biomedicina slovenica


color-power-angio : 1

  1. Skok P
    Dopplerjeva ultrazvočna preiskava in barvni, energijski žilni prikaz: metodi za oceno pretoka v transjugularnem intrahepatičnem portosistemskem shuntu - prikaz primerov iz klinične prakse
    [Doppler ultrasonography and color-power-angio imaging: methods for evaluation of flow in transjugular intrahepatic portosystemic shunt - case report]
    1995


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko