biomedicina slovenica


angioplastik : 110

 1. Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Žerdin Matija
  Preživetje spodnje okončine bolnikov s kritično ishemijo pri bolnikih zdravljenih s perkutano transluminalno angioplastiko v UKC Maribor
  [Lower limb survival in patients with critical ischemia after endovascular treatment in UKC Maribor]
  2016
 2. Rupreht Mitja; Jevšek Marko; Šeruga Tomaž; Slanič Aleš; Breznik Silva; Ekart Robert; Matela Jože
  Endovaskularno zdravljenje dializnih fistul - štiriletne izkušnje v UKC Maribor
  2009
 3. Slanič Aleš; Breznik Silva; Jevšek Marko; Friedrich Tomaž; Matela Jože; Rupreht Mitja
  Perkutana transluminalna angioplastika podkolenskih arterij - 4-letni rezultati Oddelka za radiologijo UKC Maribor
  2009
 4. Purkeljc Tadeja; Šeruga Tomaž
  Intervencijska nevroradiologija, karotidna angioplastika
  2007
 5. Kanič Vojko; Hojs Radovan
  Interventna kardiologija
  2007
 6. Kanič Vojko; Lobnik Anton
  Antitrombocitno zdravljenje po perkutanih posegih na srcu
  2007
 7. Kanič Vojko; Lobnik Anton; Vokač Damijan; Balevski Igor
  Perkutani posegi debla leve koronarne arterije
  2007
 8. Švigelj Viktor; Šinkovec Matjaž; Trobec Roman
  Občutljivost arterijskega baroreceptorskega refleksa pred in po vstavitvi kovinske opornice v področje sinusa notranje karotidne arterije
  2015
 9. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Akutna možganska kap VII
  2012
 10. Mrak Miha; Bunc Matjaž
  Kronične popolne zapore koronarnih arterij
  [Chronic total occlusions of coronary arteries]
  2014
 11. Knehtl Maša; Dvoršak Benjamin; Bevc Sebastjan; Ekart Robert; Hojs Radovan; Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Znotrajžilno zdravljenje stenoz nativnih AV-fistul s paklitakselom prekritimi baloni - naše izkušnje
  [Paclitaxel coated balloon angioplasty of native dialysis fistula - a single center experience]
  2014
 12. Loyalka Pranav; Cevik Cihan; Nathan Sriram; Gregorič Igor; Kar Biswajit; Parulekar Amit; Scheinin Scott A.; Seethamraju Harish
  Percutaneous stenting to treat pulmonary vein stenosis after single-lung transplantation
  2012
 13. Gasparini Mladen; Šabovič Mišo
  Proučevanje biomehanskih lastnosti golenskih mišic z metodo tenziomiografije pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo
  2013
 14. Breznik Silva; Lučev Jernej; Polanec Beno; Slanič Aleš; Jevšek Marko; Rupreht Mitja; Ekart Robert; Dvoršak Benjamin; Bevc Sebastjan; Matela Jože
  Paclitaxel coated balloon angioplasty of stenotic native haemodialysis fistula - our experience
  2013
 15. Bevc Sebastjan; Ekart Robert; Dvoršak Benjamin; Knehtl Maša; Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Paclitaxel coated balloon angioplasty of native dialysis fistula
  2012
 16. Breznik Silva; Polanec Beno; Lučev Jernej; Slanič Aleš; Matela Jože
  Diagnostika in zdravljenje sprememb na arterijah pod ingvinalnim ligamentom - skozi žilni pristop
  2012
 17. Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Matela Jože; Breznik Silva
  Znotrajžilno zdravljenje zožitev in zapor podključničnih arterij in brahiocefalnih trunkusov - 6-letne izkušnje v UKC Maribor
  2012
 18. Horvat-Pinterić Gordana
  Karotidna angioplastika in prikaz naših rezultatov
  2011
 19. Kogoj Polonca; Ambrožič Jana; Zorman Darko; Bunc Matjaž
  Balonska dilatacija aortne zaklopke in perkutana koronarna angioplastika pri hudi stenozi aortne zaklopke in koronarni bolezni pri starostnikih
  2011
 20. Salapura Vladka
  Vloga prehodnosti golenskih arterij na prehodnost povrhnje stegenske arterije po perkutani transluminalni angioplastiki
  2010
 21. Žvan Bojana; Pretnar-Oblak Janja
  Od karotidne angioplastike do preventive možganske kapi
  2011
 22. Oblak-Pretnar Janja
  Karotidna angioplastika in prikaz naših rezulatov
  2011
 23. Slanič Aleš; Breznik Silva; Lučev Jernej; Polanec Beno; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Periferna arterijska obliterativna bolezen (PAOB) in diabetično stopalo
  [Peripheral arterial oclusive [i. e. occlusive] disease (PAOD) and diabetic foot]
  2010
 24. Retelj Vesna
  Perkutana transluminalna angioplastika spodnjih okončin
  [Percutaneous transluminal angioplasty of lower limbs]
  2009
 25. Bunc Matjaž
  Koronarne angioplastike pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo
  2010
 26. Lovrenčič Tadeja; Musić Dursuma
  Priprava bolnika na endovaskularni poseg karotidno angioplastiko
  2010
 27. Tetičkovič Erih; Menih Marija; Magdič Jožef
  Spremljanje pretoka v možganskih arterijah s TCD
  [TCD monitoring of cerebral blood flow]
  2009
 28. Tetičkovič Erih; Miksić Kazimir; Menih Marija
  Transkranialna Dopplerjeva sonografija - TCD pri ugotavljanju možganskega hiperperfuzijskega sindroma po karotidni endarterektomiji in karotidni angioplastiki s stentiranjem
  2007
 29. Starc Radovan
  V spomin na Andreasa Gruentziga in 30. obletnico prve perkutane transluminalne koronarne angioplastike
  [A tribute to Andreas Gruentzig and 30th anniversary of percutaneous transluminal coronary angioplasty]
  2007
 30. Žvan Bojana
  Možganska kap - dimenzija problemov v Sloveniji
  [Stroke - dimension of the problems in Slovenia]
  2007
 31. Miloševič Zoran
  Urgentna karotidna angioplastika
  2006
 32. Koren Aleš
  Embolije v možganovini pri bolnikih pred in po karotidni angioplastiki z distalno zaščito: ocena sprememb z magnetno resonanco
  2004
 33. Popovič Peter; Šurlan Katarina
  Interventional radiological management of complications in renal transplantation
  [Radiološka diagnostika in zdravljenje zapletov presajene ledvice]
  2004
 34. Okrajšek Renata; Kapš Rafael
  Prevoz bolnikov na primarno PTKA iz Splošne bolnišnice Novo mesto v Ljubljano v letu 2002
  [Transport of patients for primary PTCA from General hospital Novo mesto to Ljubljana in 2002]
  2004
 35. Naji J; Tomažič D; Matela J
  Perkutana angioplastika in vstavitev žilnih opornic v medenične arterije - prikaz primera
  [PTA and stenting of the iliac artery]
  2004
 36. Koren A
  Embolije v možganovini pri bolnikih pred karotidno angioplastiko z distalno zaščito in po njej: ocena sprememb z magnetno resonanco
  [Embolic brain lesion before and after carotide angioplasty with distal protection: evaluation of lesions with MR imaging]
  2004
 37. Kržišnik-Zorman Simona
  Koronarna bolezen pri starostnikih - zdravljenje bolnikov z akutnim miokardnim infarktom
  [Coronary disease in elderly patients - management of patients with acute myocardial infarction]
  2004
 38. Tretjak Martin
  Miokardna kontrastna ehokardiografija pri akutnem miokardnem infarktu z dvignjeno veznico ST
  [Myocardial contrast echocardiography in acute ST elevation myocardial infarction]
  2004
 39. Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Genetski (DNA) označevalci za koronarno bolezen
  2004
 40. Starc Rado
  Koronarna angioplastika
  1999
 41. Starc Rado
  Koronarna angioplastika pri akutnem srčnem infarktu
  1999
 42. Miloševič Zoran; Kocijančič Igor; Zaletel Marjan; Žvan Bojana
  Karotidna angioplastika z vstavitvijo žilne opornice
  2003
 43. Noč Marko
  Bolnik po perkutani koronarni angioplastiki - kaj mora vedeti zdravnik na terenu?
  [A patient after percutaneous coronary intervention - what every general practitioner should know?]
  2002
 44. Kržišnik-Zorman Simona
  Zgodnja uporaba protiteles proti trombocitnim receptorjem GP IIb/IIIa pri zdravljenju akutnega miokardnega infarkta s koronarno angioplastiko
  2003
 45. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev arterije presajene ledvice
  [Renal transplant artery stenosis]
  2003
 46. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Aterosklerotična bolezen ledvičnih arterij
  [Atherosclerotic renal artery disease]
  2003
 47. Triller Ciril; Smrke Dragica; Parač Zlatko
  Diabetično stopalo - kirurško zdravljenje
  [Diabetic foot - surgical treatment]
  2003
 48. Ključevšek Tomaž
  Podkolenska perkutana transluminalna angioplastika
  [Infrapopliteal percutaneous transluminal angioplasty]
  2003
 49. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Preprečevanje možganskih ishemičnih dogodkov pri bolnikih s karotidno boleznijo
  [Prevention of ischemic brain events in patients with carotid disease]
  2003
 50. Okrajšek Renata; Kapš Rafael; Starič Srečko; Ožek Branka; Gorjup Boštjan; Gregorič Branko; Toplišek Janez; Gradecki Iztok
  Prevoz bolnikov na primarno PTKA iz Splošne bolnišnice Novo mesto v Ljubljano
  [Transport of patients for primary PTCA from General hospital Novo mesto to Ljubljana]
  2003
 51. Miloševič Zoran; Žvan Bojana; Zaletel Marjan; Šurlan Miloš
  Cerebral hyperperfusion syndrome after carotid angioplasty
  [Sindrom hiperperfuzije možganov po karotidni angioplastiki]
  2002
 52. Ivaškovič Daroslav
  Rehabilitacija bolnikov po primarni perkutani transluminalni angioplastiki
  2002
 53. Svenšek Franci
  Akutni miokardni infarkt in reševalna perkutana transluminalna koronarna angioplastika - prikaz primera
  [Acute myocardial infarction and rescue percutaneous transluminal coronary angioplasty - a case report]
  2002
 54. Miloševič Zoran; Žvan Bojana; Zaletel Marjan; Šurlan Miloš
  Carotid angioplasty with cerebral protection
  [Karotidna angioplastika z uporabo sredstev za zaščito možganov]
  2002
 55. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev ledvičnih arterij pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Renal artery stenosis in patients with diabetes]
  2001
 56. Šurlan M; Obrez I; Baretić-Kolar E; Pavčnik D
  Rezultati perkutane transluminalne angioplastike na arterijama donjih ekstremiteta
  1985
 57. Kaplan-Pavlovčič S; Obrez I; Luzar S
  Zdravljenje renovaskularne hipertenzije s perkutano transluminalno angioplastiko renalnih arterij
  1984
 58. Pust B; Obrez I
  Perkutana transluminalna koronarna angioplastika
  1984
 59. Kaplan-Pavlovčič S
  Prognostični pomen kliničnih faktorjev za zdravljenje renovaskularne hipertenzije s perkutano transluminalno angioplastiko renalnih arterij
  1984
 60. Obrez I; Baretič-Kolar E; Soklič P
  PERKUTANA TRANSLUMINALNA ANGIOPLASTIKA: MOžNOSTI IN REZULTATI
  1980
 61. Noč Marko; Zorman Darko
  Urgentna koronarografija in perkutana transluminalna koronarna angioplastika (PTCA) v intenzivni medicini
  2000
 62. Preložnik-Zupan Irena; Zupan Igor
  Trombotična trombocitopenična purpura po tiklopidinu
  [Thrombotic thrombocytopenic purpura associated with ticlopidine use]
  2000
 63. Remškar Mojca; Kranjec Igor; Horvat Matija; Noč Marko
  Pojav zadržanega pretoka pri bolniku z akutnim miokardnim infarktom
  ["No reflow" phenomenon in a patient with acute myocardial infarction]
  2000
 64. Berden Pavel
  Usporedba perkutane transluminalne angioplastike i žilnog stenta u liječenju arterijske stenoze i okluzije
  1997
 65. Bračič K; Gregorič A; Miksič K; Matela J
  Renovaskularna hipertenzija pri otrocih - diagnostični postopek, možnosti in zapleti zdravljenja. Prikaz 3 primerov v letih 1997-2000
  [Rrenovascular hypertension in children - diagnostic evaluation, management and complicationes of the treatment. A review of 3 cases in years 1997-2000]
  2000
 66. Dillon MJ
  Renovascular hypertension
  [Renovaskularna hipertenzija]
  2000
 67. Videčnik Viktor
  Ultrazvočna diagnostika bolezni perifernih arterij
  [Ultrasound diagnosis of diseases of peripheral arteries]
  1999
 68. Starc Radovan
  Primarna koronarna angioplastika - mehanični način odpiranja zaprtih venčnih arterij pri akutnem srčnem infarktu
  [Primary coronary angioplasty - mechanical recanalization of the infarct-related coronary artery in acute myocardinal infarction]
  1999
 69. Pust Borut
  Perkutana transluminalna koronarna angioplastika v luči EBM (evidence based medicine)
  [Percutaneous transluminal coronary angioplasty as seen in the context of evidence based medicine]
  1999
 70. Cijan Andrej
  Prirojene arteriovenske koronarne fistule
  [Congenital coronary artery fistulae]
  1999
 71. Miksić Kazimir; Flis Vojko; Pavlović Milan; Tetičkovič Erih
  Karotidna endarterektomija - dvajsetletne izkušnje
  [Carotid endaretectomy: a twenty-year experience]
  1999
 72. Starc Rado; Bunc Matjaž
  Klinična in angiografska manifestacija mišičnega mostu deset mesecev po urgentni koronarni angioplastiki med AMI
  [Clinical and angiographic manifestation of myocardinal bridging ten months after emergency coronary angioplasty during acute myocardial infarction]
  1999
 73. Starc Rado; Podbregar Matej; Bunc Matjaž
  Zdravljenje atrijske fibrilacije s koronarno angioplastiko
  [Atrial fibrillation conversion to sinus rhythm after primary angioplasty]
  1999
 74. Vidmar Tadeja; Ostojič Željko
  Perkutana transluminalna angiopalstika: naše izkušnje v obdobju od januarja 1996 do decembra 1998
  [Percutaneous transluminal angioplasty - our experience in the period of 1996-1998]
  1999
 75. Cijan Andrej
  Žilne opornice v koronarnih arterijah - težave in zapleti
  [Stents in coronary arteries - problems and complications]
  1999
 76. Klančar Janez; Ključevšek Tomaž; Kunst Tomaž; Berden Pavel; Šurlan Miloš
  Opornice v veni subklaviji in venski strani dializnega šanta
  [Endovascular stents in the subclavian vein and in the venous side of hemodyalisis shunts]
  1999
 77. Ključevšek Tomaž; Šurlan Miloš; Klančar Janez; Berden Pavel; Kunst Tomaž
  Opornice v ledvičnih arterijah
  [Endovascular stents in the renal arteries]
  1999
 78. Klančar Janez; Šurlan Miloš; Ključevšek Tomaž; Berden Pavel
  Opornice in endoproteze v brachiocefalnih in karotidnih arterijah
  [Endovascular stents in the brachiocephalic and carotid arteries]
  1999
 79. Pavčnik Dušan
  Endovaslular stents and stent-grafts: their development and current status
  [Razvoj endovaskularnih opornic in protez]
  1999
 80. Šeruga Tomaž
  Perkutana transluminalna angioplastika vertebralne arterije v zdravljenju vertebrobazilarne insuficience
  [Percutaneous transluminal angioplasty in therapy of vertebrobasilar insufficiency]
  1999
 81. Mlinšek Gregor; Remškar Mojca; Horvat Matija; Noč Marko
  Zdravljenje akutnega miokardnega infarkta na Kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino v Ljubljani
  [Treatment of acute myocardial infarction in the center for intensive internal medicine Ljubljana]
  1998
 82. Kranjec Igor
  Restenoziranje po perkutani transluminalni koronarni angioplastiki
  [Restenosis after percutaneus transluminal coronary angioplasty]
  1998
 83. Berden Pavle
  Vpliv perkutane transluminalne angioplastike na žilno steno
  [The influence of percutaneous transluminal angioplasty on the vessel wall]
  1998
 84. Remškar Mojca; Ploj Tom; Pohar Bojan; Noč Marko; Horvat Matija
  Zdravljenje akutnega miokardnega infarkta
  [Treatment of acute myocardial infarction]
  1997
 85. Šurlan M; Pavčnik D; Klančar J; Berden P; Knific J
  Perkutana transluminalna renalna angioplastika in uporaba žilne opornice
  1994
 86. Pust B
  Učinek uspešne perkutane transluminalne angioplastike na funkcijo levega prekata
  1994
 87. Kranjec I
  Ponovno zoženje koronarnih arterij po uspešni angioplastiki
  1994
 88. Cijan A
  Perkutana transluminalna koronarna angioplastika pri nestabilni angini pektoris
  1994
 89. Cijan A
  Koronarna angioplastika pri akutnem miokardnem infarktu
  1994
 90. Pust B; Šurlan M
  Zgodnji in pozni rezultati perkutane transluminalne korornarne angioplastike - tuje in lastne izkušnje
  1994
 91. Starc R
  Zožitev koronarnih arterij v luči fiziologije, patofiziologije in koronarne angioplastike
  1994
 92. Cijan A
  Koronarna angioplastika
  1994
 93. Kaplan-Pavlovčič S
  Rezultati zdravljenja renovaskularne hipertenzije in ishemične bolezni ledvic s perkutano transluminalno renalno angioplastiko
  1994
 94. Klančar J; Knific J; Berden P; Pavčnik D; Šurlan M
  Perkutana transluminalna renalna angioplastika
  1994
 95. Klančar J; Šurlan M; Berden P; Knific J; Pavčnik D; Čerk M
  Perkutana transluminalna angioplastika brahiocefalnih arterij
  1994
 96. Knific J; Berden P; Klančar J; Šurlan M; Pavčnik D
  Uspešnost zdravljenja sprememb na femoro-poplitealnih in golenskih arterijah s perkutano transluminalno angioplastiko
  1994
 97. Berden P; Knific J; Klančar J; Pavčnik D; Šurlan M
  Takojšnji in pozni rezultati perkutane transluminalne angioplastike aorto-iliakofemoralnega predela
  1994
 98. Šurlan M; Pavčnik D
  Perkutana transluminalna angioplastika
  1994
 99. Kaplan-Pavlovčič S
  Zdravljenje renovaskularne hipertenzije s perkutano transluminalno angioplastiko ledvičnih arterij
  1994
 100. Pavčnik D
  Perkutano transkatetrsko vstavljanje stentov
  [Percutaneous transcatheter stent placement]
  1995

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko