biomedicina slovenica


angiotenzin-konverting : 1

  1. Skralovnik-Štern A; Vreča I; Bizjak M
    Pomen določanja serumskega angiotenzin-konverting encima (S-ACE) pri sarkoidozi
    1985


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko