biomedicina slovenica


cholangiocatheter : 1

  1. Vračko Jože
    Z duktotomijo, dilatacijo ali z vzdolžno incizijo cističnega voda je izvedljivost laparoskopskih holangiografij visoka
    [Ductotomy, dilatation or longitudinal incision of the cystic duct improved the feasibility of laparoscopic cholangiography]
    1996


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko