biomedicina slovenica


hiperholesterolemija : 26

 1. Josipović Božo; Jablanovic D. D. J.; Nedeljkovic R.; Ilic S.
  Unrecognized seropositive RA and SS in a patient with associated familial hypercholesterolemia type IIa and osseous xanthoma of the proximal femur
  2003
 2. Marčun-Varda Nataša; Nikolić Sara; Močnik Mirjam
  Subendocardial viability ratio and ejection duration as parameters of early cardiovascular risk in children
  2017
 3. Anžič Ajda; Grošelj Urh; Skarlovnik Ajda
  Ocenjevanje tveganja za srčno-žilna obolenja pri osebah z družinsko hiperholesterolemijo
  [Cardiovascular risk assessment in individuals with familial hypercholesterolemia]
  2017
 4. Vallejo-Vaz Antonio J.; Kondapally Seshasai Sreenivasa Rao; Cole Della; Hovingh G. Kees; Kastelein John J. P.; Mata Pedro; Raal Frederick J.; Santos Raul D.; Soran Handrean; Car Josip
  Familial hypercholesterolaemia
  2015
 5. Marazzi Giuseppe; Pelliccia Francesco; Campolongo Giuseppe; Cacciotti Luca; Poggi Sara; Tanzilli Alessandra; Di Iorio Martina; Volterrani Maurizio; Lainščak Mitja; Rosano Giuseppe M.
  Greater cardiovascular risk reduction with once-daily fixed combination of three antihypertensive agents and statin versus free-drug combination: The ALL-IN-ONE trial
  2016
 6. Klančar Gašper; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Genetske značilnosti hiperholesterolemij pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji
  [Genetic charateristics of hypercholesterolemia in children and adolescents in Slovenia]
  2016
 7. Hanžel Jurij; Šabovič Mišo
  Klinično uporabne novosti v zdravljenju hiperholesterolemije
  [Clinically useful new findings in the treatment of hypercholestrolaemia]
  2016
 8. Pretnar-Oblak Janja
  Zdravljenje hiperholesterolemije pri bolniku z možgansko kapjo
  [Treatment of hyperholesterolemia in patients after stroke]
  2016
 9. Obesity, familial hypercholesterolemia
  2008
 10. Klančar Gašper; Grošelj Urh; Kovač Jernej; Bratanič Nevenka; Bratina Nataša; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  Universal screening for familial hypercholesterolemia in children
  2015
 11. Klančar Gašper; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Opredelitev genskih vzrokov hiperholesterolemij
  [Determination of genetic causes of hypercholesterolemia]
  2014
 12. Fras Zlatko
  Biološka zdravila-obstoječa inovacija za zdravljenje hiperholesterolemije
  2015
 13. Sedej Katarina; Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Bratanič Nevenka; Kotnik Primož; Kržišnik Ciril; Avbelj Magdalena; Šmigoc Schweiger Darja; Grošelj Urh; Battelino Tadej
  Presejanje otrok s hiperholesterolemijo v Sloveniji
  2013
 14. Grošelj Urh; Klančar Gašper; Bratina Nataša; Bratanič Nevenka; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  Genetski in klinični vidiki družinke hiperholesterolemije pri otrocih in mladostnikih v Slovenijii
  2013
 15. Vajdič Tadeja; Gruden Kristina
  Uporaba oksidoreduktaz v biotransformacijskem postopku pri pretvorbi naravnega intermediata v sintezi rosuvastatina
  2014
 16. Klančar Gašper; Grošelj Urh; Bratina Nataša; Bratanič Nevenka; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  Genetic characteristics of hypercholesterolemia in children and adolescents in Slovenia
  2013
 17. Klavs Jana; Tomažin-Šporar Mateja; Žargaj Barbara; Stepanovič Elizabeta
  Naložba v preventivo se splača
  2012
 18. Bratina Nataša; Grošelj Urh; Battelino Tadej
  Hiperholesterolemija v otroštvu
  2012
 19. Sedej Katarina; Kotnik Primož; Avbelj Magdalena; Grošelj Urh; Širca-Čampa Andreja; Lusa Lara; Battelino Tadej; Bratina Nataša
  Decreased prevalence of hypercholesterolaemia and stabilisation of obesity trends in 5-year-old children
  2014
 20. Žemva Aleš; Benca Maja
  From endothelial dysfunction to hypertension
  [Od endotelijske disfunkcije do hipertenzije]
  2006
 21. Cevc Matija
  Farmakoekonomika zdravljenja dislipedemij pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom
  [Pharmacoeconomics of dyslipidemia treatment in patients with acute coronary syndrome]
  2006
 22. Bratanič Nevenka; Vesel Samo; Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Sedmak Marjeta; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Familiarna hiperholesterolemija
  2005
 23. Grad Anton
  Preprečevanje možganske kapi
  [Stroke prevention]
  1999
 24. Lavrenčič Aleša; Fras Zlatko; Keber Irena
  Družinska hiperholesterolemija
  [Familial hypercholesterolemia]
  1999
 25. Žižek Bogomir
  Endotelijska disfunkcija in ateroskleroza
  [Endothelium dysfunction and atherosclerosis]
  1998
 26. Keber Irena
  Hiperholesterolemija
  1995


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko