biomedicina slovenica


cholangiocarcinorna : 1

  1. Trotovšek B
    Histomorfološko odkrivanje onkogeneze v jetrih
    [A histomorphological study of liver oncogenesis]
    1992


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko