biomedicina slovenica


angiom : 159

 1. Rener-Primec Zvonka; Hertz-Pannier L; Laffond C; Boddaert N; Nabbout R
  Early radiological signs of pial angioma in Sturge-Weber syndrome
  2014
 2. Miličić Branislava; Velnar Tomaž; Pregelj Rado; Limbäck-Stokin Clara
  Multiple epithelioid hemangiomas with orbital involvement
  2015
 3. Terlević Dabić Diana; Kansky Andrej; Vučićević-Boras Vanja
  Prevalence of oral mucosal lesions in Slovenia
  2016
 4. Lamovec Janez
  Case 2
  2010
 5. Zidar Nina
  Cystic hygroma
  2016
 6. Luzar Boštjan; Ieremia Eleni; Calonje Eduardo
  Cutaneous intravascular epithelioid haemangioma. a clinico- pathological analysis of 21 lesions
  2016
 7. Drnovšek-Olup Brigita
  Orbitopalpebralni limfangiom
  [Orbito palpebral lymphangioma]
  2015
 8. Luzar Boštjan
  Selected vascular proliferations in infancy and childhood
  2015
 9. Ravnik Janez; Ravnik Maja; Bunc Gorazd; Glumbić Ivana; Tobi-Vereš Eržebet; Velnar Tomaž
  Metastasis of an occult pulmonary carcinoma into meningioma
  2015
 10. Dolinšek Jernej; Marčun-Varda Nataša; Burja Silva; Mičetić-Turk Dušanka; Marko Pij B.
  Kožne bolezni pri otrocih
  Novosti v neonatologiji
  Novosti na področju pediatrične gastroenterologije
  Generacija R
  2015
 11. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroid-therapie eines kapillären Hämangioms der Orbita bei 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroidtherapy of capillary hemangioma of the orbit by a 6 month old female infant]
  2008
 12. Šeruga Tomaž; Lučev Jernej; Jevšek Marko
  Treatment of tongue cavernous haemangioma with direct puncture and sclerotization with ethanol
  2015
 13. Pižem Jože; Velikonja Vagner Mojca; Matjašič Alenka; Jerše Maja; Glavač Damjan
  Pseudoangiomatous stromal hyperplasia with multinucleated stromal giant cells is neither exceptional in gynecomastia nor characteristic of neurofibromatosis type 1
  2015
 14. Dolinšek Tanja; Markelc Boštjan; Kranjc Simona; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Effect of siRNA molecules targeting endoglin on tube formation of human endothelial cells HMEC-1 in vitro
  2011
 15. Drnovšek-Olup Brigita
  Orbito Palpebral Lymphangioma (Cystic Hygroma)
  2014
 16. Jeromel Miran; Podobnik Janez
  Magnetic resonance spectroscopy (MRS) of vertebral column - an additional tool for evaluation of aggressiveness of vertebral haemangioma like lesion
  2014
 17. Rotter Aleksander
  Cavernous haemangioma
  [(Haemangioma cavernosum)]
  2013
 18. Battelino Saba; Božanič Nina; Bošnjak Roman; Volavšek Metka
  Redke lezije v notranjem sluhovodu
  [Rare lesions of the internal auditory canal]
  2012
 19. Tratnik-Jakljič Barbara; Urbančič Mojca; Lavrič Alenka; Kraut Aleksandra; Jaki Polona
  Učinek zaviralcev rastnega dejavnika za endotelij žil na retinalno angiomatozno proliferacijo
  [The effect of anti-VEGF on retinal angiomatous proliferation]
  2012
 20. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik; Topalovič Mitja; Krković Danijela
  Hemangiom v jetrih - prikaz primera
  [Liver hemangioma - case report]
  2013
 21. Rotter Aleksander
  Kavernozni hemangiom
  [(Haemangioma cavernosum)]
  2012
 22. Pavlović Miloš D; Adamič Metka
  Oralni propranolol u lečenju visokorizičnih hemangioma odojčadi
  [Oral propranolol in the treatment of high-risk infantile hemangiomas]
  2011
 23. Kuzmić Prusac Ivana; Jurić Ivo; Lamovec Janez; Čulić Vida
  Angiomyomatous hamartoma of the popliteal lymph nodes in a patient with Klippel-Trenaunay syndrome: case report
  2011
 24. Battelino S; Bošnjak R; Božani N
  Small intraneural hemangioma in the internal auditory canal; causing deafness and facial palsy
  2011
 25. Vesnaver Aleš; Višnar-Perovič Alenka; Černelč Bojana
  Treatment of deep vascular lesions using ultrasound-guided Intralesional laser photocoagulation
  2010
 26. Ključevšek D
  Ultrazvočna diagnostika hemangiomov
  [Ultrasound diagnosis of hemangiomas]
  2010
 27. Rajić V
  Limfangiomi
  [Lymphangiomas]
  2010
 28. Preveden R; Bizjak M
  Infantilni hemangiomi
  [Infantile hemangiomas]
  2010
 29. Anžič J
  Prirojena znamenja - kratek pregled nekaterih sodobnih spoznanj in dilem, povezanih z vsebino člankov
  [Birthmarks - a synopsis of some contemporary perceptions and dilemmas regarding topics of the articles]
  2010
 30. Patel GA; Siperstein RD; Ragi G; Schwartz RA
  Zosteriform lymphangioma circumscriptum
  2009
 31. Brunasso AMG; Delfino C; Ketabchi S; Difonzo EM; Massone C
  Papules arising after radiotherapy for rhabdomyosarcoma
  2009
 32. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Treatment of large vascular lesions in the orofacial region with the Nd:YAG laser
  2009
 33. Rep Sebastjan
  Dokazovanje hemangiomov v jetrih: primerjava med morfološko UZ in CT metodo ter SPECT scintigrafijo z označenimi eritrociti
  [Identification of liver hemangiomas: comparison between morphological US and CT methods and SPECT using labeled red blood cells]
  2008
 34. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroidtherapie eines kapillaeren Haemangiomas der Orbita bei einem 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroid therapy for capillary hemangioma of the orbit in a 6-month-old female infant]
  2008
 35. Grgič M; Benedik-Dolničar M
  Otrok s cističnim limfangiomom
  [Cystic lymphangioma: a case report]
  2008
 36. Pukmeister B; Borinc-Beden A
  Hemangiomi obraza in mediastinuma - prikaz primera
  [Facial and mediastinal haemangiomas - case report]
  2007
 37. Kokcam I
  Lymphangioma circumsciptum of the penis: a case report
  2007
 38. Pavčec Zlatko; Žokalj Ivan; Saghir Hussein; Pal Andrej; Roić Goran
  Doppler ultrasound in the diagnosis and follow-up of the muscle rupture and an arteriovenous fistula of the thigh in 12 year boy
  [Uporaba dopplerskega ultrazvoka pri ugotavljanju in sledenju mišične rupture in arteiovenozne fistule na stegnu 12-letnega dečka]
  2006
 39. Skok Pavel
  Ultrazvok in benigni tumorji jeter
  [Ultrasound and benign liver tumors]
  2006
 40. Prestor Borut
  Kirurško zdravljenje spontanih možganskih krvavitev
  2006
 41. Mušič E; Kern I; Kecelj P
  Pulmonale Lymphangioleiomyomatose (LAM) - ein Fallbericht mit guter Prognose
  2006
 42. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Treatment of vascular lesions in the head and neck using Nd:YAG laser
  2006
 43. Ahčan Uroš
  Laser in chirurgia plastica e dermatologia
  2004
 44. Flis Vojko; Mrđa Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Kirurško zdravljenje tumorjev velikih žil
  2006
 45. Škerjanec J; Žagar I; Vidergar-Kralj B; Malinar M
  Hemangioma of the breast: case report
  2005
 46. Dragoš V
  Kortikosteroidi pri zdravljenju kožnih bolezni otrok
  [Corticosteroids in the treatment of skin disease in children]
  2005
 47. Rajić V; Jazbec J; Anžič J; Benedik-Dolničar M; Kitanovski L; Velenšek-Prestor V
  Kortikosteroidi v hematologiji in onkologiji
  [Corticosteroids in haematology and oncology]
  2005
 48. Flis Vojko
  Arteriovenske fistule - vzroki in ugotavljanje
  2005
 49. Ahčan Uroš; Zorman Peter
  Lasersko zdravljenje kožnih sprememb
  2005
 50. Dourmishev LA; Dourmishev AL
  Craniofacial cavernous hemangioma: succesful treatment with methylprednisolone
  2005
 51. Tul-Mandić Nataša
  Anatomija in ultrazvočno ugotavljanje nepravilnosti obraza in vratu
  [Normal anatomy and ultrasound diagnosis of fetal facial and neck anomalies]
  2005
 52. Geršak B; Šoštarič M; Dolenc-Stražar Z; Starič F; Koželj M
  Cavernous hemangioma in the junction between the left atrium and the aorta: case report
  2005
 53. Vukelić-Marković Mirjana; Huzjan Renata; Marušić Petar; Brkljačić Boris
  Spontaneous perirenal and subcapsular haematoma - report of 5 cases
  [Spontani perirenalni in subkapsularni hematomi - poročilo o 5 bolnikih]
  2004
 54. Samardziski Milan; Zafiroski George; Janevska Vesna; Miladinova Daniela; Popeska Žaneta
  Computer assisted diagnosis of benig tumours
  [Diagnosticiranje benignih kostnih tumorjev s pomočjo računalnika]
  2004
 55. Kočar Majda; Cesar Rok; Kern Izidor
  Res neugoden potek KOPB?
  2004
 56. Škerjanec J; Žagar I; Vidergar-Kralj B; Malinar M
  Hemagiom dojke
  [Hemangioma of the breast]
  2004
 57. Dovšak David A; Vesnaver Aleš
  Treatment of leukoplakias and vascular malformations of the oral cavity using laser
  2003
 58. Dovšak D; Vesnaver A
  Treatment of large hemangiomas of the oral cavity using Nd: YAG laser
  2003
 59. Štabuc Borut
  Diagnostika in zdravljenje bolnikov z jetrnimi tumorji
  2004
 60. Ivančič Olga; Grošelj Ciril; Rep Sebastjan; Tatalovič Branka
  Dokazovanje hemangiomov jeter s scintigrafijo z označnimi eritrociti
  [Diagnostics of liver haemangiomas with marked eritrocites scintigraphy]
  2004
 61. Prosenc Vid Anton; Stirn-Kranjc Branka; Drnovšek-Olup Brigita
  Treatment of orbital lymphangioma (cystic hygroma) in a 3.5 year old child
  2004
 62. Sedmak Marjeta; Kenig Anton; Orel Rok; Arnež Maja; Berden Pavel; Stanisavljevič Dragan
  Jetrne žilne anomalije pri otroku
  [Pediatric hepatic vascular anomalies]
  2004
 63. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Ralca Simon; Recek Dejan; Majaron Boris
  Lasersko zdravljenje benignih kožnih žilnih nepravilnosti
  [Laser treatment of benign cutaneous vascular lesions]
  2004
 64. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Klobasa Maja
  Pravilna izbira bolnikov za lasersko zdravljenje
  [Proper selection of patients for laser therapy]
  2004
 65. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Ralca Simon; Marinšek Marko
  Uporaba laserja v plastični kirurgiji in dermatologiji
  [Laser in plastic surgery and dermatology]
  2004
 66. Skok Pavel
  Ultrazvočne preiskave jeter in slučajne najdbe v jetrih
  [Ultrasound of the liver and focal liver lesions]
  2004
 67. Brvar Mirjana; Kodrič Tatjana; Gorišek Borut; Kovačič Srečko
  Cistični limfangiom omentuma - prikaz primera
  [Cystic lymphangioma of the omentum - a case report]
  2000
 68. Miloševič Zoran
  Primerjava računalniškotomografske angiografije in digitalne subtrakcijske angiografije pri bolnikih z intrakranialnimi venoznimi angiomi
  [Comparison of computerised tomographic angiography with digital subtraction angiography in patients with intracranial venous angiomas]
  2000
 69. Adamič Metka
  Žilne spremembe na koži
  2002
 70. Rems Dušan
  Pogoste kozmetično moteče kožne spremembe in njihova terapija
  2001
 71. Kern Izidor
  Redki pljučni tumorji, tumorjem podobne spremembe in prekanceroze
  2004
 72. Gadžijev Eldar M; Potrč Stojan
  Resekcijsko zdravljenje jetrnih tumorjev
  2003
 73. Grmek Marko
  Evalvacija jetrnih tumorjev s pomočjo nuklearno-medicinskih preiskav
  2003
 74. Popovič Peter; Brenčič Erika; Šurlan Miloš; Glušič Mojca
  Slikovna diagnostika jetrnih tumorjev
  2003
 75. Jereb Janez
  Ultrazvočne značilnosti okroglih lezij v jetrih
  2003
 76. Ferlan-Marolt Vera; Luzar Boštjan
  Patomorfološka opredelitev benignih tumorjev jeter
  2003
 77. Mrevlje Živa; Štabuc Borut
  Benigni jetrni tumorji
  2003
 78. Štabuc Borut; Mrevlje Živa
  Tumorji jeter
  2003
 79. Bošnjak Roman
  Intrakranialne arteriovenske malformacije
  2003
 80. Jereb Janez
  Ultrasonographic features of focal liver lesions
  2003
 81. McMenamin Mairin E
  Selected cutaneous "fibrohistiocytic" tumours: plexiform fibrohistiocytic tumour, angiomatoid fibrous histiocytoma, atypical fibrous histiocytoma
  2003
 82. Calonje Eduardo
  Update in cutaneous vascular tumours
  2003
 83. Hart John
  Divergent differentiation in hepatic and colon tumors
  2003
 84. Krag-Jacobsen G
  Benign epithelial tumours of the lung
  2003
 85. Dolenc-Stražar Z; Geršak B; Koželj M
  Cardiac hemangioma
  2003
 86. Bruder Elisabeth; Kozakewich Harry
  Angiomatous lesions of bone in children
  2003
 87. Mašera A; Zidar N; Ovčak Z
  Use of immunohistochemistry in the diagnosis of renal angiomyolipoma
  1998
 88. Miljković Jovan
  Benigni tumorji kože
  2002
 89. Vesnaver Aleš; Dovšak David
  Zdravljenje hemangiomov z laserjem Nd:YAG - nova metoda
  [Hemangioma treatment using the Nd:YAG laser - a new method]
  2002
 90. Tozon Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Electrochemotherapy: potentiation of local antitumor effectiveness of cisplatin in dogs and cats
  2001
 91. Anderluh Franc
  Lymphangioleiomyomatosis
  [Limfangioleiomiomatoza]
  2002
 92. Volavšek Metka
  Patohistološka diagnostika benignih sprememb na vratu
  [Benign lesions of the neck - patohistological diagnosis]
  2001
 93. Ovčak Zdenka; Zidar Nina; Mašera Andrej
  Angiomyolipoma of the kidney - an immunohistochemical study
  1999
 94. Vesnaver Aleš; Dovšak David
  Treatment of large hemangiomas of the oral cavity using Nd -YAG laser
  2001
 95. Dovšak David; Vesnaver Aleš; Drnovšek-Olup Brigita
  Treatment of leukoplakia and hemangiomas using the combined Er:YAG / Nd:YAG laser
  2000
 96. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Oral hemangioma treatment using the Nd:Yag laser
  2000
 97. Prevec S
  Multipla primarna angiomatoza, morbus Hippel in Lindauov sindrom
  1939
 98. Jereb M
  Zdravljenje hemangiomov na Onkološkem inštitut v Ljubljani
  1959
 99. Ferlito A; Nicolai P; Gale N
  Intramuscular haemangioma of the middle scalene muscle
  1980
 100. Kovič M; Gadžijev E; Repše S
  Hemangiomi jetre
  1982

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko