biomedicina slovenica


hemangiopericytoma : 4

 1. Stopar Simon; Podboj Jernej
  Žilni tumorji nosu in obnosnih votlin
  [Vascular tumours of the nose and paranasal sinuses]
  2000
 2. Rebol J; Munda A; Kavalar R; Podboj J; Čizmarevič B
  Malignant hemangiopericytoma of the nasal cavity
  1998
 3. Hozo I; Perić G; Bakotin J
  Maligni tumori jetre pri ekspoziciji vinilkloridmonomeru
  [Malignant tumors of the liver in the exposition to vinylchloridmonomer]
  1991
 4. Matić B; Ićurup Ž
  Maligni tumori krvnih i limfnih sudova kože
  [Malignant tumours of blood and lymphatic vessels of the skin]
  1987


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko