biomedicina slovenica


angiographical : 20

 1. Berezin Alexander E.; Kremzer Alexander A.; Cammarota Giovanni; Zulli Anthony; Petrovič Danijel; Martell-Claros Nieves; Sabo Jan; Kruzliak Peter
  Circulating endothelial-derived apoptotic microparticles and insulin resistance in non-diabetic patients with chronic heart failure
  2015
 2. Balevski Igor; Čižek-Sajko Mojca; Kanič Vojko; Noč Marko
  Catheter aspiration in ST-elevation myocardial infarction and different extent of coronary thrombus
  2011
 3. Šeruga Tomaž
  Predoperativno zdravljenje tumorjev jugularnega glomusa z embolizacijo
  2006
 4. Vračko Jože
  Sodobno zdravljenje bolnikov s simptomatsko holecistolitiazo in holedoholitiazo je - laparoskopsko
  [The modern treatment of patients with symptomatic gallbladder and common bile duct stones is laparoscopical]
  2004
 5. Buturović-Ponikvar J; Ponikvar R
  High-grade renal transplant artery stenosis after suboptimal angioplasty: favourable long-term outcome
  2003
 6. Marušič Andrej; Marušič Dorjan; Starc Radovan
  Can psychological risk factors for coronary heart disease predict extent and severity of coronary atherosclerosis?
  [Ali lahko psihološki dejavniki tveganja za koronarno srčno bolezen napovedujejo razširjenost in težavnost koronarne ateroskleroze?]
  2003
 7. Černe Darko; Ledinski Gerhard; Kager Gerd; Greilberger Joachim; Wang Xiasong; Juergens Guenther
  Comparison of laboratory parameters as risk factors for the presence and the extent of coronary or carotid atherosclerosis: the significance of apolipoprotein B to apolipoprotein all ratio
  2000
 8. Marušič Andrej; Starc Radovan; Marušič Dorjan
  Constructing a coronary scale for ischemic heart disease: case-control study
  2002
 9. Sala Francesco; Niimi Yasunari; Kržan Matevž J; Berenstein Alex; Deletis Vedran
  Embolization of a spinal arteriovenous malformation: correlation between motor evoked potentials and angiographic findings: technical case report
  1999
 10. Starc Radovan; Reschner Hrvoje
  Disekcija venčne arterije kot vzrok AKS
  [Spontaneous primary dissection of a coronary artery as a cause of ACS]
  2002
 11. Kovačić Dragan; Starc Radovan
  Posebnosti koronarne bolezni pri mladih
  [Specifics of coronary artery disease in young adults]
  2001
 12. Čerček Miha
  Sprememba vazomotorne funkcije koronarnih in perifernih arterij pri bolnikih s koronarno aterosklerozo
  2000
 13. Chwatal N; Kaplan-Pavlovčič S; Malovrh M; Guček A; Buturović-Ponikvar J; Budihna N; Šurlan M
  Klinični pomen kartoprilne renografije in duplex Doppler sonografije v diagnostiki renovaskularne hipertenzije
  2000
 14. Tadel Špela; Štajer Dušan; Kranjec Igor; Zorman Darko; Vodopivec Boris; Horvat Matija
  Akutni miokardni infarkt pri bolniku z normalnim koronarografskim izvidom
  [Acute myocardial infarction in patient with angiographically normal coronary arteries]
  2000
 15. Pernat Andrej; Gričar Marko
  Izgube zavesti ob napadih bolečin v prsih pri bolniku z normalnimi koronarnimi arterijami
  [Syncope accompanying chest pains in a patient with angiographically normal coronary arteries]
  2000
 16. Starc Rado; Bunc Matjaž
  Klinična in angiografska manifestacija mišičnega mostu deset mesecev po urgentni koronarni angioplastiki med AMI
  [Clinical and angiographic manifestation of myocardinal bridging ten months after emergency coronary angioplasty during acute myocardial infarction]
  1999
 17. Pust Borut; Rutar Vili
  Pre-PTCA detection of hibernating myocardium
  1998
 18. Kaplan-Pavlovčič Staša; Chwatal Nadja
  Captopril renography and duplex Doppler sonography in the diagnosis of renovascular hypertension
  1998
 19. Favaro L; Caplin JL; Fettich JJ; Dymond DS
  Sex differences in exercise induced left ventricular dysfunction in patients with syndrome X
  1987
 20. Starc Rado
  Mišični most čez koronarno arterijo
  [Myocardial bridging]
  1994


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko