biomedicina slovenica


angiotenzin-konvertazo : 1

  1. Letonja Mitja
    Vpliv genskih polimorfizmov na koronarno bolezen pri moških in ženskah
    [Influence of genetic polymorphisms on coronary artery disease in men and women]
    2005


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko