biomedicina slovenica


angiopathies : 103

 1. Justinek Damjan; Lovšin Darja
  101 odgovor na vprašanja o diabetesu
  2006
 2. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetična noga
  2006
 3. Koselj Miha
  Kronični zapleti sladkorne bolezni
  2006
 4. Tomažič Marjeta
  Sladkorna bolezen v nosečnosti
  2006
 5. Peklaj Katarina
  Dnevna bolnišnica: predstavitev, namen in cilj, časovna in vsebinska opredelitev edukacije in učnih ur
  2006
 6. Urbančič-Rovan Vilma; Vrtovec Matjaž
  Srčno-žilna ogroženost sladkornih bolnikov
  2006
 7. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetična noga
  2006
 8. Urbančič-Rovan Vilma; Bernjak Alan; Stefanovska Aneta; Ažman-Juvan Katja; Kocijančič Andreja
  Macro- and microcirculation in the lower extremities--possible relationship
  2006
 9. Čokolić Miro
  Kronični zapleti sladkorne bolezni
  2006
 10. Urbančič-Rovan Vilma
  Variabilnost perifernega krvnega pretoka, srčne frekvence in dihanja pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  2006
 11. Riley Phil; Rivas Merry
  Diabetes and foot care: put feet first prevent amputations. A joint publication of the International diabetes federation and the International working group on the diabetic foot
  2005
 12. Kveder Radoslav
  Mikroalbuminurija - pokazatelj sistemske prizadetosti žilja - preprečitev obeta daljše preživetje bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
  2005
 13. Urbančič Vilma; Vrtovec Matjaž
  Sladkorna bolezen in srčni infarkt
  2004
 14. Medvešček Marko
  Sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija
  2004
 15. Urbančič Vilma
  Diabetično stopalo
  [Diabetic foot]
  2004
 16. Lindič Jelka
  Diabetična nefropatija
  2003
 17. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetična noga
  1998
 18. Urbančič Vilma
  Diabetična noga (1)
  2002
 19. Čuk Marjanca; Blinc Aleš
  Merjenje perifernih perfuzijskih tlakov z ultrazvočnim detektorjem in gleženjski indeks
  2003
 20. Geršak Borut; Kališnik Jurij M
  Kirurško zdravljenje motenj arterijske prekrvitve
  2003
 21. Kozak Matija
  Zdravljenje s trombolizo pri sladkornih bolnikih
  2003
 22. Berden Pavel
  Slikovna diagnostika in perkutani revaskularizacijski posegi na perifernih arterijah pri sladkornih bolnikih
  2003
 23. Poredoš Pavel; Blinc Aleš
  Motnje arterijskega krvnega obtoka v udih sladkornih bolnikov
  2003
 24. Piletič Milivoj
  Presejalni test za diabetično stopalo
  2003
 25. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetično stopalo: definicija, etiopatogeneza in klasifikacija
  2003
 26. Mesec Metka
  Modul: kronične komplikacije
  1999
 27. Mesec Metka
  Kronične komplikacije sladkorne bolezni
  1999
 28. Koselj Miha
  Akutni in kronični zapleti sladkorne bolezni, dislipidemije
  2002
 29. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetična noga
  1996
 30. Tomažič Marjeta
  Zapleti sladkorne bolezni
  1996
 31. Medvešček Marko
  Sladkorna bolezen tipa 2 - lahka ali težka bolezen?
  1996
 32. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetična noga
  1995
 33. Tomažič Marjeta
  Zapleti sladkorne bolezni
  1995
 34. Medvešček Marko
  Sladkorna bolezen tipa 2 - lahka ali težka bolezen?
  1995
 35. Koselj Miha
  Sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija
  2001
 36. Koselj Miha
  Akutni in kronični zapleti sladkorne bolezni, dislipidemije
  2001
 37. Ravnik-Oblak Maja
  Erektilne motnje pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  2001
 38. Urbančič-Rovan Vilma; Medvešček Marko
  Diabetična noga
  1997
 39. Droz Dominique
  Thrombotic microangiopathies
  2003
 40. Rašl Metka
  Obravnava diabetične noge v ambulanti za sladkorne bolnike
  2003
 41. Janša Karmen
  Sladkorna bolezen in srčnožilna ogroženost
  2003
 42. Mlačak Blaž; Žnidaršič Franc; Bošnjak Željko; Zujović Edina; Ivka Branimir
  Ugotavljanje pretočnih motenj v mikrocirkulaciji pri sladkornih bolnikih z lasersko-doplerskim merilnikom pretokov
  [Evaluation of blood flow disturbances in diabetic patients by laser Doppler flowmetry]
  2003
 43. Slak Mira; Urbančič-Rovan Vilma
  Zgodnje odkrivanje perifernih žilnih bolezni pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  2002
 44. Gentuh Saul; Lipps Janie; Lorenzi Gayle; Nathan David M; Davis Matthew D; Later John M; Cleary Patricia A
  Učinki intenzivnega zdravljenja mikrovaskularnih zapletov sladkorne bolezni tip 1
  [(Effect of intensive therapy on the microvscular complications of type 1 diabetes mellitus)]
  2002
 45. Mitka Mike
  Ponovni razmislek o zdravljenju bolnikov s sladkorno boleznijo in boleznimi srca in ožilja
  [(Rethinking treatment for patients with diabetes and cardiovascular disease)]
  2002
 46. Zupančič Stane
  Angiopatije diabetikov
  [Diabetic angiopathies]
  1968
 47. Bračič-Lotrič Maja; Stefanovska Aneta; Štajer Dušan; Urbančič-Rovan Vilma
  Spectral components of heart rate variability determined by wavelet analysis
  2000
 48. Grubič Zoran
  Mehanizmi nastanka sladkorne bolezni in njenih zapletov
  2001
 49. Veninšek Gregor
  Nekateri vidiki kakovosti ambulantne obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo v Splošni bolnišnici Celje
  [Diabetes management in Celje general hospital]
  2001
 50. Čokolič Miro
  Sladkorna bolezen
  2001
 51. Poredoš Pavel
  Motnje lipidnega metabolizma pri sladkorni bolezni
  2001
 52. Medvešček Marko
  Zmanjšanje tveganja za srčnožilne zaplete pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
  2001
 53. Šurlan Miloš
  Posebnosti perkutanih revaskularizacijskih posegov na perifernem žilju pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Specific features on endovascular revascularisation procedures in patients with diabetes]
  2001
 54. Berden Pavle
  Sodobna slikovna diagnostika perifernega žilja pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Modern imaging methods of peripheral arteries in patients with diabetes mellitus]
  2001
 55. Kozak Matija; Videčnik Viktor; Blinc Aleš
  Diagnostika periferne arterijske bolezni pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Diagnosis of peripheral arterial disease in patients with diabetes]
  2001
 56. Fras Zlatko
  Spremembe v mikrocirkulaciji pri sladkorni bolezni
  [Microcirculatory alterations in diabetes mellitus]
  2001
 57. Poredoš Pavel
  Značilnosti periferne arterijske bolezni pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Characteristics of peripheral arterial disease in patients with diabetes]
  2001
 58. Blinc Aleš; Kozak Matija; Urbančič Vilma; Šabovič Mišo
  Zbornik predavanj Žilni zapleti sladkorne bolezni; 2001 apr; Ljubljana
  2001
 59. Medvešček Marko
  Preprečevanje zapletov ateroskleroze pri bolnikih s sladkorno boleznijo - pregled prospektivnih študij
  [Prevention of cardiovascular atherosclerotic complications in patients with diabetes - a survey of prospective intervention trials]
  2001
 60. Kozak Matija
  Periferna arterijska bolezen pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  2000
 61. Koselj Miha
  Sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija
  1999
 62. Medvešček Marko
  Preprečevanje srčnožilnih bolezni pri sladkorni bolezni tipa 2
  1999
 63. Koselj Miha
  Kronični zapleti sladkorne bolezni
  1999
 64. Medvešček Marko
  Opredelitev, razvrstitev, klinična slika, diagnoza, epidemiologija sladkorne bolezni
  1999
 65. Medvešček Marko
  Zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 z zdravili
  1999
 66. Urbančič-Rovan Vilma
  Kronični zapleti sladkorne bolezni
  1995
 67. Koselj Miha
  Sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija
  1999
 68. Steklasa Jože
  Kronična obliterativna bolezen arterij na spodnjih okončinah pri sladkornem bolniku
  1999
 69. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetična angiopatija
  1999
 70. Koselj Miha
  Kronični zapleti sladkorne bolezni
  1998
 71. Grubič Zoran
  Sladkorna bolezen
  1998
 72. Koselj Miha
  Kronični zapleti sladkorne bolezni
  1998
 73. Poredoš Pavel
  Motnje arterijskega krvnega obtoka v udih sladkornih bolnikov
  1997
 74. Fras Z; Keber D; Lahajnar G; Sepe A; Jarh O; Planinšič G; Demšar F
  Isometric muscular contraction in diabetics with microangiopathy - 31P magnetic resonance spectroscopy study
  1997
 75. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetična noga
  [The diabetic foot]
  1997
 76. Koselj Miha
  Sladkorna bolezen v starosti
  [Diabetes mellitus in elderly]
  1997
 77. Šubic Jurij
  Kasni zapleti sladkorne bolezni
  [Late sequelae of diabetes]
  1997
 78. Šurlan Miloš
  Radiološka diagnostika sprememb na perifernih arterijah in postopki za izboljšanje prekrvitve spodnjega uda pri bolniku s sladkorno boleznijo
  1997
 79. Poredoš Pavel
  Vloga angiologa pri oceni in zdravljenju diabetičnih okvar na udih
  1997
 80. Kek Anita
  Zgodnje funkcijske in morfološke spremembe arterijske stene pri sladkorni bolezni
  [Early functional and morphologic changes of arterial wall in diabetes]
  1996
 81. Poredoš Pavel; Fras Zlatko
  Možnosti zdravljenja prekrvitvenih motenj v območju mikrocirkulacije
  [Possibilities of treatment of circulatory disorders in microcirculation]
  1996
 82. Fras Zlatko
  Spremembe v mikrocirkulaciji pri sladkorni bolezni
  [Changes in microcirculation in diabetes mellitus]
  1996
 83. Fras Z; Keber D; Demšar F; Jarh O; Lahajnar G; Sepe A
  31P magnetno resonančna spektroskopija ob izometrični mišični kontrakciji in arterijskem zažemu pri bolnikih z diabetično mikroangiopatijo
  [31P magnetic resonance spectroscopy during isometric muscular contraction and arterial occlusion in patients with diabetic microangiopathy]
  1996
 84. Finderle Žare
  Ocenjevanje mikrocirkulacije z laser-doplerskimi merilci pretokov
  [Assessment of microcirculation using laser-doppler flow meters]
  1996
 85. Cankar Ksenija; Finderle Žare
  Fluorescenčna kapilaroskopija
  [Fluorescence capillaroscopy]
  1996
 86. Finderle Žare; Cankar Ksenija
  Kapilaroskopija
  [Capilaroscopy]
  1996
 87. Schara Karin; Arnež Zoran M; Šolinc Matjaž; Poredoš Pavel; Denišlič Miro
  Racionalni izbor bolnikov za rekonstrukcijo "diabetične noge"
  [Rational selection of patients for the reconstruction of the diabetic foot]
  1996
 88. Šuput D; Zupan A; Likar B; Zidanšek A; Sepe A; Demšar F
  Diagnostika patologije mišic s slikanjem z magnetno resonanco
  [Diagnostics of muscle pathology by magnetic resonance imaging]
  1990
 89. Schara K
  Vpliv periferne arterijske bolezni in periferne nevropatije na uspešnost rekonstrukcije "diabetične noge"
  1995
 90. Poredoš P; Likar B
  Transcutaneous oxygen tension in different stages of peripheral arterial disease (PAOD)
  1992
 91. Medvešček M
  Pomen žilnih zapletov za prognozo sladkornih bolnikov
  [Prognostic relevance of vascular complications in patients with diabetes]
  1993
 92. Koselj M
  Kronični zapleti pri sladkorni bolezni
  1993
 93. Videčnik V
  Spremembe v mikrocirkulaciji pri sladkorni bolezni in pri akrosindromih
  1992
 94. Marc O; Starc V
  Metoda za merjenje podajnosti malih arterij
  1992
 95. Hoedl S
  Skin disorders in diabetes mellitus
  1992
 96. Arnež ZM
  Rekonstrukcija stopala pri bolnikih z diabetes mellitusom in periferno vaskularno insuficienco
  1992
 97. Bratanič N
  Zapleti pri insulinsko odvisni sladkorni bolezni
  1991
 98. Marinček Č
  Posebne zahteve za obutev pri trofičnem stopalu (motena cirkulacija in senzibiliteta)
  1988
 99. Videčnik V
  Sodobne diagnostične metode in načela nekirurškega zdravljenja periferne angiopatije pri diabetiku
  1989
 100. Fakin B
  Motnje arterijskega obtoka v koži nog
  1988

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko