biomedicina slovenica


angioplastiki : 15

 1. Salapura Vladka
  Vloga prehodnosti golenskih arterij na prehodnost povrhnje stegenske arterije po perkutani transluminalni angioplastiki
  2010
 2. Tetičkovič Erih; Menih Marija; Magdič Jožef
  Spremljanje pretoka v možganskih arterijah s TCD
  [TCD monitoring of cerebral blood flow]
  2009
 3. Tetičkovič Erih; Miksić Kazimir; Menih Marija
  Transkranialna Dopplerjeva sonografija - TCD pri ugotavljanju možganskega hiperperfuzijskega sindroma po karotidni endarterektomiji in karotidni angioplastiki s stentiranjem
  2007
 4. Koren Aleš
  Embolije v možganovini pri bolnikih pred in po karotidni angioplastiki z distalno zaščito: ocena sprememb z magnetno resonanco
  2004
 5. Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Genetski (DNA) označevalci za koronarno bolezen
  2004
 6. Noč Marko
  Bolnik po perkutani koronarni angioplastiki - kaj mora vedeti zdravnik na terenu?
  [A patient after percutaneous coronary intervention - what every general practitioner should know?]
  2002
 7. Ključevšek Tomaž
  Podkolenska perkutana transluminalna angioplastika
  [Infrapopliteal percutaneous transluminal angioplasty]
  2003
 8. Miloševič Zoran; Žvan Bojana; Zaletel Marjan; Šurlan Miloš
  Cerebral hyperperfusion syndrome after carotid angioplasty
  [Sindrom hiperperfuzije možganov po karotidni angioplastiki]
  2002
 9. Ivaškovič Daroslav
  Rehabilitacija bolnikov po primarni perkutani transluminalni angioplastiki
  2002
 10. Starc Rado; Bunc Matjaž
  Klinična in angiografska manifestacija mišičnega mostu deset mesecev po urgentni koronarni angioplastiki med AMI
  [Clinical and angiographic manifestation of myocardinal bridging ten months after emergency coronary angioplasty during acute myocardial infarction]
  1999
 11. Klančar Janez; Ključevšek Tomaž; Kunst Tomaž; Berden Pavel; Šurlan Miloš
  Opornice v veni subklaviji in venski strani dializnega šanta
  [Endovascular stents in the subclavian vein and in the venous side of hemodyalisis shunts]
  1999
 12. Kranjec Igor
  Restenoziranje po perkutani transluminalni koronarni angioplastiki
  [Restenosis after percutaneus transluminal coronary angioplasty]
  1998
 13. Berden Pavle
  Vpliv perkutane transluminalne angioplastike na žilno steno
  [The influence of percutaneous transluminal angioplasty on the vessel wall]
  1998
 14. Kranjec I
  Ponovno zoženje koronarnih arterij po uspešni angioplastiki
  1994
 15. Pavčnik D
  Perkutano transkatetrsko vstavljanje stentov
  [Percutaneous transcatheter stent placement]
  1995


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko