biomedicina slovenica


angioplastik : 112

 1. Denišlič Miro; Zorc Marjeta; Ravnik Janez; Miloševič Zoran; Tiric-Campara Merita; Al-Hashel Jassem Yousef; Zorc-Pleskovič Ruda; Ravnik Dean
  Impact of extracranial veins endovascular procedures on the quality of life in patients with multiple sclerosis - follow up after 1 year
  2014
 2. Zaletel Marjan; Magdič Jožef
  Ali bolnik s simptomatsko karotidno boleznijo potrebuje kardiološko obravnavo?
  [Does a patient with symptomatic carotid artery disease require a cardiological workup?]
  2018
 3. Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Žerdin Matija
  Preživetje spodnje okončine bolnikov s kritično ishemijo pri bolnikih zdravljenih s perkutano transluminalno angioplastiko v UKC Maribor
  [Lower limb survival in patients with critical ischemia after endovascular treatment in UKC Maribor]
  2016
 4. Rupreht Mitja; Jevšek Marko; Šeruga Tomaž; Slanič Aleš; Breznik Silva; Ekart Robert; Matela Jože
  Endovaskularno zdravljenje dializnih fistul - štiriletne izkušnje v UKC Maribor
  2009
 5. Slanič Aleš; Breznik Silva; Jevšek Marko; Friedrich Tomaž; Matela Jože; Rupreht Mitja
  Perkutana transluminalna angioplastika podkolenskih arterij - 4-letni rezultati Oddelka za radiologijo UKC Maribor
  2009
 6. Purkeljc Tadeja; Šeruga Tomaž
  Intervencijska nevroradiologija, karotidna angioplastika
  2007
 7. Kanič Vojko; Hojs Radovan
  Interventna kardiologija
  2007
 8. Kanič Vojko; Lobnik Anton
  Antitrombocitno zdravljenje po perkutanih posegih na srcu
  2007
 9. Kanič Vojko; Lobnik Anton; Vokač Damijan; Balevski Igor
  Perkutani posegi debla leve koronarne arterije
  2007
 10. Švigelj Viktor; Šinkovec Matjaž; Trobec Roman
  Občutljivost arterijskega baroreceptorskega refleksa pred in po vstavitvi kovinske opornice v področje sinusa notranje karotidne arterije
  2015
 11. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Akutna možganska kap VII
  2012
 12. Mrak Miha; Bunc Matjaž
  Kronične popolne zapore koronarnih arterij
  [Chronic total occlusions of coronary arteries]
  2014
 13. Knehtl Maša; Dvoršak Benjamin; Bevc Sebastjan; Ekart Robert; Hojs Radovan; Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Znotrajžilno zdravljenje stenoz nativnih AV-fistul s paklitakselom prekritimi baloni - naše izkušnje
  [Paclitaxel coated balloon angioplasty of native dialysis fistula - a single center experience]
  2014
 14. Loyalka Pranav; Cevik Cihan; Nathan Sriram; Gregorič Igor; Kar Biswajit; Parulekar Amit; Scheinin Scott A.; Seethamraju Harish
  Percutaneous stenting to treat pulmonary vein stenosis after single-lung transplantation
  2012
 15. Gasparini Mladen; Šabovič Mišo
  Proučevanje biomehanskih lastnosti golenskih mišic z metodo tenziomiografije pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo
  2013
 16. Breznik Silva; Lučev Jernej; Polanec Beno; Slanič Aleš; Jevšek Marko; Rupreht Mitja; Ekart Robert; Dvoršak Benjamin; Bevc Sebastjan; Matela Jože
  Paclitaxel coated balloon angioplasty of stenotic native haemodialysis fistula - our experience
  2013
 17. Bevc Sebastjan; Ekart Robert; Dvoršak Benjamin; Knehtl Maša; Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Paclitaxel coated balloon angioplasty of native dialysis fistula
  2012
 18. Breznik Silva; Polanec Beno; Lučev Jernej; Slanič Aleš; Matela Jože
  Diagnostika in zdravljenje sprememb na arterijah pod ingvinalnim ligamentom - skozi žilni pristop
  2012
 19. Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Matela Jože; Breznik Silva
  Znotrajžilno zdravljenje zožitev in zapor podključničnih arterij in brahiocefalnih trunkusov - 6-letne izkušnje v UKC Maribor
  2012
 20. Horvat-Pinterić Gordana
  Karotidna angioplastika in prikaz naših rezultatov
  2011
 21. Kogoj Polonca; Ambrožič Jana; Zorman Darko; Bunc Matjaž
  Balonska dilatacija aortne zaklopke in perkutana koronarna angioplastika pri hudi stenozi aortne zaklopke in koronarni bolezni pri starostnikih
  2011
 22. Salapura Vladka
  Vloga prehodnosti golenskih arterij na prehodnost povrhnje stegenske arterije po perkutani transluminalni angioplastiki
  2010
 23. Žvan Bojana; Pretnar-Oblak Janja
  Od karotidne angioplastike do preventive možganske kapi
  2011
 24. Oblak-Pretnar Janja
  Karotidna angioplastika in prikaz naših rezulatov
  2011
 25. Slanič Aleš; Breznik Silva; Lučev Jernej; Polanec Beno; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Periferna arterijska obliterativna bolezen (PAOB) in diabetično stopalo
  [Peripheral arterial oclusive [i. e. occlusive] disease (PAOD) and diabetic foot]
  2010
 26. Retelj Vesna
  Perkutana transluminalna angioplastika spodnjih okončin
  [Percutaneous transluminal angioplasty of lower limbs]
  2009
 27. Bunc Matjaž
  Koronarne angioplastike pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo
  2010
 28. Lovrenčič Tadeja; Musić Dursuma
  Priprava bolnika na endovaskularni poseg karotidno angioplastiko
  2010
 29. Tetičkovič Erih; Menih Marija; Magdič Jožef
  Spremljanje pretoka v možganskih arterijah s TCD
  [TCD monitoring of cerebral blood flow]
  2009
 30. Tetičkovič Erih; Miksić Kazimir; Menih Marija
  Transkranialna Dopplerjeva sonografija - TCD pri ugotavljanju možganskega hiperperfuzijskega sindroma po karotidni endarterektomiji in karotidni angioplastiki s stentiranjem
  2007
 31. Starc Radovan
  V spomin na Andreasa Gruentziga in 30. obletnico prve perkutane transluminalne koronarne angioplastike
  [A tribute to Andreas Gruentzig and 30th anniversary of percutaneous transluminal coronary angioplasty]
  2007
 32. Žvan Bojana
  Možganska kap - dimenzija problemov v Sloveniji
  [Stroke - dimension of the problems in Slovenia]
  2007
 33. Miloševič Zoran
  Urgentna karotidna angioplastika
  2006
 34. Koren Aleš
  Embolije v možganovini pri bolnikih pred in po karotidni angioplastiki z distalno zaščito: ocena sprememb z magnetno resonanco
  2004
 35. Popovič Peter; Šurlan Katarina
  Interventional radiological management of complications in renal transplantation
  [Radiološka diagnostika in zdravljenje zapletov presajene ledvice]
  2004
 36. Okrajšek Renata; Kapš Rafael
  Prevoz bolnikov na primarno PTKA iz Splošne bolnišnice Novo mesto v Ljubljano v letu 2002
  [Transport of patients for primary PTCA from General hospital Novo mesto to Ljubljana in 2002]
  2004
 37. Naji J; Tomažič D; Matela J
  Perkutana angioplastika in vstavitev žilnih opornic v medenične arterije - prikaz primera
  [PTA and stenting of the iliac artery]
  2004
 38. Koren A
  Embolije v možganovini pri bolnikih pred karotidno angioplastiko z distalno zaščito in po njej: ocena sprememb z magnetno resonanco
  [Embolic brain lesion before and after carotide angioplasty with distal protection: evaluation of lesions with MR imaging]
  2004
 39. Kržišnik-Zorman Simona
  Koronarna bolezen pri starostnikih - zdravljenje bolnikov z akutnim miokardnim infarktom
  [Coronary disease in elderly patients - management of patients with acute myocardial infarction]
  2004
 40. Tretjak Martin
  Miokardna kontrastna ehokardiografija pri akutnem miokardnem infarktu z dvignjeno veznico ST
  [Myocardial contrast echocardiography in acute ST elevation myocardial infarction]
  2004
 41. Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Genetski (DNA) označevalci za koronarno bolezen
  2004
 42. Starc Rado
  Koronarna angioplastika
  1999
 43. Starc Rado
  Koronarna angioplastika pri akutnem srčnem infarktu
  1999
 44. Miloševič Zoran; Kocijančič Igor; Zaletel Marjan; Žvan Bojana
  Karotidna angioplastika z vstavitvijo žilne opornice
  2003
 45. Noč Marko
  Bolnik po perkutani koronarni angioplastiki - kaj mora vedeti zdravnik na terenu?
  [A patient after percutaneous coronary intervention - what every general practitioner should know?]
  2002
 46. Kržišnik-Zorman Simona
  Zgodnja uporaba protiteles proti trombocitnim receptorjem GP IIb/IIIa pri zdravljenju akutnega miokardnega infarkta s koronarno angioplastiko
  2003
 47. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev arterije presajene ledvice
  [Renal transplant artery stenosis]
  2003
 48. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Aterosklerotična bolezen ledvičnih arterij
  [Atherosclerotic renal artery disease]
  2003
 49. Triller Ciril; Smrke Dragica; Parač Zlatko
  Diabetično stopalo - kirurško zdravljenje
  [Diabetic foot - surgical treatment]
  2003
 50. Ključevšek Tomaž
  Podkolenska perkutana transluminalna angioplastika
  [Infrapopliteal percutaneous transluminal angioplasty]
  2003
 51. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Preprečevanje možganskih ishemičnih dogodkov pri bolnikih s karotidno boleznijo
  [Prevention of ischemic brain events in patients with carotid disease]
  2003
 52. Okrajšek Renata; Kapš Rafael; Starič Srečko; Ožek Branka; Gorjup Boštjan; Gregorič Branko; Toplišek Janez; Gradecki Iztok
  Prevoz bolnikov na primarno PTKA iz Splošne bolnišnice Novo mesto v Ljubljano
  [Transport of patients for primary PTCA from General hospital Novo mesto to Ljubljana]
  2003
 53. Miloševič Zoran; Žvan Bojana; Zaletel Marjan; Šurlan Miloš
  Cerebral hyperperfusion syndrome after carotid angioplasty
  [Sindrom hiperperfuzije možganov po karotidni angioplastiki]
  2002
 54. Ivaškovič Daroslav
  Rehabilitacija bolnikov po primarni perkutani transluminalni angioplastiki
  2002
 55. Svenšek Franci
  Akutni miokardni infarkt in reševalna perkutana transluminalna koronarna angioplastika - prikaz primera
  [Acute myocardial infarction and rescue percutaneous transluminal coronary angioplasty - a case report]
  2002
 56. Miloševič Zoran; Žvan Bojana; Zaletel Marjan; Šurlan Miloš
  Carotid angioplasty with cerebral protection
  [Karotidna angioplastika z uporabo sredstev za zaščito možganov]
  2002
 57. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev ledvičnih arterij pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Renal artery stenosis in patients with diabetes]
  2001
 58. Šurlan M; Obrez I; Baretić-Kolar E; Pavčnik D
  Rezultati perkutane transluminalne angioplastike na arterijama donjih ekstremiteta
  1985
 59. Kaplan-Pavlovčič S; Obrez I; Luzar S
  Zdravljenje renovaskularne hipertenzije s perkutano transluminalno angioplastiko renalnih arterij
  1984
 60. Pust B; Obrez I
  Perkutana transluminalna koronarna angioplastika
  1984
 61. Kaplan-Pavlovčič S
  Prognostični pomen kliničnih faktorjev za zdravljenje renovaskularne hipertenzije s perkutano transluminalno angioplastiko renalnih arterij
  1984
 62. Obrez I; Baretič-Kolar E; Soklič P
  PERKUTANA TRANSLUMINALNA ANGIOPLASTIKA: MOžNOSTI IN REZULTATI
  1980
 63. Noč Marko; Zorman Darko
  Urgentna koronarografija in perkutana transluminalna koronarna angioplastika (PTCA) v intenzivni medicini
  2000
 64. Preložnik-Zupan Irena; Zupan Igor
  Trombotična trombocitopenična purpura po tiklopidinu
  [Thrombotic thrombocytopenic purpura associated with ticlopidine use]
  2000
 65. Remškar Mojca; Kranjec Igor; Horvat Matija; Noč Marko
  Pojav zadržanega pretoka pri bolniku z akutnim miokardnim infarktom
  ["No reflow" phenomenon in a patient with acute myocardial infarction]
  2000
 66. Berden Pavel
  Usporedba perkutane transluminalne angioplastike i žilnog stenta u liječenju arterijske stenoze i okluzije
  1997
 67. Bračič K; Gregorič A; Miksič K; Matela J
  Renovaskularna hipertenzija pri otrocih - diagnostični postopek, možnosti in zapleti zdravljenja. Prikaz 3 primerov v letih 1997-2000
  [Rrenovascular hypertension in children - diagnostic evaluation, management and complicationes of the treatment. A review of 3 cases in years 1997-2000]
  2000
 68. Dillon MJ
  Renovascular hypertension
  [Renovaskularna hipertenzija]
  2000
 69. Videčnik Viktor
  Ultrazvočna diagnostika bolezni perifernih arterij
  [Ultrasound diagnosis of diseases of peripheral arteries]
  1999
 70. Starc Radovan
  Primarna koronarna angioplastika - mehanični način odpiranja zaprtih venčnih arterij pri akutnem srčnem infarktu
  [Primary coronary angioplasty - mechanical recanalization of the infarct-related coronary artery in acute myocardinal infarction]
  1999
 71. Pust Borut
  Perkutana transluminalna koronarna angioplastika v luči EBM (evidence based medicine)
  [Percutaneous transluminal coronary angioplasty as seen in the context of evidence based medicine]
  1999
 72. Cijan Andrej
  Prirojene arteriovenske koronarne fistule
  [Congenital coronary artery fistulae]
  1999
 73. Miksić Kazimir; Flis Vojko; Pavlović Milan; Tetičkovič Erih
  Karotidna endarterektomija - dvajsetletne izkušnje
  [Carotid endaretectomy: a twenty-year experience]
  1999
 74. Starc Rado; Bunc Matjaž
  Klinična in angiografska manifestacija mišičnega mostu deset mesecev po urgentni koronarni angioplastiki med AMI
  [Clinical and angiographic manifestation of myocardinal bridging ten months after emergency coronary angioplasty during acute myocardial infarction]
  1999
 75. Starc Rado; Podbregar Matej; Bunc Matjaž
  Zdravljenje atrijske fibrilacije s koronarno angioplastiko
  [Atrial fibrillation conversion to sinus rhythm after primary angioplasty]
  1999
 76. Vidmar Tadeja; Ostojič Željko
  Perkutana transluminalna angiopalstika: naše izkušnje v obdobju od januarja 1996 do decembra 1998
  [Percutaneous transluminal angioplasty - our experience in the period of 1996-1998]
  1999
 77. Cijan Andrej
  Žilne opornice v koronarnih arterijah - težave in zapleti
  [Stents in coronary arteries - problems and complications]
  1999
 78. Klančar Janez; Ključevšek Tomaž; Kunst Tomaž; Berden Pavel; Šurlan Miloš
  Opornice v veni subklaviji in venski strani dializnega šanta
  [Endovascular stents in the subclavian vein and in the venous side of hemodyalisis shunts]
  1999
 79. Ključevšek Tomaž; Šurlan Miloš; Klančar Janez; Berden Pavel; Kunst Tomaž
  Opornice v ledvičnih arterijah
  [Endovascular stents in the renal arteries]
  1999
 80. Klančar Janez; Šurlan Miloš; Ključevšek Tomaž; Berden Pavel
  Opornice in endoproteze v brachiocefalnih in karotidnih arterijah
  [Endovascular stents in the brachiocephalic and carotid arteries]
  1999
 81. Pavčnik Dušan
  Endovaslular stents and stent-grafts: their development and current status
  [Razvoj endovaskularnih opornic in protez]
  1999
 82. Šeruga Tomaž
  Perkutana transluminalna angioplastika vertebralne arterije v zdravljenju vertebrobazilarne insuficience
  [Percutaneous transluminal angioplasty in therapy of vertebrobasilar insufficiency]
  1999
 83. Mlinšek Gregor; Remškar Mojca; Horvat Matija; Noč Marko
  Zdravljenje akutnega miokardnega infarkta na Kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino v Ljubljani
  [Treatment of acute myocardial infarction in the center for intensive internal medicine Ljubljana]
  1998
 84. Kranjec Igor
  Restenoziranje po perkutani transluminalni koronarni angioplastiki
  [Restenosis after percutaneus transluminal coronary angioplasty]
  1998
 85. Berden Pavle
  Vpliv perkutane transluminalne angioplastike na žilno steno
  [The influence of percutaneous transluminal angioplasty on the vessel wall]
  1998
 86. Remškar Mojca; Ploj Tom; Pohar Bojan; Noč Marko; Horvat Matija
  Zdravljenje akutnega miokardnega infarkta
  [Treatment of acute myocardial infarction]
  1997
 87. Šurlan M; Pavčnik D; Klančar J; Berden P; Knific J
  Perkutana transluminalna renalna angioplastika in uporaba žilne opornice
  1994
 88. Pust B
  Učinek uspešne perkutane transluminalne angioplastike na funkcijo levega prekata
  1994
 89. Kranjec I
  Ponovno zoženje koronarnih arterij po uspešni angioplastiki
  1994
 90. Cijan A
  Perkutana transluminalna koronarna angioplastika pri nestabilni angini pektoris
  1994
 91. Cijan A
  Koronarna angioplastika pri akutnem miokardnem infarktu
  1994
 92. Pust B; Šurlan M
  Zgodnji in pozni rezultati perkutane transluminalne korornarne angioplastike - tuje in lastne izkušnje
  1994
 93. Starc R
  Zožitev koronarnih arterij v luči fiziologije, patofiziologije in koronarne angioplastike
  1994
 94. Cijan A
  Koronarna angioplastika
  1994
 95. Kaplan-Pavlovčič S
  Rezultati zdravljenja renovaskularne hipertenzije in ishemične bolezni ledvic s perkutano transluminalno renalno angioplastiko
  1994
 96. Klančar J; Knific J; Berden P; Pavčnik D; Šurlan M
  Perkutana transluminalna renalna angioplastika
  1994
 97. Klančar J; Šurlan M; Berden P; Knific J; Pavčnik D; Čerk M
  Perkutana transluminalna angioplastika brahiocefalnih arterij
  1994
 98. Knific J; Berden P; Klančar J; Šurlan M; Pavčnik D
  Uspešnost zdravljenja sprememb na femoro-poplitealnih in golenskih arterijah s perkutano transluminalno angioplastiko
  1994
 99. Berden P; Knific J; Klančar J; Pavčnik D; Šurlan M
  Takojšnji in pozni rezultati perkutane transluminalne angioplastike aorto-iliakofemoralnega predela
  1994
 100. Šurlan M; Pavčnik D
  Perkutana transluminalna angioplastika
  1994

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko