biomedicina slovenica


angioplastiko : 32

 1. Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Žerdin Matija
  Preživetje spodnje okončine bolnikov s kritično ishemijo pri bolnikih zdravljenih s perkutano transluminalno angioplastiko v UKC Maribor
  [Lower limb survival in patients with critical ischemia after endovascular treatment in UKC Maribor]
  2016
 2. Breznik Silva; Polanec Beno; Lučev Jernej; Slanič Aleš; Matela Jože
  Diagnostika in zdravljenje sprememb na arterijah pod ingvinalnim ligamentom - skozi žilni pristop
  2012
 3. Lovrenčič Tadeja; Musić Dursuma
  Priprava bolnika na endovaskularni poseg karotidno angioplastiko
  2010
 4. Popovič Peter; Šurlan Katarina
  Interventional radiological management of complications in renal transplantation
  [Radiološka diagnostika in zdravljenje zapletov presajene ledvice]
  2004
 5. Okrajšek Renata; Kapš Rafael
  Prevoz bolnikov na primarno PTKA iz Splošne bolnišnice Novo mesto v Ljubljano v letu 2002
  [Transport of patients for primary PTCA from General hospital Novo mesto to Ljubljana in 2002]
  2004
 6. Koren A
  Embolije v možganovini pri bolnikih pred karotidno angioplastiko z distalno zaščito in po njej: ocena sprememb z magnetno resonanco
  [Embolic brain lesion before and after carotide angioplasty with distal protection: evaluation of lesions with MR imaging]
  2004
 7. Tretjak Martin
  Miokardna kontrastna ehokardiografija pri akutnem miokardnem infarktu z dvignjeno veznico ST
  [Myocardial contrast echocardiography in acute ST elevation myocardial infarction]
  2004
 8. Noč Marko
  Bolnik po perkutani koronarni angioplastiki - kaj mora vedeti zdravnik na terenu?
  [A patient after percutaneous coronary intervention - what every general practitioner should know?]
  2002
 9. Kržišnik-Zorman Simona
  Zgodnja uporaba protiteles proti trombocitnim receptorjem GP IIb/IIIa pri zdravljenju akutnega miokardnega infarkta s koronarno angioplastiko
  2003
 10. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev arterije presajene ledvice
  [Renal transplant artery stenosis]
  2003
 11. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Aterosklerotična bolezen ledvičnih arterij
  [Atherosclerotic renal artery disease]
  2003
 12. Triller Ciril; Smrke Dragica; Parač Zlatko
  Diabetično stopalo - kirurško zdravljenje
  [Diabetic foot - surgical treatment]
  2003
 13. Ključevšek Tomaž
  Podkolenska perkutana transluminalna angioplastika
  [Infrapopliteal percutaneous transluminal angioplasty]
  2003
 14. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Preprečevanje možganskih ishemičnih dogodkov pri bolnikih s karotidno boleznijo
  [Prevention of ischemic brain events in patients with carotid disease]
  2003
 15. Okrajšek Renata; Kapš Rafael; Starič Srečko; Ožek Branka; Gorjup Boštjan; Gregorič Branko; Toplišek Janez; Gradecki Iztok
  Prevoz bolnikov na primarno PTKA iz Splošne bolnišnice Novo mesto v Ljubljano
  [Transport of patients for primary PTCA from General hospital Novo mesto to Ljubljana]
  2003
 16. Miloševič Zoran; Žvan Bojana; Zaletel Marjan; Šurlan Miloš
  Cerebral hyperperfusion syndrome after carotid angioplasty
  [Sindrom hiperperfuzije možganov po karotidni angioplastiki]
  2002
 17. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev ledvičnih arterij pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Renal artery stenosis in patients with diabetes]
  2001
 18. Kaplan-Pavlovčič S; Obrez I; Luzar S
  Zdravljenje renovaskularne hipertenzije s perkutano transluminalno angioplastiko renalnih arterij
  1984
 19. Kaplan-Pavlovčič S
  Prognostični pomen kliničnih faktorjev za zdravljenje renovaskularne hipertenzije s perkutano transluminalno angioplastiko renalnih arterij
  1984
 20. Remškar Mojca; Kranjec Igor; Horvat Matija; Noč Marko
  Pojav zadržanega pretoka pri bolniku z akutnim miokardnim infarktom
  ["No reflow" phenomenon in a patient with acute myocardial infarction]
  2000
 21. Bračič K; Gregorič A; Miksič K; Matela J
  Renovaskularna hipertenzija pri otrocih - diagnostični postopek, možnosti in zapleti zdravljenja. Prikaz 3 primerov v letih 1997-2000
  [Rrenovascular hypertension in children - diagnostic evaluation, management and complicationes of the treatment. A review of 3 cases in years 1997-2000]
  2000
 22. Starc Radovan
  Primarna koronarna angioplastika - mehanični način odpiranja zaprtih venčnih arterij pri akutnem srčnem infarktu
  [Primary coronary angioplasty - mechanical recanalization of the infarct-related coronary artery in acute myocardinal infarction]
  1999
 23. Pust Borut
  Perkutana transluminalna koronarna angioplastika v luči EBM (evidence based medicine)
  [Percutaneous transluminal coronary angioplasty as seen in the context of evidence based medicine]
  1999
 24. Cijan Andrej
  Prirojene arteriovenske koronarne fistule
  [Congenital coronary artery fistulae]
  1999
 25. Miksić Kazimir; Flis Vojko; Pavlović Milan; Tetičkovič Erih
  Karotidna endarterektomija - dvajsetletne izkušnje
  [Carotid endaretectomy: a twenty-year experience]
  1999
 26. Starc Rado; Podbregar Matej; Bunc Matjaž
  Zdravljenje atrijske fibrilacije s koronarno angioplastiko
  [Atrial fibrillation conversion to sinus rhythm after primary angioplasty]
  1999
 27. Klančar Janez; Ključevšek Tomaž; Kunst Tomaž; Berden Pavel; Šurlan Miloš
  Opornice v veni subklaviji in venski strani dializnega šanta
  [Endovascular stents in the subclavian vein and in the venous side of hemodyalisis shunts]
  1999
 28. Pavčnik Dušan
  Endovaslular stents and stent-grafts: their development and current status
  [Razvoj endovaskularnih opornic in protez]
  1999
 29. Kaplan-Pavlovčič S
  Rezultati zdravljenja renovaskularne hipertenzije in ishemične bolezni ledvic s perkutano transluminalno renalno angioplastiko
  1994
 30. Knific J; Berden P; Klančar J; Šurlan M; Pavčnik D
  Uspešnost zdravljenja sprememb na femoro-poplitealnih in golenskih arterijah s perkutano transluminalno angioplastiko
  1994
 31. Kaplan-Pavlovčič S
  Zdravljenje renovaskularne hipertenzije s perkutano transluminalno angioplastiko ledvičnih arterij
  1994
 32. Kaplan-Pavlovčič S
  Zdravljenje renovaskularne hipertenzije s perkutano transluminalno angioplastiko ledvičnih arterij
  [Percutaneous transluminal angioplasty of renal arteries in treatment of renovascular hypertension]
  1991


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko