biomedicina slovenica


angiologiji : 11

 1. Kvas Andreja
  XIX. strokovno srečanje v Radencih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
  2007
 2. Žontar Tanja; Kvas Andreja
  Urgentna stanja v kardiologiji in angiologiji
  2014
 3. Bijol Alenka; Kaker Maja
  Zdravstvena nega pacienta s pljučnim edemom
  2014
 4. Kvas Andreja
  Vizija Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
  2007
 5. Macura Slobodan; Macura Marko; Veselko Matjaž
  Traumatska luksacija kolena
  [Complete knee dislocations]
  2001
 6. Novaković Božidar M; Pavlović Radomir; Lotina Slobodan; Rosić Mirko A; Kojić Miloš
  Novine u vaskularnoj hirurgiji i angiologiji
  2001
 7. Korsika L; Levstik I
  TERMOGRAFIJA V ANGIOLOGIJI
  1976
 8. Budihna N
  UPORABA RADIOIZOTOPOV V ANGIOLOGIJI
  1976
 9. Videčnik V
  NEKATERE OSNOVNE NEKRVAVE DIAGNOSTIčNE METODE V ANGIOLOGIJI
  1976
 10. Keber Irena
  Rehabilitacija bolnikov s srčnim popuščanjem in ocena delazmožnosti
  1998
 11. Anonymous ;
  Srčno popuščanje: zbornik predavanj
  1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko