biomedicina slovenica


angiotenzin : 98

 1. Jelenc Marjetka; Gabrovec Branko; Kostnapfel Rihtar Tatja
  Poraba zdravil pri slovenskih starostnikih v letu 2016
  [The consumption of medicines in the elderly in Slovenia in 2016]
  2017
 2. Makuc Jana; Šeruga Maja; Završnik Matej; Cilenšek Ines; Petrovič Danijel
  Angiotensinogen (AGT) gene missense polymorphisms (rs699 and rs4762) and diabetic nephropathy in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
  2017
 3. Šeruga Maja; Makuc Jana; Završnik Matej; Cilenšek Ines; Ekart Robert; Petrovič Danijel
  Polymorphism of angiotensin-converting enzyme (rs4340) and diabetic nephropathy in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
  2016
 4. Janić Miodrag; Šabovič Mišo; Drevenšek Gorazd
  Pleiotropni učinki nizkih odmerkov zaviralcev sistema renin-angiotenzin in statinov na arterijsko steno
  2016
 5. Cafuta Maček Eva; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Pogostost, patogeneza in dejavniki tveganja za nastanek angiodema ob prejemanju zaviralcev angiotenzinove konvertaze
  2015
 6. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Zagradišnik Boris; Gregorič Alojz
  Genetic di[s]position for essential hypertension in children of mothers with preeclampsia
  2007
 7. Janež Andrej
  Antidiabetogenost inhibitorjev sistema renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)
  2007
 8. Rupnik Erik; Kariž Stojan; Iglič Črtomir; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Življenje ogrožajoči angioedem po zaviralcu angiotenzinove konvertaze - prikaz dveh primerov
  [Life-threatening angioedema induced by angiotensin-converting enzyme inhibitor - two case reports]
  2015
 9. Dobravc Verbič Matej
  Klinični primer bolnika z akutno ledvično odpovedjo po jemanju nesteroidnih protivnetnih zdravil v kombinaciji z diuretikom in zaviralcem angiotenzinske konvertaze
  2014
 10. Hodošček-Majc Lea; Lainščak Mitja
  Heart failure pharmacotherapy guideline implementation and survival of patients in a community hospital
  [Udejanjanje smernic za zdravljenje srčnega popuščanja in preživetje bolnikov v regijski bolnišnici]
  2014
 11. Pal Marjetka; Ferk Polonca
  Interakcije zdravil z zaviralci angiotenzinske konvertaze
  [Drug interactions with angiotensin-converting enzyme inhibitors]
  2012
 12. Vukan Valerija
  Arterijska hipertenzija
  [Arterial hypertension]
  2013
 13. Lunder Mojca; Drevenšek Gorazd; Šabovič Mišo
  Zaščitni pleiotropni učinki nizkih odmerkov statinov in zaviralcev sistema renin-angiotenzin na delovanje srčno-žilnega sistema
  2012
 14. Trošt Rupnik Alijana; Pajek Jernej; Guček Andrej; Osredkar Joško; Bren Andrej; Lindič Jelka
  #The #influence of RAAS-blocking drugs on peritoneal membrane in peritoneal dialysis patients
  2012
 15. Šušteršič Miha; Bunc Matjaž
  Nevarnosti zdravljenja z zaviralci reninsko-angiotenzinskega-aldosteronskega sistema (RAAS) ob upoštevanju smernic za zdravljenje srčnega popuščanja in ustrezno ukrepanje
  2013
 16. Kenda Miran F
  Pleotropni učinki inhibitorjev angiotenzinske konvertaze
  2010
 17. Hojs Radovan
  Zavora renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema (RAAS) - več kot le zdravljenje hipertenzije?
  [Renin angiotensin aldosterone system (RAAS) blockade - more than antihypertensive treatment?]
  2010
 18. Šušteršič Miha; Bunc Matjaž
  Nova spoznanja o reninsko-angiotenzinskemu sistemu s poudarkom na (pro)reninu in (pro)reninskem receptorju ter možnostih njune zavore
  [New knowledge of renin-anginotensin-aldosterone system with emphasis on (pro)renin, (pro)renin receptor and possibilities of their blockade]
  2009
 19. Hojs Radovan
  Zdravljenje hipertenzije pri ledvičnih bolnikih - teorija in praksa
  [Treatment of hypertension in renal patients - theory and practise]
  2009
 20. Magdič Jožef
  Pleotropni učinki zdravil v preventivi možganskožilnih bolezni
  [Pleiotrophic effects of drugs used for stroke prevention]
  2009
 21. Bajuk-Studen Katica; Preželj Janez; Kocjan Tomaž; Pfeifer Marija
  Mehanizmi srčno-žilne orgroženosti žensk s sindormom policističnih ovarijev
  [Mechanisms of cardiovascular disease risks in women with polycystic ovary syndrome]
  2009
 22. Bidovec M; Peterlin M; Petrovič D
  Geni za renin-angiotenzinski sistem (za angiotenzinogen, angiotenzinsko konvertazo, AT1) in natriuretični faktor pri otrocih z esencialno arterijsko hipertenzijo
  2008
 23. Bombek Mirko
  Od hipertenzije do srčnega popuščanja - pomen dvojne zavore renin-angiotenzinskega sistema
  2008
 24. Hruškovičova H; Dzurenkova D; Timkaničova B; Bohuš B; Marček T; Kovacs L; Šelingerova M
  I/D polymorfizmus genu pre angiotenzin konvertujuci enzym u bežcov maratonu
  2003
 25. Hruškovičova Helen; Dzurenkova Dagmar; Jančovičova Katarina; Kovacs Laszlo
  Asociacia medzi vytrvalostnym vykonom a inzerčno-delečnym polymorfizmom genu pre angiotenzin konvertujuci enzym
  2003
 26. Jakopin Eva; Pečovnik-Balon Breda; Ekart Robert; Ferluga Dušan
  Multiple arterijske tromboze pri bolniku z membranskim glomerulonefritisom
  [Multiple arterial thrombosis in patient with membranous glomerulonephritis]
  2008
 27. Hruškovičova Helena; Dzurenkova Dagmar; Timkaničova Beata; Bohuš Branislav; Marček Tibor; Kovacs Laszlo; Šelingerova Mariana
  I/D polymorfizmus genu pre angiotenzin konvertujuci enzym u bežcov maratonu
  2005
 28. Bombek Mirko
  Zaviralci angiotenzina II pri zdravljenju kroničnega srčnega popuščanja - dokazane koristi in morebitni ugodni učinki
  2007
 29. Petek-Šter Marija; Švab Igor
  Nadzor krvnega tlaka pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo v Sloveniji
  [Blood pressure control in patients with arterial hypertension in Slovenia]
  2007
 30. Virant Mojca
  Vpliv izbranih zaviralcev angiotenzinskega sistema na poškodbe hipoksije-reoksigenacije izolirane prašičje koronarne arterije
  2006
 31. Šabovič Mišo
  Pomen zaviralcev angiotenzinske konvertaze pri zdravljenju ishemične bolezni srca
  [The role of ACE inhibitors in the treatment of coronary artery disease]
  2007
 32. Kenda Miran F
  Pomen zavore renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema
  2004
 33. Ferjan Mateja; Goličnik Alenka
  Vpliv aktivacije vnetnega odgovora na anemijo pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  [Effect of activation of inflammatory response to anemia in patients with congesive heart failure]
  2006
 34. Kolšek Borut
  Neželeni učinki zdravil, ki delujejo na os renin-angiotenzin-aldosteron
  2006
 35. Žemva Aleš; Benca Maja
  From endothelial dysfunction to hypertension
  [Od endotelijske disfunkcije do hipertenzije]
  2006
 36. Lainščak Mitja; Keber Irena
  Primary care physicians beliefs concerning heart failure management: results of a cross-sectional survey
  [Prepričanja zdravnikov na primarni ravni o obravnavi srčnega popuščanja: rezultati presečne raziskave]
  2006
 37. Gužič-Salobir Barbara
  Pomen renin-angiotenzinskega sistema pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  [The meaning of renin-angiotensin system with patients who have heart failure]
  2006
 38. Nohria Anju; Lewis Eldrin; Warner-Stevenson Lynne
  Zdravljenje napredovalega srčnega popuščanja
  [Medical management of advanced heart failure]
  2002
 39. Klemenc Matjaž
  Zdravljenje bolnika s stabilno angino pektoris z inhibitorji angiotenzinske konvertaze in zaviralci receptorjev za angiotenzin II
  2006
 40. Terzić Rifet; Letonja Mitja; Terzić Ibrahim; Šehić Amela; Merić Muharem; Teran Nataša
  Insertion/deletion polymorphism of angiotensin-converting enzyme gene - risk factor for coronary artery disease in the Tuzla region population (Bosnia and Herzegovina)
  [Insercijski/delecijski polimorfizam u genu angiotenzin konvertirajučeg enzima (ACE) - čimbenik rizika bolesti koronarnih arterija u stanovništvu Tuzlanske regije (Bosna i Herzegovina)]
  2003
 41. Letonja Mitja
  Vpliv genskih polimorfizmov na koronarno bolezen pri moških in ženskah
  [Influence of genetic polymorphisms on coronary artery disease in men and women]
  2005
 42. Černe Andreja; Kranjec Igor; Peterlin Borut
  Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and acute coronary syndrome
  [Polimorfizmi gena za encim angiotenzinsko konvertazo pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom]
  2005
 43. Pečar-Čad Silva
  Regijska poraba hipolipemikov v Sloveniji in trendi
  2003
 44. Kranjec Igor
  Dolgoročna uporaba zaviralcev angiotenzinske konvertaze (ACE) pri bolnikih s koronarno aterosklerozo
  2005
 45. Kržišnik-Zorman Simona
  Koronarna bolezen pri starostnikih - zdravljenje bolnikov z akutnim miokardnim infarktom
  [Coronary disease in elderly patients - management of patients with acute myocardial infarction]
  2004
 46. Žemva Aleš
  Klinične in farmakološke značilnosti zdravil za zniževanje krvnega tlaka
  2004
 47. Dobovišek Jurij
  Nadzor hipertenzije po smernicah: kdaj zdravila, izbira, prilagoditev bolniku
  2004
 48. Lainščak Mitja; Kerbev Mateja; Horvat Alojz; Benko Davorin; Klančnik-Gruden Maja; Keber Irena
  Rezultati raziskave "Euroheart failure" v Sloveniji: zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem
  2004
 49. Šabovič Mišo
  Novi podatki o vplivu ACE-inhibitorjev na upočasnitev ateroskleroze
  [New data on the effect of ACE inhibitors on retarding atherosclerosis]
  2004
 50. Puentmann Valentina
  Prispevek reaktivnih kisikovih spojin h kontrakciji človeških prevodnih arterij pod vplivom angiotenzina II
  [Contribution of reactive oxygen species to angiotensin II induced contraction of human conduit arteries]
  2003
 51. Kenda Miran F
  Zaviralci angiotenzinske konvertaze pri preprečevanju in zdravljenju ishemične bolezni srca
  2003
 52. Chobanian Aram V; Bakris George L; Black Henry R; Cushman William C; Green Lee A; Izzo Joseph L; Jones Daniel W; Materson Barry J; Oparil Suzanne; Wright Jackson T
  Sedmo poročilo državnega odbora za preprečevanje, odkrivanje, proučevanje in zdravljenje visokega krvnega tlaka: poročilo JNC 7
  [The seventh report of the Joint national committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressure. The JNC report 7]
  2003
 53. Ružič-Medvešček Nadja
  Praktični napotki za zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem zaradi okrnjenega sistoličnega delovanja
  [Practical guidelines for the therapy of patients with chronic heart failure due to systolic disfunction]
  2002
 54. Hafner Matjaž
  Ascites - priporočila za zdravljenje
  [Ascites - guidelines for treatment]
  2002
 55. Furberg Curt D; Wright Jackson T; Davis Barry R; Cutler Jeffrey A; Alderman Michael; Black Henry; Cushman William; Grimm Richard; Haywood Julian; Leenen Frans
  Vodilni izidi hipertenzije pri bolnikih z velikim tveganjem, ki so bili zdravljeni z zaviralci encima angiotenzinske konvertaze ali zaviralci kalcijevih kanalčkov v primerjavi z diuretiki: študija ALLHAT (the antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attavk trial)
  [Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic (ALLHAT)]
  2003
 56. Lainščak Mitja; Korošec Bojan
  Uporaba zdravil in kakovost življenja bolnikov v ambulanti za srčno popuščanje
  [Use of drugs and patient's quality of life in heart failure clinic]
  2003
 57. Keber Irena; Lainščak Mitja; Horvat Alojz; Dobovišek Jurij
  Obravnava bolnikov s srčnim popuščanjem v splošni in univerzitetni bolnišnici v letu 1997
  [Treatment of heart failure patients in university and general hospital in 1997]
  2003
 58. Brguljan-Hitij Jana; Marn-Pernat Andreja
  Klinične raziskave z zaviralci angiotenzinske konvertaze
  1999
 59. Accetto Rok
  Antagonisti angiotenzina II
  1999
 60. Koek Tanja; Hojs Radovan
  Antagonisti receptorjev za angiotenzin II in proteinurija
  [Angiotensin II receptor antagonists and proteinuria]
  2002
 61. Mazić U
  Novi pogledi na zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja pri otrocih in naše klinične izkušnje
  [The new understanding of the chronic heart failure treatment in children and our clinical experience]
  2000
 62. Massie Barry M; Armstrong Paul W; Cleland John GF; Horowitz John D; Pecker Milton; Poole-Wilson Philip A; Ryden Lars
  Toleranca velikih odmerkov zaviralcev angiotenzin-konvertirajočega encima pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem: rezultati študije ATLAS
  [(Toleration of high doses of angiotensin-converting enzyme inhibitors in patients with chronic heart failure. Result from the ATLAS trial)]
  2001
 63. Ahec Lidija
  Vloga medicinske sestre pri obravnavi hospitaliziranega bolnika s kroničnim srčnim popuščanjem
  [The role of the nurse in dealing with hospitalised patients suffering from chronic heart failure]
  2001
 64. Kržan Mojca; Salobir Barbara
  Neželeni učinki farmakoterapije srčnega popuščanja
  [Adverse effect in pharmacologic therapy of heart failure]
  2001
 65. Grm Marjana; Kersnik Janko; Muellner Sandra; Dežman Bojana; Ropret Marta; Kralj-Odar Alenka; Krivec-Skrt Lilijana; Pirih Damjana; Mubi Smiljan; Pogačnik Damijana; Merše Martina; Bertalanič Branka
  Bolnik s srčnim popuščanjem v družinski medicini - izsledki projekta MATRA
  [Chronic heart failure patient in family medicine - results of MATRA project]
  2001
 66. Bidovec Matjaž
  Povezava med polimorfizmom gena za angiotenzinsko konvertazo, za angiotenzinogen in za atrijski natriuretični faktor ter esencialno arterijsko hipertenzijo pri mladostnikih
  2001
 67. Kikelj Danijel
  Novi inhibitorji angiotenzinske konvertaze in antagonisti angiotenzina II
  [Novel ACE inhibitors and angiotensin II receptor antagonists]
  1999
 68. Skralovnik-Štern A; Vreča I; Bizjak M
  Pomen določanja serumskega angiotenzin-konverting encima (S-ACE) pri sarkoidozi
  1985
 69. Jezeršek P
  Pomen blokade encima, ki spreminja angiotenzin (ACE) pri opredeljevanju arterijske hipertenzije
  1984
 70. Hotujac L
  INTERAKCIJA SIMPATIčKOG žIVčANOG SISTEMA I RENINANGIOTENZIN SISTEMA U AKUTNOJ REGULACIJI KRVNOGA TLAKA
  1979
 71. Fuerst Jurij
  Analiza predpisovanja kardiovaskularnih zdravil v Sloveniji z mednarodno primerjavo
  [Analysis of cardiovascular drugs prescribing in Slovenia with an international comparison]
  2001
 72. Vrtačnik-Bokal E; Meden-Vrtovec H
  Policistični ovariji, renin-angiotenzinski sistem in zrelost oocitov
  2000
 73. Bonet Sara; Agusti Antonia; Arnau Josep M; Vidal Xavier; Diogene Eduard; Galve Enrique; Laporte Joan-Ramon
  Zaviralci receptorjev beta pri srčnem popuščanju: ugotavljanje koristnosti vazodilatatornih in nevazodilatatornih zdravil pri različnih značilnostih bolnikov: metaanaliza kliničnih študij
  [Beta-adrenergic blocking agents in heart failure benefits of vasodilating and nonvasoldilating agents according to patient's characterisctics: a meta-analysis of clinical trials]
  2000
 74. Žemva Aleš
  Kriterij za izbiro zdravila - zaviralci konvertaze in receptorjev angiotenzina II
  2000
 75. Lavre Simona; Keber Irena
  Presnovni kardiovaskularni sindrom
  [Metabolic cardiovascular syndrome]
  2000
 76. Hojs Radovan
  Antagonsti receptorjev za angiotenzin II in ledvice
  [Angiotensin II receptor antagonists and the kidneys]
  2000
 77. Kanič Vojko
  Antagonisti receptorjev angiotenzina II v kardiologiji
  [Angiotensin II receptor antagonists in cardiology]
  2000
 78. Gregorič A; Bračič K
  Klinična genetika hipertenzije
  [Clinical genetics of hypertension]
  2000
 79. Bosnić Dubravka; Harjaček Miroslav; Sertić Jadranka; Čikeš Nada; Sentić Mirna; Antić Branimir; Tambić-Bukovac Lana; Šćukanec-Špoljar Mira
  Angiotenzin converting enzyme (ACE) gene polymorphism and lupus nephritis
  1999
 80. Koek T; Ekart R; Dvoršak B; Hojs R
  Antagonisti receptorjev za angiotenzin II in proteinurija
  1999
 81. Marčun-Varda Nataša
  Polimorfizem gena za angiotenzinsko konvertazo (ACE I/D) kot srčnožilni dejavnik tveganja pri otrocih
  [Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism (ACE I/D) as cardiovascular risk factor in children]
  1999
 82. Rahman Mahboob; Smith Michael C
  Kronična ledvična odpoved: diagnostični terapevtski pristop
  [Chronic renal insufficiency]
  1999
 83. Fras Z
  Zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze in angiotenzinskih receptorjev ter nekaterimi drugimi kardiotropnimi zdravili v sekundarni preventivi po srčnem infarktu
  1998
 84. Peterlin Borut; Petrovič Danijel; Milanez Tomaž
  Pomen nekaterih genetskih polimorfizmov za razvoj ateroskleroze
  [The role of the genetic polymorphisms in the process of atherosclerosis]
  1998
 85. Žižek Bogomir
  Endotelijska disfunkcija in ateroskleroza
  [Endothelium dysfunction and atherosclerosis]
  1998
 86. Remškar Mojca; Ploj Tom; Pohar Bojan; Noč Marko; Horvat Matija
  Zdravljenje akutnega miokardnega infarkta
  [Treatment of acute myocardial infarction]
  1997
 87. Accetto Rok; Dobovišek Jurij
  Blokatorji angiotenzinskih receptorjev
  1997
 88. Eržen Barbara; Gradišek Primož
  Spremembe žilne stene in sestave krvi pri arterijski hipertenziji
  [Arterial hypertension - induced changes in blood vessels and blood structure]
  1996
 89. Poredoš Pavel
  Arterijska hipertenzija in mikrocirkulacija
  [Arterial hypertension and microcirculation]
  1996
 90. Rutar A; Pečar S
  Biosinteza angiotenzina II in njegovi receptorji kot mesto delovanja sodobnih hipotenzivnih učinkovin
  [Biosynthesis of the angiotensin II and angiotensin II receptors as a target for modern hypotensive active compounds]
  1995
 91. Možina M
  Neželeni učinki inhibitorjev konvertaze angiotenzina
  1994
 92. Dobovišek J
  Zaviralci angiotenzinske konvertaze v klinični praksi
  1993
 93. Drinovec J
  Ugoden vpliv inhibitorjev konvertirajočega encima angiotenzina II (ACE) pri kroničnih boleznih ledvic
  1991
 94. Karadaglić Ð; Ivanović I; Zečević R
  Aktivnost enzima konverzije angiotenzina u serumu obolelih od psorijaze
  [Serum angiotensin converting enzyme activity in psoriatic patients]
  1989
 95. Skralovnik-Štern A
  Naravni potek sarkoidoze in vrednost določanja angiotenzin-konvertirajočega encima v diagnostiki in pri zdravljenju
  1990
 96. Žemva A
  Zaviralci angiotenzinske konvertaze
  [Angiotensin converting enzyme inhibitors]
  1989
 97. Babić-Filipi Lj; Samardžija I; Ivković S; Molnar V
  Učinak angiotenzina II na proksimalne tubule bubrega
  1988
 98. Sabljar-Matovinović M; Škegro D; Čerlek S
  Reaktivnost reninskog-angiotenzinskog sustava u bolesnika s cirozom jetre i ascitesom
  1988


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko