biomedicina slovenica


angiotropnim : 1

  1. Fikfak Nataša; Frković-Grazio Snježana; Pretnar Jože
    Prikaz bolnika s sekundarnim, angiotropnim visoko malignim neHodgkinovim B-celičnim limfomom in difuznim plazmocitom IgG lambda - prikaz primera
    [A patient with secondary angiotropic high-malignant non-Hodgkin B cell lymphoma and diffuse plasmocytoma IgG lambda - case report]
    2000


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko