biomedicina slovenica


angiopatij : 29

 1. Poredoš Pavel
  Diabetična mikroangiopatija
  2017
 2. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Akutna možganska kap
  2015
 3. Nizič Tea; Zver Samo; Brecelj Erik
  Trombotična mikroangiopatija pri bolniku z metastatskim kolorektalnim karcinomom
  [Thrombotic microangiopathic purpura in a patient with metastatic colorectal carcinoma]
  2015
 4. Ekart Robert; Kovačič Grobelšek Vesna; Dai Klara; Černelč Peter; Hojs Radovan
  Rare manifestation of the thrombotic microangiopathy in a patient with sarcoidosis, common variable immunodeficiency and large B-cell non-hodgkin lymphoma
  2013
 5. Bevc Sebastjan; Ekart Robert
  Akutna ledvična okvara povzročena z zdravili
  [Drug induced acute kidney injury]
  2012
 6. Slanič Aleš; Breznik Silva; Lučev Jernej; Polanec Beno; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Periferna arterijska obliterativna bolezen (PAOB) in diabetično stopalo
  [Peripheral arterial oclusive [i. e. occlusive] disease (PAOD) and diabetic foot]
  2010
 7. Ključevšek Tomaž
  Posebnosti v radiološki obravnavi bolnika z diabetično makroangiopatijo
  2010
 8. Kšela Urška; Zemljič Eva; Čokolič Miro
  Presnovna urejenost in kronični zapleti pri sladkornih bolnikih, zdravljenih z dializo v Mariboru
  [Metabolic regulation and chronic complications in diabetic patients treated with dialysis in Maribor]
  2003
 9. Zupančič Stane
  Angiopatije diabetikov
  [Diabetic angiopathies]
  1968
 10. Fras Zlatko
  Spremembe v mikrocirkulaciji pri sladkorni bolezni
  [Microcirculatory alterations in diabetes mellitus]
  2001
 11. Poredoš Pavel
  Značilnosti periferne arterijske bolezni pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Characteristics of peripheral arterial disease in patients with diabetes]
  2001
 12. Medvešček Marko
  Preprečevanje zapletov ateroskleroze pri bolnikih s sladkorno boleznijo - pregled prospektivnih študij
  [Prevention of cardiovascular atherosclerotic complications in patients with diabetes - a survey of prospective intervention trials]
  2001
 13. Videčnik V
  Zdravljenje makroangiopatije pri diabetiku
  1983
 14. Pušenjak T; Mrevlje F
  DIABETIčNA MIKRO-IN MAKROANGIOPATIJA
  1976
 15. Šimunić S; Rukavina V; Čustović F
  ANGIOGRAFSKA DIJAGNOSTIKA DIJABETIčKE ANGIOPATIJE DONJIH EKSTREMITETA
  1976
 16. Hajdinjak Dušanka; Čokolič Miro
  Edukacija bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2 - korak k boljši kakovosti življenja
  [Education of patient with diabetes mellitus type II - a step towards a better quality of life]
  1998
 17. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetična angiopatija
  1999
 18. Koselj Miha
  Sladkorna bolezen v starosti
  [Diabetes mellitus in elderly]
  1997
 19. Poredoš Pavel
  Periferna angiopatija
  1996
 20. Schara Karin; Arnež Zoran Marij; Šolinc Matjaž; Poredoš Pavel
  Spremembe delnega tlaka kisika pri bolnikih s sladkorno boleznijo pred rekonstruktivnim posegom na stopalu in po njem
  [Changes in partial oxygen pressure in diabetic patients before and after a reconstructive surgery of the foot]
  1996
 21. Poredoš Pavel; Fras Zlatko
  Možnosti zdravljenja prekrvitvenih motenj v območju mikrocirkulacije
  [Possibilities of treatment of circulatory disorders in microcirculation]
  1996
 22. Fras Zlatko
  Spremembe v mikrocirkulaciji pri sladkorni bolezni
  [Changes in microcirculation in diabetes mellitus]
  1996
 23. Poredoš Pavel
  Periferni arterijski ishemični sindrom in mikroangiopatija
  [Peripheral arterial ischemic syndrome and microangiopathy]
  1996
 24. Fras Z; Keber D; Demšar F; Jarh O; Lahajnar G; Sepe A
  31P magnetno resonančna spektroskopija ob izometrični mišični kontrakciji in arterijskem zažemu pri bolnikih z diabetično mikroangiopatijo
  [31P magnetic resonance spectroscopy during isometric muscular contraction and arterial occlusion in patients with diabetic microangiopathy]
  1996
 25. Finderle Žare
  Ocenjevanje mikrocirkulacije z laser-doplerskimi merilci pretokov
  [Assessment of microcirculation using laser-doppler flow meters]
  1996
 26. Poredoš Pavel; Likar Borut
  Transkutano merjenje delnega tlaka kisika (TcPO2) pri motnjah prekrvitve udov
  [Transcutaneous measurement of partial pressure of oxygen (TcPO2) in circulatory disorders of extremities]
  1996
 27. Ružić-Medvešček N
  Ehokardiografski parametri funkcije in morfologije levega prekata pri od insulina odvisnih diabetikih (tip I) brez znakov angiopatije
  1991
 28. Turk Z; Barović J
  Hipobarična-vakuum terapija kod liječenja angiopatija
  [Hypobaric-vacuum therapy in the treatment of angiopathy]
  1989
 29. Videčnik V
  Sodobne diagnostične metode in načela nekirurškega zdravljenja periferne angiopatije pri diabetiku
  1989


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko