biomedicina slovenica


hernangiomas : 1

  1. Pavlović Miloš D; Adamič Metka
    Oralni propranolol u lečenju visokorizičnih hemangioma odojčadi
    [Oral propranolol in the treatment of high-risk infantile hemangiomas]
    2011


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko