biomedicina slovenica


angiotensin-converting- : 2

  1. Merlo Sebastjan; Novák J; Tkáčová N; Nikolajević-Starčević Jovana; Šantl-Letonja Marija; Makuc Jana; Cokan Vujkovac Andreja; Letonja Jaušovec Lidija; Bregar Dejan; Zorc Marjeta; Rojko Maksimiljana; Mankoč Ramuš Sara; Kruzliak Peter; Petrovič Danijel
    Association of the ACE rs4646994 and rs4341 polymorphisms with the progression of carotid atherosclerosis in Slovenian patients with type 2 diabetes mellitus
    2015
  2. Kotseva K; Wood D; De Backer G; De Bacquer D; Turk J; Keber I; Marn K; Salapura V; Škof E; Špan M
    Clinical reality of coronary prevention guidelines: a comparison of EUROASPIRE I and II in nine countries
    2001


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko