biomedicina slovenica


cholangio-pankreatografiji : 1

  1. Sajovic M
    Vloga rentgenskega tehnika pri endoskopski retrogradni cholangio-pankreatografiji
    1985


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko