biomedicina slovenica


angiotensin-converting : 196

 1. Canepa Marco; Straburzynska-Migaj Ewa; Drozdz Jaroslaw; Garcia Pinilla Jose Manue; Nyolczas Noemi; Temporelli Pier Luigi; Mebazaa Alexandre; Lainščak Mitja; Laroche Cécile; Maggioni Aldo P.
  Characteristics, treatments and 1-year prognosis of hospitalized and ambulatory heart failure patients with chronic obstructive pulmonary disease in the European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry
  2018
 2. Štuhec Matej; Keuschler Jan; Serra-Mestres Jordi; Isetta M.
  Effects of different antihypertensive medication groups on cognitive function in older patients
  2017
 3. Kotseva Kornelia; Wood David; De Bacquer Dirk; De Backer Guy; Rydén Lars; Jennings Catriona S.; Gyberg Viveca; Amouyel Philippe; Bruthans Jan; Fras Zlatko
  EUROASPIRE IV
  2016
 4. Šeruga Maja; Makuc Jana; Završnik Matej; Cilenšek Ines; Ekart Robert; Petrovič Danijel
  Polymorphism of angiotensin-converting enzyme (rs4340) and diabetic nephropathy in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
  2016
 5. Ristić Smiljana; Starčević-Čizmarević Nada; Lavtar Polona; Lovrečić Luca; Perković Olivio; Sepčić Juraj; Šega Saša; Kapović Miljenko; Peterlin Borut
  Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism and interferon-[beta] treatment response in multiple sclerosis patients
  2017
 6. Cafuta Maček Eva; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Pogostost, patogeneza in dejavniki tveganja za nastanek angiodema ob prejemanju zaviralcev angiotenzinove konvertaze
  2015
 7. Merlo Sebastjan; Novák J; Tkáčová N; Nikolajević-Starčević Jovana; Šantl-Letonja Marija; Makuc Jana; Cokan Vujkovac Andreja; Letonja Jaušovec Lidija; Bregar Dejan; Zorc Marjeta; Rojko Maksimiljana; Mankoč Ramuš Sara; Kruzliak Peter; Petrovič Danijel
  Association of the ACE rs4646994 and rs4341 polymorphisms with the progression of carotid atherosclerosis in Slovenian patients with type 2 diabetes mellitus
  2015
 8. Rupnik Erik; Kariž Stojan; Iglič Črtomir; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Življenje ogrožajoči angioedem po zaviralcu angiotenzinove konvertaze - prikaz dveh primerov
  [Life-threatening angioedema induced by angiotensin-converting enzyme inhibitor - two case reports]
  2015
 9. Pal Marjetka; Ferk Polonca
  Interakcije zdravil z zaviralci angiotenzinske konvertaze
  [Drug interactions with angiotensin-converting enzyme inhibitors]
  2012
 10. Janić Miodrag; Lunder Mojca; Šabovič Mišo
  Arterial stiffness and cardiovascular therapy
  2014
 11. Klupka-Sarić Inge; Peterlin Borut; Lovrečić Luca; Sinanović Osman; Vidović Mirjana; Sehanović Aida; Starčević-Čizmarević Nada; Sepčić Juraj; Kapović Miljenko; Ristić Smiljana
  Angiotensin-Converting Enzyme Gene Polymorphism in Patients with Multiple Sclerosis from Bosnia and Herzegovina
  2011
 12. Tomasik Tomasz; Windak Adam; Jozwiak Jacek; Oleszczyk Marek; Seifert Bohumil; Kersnik Janko; Kryj-Radziszewska Elzbieta
  Treatment of hypertension in central and eastern European countries: self-reported practice of primary care physicians
  2012
 13. Trobec Katja; von Haehling Stephan; Anker Stefan D; Lainščak Mitja
  Growth hormone, insulin-like growth factor 1, and insulin signaling-a pharmacological target in body wasting and cachexia
  2011
 14. Springer Jochen; Lainščak Mitja; Salobir Barbara; Lang Irene M
  Treatment of pulmonary hypertension: bench to bedside
  2011
 15. Bevc Sebastjan
  Aldosteron, zaviralci aldosteronskih receptorjev in kronična ledvična bolezen
  [Aldosterone, aldosterone receptor blockers and chronic kidney disease]
  2011
 16. Camm AJ; Kirchhof P; Lip GY; Zupan I
  Guidelines for the management of atrial fibrillation: the task force for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC)
  2010
 17. Štimac Danijela; Polić-Vižintin Marina; Škes Marija; Cattunar Albert; Cerović Robert; Stojanović Dražen
  Utilization of cardiovascular drugs in Zagreb 2001-2005
  2010
 18. Vrtovec Bojan; Poglajen Gregor
  Sodobni načini zdravljenja srčnega popuščanja
  [Modern treatment methods for heart failure]
  2011
 19. Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Zupančič Mirjana; Rylander Ragnar
  Antifungal medication is efficient in the treatment of sarcoidosis
  2011
 20. Sinkovič Andreja
  Age-related short-term effect of ramipril on N-terminal pro-brain natriuretic peptide and markers of hemostasis in patients after acute myocardial infarction
  2010
 21. Zupan Igor; Lipar Luka
  Doseganje ciljne srčne frekvence, antiishemična učinkovitost in prenašanje zdravila ivabradin pri bolnikih s stabilno angino pektoris (raziskava OPTIMAL 60)
  [Target heart rate achievement, antiishemic drug efficacy and tolerability of ivabradin in patients with stable angina pectoris (OPTIMAL 60 study)]
  2010
 22. Zajc Milita; Zupan Anton; Bunc Matjaž
  Prizadetost srca pri mišičnih in živčno-mišičnih obolenjih
  [Cardiac involvement in muscle and neuromuscular disorders]
  2010
 23. Sinkovič Andreja
  Bolnik z akutnim miokardnim infarktom - ukrepi ob akutnem dogodku in ukrepanje v bolnišnici
  2010
 24. Šušteršič Miha; Bunc Matjaž
  Nova spoznanja o reninsko-angiotenzinskemu sistemu s poudarkom na (pro)reninu in (pro)reninskem receptorju ter možnostih njune zavore
  [New knowledge of renin-anginotensin-aldosterone system with emphasis on (pro)renin, (pro)renin receptor and possibilities of their blockade]
  2009
 25. Marinšek Martin; Sinkovič Andreja
  A randomized trial comparing the effect of ramipril and losartan in survivors of ST-elevation myocardial infarction
  2009
 26. Lainščak Mitja; Coletta Alison P; Sherwi Nasser; Cleland John G
  Clinical trials update from the Heart failure society of America meeting 2009: FAST, IMPROVE-HF, COACH galectin-3 substudy, HF-ACTION nuclear substudy, DAD-HF, and MARVEL-1
  2009
 27. Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Simčič Saša; Wraber Branka; Zupančič Mirjana; Rylander Ragnar
  Chitotriosidase activity in sarcoidosis and some other pulmonary diseases
  2009
 28. Magdič Jožef
  Pleotropni učinki zdravil v preventivi možganskožilnih bolezni
  [Pleiotrophic effects of drugs used for stroke prevention]
  2009
 29. Bombek Mirko
  Ali z izbiro antihipertenzivnega zdravljenja lahko upočasnimo razvoj srčnožilnih bolezni in njihovih posledic?
  [Are we able to slow down the progress of cardiovascular diseases and their fatal events with proper choice of antihipertensive treatment?]
  2009
 30. Šušteršič Miha; Bunc Matjaž
  Nova spoznanja o reninsko-angiotenzisko-aldosteronskem sistemu in nove strategije njegove zavore
  [New knowledge of renin-angiotensin-aldosterone system and new strategies of its blockade]
  2008
 31. von Haehling Stephan; Lainščak Mitja; Springer Jochen; Anker Stefan D
  Cardiac cachexia: a systematic overview
  2008
 32. Poredoš P; Jeiovnik MK
  Does the preventive effect of different drugs depend on location of the atherosclerotic process?
  2008
 33. Dzurenkova D; Hruškovičova H; Kovacs L
  Association between athletic performance and insertion/deletion polymorphism of the gene for angiotensin-converting enzyme
  2002
 34. Salobir B; Medica I; Terčelj M; Kastrin A; Šabovič M; Peterlin B
  Association of angiotensin-converting enzyme/DD genotype with sarcoidosis susceptibility in Slovenian patients
  2007
 35. Lainščak Mitja; Cleland John GF; Lenzen Mattie J; Keber Irena; Goode Kevin; Follath Ferenc; Komajda Michel; Swedberg Karl
  Nonpharmacologic measures and drug compliance in patients with heart failure: data from the EuroHeart failure survey
  2007
 36. Virant Mojca
  Vpliv izbranih zaviralcev angiotenzinskega sistema na poškodbe hipoksije-reoksigenacije izolirane prašičje koronarne arterije
  2006
 37. Vrtovec Bojan
  Zdravljenje z zdravili po prebolelem miokardnem infarktu
  2007
 38. Šabovič Mišo
  Pomen zaviralcev angiotenzinske konvertaze pri zdravljenju ishemične bolezni srca
  [The role of ACE inhibitors in the treatment of coronary artery disease]
  2007
 39. Blinc A; Poredoš P
  Pharmacological prevention of atherothrombotic events in patients with peripheral arterial disease
  2007
 40. Lainščak Mitja; Cleland John GF; Lenzen Mattie J; Follath Ferenc; Komajda Michel; Swedberg Karl
  International variations in the treatment and co-morbidity of left ventricular systolic dysfunction: data from the EuroHeart failure survey
  2007
 41. Kolšek Borut
  Neželeni učinki zdravil, ki delujejo na os renin-angiotenzin-aldosteron
  2006
 42. Lovrečić L; Ristić S; Starcević-Čizmarević N; Jazbec ; Sepcić J; Kapović M; Peterlin B
  Angiotensin-converting enzyme I/D gene polymorphism and risk of multiple sclerosis
  2006
 43. Keber Irena
  Pomen antagonistov aldosterona pri zdravljenju kroničnega srčnega popuščanja
  2006
 44. Medica Igor; Kastrin Andrej; Peterlin Borut
  Genetic polymorphisms in vasoactive genes and preeclampsia: a meta-analysis
  2007
 45. Gužič-Salobir Barbara
  Pomen renin-angiotenzinskega sistema pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  [The meaning of renin-angiotensin system with patients who have heart failure]
  2006
 46. Keber Irena
  Posodobljene evropske smernice za obravnavo kroničnega srčnega popuščanja - kaj je novega pri farmakološkem zdravljenju
  [The updated European guidelines for the treatment of chronical heart failure - what is new in pharmacological treatment]
  2006
 47. Jug Borut; Šebeštjen Miran; Šabovič Mišo; Keber Irena
  Clopidogrel is associated with a lesser increase in NT-proBNP when compared to aspirin in patients with ischemic heart failure
  2006
 48. Eržen Barbara; Gradišek Primož; Poredoš Pavel; Šabovič Mišo
  Treatment of essential arterial hypertension with enalapril does not result in normalization of endothelial dysfunction of the conduit arteries
  2006
 49. Lipnik-Štangelj Metoda
  Farmakološko zdravljenje arterijske hipertenzije
  2006
 50. Ferjan Mateja; Goličnik Alenka
  Vpliv aktivacije vnetnega odgovora na anemijo pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  2005
 51. Klemenc Matjaž
  Zdravljenje bolnika s stabilno angino pektoris z inhibitorji angiotenzinske konvertaze in zaviralci receptorjev za angiotenzin II
  2006
 52. Poredoš P
  Prevention of different atherosclerotic diseases: does the effect of preventive measures depend on location of the atherosclerotic process?
  2006
 53. Terzić Rifet; Letonja Mitja; Terzić Ibrahim; Šehić Amela; Merić Muharem; Teran Nataša
  Insertion/deletion polymorphism of angiotensin-converting enzyme gene - risk factor for coronary artery disease in the Tuzla region population (Bosnia and Herzegovina)
  [Insercijski/delecijski polimorfizam u genu angiotenzin konvertirajučeg enzima (ACE) - čimbenik rizika bolesti koronarnih arterija u stanovništvu Tuzlanske regije (Bosna i Herzegovina)]
  2003
 54. Černe Andreja; Kranjec Igor; Peterlin Borut
  Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and acute coronary syndrome
  [Polimorfizmi gena za encim angiotenzinsko konvertazo pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom]
  2005
 55. Bren Andrej; Kandus Aljoša
  Our experience with epoetins in treating renal anemia
  2005
 56. Pajek Jernej; Bučar-Pajek Maja; Grego Katarina; Guček Andrej; Bevc Sebastjan; Ekart Robert; Vujkovac Bojan; Golob-Kosmina Polona; Kandus Aljoša; Bren Andrej F
  Epoetin responsiveness in peritoneal dialysis patients: a multi-center Slovenian study
  2005
 57. Šebeštjen Miran
  Zdravljenje bolnika s srčnim popuščanjem
  2004
 58. Osolnik Katarina
  Interakcije zdravil pri bolnikih z alergijskimi boleznimi in astmo
  2005
 59. Eržen Barbara; Gradišek Primož
  Spremembe žilne stene in sestave krvi pri arterijski hipertenziji
  1995
 60. Vujkovac Bojan; Cokan Andreja; Verovnik Franc; Šabovič Mišo; Benko Davorin
  Effect of angiotensin-converting enzyme inhibitors on proteinuria in patients with fabry disease treated with enzyme replacement therapy
  2005
 61. Kranjec Igor
  Dolgoročna uporaba zaviralcev angiotenzinske konvertaze (ACE) pri bolnikih s koronarno aterosklerozo
  2005
 62. Fras Zlatko; Jug Borut
  Kakovost zgodnje sekundarnopreventivne oskrbe bolnikov po srčnem infarktu v nekaterih slovenskih bolnišnicah
  [Quality of early secondary prevention care after acute myocardial infarction in some of the Slovene hospitals]
  2005
 63. Možina Martin; Jamšek Marija; Šarc Lucija; Grenc Damjan; Brvar Miran
  Zastrupitve
  2005
 64. Cerk Kristina
  Hiperkaliemija pri zdravljenju srčnega popuščanja
  2004
 65. Marčun-Varda N; Peterlin B; Umek-Bradač S; Gregorič A
  Carotid artery intima-media thickness and angiotensin-converting enzyme gene polymorphism in the offspring of parents with premature stroke
  2005
 66. Vašku V; Vašku JA; Pavkova-Goldbergova M; Vašku A
  Association of variants in angiotensin-converting enzyme and endothelin-1 genes with phototherapy in cutaneous T-cell lymphoma
  2004
 67. Dobovišek Jurij
  Zdravljenje hipertenzijske hipertrofije levega prekata
  2004
 68. Kolšek Borut; Klemenc Matjaž
  Nadzor hipertenzije pri srčni odpovedi
  2004
 69. Kolšek Borut
  Nadzor hipertenzije pri ishemični bolezni srca
  2004
 70. Žemva Aleš
  Pregled antihipertenzijskih zdravil
  2004
 71. Dobovišek Jurij
  Terapevtski pristop k hipertenziji
  2004
 72. Lainščak Mitja
  Implementation of guidelines for management of heart failure in heart failure clinic: effects beyond pharmacological treatment
  2004
 73. Accetto Rok
  Izbira antihipertenzijskega zdravila
  2004
 74. Kržišnik-Zorman Simona
  Koronarna bolezen pri starostnikih - zdravljenje bolnikov z akutnim miokardnim infarktom
  [Coronary disease in elderly patients - management of patients with acute myocardial infarction]
  2004
 75. Žemva Aleš
  Klinične in farmakološke značilnosti zdravil za zniževanje krvnega tlaka
  2004
 76. Keber Irena
  Srčno popuščanje pri starih
  2004
 77. Keber Irena; Jug Borut; Šebeštjen Miran
  Dispneja in srčno popuščanje
  2004
 78. Šabovič Mišo
  Zmanjšanje oksidativnega stresa v arterijski steni: (nova) možnost za preprečevanje in zdravljenje ateroskleroze
  2004
 79. Dobovišek Jurij
  Zdravljenje arterijske hipertenzije pri bolnikih z ledvično odpovedjo
  2004
 80. Ružič-Medvešček Nadja
  Arterijska hipertenzija in srčno popuščanje
  2004
 81. Vodopivec-Jamšek Vlasta
  Vodenje bolnika po srčnem infarktu pri posebnih skupinah bolnikov
  2004
 82. Dobovišek Jurij
  Izbira zdravila in najbolj racionalne kombinacije zdravil za zdravljenje arterijske hipertenzije
  2004
 83. Vodopivec-Jamšek Vlasta
  Prikaz smernic za obravnavo bolnikov po akutnem srčnem infarktu v družinski medicini
  [Guidelines for management of patients following myocardial infarction in family medicine]
  2004
 84. Šabovič Mišo
  Novi podatki o vplivu ACE-inhibitorjev na upočasnitev ateroskleroze
  [New data on the effect of ACE inhibitors on retarding atherosclerosis]
  2004
 85. Alderman Michael H
  Študija INVEST: ameriški komentar
  [The return on INVEST]
  2004
 86. McGill Henry C; McMahan C Alex
  Pričeti prej, da bi preprečili bolezen srca: ameriški komentar
  [Starting earlier to prevent heart disease]
  2004
 87. Pepine Carl J; Handberg Eileen M; Cooper-DeHoff Rhonda M; Marks Ronald G; Kowey Peter; Messerly Franz H; Manzia Giuseppe; Cangiano Jose L; Garcia-Barreto David; Keltai Matyas
  Zdravljenje hipertenzije s kalcijevimi antagonisti v primerjavi z nekalcijevimi antagonisti pri bolnikih s koronarno boleznijo: študija International verapamil trandolapril (INVEST): randomizirana nadzorovana raziskava
  [A calcium antagonist vs a non-calcium antagonist hypertension treatment strategy for patients with coronary artery disease. The International verapamil - trandolapril study (INVEST): a randomized controlled trial]
  2004
 88. Modrijančič Mojca; Drinovec Jože; Mrhar Aleš
  Some pharmacoeconomic aspects of congestive heart failure in Slovenia
  [Nekateri farmakoekonomski vidiki srčnega popuščanja v Sloveniji]
  2004
 89. Osolnik Katarina
  Interakcije zdravil pri bolnikih z alergijskimi boleznimi in astmo
  2004
 90. Kenda Miran F; Šebeštjen Miran
  Pharmacological approach for the prevention of sudden death in patients with congestive heart failure
  2004
 91. Kenda Miran F
  Nenadna srčna smrt - obseg problema
  2003
 92. Chobanian Aram V; Bakris George L; Black Henry R; Cushman William C; Green Lee A; Izzo Joseph L; Jones Daniel W; Materson Barry J; Oparil Suzanne; Wright Jackson T
  Sedmo poročilo državnega odbora za preprečevanje, odkrivanje, proučevanje in zdravljenje visokega krvnega tlaka: poročilo JNC 7
  [The seventh report of the Joint national committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressure. The JNC report 7]
  2003
 93. Ružič-Medvešček Nadja
  Praktični napotki za zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem zaradi okrnjenega sistoličnega delovanja
  [Practical guidelines for the therapy of patients with chronic heart failure due to systolic disfunction]
  2002
 94. Furberg Curt D; Wright Jackson T; Davis Barry R; Cutler Jeffrey A; Alderman Michael; Black Henry; Cushman William; Grimm Richard; Haywood Julian; Leenen Frans
  Vodilni izidi hipertenzije pri bolnikih z velikim tveganjem, ki so bili zdravljeni z zaviralci encima angiotenzinske konvertaze ali zaviralci kalcijevih kanalčkov v primerjavi z diuretiki: študija ALLHAT (the antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attavk trial)
  [Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic (ALLHAT)]
  2003
 95. Žemva Aleš
  Ali študija ALLHAT pojasnjuje, katero je prvo zdravilo za hipertenzijo?
  2003
 96. Kveder Radoslav
  Therapy-resistant focal and segmental glomerulosclerosis
  2003
 97. Lainščak Mitja; Korošec Bojan
  Uporaba zdravil in kakovost življenja bolnikov v ambulanti za srčno popuščanje
  [Use of drugs and patient's quality of life in heart failure clinic]
  2003
 98. Lainščak Mitja; Horvat Alojz; Keber Irena
  The management of patients with heart failure in a Slovenian community hospital: what has changed between 1997 and 2000?
  2003
 99. Globočnik-Petrovič Mojca; Hawlina Marko; Peterlin Borut; Petrovič Daniel
  Insertion/deletion plasminogen activator inhibitor 1 and insertion/deletion angiotensin-converting enzyme gene polymorphisms in diabetic retinopathy in type 2 diabetes
  2003
 100. Bombek Mirko; Kanič Vojko
  Ambulantno zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja
  2002

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko