biomedicina slovenica


angiotropic : 2

 1. Fikfak Nataša; Frković-Grazio Snježana
  Sekundarni angiotropni velikocelični limfom in diseminirani plazmocitom - prikaz primera
  [Secondary angiotropic large cell lymphoma in patient with multiple myeloma - a case report]
  2001
 2. Fikfak Nataša; Frković-Grazio Snježana; Pretnar Jože
  Prikaz bolnika s sekundarnim, angiotropnim visoko malignim neHodgkinovim B-celičnim limfomom in difuznim plazmocitom IgG lambda - prikaz primera
  [A patient with secondary angiotropic high-malignant non-Hodgkin B cell lymphoma and diffuse plasmocytoma IgG lambda - case report]
  2000


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko