biomedicina slovenica


angiography : 628

 1. Pleskovič Aleš; Šantl-Letonja Marija; Cokan Vujkovac Andreja; Nikolajević-Starčević Jovana; Caprnda Martin; Curilla Eduard; Mozos Ioana; Kruzliak Peter; Prosecky Robert; Petrovič Danijel
  Matrix metalloproteinase-3 gene polymorphism (rs3025058) affects markers atherosclerosis in type 2 diabetes mellitus
  2017
 2. Grosek Jan; Norčič Gregor; Badovinac David; Košir Jurij; Tomažič Aleš
  Pomen indocianin-zeleno flouroscenčne angiografije za oceno prekrvavljenosti črevesa v laparoskopski kolorektalni kirurgiji
  [The impact of indocyanin-green fluorescence angiography on assessing the bowel perfusion in laparoscopic colorectal surgery]
  2017
 3. Kacijan Blaž; Novak Zala; Jug Borut; Dolenc-Novak Maja; Vrtovec Matjaž; Gužič-Salobir Barbara
  Heart-rate reduction with adjusted-dose ivabradine in patients undergoing coronary computed tomographic angiography
  2017
 4. Loyalka Pranav; Nascimbene Angelo; Schechter Michael; Petrovic Marija; Sundara Raman Ajay; Gregorič Igor; Kar Biswajit
  Transcatheter aortic valve implantation with a Sapien 3 Commander 20 mm valves in patients with degenerated 19 mm bioprosthetic aortic valve
  2016
 5. Nascimbene Angelo; Loyalka Pranav; Gregorič Igor; Kar Biswajit
  Percutaneous coronary inter vention with the TandemHeart TM percutaneous left ventricular assist device support
  2016
 6. Boc Anja; Vene Nina; Košmelj Katarina; Mavri Alenka
  Impact of asymptomatic pulmonary embolism on the long-term prognosis of patients with deep venous thrombosis
  2017
 7. Pleskovič Aleš; Šantl-Letonja Marija; Cokan Vujkovac Andreja; Kruzliak Peter; Petrovič Danijel
  SOX6 gene polymorphism (rs16933090) and markers of subclinical atherosclerosis in patients with type 2 diabetes mellitus
  2016
 8. Topčič Viljem Haris; Geršak Borut
  Vpliv nekaterih dejavnikov na intraoperativno izmerjen pretok in kazalec utripanja koronarnih obvodov
  2016
 9. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Voršič Matjaž; Šeruga Tomaž; Jevšek Marko; Šmigoc Tomaž; Velnar Tomaž
  Endovascular versus operative treatment of cerebral aneurysms
  2016
 10. Cvetičanin Branko; Zorc Marjeta
  CT cornary angiography - new perspectives of diagnostic of coronary artery disease. Personal experiences
  2008
 11. Breznik Silva; Matela Jože; Vadnjal Ðonlagić Sabina
  Večvrstna računalniško-tomografska angiografija pri dokazovanju pljučne embolije
  2009
 12. Šeruga Tomaž
  CT angiografija v diagnostiki bolezni karotidnega žilja
  [CT angiography in carotid disease diagnostics]
  2008
 13. Šeruga Tomaž; Klein Guenther E.
  MR imaging in planning of neurointerventional endovascular procedures
  2008
 14. Flis Vojko; Mrđja Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Revascularization of the superior mesenteric artery alone for treatment of chronic mesenteric ischemia
  2016
 15. Pleskovič Aleš; Šantl-Letonja Marija; Cokan Vujkovac Andreja; Nikolajević-Starčević Jovana; Petrovič Danijel
  Polymorphisms of the PPAR-[gamma] (rs1801282) and its coactivator (rs8192673) have a minor effect on markers of carotid atherosclerosis in patients with type 2 diabetes mellitus
  2016
 16. Lobnik Anton; Kanič Vojko; Vokač Damijan; Balevski Igor; Kotnik Milan
  10 let perkutanih posegov na srcu v UKC Maribor
  2007
 17. Pahor Artur; Pahor Dušica
  Klinische Befunde bei Patienten mit nicht arteriitischer anteriorer ischämischer Optikusneuropathie (NAION) unter 50 Jahren
  [Clinical findings in patients with non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NA-AION) under 50 years of age]
  2016
 18. Balevski Igor; Markota Andrej; Purg Darinka; Bernhardt Matej; Strnad Matej; Kanič Vojko; Sinkovič Andreja
  Intra-arrest percutaneous coronary intervention
  2015
 19. Flis Vojko; Miksić Kazimir
  Arteriographic inoperability in CCLI: is surgical revision of occluded popliteal artery worth a trial?
  2008
 20. Bernhardt Matej; Kanič Vojko; Pirnat Maja
  Mesto CT angiografije v sodobni kardiologiji
  [Computed tomography angiography in modern cardiology]
  2010
 21. Polanec Beno; Breznik Silva; Matela Jože; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Petrun Gregor
  Arteriovenske fistule spodnjih okončin
  2011
 22. Pintarič Robert
  An analysis of quality control of angiography performed on the model of research of lower extremities
  2010
 23. Noč Marko; Knafelj Rihard; Mrevlje Blaž
  Urgent invasive coronary strategy and mild induced hypothermia in patients with resuscitated sudden cardiac arrest
  2013
 24. Košuta Daniel; Fras Zlatko
  Pojavnost srčno-žilnih dogodkov pri posameznikih brez obstruktivne ateroskleroze na računalniškotomografski angiografiji koronarnih arterij
  2014
 25. Zalar Jurij; Vadnjal Sabina; Rudolf Saša; Breznik Silva
  Pljučni embolizem - radiološka diagnostika v UKC Maribor
  [Radiological work-up of pulmonary embolism at the university clinical centre Maribor]
  2008
 26. Gorjup Vojka; Noč Marko; Radšel Peter
  Invasive strategy in patients with resuscitated cardiac arrest and ST elevation myocardial infarction
  2014
 27. Noč Marko; Fajadet J.; Lassen JF; Kala P; MacCarthy P; Olivecrona GK; Windecker S; Spaulding C
  Invasive coronary treatment strategies for out-of-hospital cardiac arrest: a consensus statement from the European association for percutaneous cardiovascular interventions (EAPCI)/stent for life (SFL) groups
  2014
 28. Jug Borut; Papazian Jenny; Gupta Mohit; Bhatia Harpreet; Derakhshani Arya; Koplik Sheri; Karlsberg Ronald; Budoff Matthew J.
  Diagnostic performance of computed tomographic coronary angiography in patients with end-stage renal disease
  2013
 29. Gupta Mohit; Kadakia Jigar; Jug Borut; Mao Song Shou; Budoff Matthew J.
  Detection and quantification of myocardial perfusion defects by resting single-phase 64-slice cardiac computed tomography angiography compared with SPECT myocardial perfusion imaging
  2013
 30. Jug Borut; Gupta Mohit; Papazian Jenny; Li Dong; Tsang Janet; Bhatia Harpreet; Karlsberg Ronald; Budoff Matthew J.
  Diagnostic performance of 64-slice multidetector coronary computed tomographic angiography in women
  2012
 31. Šeruga Tomaž
  Razvojne anomalije žilja kraniocervikalnega prehoda
  [Developmental anomalies of craniocervical junction]
  2012
 32. Rakuša Martin; Savanović Vlado; Šeruga Tomaž
  Prehodna globalna amnezija
  [Transient global amnesia]
  2012
 33. Šeruga Boštjan; Zadnik Vesna; Grašič-Kuhar Cvetka; Marinko Tanja; Čufer Tanja; Zakotnik Branko; Zorman Darko; Ocaña Alberto; Amir Eitan
  Association of aromatase inhibitors with coronary heart disease in women with early breast cancer
  2014
 34. Rečnik Ksenija; Šušteršič Vida; Jalšovec Valter; Šoba Peter
  Angiografija koronarnih arterij
  [Angiography of coronary arteries]
  2014
 35. Dvoršak Benjamin
  Vpliv askorbinske kisline na incidenco kontrastne nefropatije po koronarni angiografiji
  [Ascorbic acid for the prevention of contrast-induced nephropathy after coronary angiography]
  2014
 36. Jug Borut; Gupta Mohit; Papazian Jenny; Li Dong; Bhatia Harpreet; Karlsberg Ronald; Budoff Matthew J.
  Influence of race and ethnicity on diagnostic performance of 64-slice multidetector coronary computed tomographic angiography
  2013
 37. Kar Biswajit; Gholkar Gunjan; Gregorič Igor; Jain Surendra K.; Loyalka Pranav
  Percutaneous closure of a left ventricular pseudoaneurysm in a high-risk surgical candidate
  2012
 38. Steg Philippe Gabriel; Hof Arnoud van 't; Clemmensen Peter; Lapostolle Frederic; Dudek Dariusz; Hamon Martial; Cavallini Claudio; Gordini Giovanni; Huber Kurt; Coste Pierre; Kanič Vojko
  Design and methods of European Ambulance Acute Coronary Syndrome Angiography Trial (EUROMAX)
  2013
 39. Kacijan Blaž; Novak Zala; Gužič-Salobir Barbara
  Ivabradin pri bolnikih pred računalniškotomografsko angiografijo koronarnih arterij
  2013
 40. Šeruga Boštjan; Zadnik Vesna; Grašič-Kuhar Cvetka; Marinko Tanja; Zorman Darko; Čufer Tanja; Zakotnik Branko; Ocaña Alberto; Amir Eitan
  Aromatase inhibitors and cardiac outcomes in women undergoing cardiac angiography after early breast cancer
  2012
 41. Božič Bojan; Kristanc Luka; Gomišček Gregor
  Magnetna resonanca, pojav z velikim medicinskim potencialom, a zapletenim fizikalnim ozadjem - 1. del
  [Magnetic resonance, a phenomenon with a great potential in medicine, but with a complex physical background - part 1]
  2013
 42. Klemenc Barbara; Urbančič Mojca
  Spontaneous rupture of a retinal arterial macroaneurysm during fluorescein angiography
  2013
 43. Dvoršak Benjamin; Kanič Vojko; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Ascorbic acid for the prevention of contrast-induced nephropathy after coronary angiography in patients with chronic renal impairment
  2013
 44. Dvoršak Benjamin; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Contrast-induced nephropathy after coronary angiography in patients with chronic renal impairment
  2012
 45. Noč Marko; Goslar Tomaž; Radšel Peter
  Hunting for diagnosis of cardiac arrest
  2012
 46. Bunc Matjaž; Ambrožič Jana; Mušič Špela; Lakič Nikola; Berden P; Zbačnik Rok; Zorman Darko
  Successful tavi in patients with previous mitral valve replacement
  2012
 47. Steržaj Sabina; Ravšelj Adrijana
  Prospektivna in retrospektivna računalniško tomografska angiografija koronarnih arterij
  [Prospective and retrospective computer tomographic coronary angiography]
  2012
 48. Pintarič Robert; Šmigoc Simona
  Uporaba računalniško tomografske angiografije in brezkontrastne magnetno resonančne angiografije pri odkrivanju zožitev vratnega žilja
  [Use of computer tomography angiography and non contrast magnetic resonance angiography in detecting of vascular stenosis in neck area]
  2012
 49. Demirozu Zumrut T; Radovančević Rajko; Hochman Lyone F; Gregorič Igor D; Letsou George V; Kar Biswajit; Bogaev Roberta C; Fraizer OH
  Arteriovenous malformation and gastrointestinal bleeding in patients with the HeartMate II left ventricular assist device
  2011
 50. Poredoš Pavel; Ježovnik Mateja Kaja; Gošte Anže
  Ali je možno na osnovi sestave aterosklerotičnih leh karotidnih arterij napovedati možganskožilne dogodke?
  [Is it possible to estimate cerebro-vascular risk on the basis of the composition of carotid atherosclerotic plaques?]
  2012
 51. Lenassi Eva; Troeger Eric; Wilke Robert; Hawlina Marko
  Correlation between macular morphology and sensitivity in patients with retinitis pigmentosa and hyperautofluorescent ring
  2012
 52. Sergouniotis Panagiotis I; Davidson Alice E; Mackay Dona S; Lenassi Eva
  Biallelic mutations in PLA2G5, encoding group V phospholipase A(2), cause benign fleck retina
  2011
 53. Sergouniotis Panagiotis I; Davidson Alice E; Lenassi Eva; Devery Sophie R; Moore Anthony T; Webster Andrew R
  Retinal structure, function, and molecular pathologic features in gyrate atrophy
  2012
 54. Šeruga Tomaž
  Spinalne duralne arteriovenske fistule
  2011
 55. Algin Oktay; Ozmen Evrim; Ersoy Pamir Eren; Karaoglanoglu Mustafa
  Periampullary localized pancreatic intraepithelial neoplasia-3 (PanIn-3): evaluation with contrast-enhanced MR cholangiography (MRCP)
  [Ugotavljanje periampularne lokalizirane pankreatične intraepitelijske neoplazije-3 (PanIN-3) z MR holangiografijo, ojačeno s kontrastom]
  2011
 56. Sinkovič Andreja
  Bolnišnični zapleti pri bolnikih z akutnim infarktom miokarda in dvigom veznice ST
  [Hospital complications in patients with acute myocardial infarction and ST-elevation]
  2011
 57. Mrevlje Blaž; Noč Marko; Legutko Jacek; Jakala Jacek; Dudek Dariusz
  Vloga endovaskularnih slikovnih metod in ocenjevanja hemodinamske pomembnosti koronarne zožitve pri vodenju perkutane koronarne intervencije
  [The role of endovascular imaging techniques and fractuional flow reserve in guiding percutaneous coronary intervention]
  2011
 58. Skok Pavel
  Avtoimunske jetrne bolezni
  [Autoimmune liver diseases]
  2011
 59. Perkovič-Benedik Mirjana; Zaletel Marjan; Pečarič-Meglič Nuška; Podnar Tomaž
  A right-to-left shunt in children with arterial ischaemic stroke
  2011
 60. Balevski Igor; Čižek-Sajko Mojca; Kanič Vojko; Noč Marko
  Catheter aspiration in ST-elevation myocardial infarction and different extent of coronary thrombus
  2011
 61. Milotič Franko; Milotić Irena; Flis Vojko
  Isolated atherosclerotic aneurysm of the profunda femoris artery
  2010
 62. Godina-Kariž Stanka; Kariž Stojan; Cvetičanin Branko
  Ocular ischemic syndrome as initial manifestation of bilateral internal carotid artery occlusion
  [Sindrom očesne ishemije kot začetni znak obojestranske zapore notranjih karotidnih arterij]
  2010
 63. Kraut Aleksandra; Sevšek Davorin; Jaki-Mekjavić Polona; Urbančič Mojca
  Kombinirano zdravljenje neovaskularne oblike starostne degeneracije makule s fotodinamičnim zdravljenjem in ranibizumabom - 2 letno poročilo
  [Combination therapy for neovascular form of agerelated macular degeneration with photodynamic therapy and ranizumab - 2 year report]
  2010
 64. Marin Aleksander; Požek Igor; Eržen Renato; Meško-Brguljan Pika; Košnik Mitja
  Improving diagnostics of pulmonary embolism with clinical prediction models in a clinic of pulmonary diseases
  [Pomen algoritmov za izračun klinične verjetnosti pljučne embolije pri diagnosticiranju pljučne embolije v specializirani bolnišnici za pljučne bolezni]
  2010
 65. Žižek Vesna
  Priprava pacienta na koronarografijo
  2010
 66. Salapura V; Blinc A; Kozak M; Jezovnik MK; Pohar-Perme M; Berden P; Kuhelj D; Ključevšek T; Popovič P; Stankovič M; Vrtovec M; Šurlan M
  Infrapopliteal run-off and the outcome of femoropopliteal percutaneous transluminal angioplasty
  2010
 67. Vlaisavljević Veljko; Borko Elko; Radaković Branko; Zazula Damjan; Došen Marko
  Changes in perifollicular vascularity after administration of human chorionic gonadotropin measured by quantitative three-dimensional power Doppler ultrasound
  2010
 68. Popovič Peter; Kuhelj Dimitrij; Bunc Matjaž
  Superior mesenteric artery embolism treated with percutaneous mechanical thrombectomy
  2011
 69. Koren Aleš; Dolenc-Grošelj Leja; Fajdiga Igor
  CT comparison of primary snoring and obstructive sleep apnea syndrome: role of pharyngeal narrowing ratio and soft palate-tongue contact in awake patient
  2009
 70. Ravšelj Adrijana; Salihagić Sabina
  Vpliv koncentracije kontrastnega sredstva na rezultat preiskave pri računalniški angiografiji spodnjih udov
  [Effect of contrast media concentration on the examination results in lower extremity CT angiography]
  2010
 71. Malovrh Marko
  Non-matured arteriovenous fistulae for haemodialysis: diagnosis, endovascular and surgical treatment
  2010
 72. Hernja Rumpf Tadeja; Križmarić Miljenko; Grmec Štefek
  Capnometry in suspected pulmonary embolism with positive D-dimer on the field
  2009
 73. Masia Jaume; Košutić Damir; Cervelli Daniele; Clavero Juan A; Monill Josep M; Pons Gemma
  In search of the ideal method in perforator mapping: noncontrast magnetic resonance imaging
  2009
 74. Arnež ZM; Papa G; Renzi N; Ramella V; Panizzo N; Manara M
  Ruolo dell' AngioTC nel miglioramento della pianificazione pre-operatoria del lembo DIEAP
  2009
 75. Bergauer Andrej; Kobilica Nina; Mrđja Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Flis Vojko
  Akutna ishemija uda
  [Acute limb ischaemia]
  2009
 76. Jaki- Mekjavič Polona; Kraut Aleksandra; Urbančič Mojca; Lenassi Eva; Hawlina Marko
  Efficacy of 12-month treatment of neovascular age-related macular degeneration with intravitreal bevacizumab based on individually determined injection strategies after three consecutive monthly injections
  2009
 77. Audo Isabelle; Michaelides Michel; Robson Anthony G; Hawlina Marko; Vaclavik Veronika; Sandbach Jennifer M; Neveu Magella M; Hogg Chris R; Hunt David M; Moore Anthony T
  Phenotypic variation in enhanced S-cone syndrome
  2008
 78. Skok Pavel
  Aortoenterična fistula - neobičajen vzrok usodne krvavitve v prebavno cev
  [Aortoenteric fistula - unusual source of fatal hemorrhage in the gastrointestinal tract]
  2009
 79. Osrajnik Ilonka; Edelbaher Natalija
  Klinična slika in diagnoza pljučne embolije
  [Clinical presentation and diagnosis of pulmonary embolism]
  2009
 80. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroidtherapie eines kapillaeren Haemangiomas der Orbita bei einem 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroid therapy for capillary hemangioma of the orbit in a 6-month-old female infant]
  2008
 81. Malovrh Marko
  Update on pre-operative assessment
  2009
 82. Brar Somjot S; Shen Albert Yuh-Jer
  Natrijev bikarbonat proti natrijevemu kloridu za preprečevanje s kontrastom povzročene nefropatije pri bolnikih, pri katerih je bila narejena koronarografija. Randomizirana raziskava
  [Sodium bicarbonate vs sodium chloride fot he prevention of contrast medium - induced nephropathy in patients undergoing coronary angiography]
  2008
 83. Marin Aleksander; Požek Igor; Cesar Rok; Juvan Mojca
  Pomen kliničnih kazalce za pljučno embolijo pri napotitvah na CT angiografijo pljuč
  [The pretest clinical probability for pulmonary embolism and CT angiography]
  2008
 84. Cvetičanin Branko; Černič-Šuligoj Nataša; Zorc Marjeta; Noč Marko
  Vloga računalniško-tomografske angiografije v diagnostiki koronarne boelzni
  [The role of CT angiography in diagnostics of coronary artery disease]
  2008
 85. Klemen Luka; Koželj Mirta
  Disekcija aorte
  [Aortic dissection]
  2008
 86. Černič-Šuligoj Nataša; Ravnikar Tinkara; Reschner Hrvoje; Zupan Igor; Noč Marko
  Invazivna kardiološka diagnostika in perkutane koronarne intervencije v regijski bolnišnici
  [Coronary angiography and percutaneous coronary intervention in a general hospital]
  2008
 87. Cvetičanin B; Zorc M; Černič-Šuligoj N
  The comparison of the analysis of coronary artery disease - CT angiography vs coronary angiography (personal experiences)
  2008
 88. Stojić Milena; Knafelj Rihard; Radšel Peter; Ploj Tom; Noč Marko
  Blaga hipotermija in perkutana koronarna intervnecija pri zdravljenju bolnika s predbolnišničnim zastojem srca zaradi akutnega srčnega infarkta
  [Mild induced hypothermia and percutaneous coronary intervebntion in the treatment of patient with prehospital cardiac arrest due to acute myocardial infarction]
  2008
 89. Kirbiš Simon; Breskvar-Kač Urška Dolores; Šabovič Mišo; Zupan Igor
  Intracoronary and systemic levels of inflammation markers in patients with coronary artery disease
  [Vpliv lokalnega vnetnega dogajanja na stabilnost aterosklerotičnih plakov]
  2008
 90. Jacobs Michael J; Gregorič Igor D; Reul George J
  Prosthetic graft placement and creation of a distal arteriovenous fistula for secondary vascular reconstruction in patients with severe limb ischemia
  1992
 91. Calderon M; Reul GJ; Gregorič ID; Jacobs MJ; Duncan JM; Ott DA; Livesay JJ; Cooley DA
  Long-term results of the surgical management of symptomatic chronic intestinal ischemia
  1992
 92. Messner G; Reul GJ; Flamm SD; Gregorič ID; Opfermann UT
  Interrupted aortic arch in an adult single-stage extra-anatomic repair
  2002
 93. Ažman-Juvan K; Gorjup V; Noč M
  Rescue percutaneous coronary intervention during cardiopulmonary resuscitation
  2004
 94. Tadel-Kocjančič Špela; Zorman Simona; Jazbec Anja; Gorjup Vojka; Zorman Darko; Noč Marko
  Effectiveness of primary percutaneous coronary intervention for acute ST-elevation myocardial infarction from a 5-year single-center experience
  2008
 95. Kranjec Igor; Černe Andreja; Noč Marko
  Ephedrine-induced acute myocardial infarction in a young athlete: a case of thrombus management
  2009
 96. Tuzun E; Gregorič ID; Conger JL; Golden K; Jarvik R; Frazier OH; Kadipasaoglu KA
  The effect of intermittent low speed mode upon aortic valve opening in calves supported with a Jarvik 2000 axial flow device
  2005
 97. Takach Thomas J; Reul George J; Cooley Denton A; Duncan J Michael; Livesay James J; Ott David A; Gregorič Igor D
  Myocardial thievery: the coronary-subclavian steal syndrome
  2006
 98. Gregorič Igor D; Gupta Kamal; Jacobs Michael J; Poglajen Gregor; Suvorov Nina; Dougherty Kathy G; Krajcer Zvonimir
  Endovascular exclusion of a thoracoabdominal aortic aneurysm after retrograde visceral artery revascularization
  2005
 99. Palanichamy N; Gregorič ID; La Francesca S; Smart FW
  Mycotic pseudo-aneurysm of the ascending thoracic aorta after cardiac transplantation
  2006
 100. DeFrain Michael; Strickman Neil E; Ljubic Branimir J; Dougherty Kathryn G; Gregori Igor D
  Endovascular repair of a ruptured descending thoracic aortic aneurysm
  2006

1 101 201 301 401 501 601  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko