biomedicina slovenica


angiografska : 18

 1. Hertl Kristijana; Klančar Janez; Berden Pavel; Ključevšek Tomaž; Šurlan Miloš
  Angiografska diagnostika in transkatetrsko obvladanje krvavitve iz pljuč
  1996
 2. Popovič Peter; Šurlan Miloš; Brenčič Erika
  Radiološko angiografska diagnostika in vodenje jetrnih tumorjev
  2003
 3. Stropnik Jože
  Angiografska slika ciroze jeter
  1972
 4. Stropnik Jože; Obrez Ivo
  Angiografska diagnostika krvavitve v prebavila
  [Angiographic diagnosis of intestinal bleeding]
  1971
 5. Obrez Ivo
  Prekrvljanje prevodnega sistema srca: angiografska anatomija in variante
  1975
 6. Obrez I
  Angiografska diagnostika abdominalnih organov s Seldingerjevo metodo
  1965
 7. Kapidžić N; Stanković D; Lincender L; Čengić F; Šlaković Š; Škaljić F
  ANGIOGRAFSKA DIJAGNOSTIKA CISTIčNIH OBOLJENJA BUBREGA
  1978
 8. Draganić M; Jašović M; Kamenica S; Lišanin LJ; Spasić D
  ANGIOGRAFSKA SLIKA TUBERKULOZE BUBREGA
  1978
 9. Stropnik J; Obrez I
  URGENTNA ANGIOGRAFSKA DIAGNOSTIKA KRVAVITEV V žELODčNO-čREVESNI TRAKT
  1976
 10. Obrez I; Stropnik J
  ANGIOGRAFSKA DIAGNOSTIKA PERIFERNIH OBTOčNIH MOTENJ
  1976
 11. Šimunić S; Rukavina V; Čustović F
  ANGIOGRAFSKA DIJAGNOSTIKA DIJABETIčKE ANGIOPATIJE DONJIH EKSTREMITETA
  1976
 12. Starc Rado; Bunc Matjaž
  Klinična in angiografska manifestacija mišičnega mostu deset mesecev po urgentni koronarni angioplastiki med AMI
  [Clinical and angiographic manifestation of myocardinal bridging ten months after emergency coronary angioplasty during acute myocardial infarction]
  1999
 13. Miksić K; Flis V; Pavlovič M
  Angiografska inoperabilnost spodnjih ekstremitet. Kdaj sta revaskularizacija in profundplastika še vredni poskusa?
  1998
 14. Gaćina M; Hebrang A; Boschi S; Praprotnik T; Gaćina P
  Angiografska analiza patoloških promjena vertebralnih arterija u dijagnostici ishemije mozga
  [Angiographic analysis of pathological changes of vertebral arteries in the diagnosis of cerebral ischaemia]
  1991
 15. Klanfar Z; Hat J
  Angiografska i CT dijagnostika tromboze gornjeg sagitalnog sinusa
  [Angiography and CT in the diagnosis of superior sagittal sinus thrombosis]
  1991
 16. Radojković S
  Angiografska dijagnostika Budd-Chiari sindroma
  1989
 17. Lovrinčević A; Lincender L; Volfram D; Vujović M
  Preciznija angiografska dijagnostika tumora hepato-pankreato-duodenalne zone
  [Accurate diagnosis of tumors in the hepato-pancreato-duodenal region]
  1988
 18. Riman S; Lovasić I; Halaji A; Budiselić B; Zeidler J; Banić D; Dujmović M; Čohar F
  Fibromuskularna displazija kao radiološko-dijagnostički problem - angiografska studija
  [Fibromuscular dysplasia as a radiologic - diagnostic problem - angiographic study]
  1987


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko