biomedicina slovenica


angiotensinogen : 14

 1. Makuc Jana; Šeruga Maja; Završnik Matej; Cilenšek Ines; Petrovič Danijel
  Angiotensinogen (AGT) gene missense polymorphisms (rs699 and rs4762) and diabetic nephropathy in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
  2017
 2. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Zagradišnik Boris; Gregorič Alojz
  Genetic di[s]position for essential hypertension in children of mothers with preeclampsia
  2007
 3. Glavnik N; Petrovič D
  M235T polymorphism of the angiotensinogen gene and insertion/deletion polymorphism of the angiotensin-1 converting enzyme gene in essential arterial hypertension in caucasians
  2007
 4. Medica Igor; Kastrin Andrej; Peterlin Borut
  Genetic polymorphisms in vasoactive genes and preeclampsia: a meta-analysis
  2007
 5. Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Pharmacogenomic considerations of the insertion/deletion gene polymorphism of the angiotensin I-converting enzyme and coronary artery disease
  2004
 6. Petrovič Danijel; Bidovec Matjaž; Peterlin Borut
  Gene polymorphisms of the renin-angiotensin-aldosterone system and essential arterial hypertension in childhood
  2002
 7. Gregorič Alojz; Bračič Katarina
  Klinička genetika hipertenzije
  [Clinical genetics of hypertension]
  2000
 8. Petrovič Danijel; Zorc Marjeta; Kanič Vojko; Peterlin Borut
  Interaction between gene polymorphisms of renin-angiotensin system and metabolic risk factors in premature myocardial infarction
  2001
 9. Bidovec Matjaž
  Povezava med polimorfizmom gena za angiotenzinsko konvertazo, za angiotenzinogen in za atrijski natriuretični faktor ter esencialno arterijsko hipertenzijo pri mladostnikih
  2001
 10. Petrovič D; Peterlin B
  Genetic factors and coronary artery disease
  2000
 11. Gregorič A; Bračič K
  Klinična genetika hipertenzije
  [Clinical genetics of hypertension]
  2000
 12. Petrovič Danijel
  Molekularnogenetska analiza družinske hiperholesterolemije in koronarne bolezni
  [Molecular genetic analysis of familial hypercholesterolemia and coronary artery disease]
  1999
 13. Petrovič Danijel; Zorc M; Keber I; Peterlin B
  Angiotensin I-converting enzyme gene polymorphism and angiotensinogen gene polymorphism - possible risk factors for premature coronary artery disease in Slovenia
  1998
 14. Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Genetic polymorphism and coronary artery disease
  1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko