biomedicina slovenica


angione : 38

 1. Starčević Radan
  Zbornik predavanj
  2013
 2. Falconieri Giovanni; Angione Vito; Luzar Boštjan
  Medicolegal issues on melanocytic cutaneous lesions
  [Medicinsko pravni vidiki kožnih melanocitnih sprememb]
  2010
 3. Gale Nina; Cardesa Antonio; Zidar Nina
  Larynx und hypopharynx
  2009
 4. Falconieri Giovanni; Angione Vito; Luzar Boštjan
  Pitfalls in the diagnosis of soft tissue tumors of the skin
  [Napake pri diagnostiki tumorjev mehkih tkiv kože]
  2009
 5. Morgan Tina; Bajrović Nisera; Šilar Mira; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Aspirin-induced COX-2 overexpression in monocytes of aspirin-intolerant patients
  2009
 6. Lovšin B; Guzej Z; Vok M; Kramar I; Ravnikar J
  C-1 esterase inhibitor prophylaxis for delivery in hereditary angioedema
  1999
 7. Zidarn Mihaela
  Urtikarija: alergijska bolezen ali ne?
  2006
 8. Košnik Mitja; Mušič Ema
  Urtikarija/angioedem
  2005
 9. Korsika-Mrak Jadranka; Latkovič Barbara
  Alergijske bolezni kože pri odraslih
  2004
 10. Kafol Lenka; Lorger Milena
  Interdisciplinarni pogled na alergijsko spremenjeno kožo
  2001
 11. Košnik Mitja; Mušič Ema
  Urtikarija/angioedem
  2004
 12. Košiček Metoda
  Zdravljenje alergijskih bolezni kože in diferencialno diagnostično pomembnih dermatoz
  2003
 13. Jug Zdenka; Petrovič-Kristan Marija
  Predstavitev vprašalnika in zdravstveno vzgojno delo s starši
  2003
 14. Jenko Mojca
  Zdravstvena nega otroka z akutno alergijsko reakcijo
  2003
 15. Accetto Meta
  Alergijske bolezni
  2003
 16. Marko PB; Rejc-Marko J
  Diferencialna diagnoza medikamentoznih eksantemov
  [Differential diagnosis of cutaneous drug reactions]
  2003
 17. Skerbinjek-Kavalar M; Homšak M; Brunčko A
  Kožne spremembe pri otrocih s prehransko alergijo
  [Skin symptoms of food-allergic children]
  2003
 18. Brunčko A; Skerbinjek-Kavalar M; Homšak M
  Sindrom urtikarije in angioedema ter alergija na hrano pri otrocih
  [Urticaria - angioedema syndrome and allergy to food in children]
  2003
 19. Lunder Tomaž
  Alergijske in reaktivne kožne bolezni
  2002
 20. Porenta-Bešić Vlasta
  Akutna urtikarija in angioedem
  2002
 21. Kores-Plesničar B; Vitorovič S; Zalar B; Tomori M
  Three challenges and a rechallenge apisode of angioedema occurring in treatment with risperidone
  2001
 22. Košnik Mitja; Mušič Ema
  Urtikarija/angioedem
  2001
 23. Košnik M; Mušič E
  Kronična urtikarija
  2001
 24. Klemenc F; Žarković S; Fajdiga I
  Pacienti s hereditarnim angioedemom v zobni ordinaciji
  [Dental patients with hereditary angioedema]
  2001
 25. Fležar Matjaž
  Alergološki zapleti obiskovalcev gora
  [Allergic reactions in mountaineers]
  2000
 26. Košnik M; Bizjak R; Gluvajić G
  Hereditarni angioedem: epidemiologija
  2000
 27. Glavnik Vesna; Porenta-Bešić Vlasta
  Anamneza pri bolnikih z alergijskimi boleznimi
  2000
 28. Košnik M; Mušič E; Fležar M; Šuškovič S
  Relative safety of meloxicam in NSAID-intolerant patients
  1998
 29. Košnik M; Mušič E
  Bolnik s kronično urtikarijo in angioedemom
  1998
 30. Brcar-Štrukelj P
  Epidemiološke značilnosti atopijskih bolezni v Sloveniji pri otrocih in mladini
  [Epidemiologic characteristics of atopic diseases in children and adolescents of Slovenia]
  1996
 31. Novak-Jankovič V; Paver-Eržen V; Kurent Z; Podboj J; Šuškovič S
  Zapleti po venski uporabi metilprednizolona pri bolnikih s sindromom aspirinske intolerance
  1993
 32. Mušič E
  Urtikarija in angioedem
  1994
 33. Oman-Ogrizek M; Potočnik M
  Alergija in koža
  [Allergy and the skin]
  1994
 34. Praprotnik S
  Sistemski lupus eritematozus
  1993
 35. Fortuna M; Možina M
  Anafilaksija
  1992
 36. Poredoš P
  Patogeneza in diferencialna diagnoza oteklin na udih
  1991
 37. Lipozenčić J; Sket-Janković N; Bolanča-Bumber S
  Nasljedni angioedem
  [Hereditary angioedema]
  1988
 38. Bokonjić M; Radovanović S
  Evaluacija imunološkog odgovora u alergijskim reakcijama ranoga tipa
  [Evaluation of the immunological response in the allergic reactions of the anaphylactic responses]
  1987


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko