biomedicina slovenica


angiopathy : 51

 1. Nizič Tea; Zver Samo; Brecelj Erik
  Trombotična mikroangiopatija pri bolniku z metastatskim kolorektalnim karcinomom
  [Thrombotic microangiopathic purpura in a patient with metastatic colorectal carcinoma]
  2015
 2. Rot Uroš; Horvat-Ledinek Alenka
  Interferons beta have vasoconstrictive and procoagulant effects: a woman who developed livedo reticularis and Raynaud phenomenon in association with interferon beta treatment for multiple sclerosis
  2013
 3. Kovačič Grobelšek Vesna; Dai Klara; Gradišnik Suzana
  Pomen kapilaroskopije pri diagnostiki revmatoloških bolezni
  [Nailfold capilaroscopy in rheumatic diseases]
  2013
 4. Ekart Robert; Kovačič Grobelšek Vesna; Dai Klara; Černelč Peter; Hojs Radovan
  Rare manifestation of the thrombotic microangiopathy in a patient with sarcoidosis, common variable immunodeficiency and large B-cell non-hodgkin lymphoma
  2013
 5. Bevc Sebastjan; Ekart Robert
  Akutna ledvična okvara povzročena z zdravili
  [Drug induced acute kidney injury]
  2012
 6. Magdič Jožef
  Možganska krvavitev kot zaplet antikoagulantnega zdravljenja
  2011
 7. Slanič Aleš; Breznik Silva; Lučev Jernej; Polanec Beno; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Periferna arterijska obliterativna bolezen (PAOB) in diabetično stopalo
  [Peripheral arterial oclusive [i. e. occlusive] disease (PAOD) and diabetic foot]
  2010
 8. Praprotnik Sonja; Ferluga Dušan; Vizjak Alenka; Hvala Anastazija; Avčin Tadej; Rozman Blaž
  Microthrombotic/Microangiopathic Manifestations of the Antiphospholipid Syndrome
  2009
 9. Pečovnik-Balon Breda
  Vpliv ledvične bolezni na presnovo vitamina D in posledična kostna in žilna bolezen
  [The effect of renal disease on vitamin D metabolism and the resulting osteo- and angiopathy]
  2007
 10. Urbančič-Rovan Vilma; Bernjak Alan; Stefanovska Aneta; Ažman-Juvan Katja; Kocijančič Andreja
  Macro- and microcirculation in the lower extremities--possible relationship
  2006
 11. Šmid Lojze M; Vovko Tomaž D; Popović Mara; Petrič Andrej; Kepe Vladimir; Barrio Jorge R; Vidmar Gaj; Bresjanac Mara
  The 2,6-disubstituted naphthalene derivative FDDNP labeling reliably predicts Congo red birefringence of protein deposits in brain sections od selected human neurodegenerative diseases
  2006
 12. Ocvirk Janja
  Vpliv sistemskega zdravljenja raka na žilje
  2006
 13. Urbančič-Rovan Vilma
  Variabilnost perifernega krvnega pretoka, srčne frekvence in dihanja pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  2006
 14. Bren A; Kandus A; Buturović-Ponikvar J; Lindič J; Knap B; Pajek J; Grego K; Vizjak A; Ferluga D
  Follow-up of kidney graft recipients with cyclosporine associated hemolytic uremic syndrome and thrombotic microangiopathy
  2005
 15. Bren A; Pajek J; Grego K; Buturović J; Ponikvar R; Lindič J; Knap B; Vizjak A; Ferluga D; Kandus A
  Follow-up of kidney graft recipients with cyclosporine-associated hemolytic-uremic syndrome and thrombotic microangiopathy
  2005
 16. Bren A; Kandus A; Buturović-Ponikvar J; Lindič J; Knap B; Pajek J; Grego K; Vizjak A; Ferluga D
  Follow-up of kidney graft recipients with cyclosporine associated hemolytic uremic syndrome and thrombotic microangiopathy
  2004
 17. Kšela Urška; Zemljič Eva; Čokolič Miro
  Presnovna urejenost in kronični zapleti pri sladkornih bolnikih, zdravljenih z dializo v Mariboru
  [Metabolic regulation and chronic complications in diabetic patients treated with dialysis in Maribor]
  2003
 18. Sevšek Davorin
  Diagnostika in zdravljenje diabetične retinopatije
  [Diagnosis and treatment of diabetic retinopathy]
  2003
 19. Triller Ciril; Smrke Dragica; Parač Zlatko
  Diabetično stopalo - kirurško zdravljenje
  [Diabetic foot - surgical treatment]
  2003
 20. Šipek-Dolničar A; Hojnik M; Božič B; Vizjak A; Rozman B; Ferluga D
  Clinical presentations and vascular histopathology in autopsied patients with systemic erythematosus and anticardiolipin antibodies
  2002
 21. Kenda MF; Šebeštjen M
  Diabetes and the heart-focus on arrhythmias and sudden death
  2002
 22. Sevšek Davorin
  Diagnostika in zdravljenje diabetične retinopatije
  [Diagnosis and treatment of diabetic retinopathy]
  2001
 23. Fras Zlatko
  Spremembe v mikrocirkulaciji pri sladkorni bolezni
  [Microcirculatory alterations in diabetes mellitus]
  2001
 24. Poredoš Pavel
  Značilnosti periferne arterijske bolezni pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Characteristics of peripheral arterial disease in patients with diabetes]
  2001
 25. Medvešček Marko
  Preprečevanje zapletov ateroskleroze pri bolnikih s sladkorno boleznijo - pregled prospektivnih študij
  [Prevention of cardiovascular atherosclerotic complications in patients with diabetes - a survey of prospective intervention trials]
  2001
 26. Luzar Boštjan; Ferluga Dušan
  Role of lipids in the progression of the renal disease in systemic lupus erythematosus patients
  2000
 27. Lipovec K; Barovič J
  Hypobaric vacum therapy in the treatment of angiopathy
  1999
 28. Ferluga D; Hvala A; Kuhar M; Accetto M; Vizjak A
  Peculiar hyalinizing lupus microangiopathy in childhood mimicking clinically hypocomplementemic urticarial vasculitis
  1999
 29. Grad Anton
  Vaskularna demenca
  [Vascular dementia]
  1998
 30. Ferluga Dušan; Vizjak Alenka; Hvala Asta; Kuhar Marija
  Lupus nephritis in children with particular emphasis to vascular involvement
  [Lupusni nefritis u djece sa posebnim naglaskom na vaskularnim promjenama]
  1998
 31. Ferluga Dušan; Jurčić Vesna; Jeruc Jera; Vizjak Alenka
  Atheroarteritis in transplantation pathology
  1998
 32. Bren Andrej F; Kandus Aljoša; Buturović Jadranka; Koselj Mira; Kaplan-Pavlovčič Staša; Ponikvar Rafael; Kovač Damjan; Lindič Jelka; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  Hemolytic-uremic syndrome (HUS) after cyclosporine (CS) treatment in kidney graft recipients
  1998
 33. Fras Z; Keber D; Lahajnar G; Sepe A; Jarh O; Planinšič G; Demšar F
  Isometric muscular contraction in diabetics with microangiopathy - 31P magnetic resonance spectroscopy study
  1997
 34. Koselj Miha
  Sladkorna bolezen v starosti
  [Diabetes mellitus in elderly]
  1997
 35. Šubic Jurij
  Kasni zapleti sladkorne bolezni
  [Late sequelae of diabetes]
  1997
 36. Ferluga D; Vizjak Alenka; Hvala Asta; Vodovnik A; Trnačević S; Halilbašić A
  A kidney biopsy study of early endemic nephropathy
  1996
 37. Schara Karin; Arnež Zoran Marij; Šolinc Matjaž; Poredoš Pavel
  Spremembe delnega tlaka kisika pri bolnikih s sladkorno boleznijo pred rekonstruktivnim posegom na stopalu in po njem
  [Changes in partial oxygen pressure in diabetic patients before and after a reconstructive surgery of the foot]
  1996
 38. Poredoš Pavel; Fras Zlatko
  Možnosti zdravljenja prekrvitvenih motenj v območju mikrocirkulacije
  [Possibilities of treatment of circulatory disorders in microcirculation]
  1996
 39. Fras Zlatko
  Spremembe v mikrocirkulaciji pri sladkorni bolezni
  [Changes in microcirculation in diabetes mellitus]
  1996
 40. Poredoš Pavel
  Periferni arterijski ishemični sindrom in mikroangiopatija
  [Peripheral arterial ischemic syndrome and microangiopathy]
  1996
 41. Fras Z; Keber D; Demšar F; Jarh O; Lahajnar G; Sepe A
  31P magnetno resonančna spektroskopija ob izometrični mišični kontrakciji in arterijskem zažemu pri bolnikih z diabetično mikroangiopatijo
  [31P magnetic resonance spectroscopy during isometric muscular contraction and arterial occlusion in patients with diabetic microangiopathy]
  1996
 42. Finderle Žare
  Ocenjevanje mikrocirkulacije z laser-doplerskimi merilci pretokov
  [Assessment of microcirculation using laser-doppler flow meters]
  1996
 43. Poredoš Pavel; Likar Borut
  Transkutano merjenje delnega tlaka kisika (TcPO2) pri motnjah prekrvitve udov
  [Transcutaneous measurement of partial pressure of oxygen (TcPO2) in circulatory disorders of extremities]
  1996
 44. Schara K
  Vpliv periferne arterijske bolezni in periferne nevropatije na uspešnost rekonstrukcije "diabetične noge"
  1995
 45. Niaudet P
  Schoenlein-Henoch purpura nephritis
  1995
 46. Ferluga D; Jakša I; Vizjak A; Hvala A; Kuhar M; Perković T
  Unusual extraglomerular intrarenal microangiopathy in siblings children with systemic lupus erythematosus (SLE) and hereditary C4 deficiency
  1991
 47. Ferluga D; Hvala A; Vizjak A; Trnačević S; Halilbašić A
  Renal function, protein excretion, and pathology of Balkan endemic nephropathy. 3. Light and electron microscopic studies
  1991
 48. Hoedl S
  Skin disorders in diabetes mellitus
  1992
 49. Lipovac V; Gavella M; Coce F
  Effect of chinoin-123, a pyrido (1,2-a) pyrimidine derivative on blood rheology in diabetic patients with peripheral occlusive angiopathy
  1989
 50. Ružić-Medvešček N
  Ehokardiografski parametri funkcije in morfologije levega prekata pri od insulina odvisnih diabetikih (tip I) brez znakov angiopatije
  1991
 51. Turk Z; Barović J
  Hipobarična-vakuum terapija kod liječenja angiopatija
  [Hypobaric-vacuum therapy in the treatment of angiopathy]
  1989


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko