biomedicina slovenica


angiotenzinske : 43

 1. Jelenc Marjetka; Gabrovec Branko; Kostnapfel Rihtar Tatja
  Poraba zdravil pri slovenskih starostnikih v letu 2016
  [The consumption of medicines in the elderly in Slovenia in 2016]
  2017
 2. Dobravc Verbič Matej
  Klinični primer bolnika z akutno ledvično odpovedjo po jemanju nesteroidnih protivnetnih zdravil v kombinaciji z diuretikom in zaviralcem angiotenzinske konvertaze
  2014
 3. Pal Marjetka; Ferk Polonca
  Interakcije zdravil z zaviralci angiotenzinske konvertaze
  [Drug interactions with angiotensin-converting enzyme inhibitors]
  2012
 4. Šušteršič Miha; Bunc Matjaž
  Nevarnosti zdravljenja z zaviralci reninsko-angiotenzinskega-aldosteronskega sistema (RAAS) ob upoštevanju smernic za zdravljenje srčnega popuščanja in ustrezno ukrepanje
  2013
 5. Kenda Miran F
  Pleotropni učinki inhibitorjev angiotenzinske konvertaze
  2010
 6. Šušteršič Miha; Bunc Matjaž
  Nova spoznanja o reninsko-angiotenzinskemu sistemu s poudarkom na (pro)reninu in (pro)reninskem receptorju ter možnostih njune zavore
  [New knowledge of renin-anginotensin-aldosterone system with emphasis on (pro)renin, (pro)renin receptor and possibilities of their blockade]
  2009
 7. Hojs Radovan
  Zdravljenje hipertenzije pri ledvičnih bolnikih - teorija in praksa
  [Treatment of hypertension in renal patients - theory and practise]
  2009
 8. Magdič Jožef
  Pleotropni učinki zdravil v preventivi možganskožilnih bolezni
  [Pleiotrophic effects of drugs used for stroke prevention]
  2009
 9. Bombek Mirko
  Od hipertenzije do srčnega popuščanja - pomen dvojne zavore renin-angiotenzinskega sistema
  2008
 10. Jakopin Eva; Pečovnik-Balon Breda; Ekart Robert; Ferluga Dušan
  Multiple arterijske tromboze pri bolniku z membranskim glomerulonefritisom
  [Multiple arterial thrombosis in patient with membranous glomerulonephritis]
  2008
 11. Petek-Šter Marija; Švab Igor
  Nadzor krvnega tlaka pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo v Sloveniji
  [Blood pressure control in patients with arterial hypertension in Slovenia]
  2007
 12. Virant Mojca
  Vpliv izbranih zaviralcev angiotenzinskega sistema na poškodbe hipoksije-reoksigenacije izolirane prašičje koronarne arterije
  2006
 13. Šabovič Mišo
  Pomen zaviralcev angiotenzinske konvertaze pri zdravljenju ishemične bolezni srca
  [The role of ACE inhibitors in the treatment of coronary artery disease]
  2007
 14. Ferjan Mateja; Goličnik Alenka
  Vpliv aktivacije vnetnega odgovora na anemijo pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  [Effect of activation of inflammatory response to anemia in patients with congesive heart failure]
  2006
 15. Žemva Aleš; Benca Maja
  From endothelial dysfunction to hypertension
  [Od endotelijske disfunkcije do hipertenzije]
  2006
 16. Lainščak Mitja; Keber Irena
  Primary care physicians beliefs concerning heart failure management: results of a cross-sectional survey
  [Prepričanja zdravnikov na primarni ravni o obravnavi srčnega popuščanja: rezultati presečne raziskave]
  2006
 17. Gužič-Salobir Barbara
  Pomen renin-angiotenzinskega sistema pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  [The meaning of renin-angiotensin system with patients who have heart failure]
  2006
 18. Nohria Anju; Lewis Eldrin; Warner-Stevenson Lynne
  Zdravljenje napredovalega srčnega popuščanja
  [Medical management of advanced heart failure]
  2002
 19. Klemenc Matjaž
  Zdravljenje bolnika s stabilno angino pektoris z inhibitorji angiotenzinske konvertaze in zaviralci receptorjev za angiotenzin II
  2006
 20. Černe Andreja; Kranjec Igor; Peterlin Borut
  Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and acute coronary syndrome
  [Polimorfizmi gena za encim angiotenzinsko konvertazo pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom]
  2005
 21. Kranjec Igor
  Dolgoročna uporaba zaviralcev angiotenzinske konvertaze (ACE) pri bolnikih s koronarno aterosklerozo
  2005
 22. Dobovišek Jurij
  Nadzor hipertenzije po smernicah: kdaj zdravila, izbira, prilagoditev bolniku
  2004
 23. Lainščak Mitja; Kerbev Mateja; Horvat Alojz; Benko Davorin; Klančnik-Gruden Maja; Keber Irena
  Rezultati raziskave "Euroheart failure" v Sloveniji: zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem
  2004
 24. Šabovič Mišo
  Novi podatki o vplivu ACE-inhibitorjev na upočasnitev ateroskleroze
  [New data on the effect of ACE inhibitors on retarding atherosclerosis]
  2004
 25. Kenda Miran F
  Zaviralci angiotenzinske konvertaze pri preprečevanju in zdravljenju ishemične bolezni srca
  2003
 26. Chobanian Aram V; Bakris George L; Black Henry R; Cushman William C; Green Lee A; Izzo Joseph L; Jones Daniel W; Materson Barry J; Oparil Suzanne; Wright Jackson T
  Sedmo poročilo državnega odbora za preprečevanje, odkrivanje, proučevanje in zdravljenje visokega krvnega tlaka: poročilo JNC 7
  [The seventh report of the Joint national committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressure. The JNC report 7]
  2003
 27. Ružič-Medvešček Nadja
  Praktični napotki za zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem zaradi okrnjenega sistoličnega delovanja
  [Practical guidelines for the therapy of patients with chronic heart failure due to systolic disfunction]
  2002
 28. Furberg Curt D; Wright Jackson T; Davis Barry R; Cutler Jeffrey A; Alderman Michael; Black Henry; Cushman William; Grimm Richard; Haywood Julian; Leenen Frans
  Vodilni izidi hipertenzije pri bolnikih z velikim tveganjem, ki so bili zdravljeni z zaviralci encima angiotenzinske konvertaze ali zaviralci kalcijevih kanalčkov v primerjavi z diuretiki: študija ALLHAT (the antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attavk trial)
  [Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic (ALLHAT)]
  2003
 29. Lainščak Mitja; Korošec Bojan
  Uporaba zdravil in kakovost življenja bolnikov v ambulanti za srčno popuščanje
  [Use of drugs and patient's quality of life in heart failure clinic]
  2003
 30. Keber Irena; Lainščak Mitja; Horvat Alojz; Dobovišek Jurij
  Obravnava bolnikov s srčnim popuščanjem v splošni in univerzitetni bolnišnici v letu 1997
  [Treatment of heart failure patients in university and general hospital in 1997]
  2003
 31. Brguljan-Hitij Jana; Marn-Pernat Andreja
  Klinične raziskave z zaviralci angiotenzinske konvertaze
  1999
 32. Ahec Lidija
  Vloga medicinske sestre pri obravnavi hospitaliziranega bolnika s kroničnim srčnim popuščanjem
  [The role of the nurse in dealing with hospitalised patients suffering from chronic heart failure]
  2001
 33. Grm Marjana; Kersnik Janko; Muellner Sandra; Dežman Bojana; Ropret Marta; Kralj-Odar Alenka; Krivec-Skrt Lilijana; Pirih Damjana; Mubi Smiljan; Pogačnik Damijana; Merše Martina; Bertalanič Branka
  Bolnik s srčnim popuščanjem v družinski medicini - izsledki projekta MATRA
  [Chronic heart failure patient in family medicine - results of MATRA project]
  2001
 34. Kikelj Danijel
  Novi inhibitorji angiotenzinske konvertaze in antagonisti angiotenzina II
  [Novel ACE inhibitors and angiotensin II receptor antagonists]
  1999
 35. Fuerst Jurij
  Analiza predpisovanja kardiovaskularnih zdravil v Sloveniji z mednarodno primerjavo
  [Analysis of cardiovascular drugs prescribing in Slovenia with an international comparison]
  2001
 36. Bonet Sara; Agusti Antonia; Arnau Josep M; Vidal Xavier; Diogene Eduard; Galve Enrique; Laporte Joan-Ramon
  Zaviralci receptorjev beta pri srčnem popuščanju: ugotavljanje koristnosti vazodilatatornih in nevazodilatatornih zdravil pri različnih značilnostih bolnikov: metaanaliza kliničnih študij
  [Beta-adrenergic blocking agents in heart failure benefits of vasodilating and nonvasoldilating agents according to patient's characterisctics: a meta-analysis of clinical trials]
  2000
 37. Lavre Simona; Keber Irena
  Presnovni kardiovaskularni sindrom
  [Metabolic cardiovascular syndrome]
  2000
 38. Rahman Mahboob; Smith Michael C
  Kronična ledvična odpoved: diagnostični terapevtski pristop
  [Chronic renal insufficiency]
  1999
 39. Fras Z
  Zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze in angiotenzinskih receptorjev ter nekaterimi drugimi kardiotropnimi zdravili v sekundarni preventivi po srčnem infarktu
  1998
 40. Peterlin Borut; Petrovič Danijel; Milanez Tomaž
  Pomen nekaterih genetskih polimorfizmov za razvoj ateroskleroze
  [The role of the genetic polymorphisms in the process of atherosclerosis]
  1998
 41. Remškar Mojca; Ploj Tom; Pohar Bojan; Noč Marko; Horvat Matija
  Zdravljenje akutnega miokardnega infarkta
  [Treatment of acute myocardial infarction]
  1997
 42. Dobovišek J
  Zaviralci angiotenzinske konvertaze v klinični praksi
  1993
 43. Žemva A
  Zaviralci angiotenzinske konvertaze
  [Angiotensin converting enzyme inhibitors]
  1989


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko