biomedicina slovenica


angiotenzinska : 1

  1. Šeruga Maja; Makuc Jana; Završnik Matej; Cilenšek Ines; Ekart Robert; Petrovič Danijel
    Polymorphism of angiotensin-converting enzyme (rs4340) and diabetic nephropathy in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
    2016


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko