov pri dokazovanju možganske smrti
  [Brain perfusion scintigraphy for brain death confirmation]
  1996
 64. Flis V; Mrđa B; Szalai G; Agoston I; Matela J
  Subclavian obliteration and steal syndrome: when to operate? Case reports
  [Zapora arterije subklavije in kradežni sindrom: kdaj operativna terapija? Prikaz primerov]
  1995
 65. Jevtič Vladimir
  Magnetnoresonančne preiskave mišično-kostnega sistema
  [Magnetic resonance imaging of the musculoskeletal system]
  1995
 66. Čerk M
  Preiskave z magnetno resonanco v nevroradiologiji
  [Magnetic resonance imaging in neuroradiology]
  1995
 67. Starc Radovan; Cijan Andrej
  Kdo so kandidati za selektivno koronarno angiografijo?
  [Who are the candidates for selective coronary angiography?]
  1991


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko