biomedicina slovenica


angiomas : 30

 1. Miličić Branislava; Velnar Tomaž; Pregelj Rado; Limbäck-Stokin Clara
  Multiple epithelioid hemangiomas with orbital involvement
  2015
 2. Šeruga Tomaž; Lučev Jernej; Jevšek Marko
  Treatment of tongue cavernous haemangioma with direct puncture and sclerotization with ethanol
  2015
 3. Rotter Aleksander
  Cavernous haemangioma
  [(Haemangioma cavernosum)]
  2013
 4. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik; Topalovič Mitja; Krković Danijela
  Hemangiom v jetrih - prikaz primera
  [Liver hemangioma - case report]
  2013
 5. Pavlović Miloš D; Adamič Metka
  Oralni propranolol u lečenju visokorizičnih hemangioma odojčadi
  [Oral propranolol in the treatment of high-risk infantile hemangiomas]
  2011
 6. Ključevšek D
  Ultrazvočna diagnostika hemangiomov
  [Ultrasound diagnosis of hemangiomas]
  2010
 7. Rajić V
  Limfangiomi
  [Lymphangiomas]
  2010
 8. Preveden R; Bizjak M
  Infantilni hemangiomi
  [Infantile hemangiomas]
  2010
 9. Anžič J
  Prirojena znamenja - kratek pregled nekaterih sodobnih spoznanj in dilem, povezanih z vsebino člankov
  [Birthmarks - a synopsis of some contemporary perceptions and dilemmas regarding topics of the articles]
  2010
 10. Rep Sebastjan
  Dokazovanje hemangiomov v jetrih: primerjava med morfološko UZ in CT metodo ter SPECT scintigrafijo z označenimi eritrociti
  [Identification of liver hemangiomas: comparison between morphological US and CT methods and SPECT using labeled red blood cells]
  2008
 11. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroidtherapie eines kapillaeren Haemangiomas der Orbita bei einem 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroid therapy for capillary hemangioma of the orbit in a 6-month-old female infant]
  2008
 12. Grgič M; Benedik-Dolničar M
  Otrok s cističnim limfangiomom
  [Cystic lymphangioma: a case report]
  2008
 13. Pukmeister B; Borinc-Beden A
  Hemangiomi obraza in mediastinuma - prikaz primera
  [Facial and mediastinal haemangiomas - case report]
  2007
 14. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Treatment of vascular lesions in the head and neck using Nd:YAG laser
  2006
 15. Dragoš V
  Kortikosteroidi pri zdravljenju kožnih bolezni otrok
  [Corticosteroids in the treatment of skin disease in children]
  2005
 16. Dourmishev LA; Dourmishev AL
  Craniofacial cavernous hemangioma: succesful treatment with methylprednisolone
  2005
 17. Dovšak D; Vesnaver A
  Treatment of large hemangiomas of the oral cavity using Nd: YAG laser
  2003
 18. Ivančič Olga; Grošelj Ciril; Rep Sebastjan; Tatalovič Branka
  Dokazovanje hemangiomov jeter s scintigrafijo z označnimi eritrociti
  [Diagnostics of liver haemangiomas with marked eritrocites scintigraphy]
  2004
 19. Miloševič Zoran
  Primerjava računalniškotomografske angiografije in digitalne subtrakcijske angiografije pri bolnikih z intrakranialnimi venoznimi angiomi
  [Comparison of computerised tomographic angiography with digital subtraction angiography in patients with intracranial venous angiomas]
  2000
 20. Vesnaver Aleš; Dovšak David
  Zdravljenje hemangiomov z laserjem Nd:YAG - nova metoda
  [Hemangioma treatment using the Nd:YAG laser - a new method]
  2002
 21. Vesnaver Aleš; Dovšak David
  Treatment of large hemangiomas of the oral cavity using Nd -YAG laser
  2001
 22. Dovšak David; Vesnaver Aleš; Drnovšek-Olup Brigita
  Treatment of leukoplakia and hemangiomas using the combined Er:YAG / Nd:YAG laser
  2000
 23. Jančar B; Novak-Andrejčič K; Logar P; Brovet-Zupančič I
  Ocular haemangiomas treated by brachytherapy with ruthenium (106 Ru) plaques
  1999
 24. Miloševič Zoran
  Computed tomographic angiography in intracranial vascular diseases
  [Rančunalniško tomografska angiografija pri intrakranialnih žilnih boleznih]
  2000
 25. Flis Vojko; Pavlovič Milan; Matela Jože
  Kronična venska insuficienca in kongenitalne anomalije
  [Chronic venous insufficiency and congenital anomalies]
  2000
 26. Streicher T; Glavač D; Brauch H
  Ophthalmologische und genetische Aspekte der von Hippel-Lindau Angiomatosis
  1996
 27. Chen Fan; Kishida Takeshi; Yao Masahiro; Hustad Thomas; Glavač Damjan; Dean Michael; Gnarra James R; Orcutt Mary L; Duh Fuh M; Glenn Gladys
  Germline mutations in the von Hippel-Lindau disease tumor suppressor gene: correlations with phenotype
  1995
 28. Penko M; Bartenjev I; Žgavec B; Potočnik M
  Lymphangioma circumscriptum
  1996
 29. Žajdela Z; Čerk M
  Interdisciplinarno zdravljenjen hemangiomov maksilofacialne regije
  [Interdisciplinary treatment of haemangiomas in the maxillofacial region]
  1995
 30. Betetto M
  Hemangiomi, pomembno področje dermatoonkologije
  [Hemangiomas, important sphere of dermatooncology]
  1989


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko