biomedicina slovenica


angiografsko : 7

 1. Marušič Andrej; Marušič Dorjan; Starc Radovan
  Can psychological risk factors for coronary heart disease predict extent and severity of coronary atherosclerosis?
  [Ali lahko psihološki dejavniki tveganja za koronarno srčno bolezen napovedujejo razširjenost in težavnost koronarne ateroskleroze?]
  2003
 2. Kanič V; Naji F; Gorenjak M
  Homocistein pri angiografsko dokazani koronarni bolezni v mariborski regiji
  2001
 3. Ðorđević J; Bilenjki D; Nikulin A; Selak I
  CISTOIDNA PNEUMATOZA LIMFNIH čVOROVA U LIMFANGIOGRAFSKOJ DIJAGNOSTICI
  1976
 4. Miloševič Zoran
  Acute subarachnoid haemorrhage: detection of aneurysms of intracranial arteries by computed tomographic angiography
  [Akutna subarohnoidna krvavitev. Odkrivanje anevrizem na intrakranialnih arterijah z računalniškotomografsko angiografijo]
  1999
 5. Šeruga Tomaž
  Endovaskularno zdravljenje spontane duralne arteriovenske fistule
  [Endovascular treatment of spontaneous dural arteriovenous fistula]
  1999
 6. Garcheva Marina; Piperkova Elena; Djorgova Julia; Petrov Ivo
  Ti-201 SPECT for the detection of viable hybernating myocardium in chronic coronary occlusion
  [Ti-201 SPECT za detekcijo viabilnega hiberniranega miokarda pri kronični zapori koronarnih arterij]
  1997
 7. Gaćina P
  Angiografsko istraživanje visceralnih abdominalnih arterija u bolesnika s generaliziranom aterosklerozom
  1992


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko