biomedicina slovenica


angioma : 140

 1. Rener-Primec Zvonka; Hertz-Pannier L; Laffond C; Boddaert N; Nabbout R
  Early radiological signs of pial angioma in Sturge-Weber syndrome
  2014
 2. Miličić Branislava; Velnar Tomaž; Pregelj Rado; Limbäck-Stokin Clara
  Multiple epithelioid hemangiomas with orbital involvement
  2015
 3. Terlević Dabić Diana; Kansky Andrej; Vučićević-Boras Vanja
  Prevalence of oral mucosal lesions in Slovenia
  2016
 4. Zidar Nina
  Cystic hygroma
  2016
 5. Luzar Boštjan; Ieremia Eleni; Calonje Eduardo
  Cutaneous intravascular epithelioid haemangioma. a clinico- pathological analysis of 21 lesions
  2016
 6. Drnovšek-Olup Brigita
  Orbitopalpebralni limfangiom
  [Orbito palpebral lymphangioma]
  2015
 7. Luzar Boštjan
  Selected vascular proliferations in infancy and childhood
  2015
 8. Ravnik Janez; Ravnik Maja; Bunc Gorazd; Glumbić Ivana; Tobi-Vereš Eržebet; Velnar Tomaž
  Metastasis of an occult pulmonary carcinoma into meningioma
  2015
 9. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroid-therapie eines kapillären Hämangioms der Orbita bei 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroidtherapy of capillary hemangioma of the orbit by a 6 month old female infant]
  2008
 10. Šeruga Tomaž; Lučev Jernej; Jevšek Marko
  Treatment of tongue cavernous haemangioma with direct puncture and sclerotization with ethanol
  2015
 11. Pižem Jože; Velikonja Vagner Mojca; Matjašič Alenka; Jerše Maja; Glavač Damjan
  Pseudoangiomatous stromal hyperplasia with multinucleated stromal giant cells is neither exceptional in gynecomastia nor characteristic of neurofibromatosis type 1
  2015
 12. Dolinšek Tanja; Markelc Boštjan; Kranjc Simona; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Effect of siRNA molecules targeting endoglin on tube formation of human endothelial cells HMEC-1 in vitro
  2011
 13. Drnovšek-Olup Brigita
  Orbito Palpebral Lymphangioma (Cystic Hygroma)
  2014
 14. Jeromel Miran; Podobnik Janez
  Magnetic resonance spectroscopy (MRS) of vertebral column - an additional tool for evaluation of aggressiveness of vertebral haemangioma like lesion
  2014
 15. Rotter Aleksander
  Cavernous haemangioma
  [(Haemangioma cavernosum)]
  2013
 16. Battelino Saba; Božanič Nina; Bošnjak Roman; Volavšek Metka
  Redke lezije v notranjem sluhovodu
  [Rare lesions of the internal auditory canal]
  2012
 17. Tratnik-Jakljič Barbara; Urbančič Mojca; Lavrič Alenka; Kraut Aleksandra; Jaki Polona
  Učinek zaviralcev rastnega dejavnika za endotelij žil na retinalno angiomatozno proliferacijo
  [The effect of anti-VEGF on retinal angiomatous proliferation]
  2012
 18. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik; Topalovič Mitja; Krković Danijela
  Hemangiom v jetrih - prikaz primera
  [Liver hemangioma - case report]
  2013
 19. Rotter Aleksander
  Kavernozni hemangiom
  [(Haemangioma cavernosum)]
  2012
 20. Pavlović Miloš D; Adamič Metka
  Oralni propranolol u lečenju visokorizičnih hemangioma odojčadi
  [Oral propranolol in the treatment of high-risk infantile hemangiomas]
  2011
 21. Battelino S; Bošnjak R; Božani N
  Small intraneural hemangioma in the internal auditory canal; causing deafness and facial palsy
  2011
 22. Vesnaver Aleš; Višnar-Perovič Alenka; Černelč Bojana
  Treatment of deep vascular lesions using ultrasound-guided Intralesional laser photocoagulation
  2010
 23. Ključevšek D
  Ultrazvočna diagnostika hemangiomov
  [Ultrasound diagnosis of hemangiomas]
  2010
 24. Rajić V
  Limfangiomi
  [Lymphangiomas]
  2010
 25. Preveden R; Bizjak M
  Infantilni hemangiomi
  [Infantile hemangiomas]
  2010
 26. Anžič J
  Prirojena znamenja - kratek pregled nekaterih sodobnih spoznanj in dilem, povezanih z vsebino člankov
  [Birthmarks - a synopsis of some contemporary perceptions and dilemmas regarding topics of the articles]
  2010
 27. Patel GA; Siperstein RD; Ragi G; Schwartz RA
  Zosteriform lymphangioma circumscriptum
  2009
 28. Brunasso AMG; Delfino C; Ketabchi S; Difonzo EM; Massone C
  Papules arising after radiotherapy for rhabdomyosarcoma
  2009
 29. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Treatment of large vascular lesions in the orofacial region with the Nd:YAG laser
  2009
 30. Rep Sebastjan
  Dokazovanje hemangiomov v jetrih: primerjava med morfološko UZ in CT metodo ter SPECT scintigrafijo z označenimi eritrociti
  [Identification of liver hemangiomas: comparison between morphological US and CT methods and SPECT using labeled red blood cells]
  2008
 31. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroidtherapie eines kapillaeren Haemangiomas der Orbita bei einem 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroid therapy for capillary hemangioma of the orbit in a 6-month-old female infant]
  2008
 32. Grgič M; Benedik-Dolničar M
  Otrok s cističnim limfangiomom
  [Cystic lymphangioma: a case report]
  2008
 33. Pukmeister B; Borinc-Beden A
  Hemangiomi obraza in mediastinuma - prikaz primera
  [Facial and mediastinal haemangiomas - case report]
  2007
 34. Kokcam I
  Lymphangioma circumsciptum of the penis: a case report
  2007
 35. Pavčec Zlatko; Žokalj Ivan; Saghir Hussein; Pal Andrej; Roić Goran
  Doppler ultrasound in the diagnosis and follow-up of the muscle rupture and an arteriovenous fistula of the thigh in 12 year boy
  [Uporaba dopplerskega ultrazvoka pri ugotavljanju in sledenju mišične rupture in arteiovenozne fistule na stegnu 12-letnega dečka]
  2006
 36. Skok Pavel
  Ultrazvok in benigni tumorji jeter
  [Ultrasound and benign liver tumors]
  2006
 37. Prestor Borut
  Kirurško zdravljenje spontanih možganskih krvavitev
  2006
 38. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Treatment of vascular lesions in the head and neck using Nd:YAG laser
  2006
 39. Ahčan Uroš
  Laser in chirurgia plastica e dermatologia
  2004
 40. Flis Vojko; Mrđa Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Kirurško zdravljenje tumorjev velikih žil
  2006
 41. Škerjanec J; Žagar I; Vidergar-Kralj B; Malinar M
  Hemangioma of the breast: case report
  2005
 42. Dragoš V
  Kortikosteroidi pri zdravljenju kožnih bolezni otrok
  [Corticosteroids in the treatment of skin disease in children]
  2005
 43. Rajić V; Jazbec J; Anžič J; Benedik-Dolničar M; Kitanovski L; Velenšek-Prestor V
  Kortikosteroidi v hematologiji in onkologiji
  [Corticosteroids in haematology and oncology]
  2005
 44. Flis Vojko
  Arteriovenske fistule - vzroki in ugotavljanje
  2005
 45. Ahčan Uroš; Zorman Peter
  Lasersko zdravljenje kožnih sprememb
  2005
 46. Dourmishev LA; Dourmishev AL
  Craniofacial cavernous hemangioma: succesful treatment with methylprednisolone
  2005
 47. Tul-Mandić Nataša
  Anatomija in ultrazvočno ugotavljanje nepravilnosti obraza in vratu
  [Normal anatomy and ultrasound diagnosis of fetal facial and neck anomalies]
  2005
 48. Geršak B; Šoštarič M; Dolenc-Stražar Z; Starič F; Koželj M
  Cavernous hemangioma in the junction between the left atrium and the aorta: case report
  2005
 49. Samardziski Milan; Zafiroski George; Janevska Vesna; Miladinova Daniela; Popeska Žaneta
  Computer assisted diagnosis of benig tumours
  [Diagnosticiranje benignih kostnih tumorjev s pomočjo računalnika]
  2004
 50. Škerjanec J; Žagar I; Vidergar-Kralj B; Malinar M
  Hemagiom dojke
  [Hemangioma of the breast]
  2004
 51. Dovšak David A; Vesnaver Aleš
  Treatment of leukoplakias and vascular malformations of the oral cavity using laser
  2003
 52. Dovšak D; Vesnaver A
  Treatment of large hemangiomas of the oral cavity using Nd: YAG laser
  2003
 53. Štabuc Borut
  Diagnostika in zdravljenje bolnikov z jetrnimi tumorji
  2004
 54. Ivančič Olga; Grošelj Ciril; Rep Sebastjan; Tatalovič Branka
  Dokazovanje hemangiomov jeter s scintigrafijo z označnimi eritrociti
  [Diagnostics of liver haemangiomas with marked eritrocites scintigraphy]
  2004
 55. Prosenc Vid Anton; Stirn-Kranjc Branka; Drnovšek-Olup Brigita
  Treatment of orbital lymphangioma (cystic hygroma) in a 3.5 year old child
  2004
 56. Sedmak Marjeta; Kenig Anton; Orel Rok; Arnež Maja; Berden Pavel; Stanisavljevič Dragan
  Jetrne žilne anomalije pri otroku
  [Pediatric hepatic vascular anomalies]
  2004
 57. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Ralca Simon; Recek Dejan; Majaron Boris
  Lasersko zdravljenje benignih kožnih žilnih nepravilnosti
  [Laser treatment of benign cutaneous vascular lesions]
  2004
 58. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Klobasa Maja
  Pravilna izbira bolnikov za lasersko zdravljenje
  [Proper selection of patients for laser therapy]
  2004
 59. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Ralca Simon; Marinšek Marko
  Uporaba laserja v plastični kirurgiji in dermatologiji
  [Laser in plastic surgery and dermatology]
  2004
 60. Skok Pavel
  Ultrazvočne preiskave jeter in slučajne najdbe v jetrih
  [Ultrasound of the liver and focal liver lesions]
  2004
 61. Brvar Mirjana; Kodrič Tatjana; Gorišek Borut; Kovačič Srečko
  Cistični limfangiom omentuma - prikaz primera
  [Cystic lymphangioma of the omentum - a case report]
  2000
 62. Miloševič Zoran
  Primerjava računalniškotomografske angiografije in digitalne subtrakcijske angiografije pri bolnikih z intrakranialnimi venoznimi angiomi
  [Comparison of computerised tomographic angiography with digital subtraction angiography in patients with intracranial venous angiomas]
  2000
 63. Adamič Metka
  Žilne spremembe na koži
  2002
 64. Rems Dušan
  Pogoste kozmetično moteče kožne spremembe in njihova terapija
  2001
 65. Kern Izidor
  Redki pljučni tumorji, tumorjem podobne spremembe in prekanceroze
  2004
 66. Gadžijev Eldar M; Potrč Stojan
  Resekcijsko zdravljenje jetrnih tumorjev
  2003
 67. Grmek Marko
  Evalvacija jetrnih tumorjev s pomočjo nuklearno-medicinskih preiskav
  2003
 68. Popovič Peter; Brenčič Erika; Šurlan Miloš; Glušič Mojca
  Slikovna diagnostika jetrnih tumorjev
  2003
 69. Jereb Janez
  Ultrazvočne značilnosti okroglih lezij v jetrih
  2003
 70. Ferlan-Marolt Vera; Luzar Boštjan
  Patomorfološka opredelitev benignih tumorjev jeter
  2003
 71. Mrevlje Živa; Štabuc Borut
  Benigni jetrni tumorji
  2003
 72. Štabuc Borut; Mrevlje Živa
  Tumorji jeter
  2003
 73. Bošnjak Roman
  Intrakranialne arteriovenske malformacije
  2003
 74. Jereb Janez
  Ultrasonographic features of focal liver lesions
  2003
 75. McMenamin Mairin E
  Selected cutaneous "fibrohistiocytic" tumours: plexiform fibrohistiocytic tumour, angiomatoid fibrous histiocytoma, atypical fibrous histiocytoma
  2003
 76. Calonje Eduardo
  Update in cutaneous vascular tumours
  2003
 77. Hart John
  Divergent differentiation in hepatic and colon tumors
  2003
 78. Krag-Jacobsen G
  Benign epithelial tumours of the lung
  2003
 79. Dolenc-Stražar Z; Geršak B; Koželj M
  Cardiac hemangioma
  2003
 80. Bruder Elisabeth; Kozakewich Harry
  Angiomatous lesions of bone in children
  2003
 81. Miljković Jovan
  Benigni tumorji kože
  2002
 82. Vesnaver Aleš; Dovšak David
  Zdravljenje hemangiomov z laserjem Nd:YAG - nova metoda
  [Hemangioma treatment using the Nd:YAG laser - a new method]
  2002
 83. Tozon Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Electrochemotherapy: potentiation of local antitumor effectiveness of cisplatin in dogs and cats
  2001
 84. Volavšek Metka
  Patohistološka diagnostika benignih sprememb na vratu
  [Benign lesions of the neck - patohistological diagnosis]
  2001
 85. Vesnaver Aleš; Dovšak David
  Treatment of large hemangiomas of the oral cavity using Nd -YAG laser
  2001
 86. Dovšak David; Vesnaver Aleš; Drnovšek-Olup Brigita
  Treatment of leukoplakia and hemangiomas using the combined Er:YAG / Nd:YAG laser
  2000
 87. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Oral hemangioma treatment using the Nd:Yag laser
  2000
 88. Prevec S
  Multipla primarna angiomatoza, morbus Hippel in Lindauov sindrom
  1939
 89. Ferlito A; Nicolai P; Gale N
  Intramuscular haemangioma of the middle scalene muscle
  1980
 90. Brecelj Jelka; Stirn-Kranjc Branka; Škrbec Miha
  Visual electrophysiology in children with tumours affecting the visual pathway
  2000
 91. Snoj Vivijana; Vrh-Jermančič Jadranka
  Cistične lezije na vratu - aspiracijska biopsija s tanko iglo
  2000
 92. Jančar B; Novak-Andrejčič K; Logar P; Brovet-Zupančič I
  Ocular haemangiomas treated by brachytherapy with ruthenium (106 Ru) plaques
  1999
 93. Gračner Bojan; Pahor Dušica
  Capillary hemangioma of the retina. A 4-year-follow up after laser therapy
  1998
 94. Stopar Simon; Podboj Jernej
  Žilni tumorji nosu in obnosnih votlin
  [Vascular tumours of the nose and paranasal sinuses]
  2000
 95. Podboj Jernej; Boršoš Imre; Kurent Zoran
  Endoskopski posegi v očnicah
  [Endoscopic surgery of the orbits]
  2000
 96. Miloševič Zoran
  Computed tomographic angiography in intracranial vascular diseases
  [Rančunalniško tomografska angiografija pri intrakranialnih žilnih boleznih]
  2000
 97. Flis Vojko; Pavlovič Milan; Matela Jože
  Kronična venska insuficienca in kongenitalne anomalije
  [Chronic venous insufficiency and congenital anomalies]
  2000
 98. Fischinger Janez
  Benigni tumorji vratu
  2000
 99. Benedik-Dolničar M
  Bezgavke pri otroku in mladostniku
  [Lymph nodes in children and adolescents]
  1999
 100. Bartenjev Igor
  Clinical applications of the skinlight plus KTP laser
  1999

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko