biomedicina slovenica


hemangiom : 109

 1. Miličić Branislava; Velnar Tomaž; Pregelj Rado; Limbäck-Stokin Clara
  Multiple epithelioid hemangiomas with orbital involvement
  2015
 2. Luzar Boštjan; Ieremia Eleni; Calonje Eduardo
  Cutaneous intravascular epithelioid haemangioma. a clinico- pathological analysis of 21 lesions
  2016
 3. Luzar Boštjan
  Selected vascular proliferations in infancy and childhood
  2015
 4. Dolinšek Jernej; Marčun-Varda Nataša; Burja Silva; Mičetić-Turk Dušanka; Marko Pij B.
  Kožne bolezni pri otrocih
  Novosti v neonatologiji
  Novosti na področju pediatrične gastroenterologije
  Generacija R
  2015
 5. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroid-therapie eines kapillären Hämangioms der Orbita bei 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroidtherapy of capillary hemangioma of the orbit by a 6 month old female infant]
  2008
 6. Šeruga Tomaž; Lučev Jernej; Jevšek Marko
  Treatment of tongue cavernous haemangioma with direct puncture and sclerotization with ethanol
  2015
 7. Dolinšek Tanja; Markelc Boštjan; Kranjc Simona; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Effect of siRNA molecules targeting endoglin on tube formation of human endothelial cells HMEC-1 in vitro
  2011
 8. Jeromel Miran; Podobnik Janez
  Magnetic resonance spectroscopy (MRS) of vertebral column - an additional tool for evaluation of aggressiveness of vertebral haemangioma like lesion
  2014
 9. Rotter Aleksander
  Cavernous haemangioma
  [(Haemangioma cavernosum)]
  2013
 10. Battelino Saba; Božanič Nina; Bošnjak Roman; Volavšek Metka
  Redke lezije v notranjem sluhovodu
  [Rare lesions of the internal auditory canal]
  2012
 11. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik; Topalovič Mitja; Krković Danijela
  Hemangiom v jetrih - prikaz primera
  [Liver hemangioma - case report]
  2013
 12. Rotter Aleksander
  Kavernozni hemangiom
  [(Haemangioma cavernosum)]
  2012
 13. Pavlović Miloš D; Adamič Metka
  Oralni propranolol u lečenju visokorizičnih hemangioma odojčadi
  [Oral propranolol in the treatment of high-risk infantile hemangiomas]
  2011
 14. Battelino S; Bošnjak R; Božani N
  Small intraneural hemangioma in the internal auditory canal; causing deafness and facial palsy
  2011
 15. Vesnaver Aleš; Višnar-Perovič Alenka; Černelč Bojana
  Treatment of deep vascular lesions using ultrasound-guided Intralesional laser photocoagulation
  2010
 16. Ključevšek D
  Ultrazvočna diagnostika hemangiomov
  [Ultrasound diagnosis of hemangiomas]
  2010
 17. Preveden R; Bizjak M
  Infantilni hemangiomi
  [Infantile hemangiomas]
  2010
 18. Anžič J
  Prirojena znamenja - kratek pregled nekaterih sodobnih spoznanj in dilem, povezanih z vsebino člankov
  [Birthmarks - a synopsis of some contemporary perceptions and dilemmas regarding topics of the articles]
  2010
 19. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Treatment of large vascular lesions in the orofacial region with the Nd:YAG laser
  2009
 20. Rep Sebastjan
  Dokazovanje hemangiomov v jetrih: primerjava med morfološko UZ in CT metodo ter SPECT scintigrafijo z označenimi eritrociti
  [Identification of liver hemangiomas: comparison between morphological US and CT methods and SPECT using labeled red blood cells]
  2008
 21. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroidtherapie eines kapillaeren Haemangiomas der Orbita bei einem 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroid therapy for capillary hemangioma of the orbit in a 6-month-old female infant]
  2008
 22. Pukmeister B; Borinc-Beden A
  Hemangiomi obraza in mediastinuma - prikaz primera
  [Facial and mediastinal haemangiomas - case report]
  2007
 23. Skok Pavel
  Ultrazvok in benigni tumorji jeter
  [Ultrasound and benign liver tumors]
  2006
 24. Prestor Borut
  Kirurško zdravljenje spontanih možganskih krvavitev
  2006
 25. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Treatment of vascular lesions in the head and neck using Nd:YAG laser
  2006
 26. Ahčan Uroš
  Laser in chirurgia plastica e dermatologia
  2004
 27. Flis Vojko; Mrđa Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Kirurško zdravljenje tumorjev velikih žil
  2006
 28. Škerjanec J; Žagar I; Vidergar-Kralj B; Malinar M
  Hemangioma of the breast: case report
  2005
 29. Dragoš V
  Kortikosteroidi pri zdravljenju kožnih bolezni otrok
  [Corticosteroids in the treatment of skin disease in children]
  2005
 30. Rajić V; Jazbec J; Anžič J; Benedik-Dolničar M; Kitanovski L; Velenšek-Prestor V
  Kortikosteroidi v hematologiji in onkologiji
  [Corticosteroids in haematology and oncology]
  2005
 31. Flis Vojko
  Arteriovenske fistule - vzroki in ugotavljanje
  2005
 32. Ahčan Uroš; Zorman Peter
  Lasersko zdravljenje kožnih sprememb
  2005
 33. Dourmishev LA; Dourmishev AL
  Craniofacial cavernous hemangioma: succesful treatment with methylprednisolone
  2005
 34. Geršak B; Šoštarič M; Dolenc-Stražar Z; Starič F; Koželj M
  Cavernous hemangioma in the junction between the left atrium and the aorta: case report
  2005
 35. Samardziski Milan; Zafiroski George; Janevska Vesna; Miladinova Daniela; Popeska Žaneta
  Computer assisted diagnosis of benig tumours
  [Diagnosticiranje benignih kostnih tumorjev s pomočjo računalnika]
  2004
 36. Škerjanec J; Žagar I; Vidergar-Kralj B; Malinar M
  Hemagiom dojke
  [Hemangioma of the breast]
  2004
 37. Dovšak David A; Vesnaver Aleš
  Treatment of leukoplakias and vascular malformations of the oral cavity using laser
  2003
 38. Dovšak D; Vesnaver A
  Treatment of large hemangiomas of the oral cavity using Nd: YAG laser
  2003
 39. Štabuc Borut
  Diagnostika in zdravljenje bolnikov z jetrnimi tumorji
  2004
 40. Ivančič Olga; Grošelj Ciril; Rep Sebastjan; Tatalovič Branka
  Dokazovanje hemangiomov jeter s scintigrafijo z označnimi eritrociti
  [Diagnostics of liver haemangiomas with marked eritrocites scintigraphy]
  2004
 41. Sedmak Marjeta; Kenig Anton; Orel Rok; Arnež Maja; Berden Pavel; Stanisavljevič Dragan
  Jetrne žilne anomalije pri otroku
  [Pediatric hepatic vascular anomalies]
  2004
 42. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Ralca Simon; Recek Dejan; Majaron Boris
  Lasersko zdravljenje benignih kožnih žilnih nepravilnosti
  [Laser treatment of benign cutaneous vascular lesions]
  2004
 43. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Ralca Simon; Marinšek Marko
  Uporaba laserja v plastični kirurgiji in dermatologiji
  [Laser in plastic surgery and dermatology]
  2004
 44. Skok Pavel
  Ultrazvočne preiskave jeter in slučajne najdbe v jetrih
  [Ultrasound of the liver and focal liver lesions]
  2004
 45. Adamič Metka
  Žilne spremembe na koži
  2002
 46. Rems Dušan
  Pogoste kozmetično moteče kožne spremembe in njihova terapija
  2001
 47. Kern Izidor
  Redki pljučni tumorji, tumorjem podobne spremembe in prekanceroze
  2004
 48. Gadžijev Eldar M; Potrč Stojan
  Resekcijsko zdravljenje jetrnih tumorjev
  2003
 49. Grmek Marko
  Evalvacija jetrnih tumorjev s pomočjo nuklearno-medicinskih preiskav
  2003
 50. Popovič Peter; Brenčič Erika; Šurlan Miloš; Glušič Mojca
  Slikovna diagnostika jetrnih tumorjev
  2003
 51. Jereb Janez
  Ultrazvočne značilnosti okroglih lezij v jetrih
  2003
 52. Ferlan-Marolt Vera; Luzar Boštjan
  Patomorfološka opredelitev benignih tumorjev jeter
  2003
 53. Mrevlje Živa; Štabuc Borut
  Benigni jetrni tumorji
  2003
 54. Štabuc Borut; Mrevlje Živa
  Tumorji jeter
  2003
 55. Bošnjak Roman
  Intrakranialne arteriovenske malformacije
  2003
 56. Jereb Janez
  Ultrasonographic features of focal liver lesions
  2003
 57. Calonje Eduardo
  Update in cutaneous vascular tumours
  2003
 58. Hart John
  Divergent differentiation in hepatic and colon tumors
  2003
 59. Krag-Jacobsen G
  Benign epithelial tumours of the lung
  2003
 60. Dolenc-Stražar Z; Geršak B; Koželj M
  Cardiac hemangioma
  2003
 61. Bruder Elisabeth; Kozakewich Harry
  Angiomatous lesions of bone in children
  2003
 62. Miljković Jovan
  Benigni tumorji kože
  2002
 63. Vesnaver Aleš; Dovšak David
  Zdravljenje hemangiomov z laserjem Nd:YAG - nova metoda
  [Hemangioma treatment using the Nd:YAG laser - a new method]
  2002
 64. Tozon Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Electrochemotherapy: potentiation of local antitumor effectiveness of cisplatin in dogs and cats
  2001
 65. Volavšek Metka
  Patohistološka diagnostika benignih sprememb na vratu
  [Benign lesions of the neck - patohistological diagnosis]
  2001
 66. Vesnaver Aleš; Dovšak David
  Treatment of large hemangiomas of the oral cavity using Nd -YAG laser
  2001
 67. Dovšak David; Vesnaver Aleš; Drnovšek-Olup Brigita
  Treatment of leukoplakia and hemangiomas using the combined Er:YAG / Nd:YAG laser
  2000
 68. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Oral hemangioma treatment using the Nd:Yag laser
  2000
 69. Jereb M
  Zdravljenje hemangiomov na Onkološkem inštitut v Ljubljani
  1959
 70. Kovič M; Gadžijev E; Repše S
  Hemangiomi jetre
  1982
 71. Kovič M; Gadžijev E; Repše S
  HEMANGIOMI JETRE
  1981
 72. Oblak P
  KAVERNOZNI HEMANGIOM V MANDIBULI
  1977
 73. Jančar B; Novak-Andrejčič K; Logar P; Brovet-Zupančič I
  Ocular haemangiomas treated by brachytherapy with ruthenium (106 Ru) plaques
  1999
 74. Gračner Bojan; Pahor Dušica
  Capillary hemangioma of the retina. A 4-year-follow up after laser therapy
  1998
 75. Stopar Simon; Podboj Jernej
  Žilni tumorji nosu in obnosnih votlin
  [Vascular tumours of the nose and paranasal sinuses]
  2000
 76. Podboj Jernej; Boršoš Imre; Kurent Zoran
  Endoskopski posegi v očnicah
  [Endoscopic surgery of the orbits]
  2000
 77. Miloševič Zoran
  Computed tomographic angiography in intracranial vascular diseases
  [Rančunalniško tomografska angiografija pri intrakranialnih žilnih boleznih]
  2000
 78. Flis Vojko; Pavlovič Milan; Matela Jože
  Kronična venska insuficienca in kongenitalne anomalije
  [Chronic venous insufficiency and congenital anomalies]
  2000
 79. Fischinger Janez
  Benigni tumorji vratu
  2000
 80. Bartenjev Igor
  Clinical applications of the skinlight plus KTP laser
  1999
 81. Kavalar R; Hutter S; Kramberger-Gornik K
  Hobnail hemangioma. A case report
  1999
 82. Groell Reinhard; Reinmueller Rainer; Uggowitzer MM; Kugler Christian; Stauber RE; Fickert Peter
  When do heterogeneous splenic enhancement patterns occur in contrast-enhanced CT studies of abdomen?
  [Kdaj se pri slikanju trebušne votline s kontrastom pri računalniški tomografiji ojačijo heterogeni vzorci v vranici?]
  1999
 83. Vujasinovič Slobodan
  Novotvorbe (tumorji) lasišča in kože
  1997
 84. Stritar Bine
  Žilne malformacije
  1999
 85. Ahčan Uroš
  Tumorji kože
  1999
 86. Markovič Saša
  How to approach a focal liver lesion
  1998
 87. Mazziotti A; Gozzetti G
  Intraoperative ultrasonography in liver surgery
  1993
 88. Marotti Miljenko
  Imaging techniques - US, CT and MRI
  1993
 89. Markovič Saša
  Focal liver lesions - what to do and when
  1997
 90. Anonymous ;
  Application handbook: skin plus Er:YAG/green Nd:YAG laser system
  1998
 91. Lamovec J; Bračko M
  Epithelioid hemangioma of the bone and its association with pregnancy
  1995
 92. Markovič Saša
  Jetrni tumorji
  1998
 93. Dolenc Vinko V
  Approaches to and techniques of surgery within the cavernous sinus
  1997
 94. Stirn-Kranjc B
  Periocular haemangioma
  1996
 95. Sotošek Borut
  Bolezni in stanja z nevarnostjo hude krvavitve v področju obraza, ust, čeljusti in vratu
  1997
 96. Lamovec J; Bračko M
  Epithelioid hemangioma of small tubular bones: a report of three cases, two of them associated with pregnancy
  1996
 97. Tetičkovič E
  Tumorji centralnega živčevja
  1997
 98. Bratanič B; Budihna N
  Neonatalni hemangiomi, žilne anomalije in scintigrafske preiskave
  1994
 99. Gračner B
  Argon laserska fotokoagulacija kapilarnega hemangioma mrežnice. (Prikaz primera)
  1995
 100. Žajdela Z; Čerk M
  Interdisciplinarno zdravljenjen hemangiomov maksilofacialne regije
  [Interdisciplinary treatment of haemangiomas in the maxillofacial region]
  1995

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko